Hlavní navigace

FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.

Firma FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14059, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 700 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28252969

Sídlo:

Kollárova 1008, Vlašim, 258 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 3. 2008

DIČ:

CZ28252969

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14059, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s. od 9. 2. 2016

Obchodní firma

FC GRAFFIN VLAŠIM a.s. do 9. 2. 2016 od 13. 3. 2008

Právní forma

Akciová společnost do 13. 3. 2008 od 13. 3. 2008

adresa

Kollárova 1008
Vlašim 25801 od 13. 3. 2008

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 6. 2010

organizování sportovních soutěží do 18. 6. 2010 od 13. 3. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 18. 6. 2010 od 13. 3. 2008

realitní činnost do 18. 6. 2010 od 13. 3. 2008

správa a údržba nemovitostí do 18. 6. 2010 od 13. 3. 2008

velkoobchod do 18. 6. 2010 od 13. 3. 2008

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhoduje, že zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) s tím, že a) částka, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti činí 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých); b) základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií a to upisováním 7 (sedmi) akcií kmenových, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), jejichž emisní kurs je 100.000,- K č (slovy: jednostotisíc korun českých) za každou akcii a musí být splacen peněžitým vkladem; c) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; d) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií a budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům Josefu Kaftanovi, r.č. 640713/1445, bydlištěm Velim, Dolní Nouzov 415, PSČ 281 01 a Jaroslavu Svobodovi, r.č. 631017/0053, bydlištěm Vlašim, Bohuslava Martinů 1558, PSČ 258 01, a to k upsání peněžitým vkladem; e) 5 (pět) kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) budou upsány shora uvedeným předem určeným zájemcem Josefem Kaftanem ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře s e společností, tedy tato řádná valná hromada určuje, že těchto 5 (pět) akcií bude upsáno smlouvou o upsání akcií; f) 2 (dvě) kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) budou upsány shora uvedeným předem určeným zájemcem Jaroslavem Svobodou ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, tedy tato řádná valná hromada určuje, že tyto 2 (dvě) akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií; g) místem pro upisování akcií smlouvou o upsání akcií je Benešov, Tyršova 2070, PSČ 256 01; h) lhůta pro upisování akcií smlouvou je 15 (patnáct) dnů a počítá se ode dne, kdy bude upisovateli představenstvem doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž představenstvo upisovateli oznámí tento počátek běhu lhůty písemně dopisem součas ně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to do 10 (deseti) dnů od zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; i) Josef Kaftan je povinen splatit část emisního kursu jím upsaných akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, ve výši 50 % (padesát procent) tj. ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis nové výše zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle do 20.2.2009 (slovy: dvacátého února roku dvoutisícího devátého) na zvláštní účet za tímto účelem společností otevřený u banky, a to na účet číslo 43-3714120227/0100 vedený u Komerční banky a.s.; zbý vající část emisního kursu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) je upisovatel podle § 204 odst 2 a § 177 odst. 1 obchodního zákoníku povinen splatit společnosti na tento účet do 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; j) Jaroslav Svoboda je povinen splatit část emisního kursu jím upsaných akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, ve výši 50 % (padesát procent) tj. ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) před podáním návrhu na zápis nové výše zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle do 20.2.2009 (slovy: dvacátého února roku dvoutisícího devátého) na zvláštní účet za tímto účelem společností otevřený u banky, a to na účet číslo 43-3714120227/0100 vedený u Komerční banky a.s.; zbýva jící část emisního kursu ve výši 100.000,- (slovy: jednostotisíc korun českých) je upisovatel podle § 204 odst 2 a § 177 odst. 1 obchodního zákoníku povinen splatit společnosti na tento účet do 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. do 20. 3. 2009 od 18. 12. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 700 000 Kč

od 18. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 2 700 000 Kč

do 18. 6. 2010 od 1. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 2 700 000 Kč

do 1. 9. 2009 od 20. 3. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 3. 2009 od 18. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 11. 2008 od 13. 3. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 od 20. 3. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 20. 3. 2009 od 13. 3. 2008

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Jícha

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2021

vznik členství: 29. 1. 2021

vznik funkce: 29. 1. 2021

Kácov 356, 285 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Svoboda

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 29. 1. 2021

Bohuslava Martinů 1558, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Lajda

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 29. 1. 2021

vznik funkce: 29. 1. 2021

Longenova 1251, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Jícha

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 6. 2021

vznik členství: 29. 1. 2021

vznik funkce: 29. 1. 2021

Zbizuby 41, 285 04, Česká republika

Ing. Petr Lajda

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2019 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 26. 6. 2019

zánik členství: 29. 1. 2021

vznik funkce: 26. 6. 2019

zánik funkce: 29. 1. 2021

Longenova 1251, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Jan Jícha

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2019 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 26. 6. 2019

zánik členství: 29. 1. 2021

Zbizuby 41, 285 04, Česká republika

Jan Jícha

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

Zbizuby 41, 285 04, Česká republika

JUDr. Ing. Oldřich Jiruš

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2019 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 26. 6. 2019

zánik členství: 26. 10. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2019

zánik funkce: 26. 10. 2020

Hvězdova 870/39, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Oldřich Jiruš

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Hvězdova 870/39, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Stanislav Hořt

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Heydukova 1541, Vlašim, 258 01, Česká republika

JUDr. Ing. Oldřich Jiruš

předseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2009 - Poslední vztah: 12. 11. 2016

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Hvězdova 870/39, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Ing. Oldřich Jiruš

předseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2009 - Poslední vztah: 12. 11. 2016

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Hvězdova 870/39, Praha 4, 140 00, Česká republika

Stanislav Hořt

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Heydukova 1541, Vlašim, 258 01, Česká republika

Milan Kuklík

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

U Tržiště 664, Vlašim, 258 01, Česká republika

JUDr. Ing. Oldřich Jiruš

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 21. 4. 2009

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Sudoměřská 19/1707, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za společnost jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva.

od 9. 2. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a místopředseda předstevenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva nebo místopředseda představenstva a člen předs tavenstva.

do 9. 2. 2016 od 13. 3. 2008

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Kuklík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 29. 1. 2021

U Tržiště 664, Vlašim, 258 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2019 - Poslední vztah: 8. 2. 2021

vznik členství: 26. 6. 2019

zánik členství: 29. 1. 2021

Bohuslava Martinů 1558, Vlašim, 258 01, Česká republika

Jiří Petrů

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Chabeřice 69, 285 22, Česká republika

Lukáš Vébr

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Obora 671, Vlašim, 258 01, Česká republika

Lukáš Vébr

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Komenského 1413, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Tomáš Kaftan

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Pardubická 516/44, Praha, 104 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jiří Petrů

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Chabeřice 66, 285 22, Česká republika

Jiří Petrů

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Chabeřice 66, 285 22, Česká republika

Lukáš Vébr

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 9. 2. 2016

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Zbýšov 25, 286 01, Česká republika

Lukáš Vébr

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 9. 2. 2016

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Zbýšov 25, 286 01, Česká republika

Ing. Tomáš Kaftan

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2015

vznik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2008

Pardubická 516/44, Praha 10, 104 00, Česká republika

Další vztahy firmy FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 3. 2008

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 10. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 3. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).