Hlavní navigace

FC Viktoria Plzeň, a.s.

Firma FC Viktoria Plzeň, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 763, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25226720

Sídlo:

Štruncovy sady 2741/3, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 11. 1998

DIČ:

CZ25226720

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
32300 Výroba sportovních potřeb
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
731 Reklamní činnosti
812 Úklidové činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 763, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

FC Viktoria Plzeň, a.s. od 16. 11. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 16. 11. 1998

adresa

Štruncovy sady 2741/3
Plzeň 30100 od 7. 12. 2016

adresa

Štruncovy sady 3
Plzeň 30112 do 7. 12. 2016 od 16. 11. 1998

Předmět podnikání

sportovní činnosti - kopaná od 16. 11. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 16. 11. 1998

zprostředkování obchodu a služeb od 16. 11. 1998

správa budov od 16. 11. 1998

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici od 16. 11. 1998

reklamní a propagační činnost od 16. 11. 1998

opravy sportovních potřeb od 16. 11. 1998

zahradnické služby od 16. 11. 1998

úklidové služby od 16. 11. 1998

provoz parkoviště od 16. 11. 1998

opravy zemědělských strojů vyjma skupiny 103 od 16. 11. 1998

pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb od 16. 11. 1998

silniční motorová doprava osobní od 16. 11. 1998

hostinská činnost do 16. 1. 2007 od 16. 11. 1998

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s., IČ 252 26 720, odštěpením sloučením se společností Viktoria Plzeň 1911, a.s., IČ: 291 05 463, se sídlem Plzeň, Brojova 2113/16, PSČ 32600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v P lzni, oddíl B, vložka 1560, přešla na nástupnickou společnost Viktoria Plzeň 1911, a.s., IČ 291 05 463, část jmění společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s., IČ 252 26 720, vymezená v projektu rozdělení. od 20. 8. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře Plzeňská sportovní a.s. se sídlem Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, IČ 263 86 925 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 1149 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti FC Vikt oria Plzeň, a.s. se sídlem v Plzni, Štruncovy sady 3, PSČ 301 00, IČ 252 26 720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 763 - zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s. upisováním nových akcií z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy : dva miliony korun českých) - upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1000 (tisíce) kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na 1 (jednu) akcii s tím, že emisní kurs každé z upisovaných akcií se rov ná její jmenovité hodnotě - všechny nově upisované akcie budou upsány jediným akcionářem obchodní společností Plzeňská sportovní a.s. se sídlem Plzeň, Anglické nábřeží 2434/1, IČ 263 86 925 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 1149 ve sm louvě o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a splaceny peněžitým vkladem jediného akcionáře - lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku - upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií doručením písemného oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií - místo pro úpis akcií je v sídle společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s. v Plzni, Štruncovy sady 3, PSČ 301 00. Od počátku běhu lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií, kterou jediný akcionář uzavírá se společností FC V iktoria Plzeň, a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, a která bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení - emisní kurs všech upsaných akcií se rovná součtu jejich jmenovitých hodnot, tj. částce 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií činí 30 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro úpis akcií - v případě, že obchodní společnost Plzeňská sportovní a.s., jako jediný akcionář obchodní společnosti FC Viktoria Plzeň, a.s., v této lhůtě nevyužije svého práva na uzavření smlouvy o upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude toto roz hodnutí o zvýšení základního kapitálu, marným uplynutím této lhůty, neúčinné - celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, která činí 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) a kterou má jediný akcionář obchodní společnost Plzeňská sportovní a.s. z titulu smlouvy o postoupení části p ohledávky uzavřené mezi Pictish Tower B.V., reg. č. 27254863, sídlem Nieuwe Uitleg 15, 2514 BPs Gravenhage, Nizozemí jako postupitelem a jediným akcionářem obchodní společnosti Plzeňská sportovní a.s. jako postupníkem a postupitelem doručeného oznámení d lužníkovi FC Viktoria Plzeň, a.s. o postoupení části pohledávky ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) za obchodní společností FC Viktoria Plzeň,a.s. - na splacení emisního kursu akcií bude tato pohledávka započtena ve výši 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce, kterou má obchodní společnost FC Viktoria Plzeň, a.s. za jediným akcionářem obchodní společností Plzeňská sportovní a. s. ve výši 1.000.000,-- Kč z titulu nároku na splacení emisního kursu upsaných akcií - zbývající část pohledávky ve výši 9.000.000,-- Kč (devět milionů korun českých) bude započtena jako emisní ážio - pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi obchodní společností FC Viktoria Plzeň, a.s. a jediným akcionářem obchodní společností Plzeňská sportovní a.s.: návrh na uzavření dohody o započtení bude jedinému akcionáři doručen společně s n ávrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti a podpisy obou smluvních stran budou úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení pohledávek činí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohod o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku. od 8. 12. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 23. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 1. 2006 od 16. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 od 23. 1. 2006
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 23. 1. 2006 od 20. 11. 2004
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 20. 11. 2004 od 16. 11. 1998

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Petr Chvojka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 17. 2. 2021

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Hamouz

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 4. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

Politických vězňů 2159/27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Tomáš Paclík

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2021 - Poslední vztah: 24. 3. 2021

vznik členství: 4. 1. 2021

zánik členství: 18. 3. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

zánik funkce: 18. 3. 2021

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jan Mleziva

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 21. 2. 2012

zánik členství: 16. 10. 2014

vznik funkce: 21. 2. 2012

zánik funkce: 16. 10. 2014

Haštalská 795/1, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Petr Žitek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 21. 2. 2012

zánik členství: 16. 10. 2014

Švestková 666/28, Plzeň, 326 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Petr Chvojka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 21. 2. 2012

zánik členství: 16. 10. 2014

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Zdeněk Trnka

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 28. 2. 2012

vznik členství: 3. 6. 2010

zánik členství: 21. 2. 2012

Rokycanská 1446/104d, Plzeň, Česká republika

Jana Žitková

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 28. 2. 2012

vznik členství: 3. 6. 2010

zánik členství: 21. 2. 2012

vznik funkce: 3. 6. 2010

zánik funkce: 21. 2. 2012

Studentská 2132/107, Plzeň, 323 00, Česká republika

Petr Chvojka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 3. 6. 2010

vznik funkce: 9. 2. 2010

zánik funkce: 3. 6. 2010

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Bc. Michal Bíman

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 2. 2010

vznik členství: 9. 9. 2009

zánik členství: 31. 12. 2009

vznik funkce: 9. 9. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2009

Dlouhá 45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Petr Kalčík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 28. 2. 2012

vznik členství: 15. 1. 2008

zánik členství: 21. 2. 2012

Trnová u Plzně 141, 330 13, Česká republika

Petr Žitek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 3. 6. 2010

Švestková 666/28, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Kříž

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2007 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 15. 11. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 26. 4. 2007

zánik funkce: 12. 6. 2009

Sluneční 975/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2006 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 15. 11. 2005

Sluneční 975/9, Plzeň, Česká republika

Vladimír Lich

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2005 - Poslední vztah: 28. 5. 2007

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 25. 4. 2007

vznik funkce: 28. 4. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2007

Mařákova 516, Řevnice, 252 30, Česká republika

Mgr. Tomáš Tomšíček

člen

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 15. 1. 2008

Barrandova 2, Plzeň, 326 00, Česká republika

Marek Šíma

člen

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 13. 2. 2006

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 14. 11. 2005

Zborovská 48/506, Praha 5, 150 00, Česká republika

Vladimír Lich

člen

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 12. 4. 2005

Mařákova 516, Řevnice, 252 30, Česká republika

Milan Masopust

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 14. 9. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 21. 3. 2005

Sokolovská 75, Plzeň, 323 14, Česká republika

Ing. Václav Fremr

člen

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Vojanova č. 11, Plzeň, Česká republika

JUDr. Kamil Nový

člen

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 3. 2. 2003

Plzeňská č. 184/355, Praha 5, Česká republika

Petr Otásek

člen

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Květinová č. 18, Plzeň, Česká republika

JUDr. Jiří Šimáně

člen

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Rozvadovská č. 1117, Praha 4, Česká republika

Mgr. Martina Štěpánková

člen

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 14. 9. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 21. 3. 2005

Kodaňská č. 8, Praha 10, Česká republika

Mgr. Bronislav Šerák

člen

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 14. 9. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 21. 3. 2005

V Hůrkách č. 2145/1, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Jůza

člen

První vztah: 19. 6. 2001 - Poslední vztah: 11. 5. 2002

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2001

V Zátiší 1014, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Jiřina Cibulková

člen

První vztah: 19. 6. 2001 - Poslední vztah: 11. 5. 2002

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2001

Hradec u Stoda, 332 11, Česká republika

Zdeněk Michálek

člen

První vztah: 19. 6. 2001 - Poslední vztah: 11. 5. 2002

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2001

Tachovská 55, Plzeň, Česká republika

Eduard Pavlík

člen

První vztah: 11. 5. 2000 - Poslední vztah: 19. 6. 2001

Koperníkova 41, Plzeň, Česká republika

Ing. Josef Šmíd

člen

První vztah: 11. 5. 2000 - Poslední vztah: 19. 6. 2001

Mirošov 144, Česká republika

Miroslav Dražan

člen

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 11. 5. 2000

Starý Smolivec 102, Nepomuk, 335 01, Česká republika

Bohumír Matas

člen

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Sladovnická 59, Plzeň, Česká republika

Ing. Ján Chlebo

člen

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2000

tř. 1. máje 895, Dobřany, Česká republika

PhDr. Robert Vorel CSc.

člen

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 6. 2001

Růženy Svobodové 35, Plzeň, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Adolf Šádek

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 4. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Adolf Šádek

statutární ředitel

První vztah: 27. 11. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 16. 10. 2019

K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

předseda správní rady

První vztah: 17. 10. 2019 - Poslední vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 16. 10. 2019

zánik členství: 4. 1. 2021

vznik funkce: 16. 10. 2019

zánik funkce: 4. 1. 2021

používá titul prezident do 4. 1. 2021 od 17. 10. 2019

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Adolf Šádek

statutární ředitel

První vztah: 17. 10. 2019 - Poslední vztah: 27. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

Mgr. Jaromír Hamouz

člen správní rady

První vztah: 17. 10. 2019 - Poslední vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 16. 10. 2019

zánik členství: 4. 1. 2021

zánik funkce: 4. 1. 2021

Politických vězňů 2159/27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Adolf Šádek

statutární ředitel

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2019

Na Vrcholu 1267/2, Plzeň, 326 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

předseda správní rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2014

zánik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2019

používá titul prezident do 17. 10. 2019 od 11. 11. 2014

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jaromír Hamouz

člen správní rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2014

zánik členství: 15. 10. 2019

Politických vězňů 2159/27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jaromír Hamouz

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 21. 2. 2012

zánik členství: 16. 10. 2014

Politických vězňů 27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Adolf Šádek

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 3. 6. 2010

zánik členství: 16. 10. 2014

vznik funkce: 21. 2. 2012

zánik funkce: 16. 10. 2014

Atletická 2149, Sokolov, 356 01, Česká republika

RNDr. Tomáš Paclík

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

vznik členství: 18. 8. 2010

zánik členství: 16. 10. 2014

vznik funkce: 23. 8. 2010

zánik funkce: 16. 10. 2014

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Adolf Šádek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 2. 2012

vznik členství: 3. 6. 2010

Atletická 2149, Sokolov, 356 01, Česká republika

Bc. Alena Kubešová MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 28. 2. 2012

vznik členství: 3. 6. 2010

zánik členství: 21. 2. 2012

vznik funkce: 3. 6. 2010

zánik funkce: 21. 2. 2012

Na Čampuli 688, Tlučná, 330 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Adolf Šádek

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 3. 6. 2010

vznik funkce: 3. 6. 2010

zánik funkce: 23. 8. 2010

Atletická 2149, Sokolov, 356 01, Česká republika

Mgr. Aleš Pangrác

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 18. 8. 2010

Na výsluní 30, Bělá nad Radbuzou, 345 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Chvojka

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 19. 2. 2010

vznik členství: 5. 1. 2008

zánik členství: 9. 2. 2010

Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jana Žitková

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 1. 11. 2005

zánik členství: 3. 6. 2010

vznik funkce: 5. 1. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2010

Studentská 2132/107, Plzeň, 323 00, Česká republika

Adolf Šádek

předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 15. 7. 2008

zánik členství: 3. 6. 2010

vznik funkce: 15. 7. 2008

zánik funkce: 3. 6. 2010

Atletická 2149, Sokolov, 356 01, Česká republika

Petr Chvojka

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 5. 1. 2008

Pecháčkova 20, Plzeň, 318 00, Česká republika

Zdeněk Kořínek

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

vznik členství: 5. 1. 2008

zánik členství: 15. 7. 2008

vznik funkce: 5. 1. 2008

zánik funkce: 15. 7. 2008

Dlouhá 488, Včelná, 373 82, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • M-MONDIAL s.r.o.

  Na Sadech 4/3, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Jana Žitková

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 1. 11. 2005

vznik funkce: 5. 1. 2008

Rooseveltova 5, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Petr Kalčík

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 13. 3. 2007

zánik členství: 4. 1. 2008

vznik funkce: 13. 3. 2007

zánik funkce: 4. 1. 2008

Trnová u Plzně 141, 330 13, Česká republika

Jana Žitková

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 1. 11. 2005

Rooseveltova 5, Plzeň, 301 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Valášek

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2005 - Poslední vztah: 14. 11. 2007

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 30. 9. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2005

zánik funkce: 30. 9. 2007

Soukenická 29, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Valášek

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2005 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 1. 7. 2005

Soukenická 29, Praha 1, 110 00, Česká republika

Václav Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 11. 2005

vznik členství: 7. 8. 2004

zánik členství: 31. 10. 2005

Lábkova 57, Plzeň, 318 07, Česká republika

Ing. Radomír Havel

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2004 - Poslední vztah: 14. 2. 2007

vznik členství: 4. 8. 2003

zánik členství: 31. 1. 2007

vznik funkce: 7. 8. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2007

Rabštejnská 37, Plzeň, 323 31, Česká republika

Ing. Michal Herych

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 10. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2005

Letohradská 36, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 20. 11. 2004

vznik členství: 4. 8. 2003

Rabštejnská 37, Plzeň, 323 31, Česká republika

Štěpán Philipp

člen

První vztah: 15. 6. 2002 - Poslední vztah: 20. 11. 2004

vznik funkce: 28. 11. 2001

zánik funkce: 7. 8. 2004

Janovského 45/921, Praha 7, Česká republika

Emil Kristek

předseda

První vztah: 15. 6. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik funkce: 28. 11. 2001

zánik funkce: 4. 8. 2003

M. Horákové 1395/16, České Budějovice 2, Česká republika

MUDr. Jiří Liška

člen

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 15. 6. 2002

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 28. 11. 2001

Sukova 32, Plzeň, Česká republika

Jaromír Šeterle

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 15. 6. 2002

zánik funkce: 28. 11. 2001

Dobřejovice 23, Česká republika

Petr Otásek

člen

První vztah: 19. 6. 2001 - Poslední vztah: 11. 5. 2002

vznik funkce: 18. 12. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2001

Květinová 15, Plzeň, 322 02, Česká republika

Jaromír Šeterle

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2000 - Poslední vztah: 11. 5. 2002

Dobřejovice 23, Česká republika

PaedDr. Petr Nosek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2000 - Poslední vztah: 19. 6. 2001

zánik funkce: 18. 7. 2000

Pod chalupami 9, Plzeň, Česká republika

Milan Masopust

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

zánik členství: 27. 6. 2003

Sokolovská 75, Plzeň, 323 14, Česká republika

Bohumír Matas

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 11. 5. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2001

Sladovnická 59, Plzeň, 307 01, Česká republika

Václav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1999 - Poslední vztah: 19. 6. 2001

zánik funkce: 18. 7. 2000

Lidická 82, Plzeň, 318 99, Česká republika

JUDr. Václav Vacík

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2000

Kaznějovská 13, Plzeň, Česká republika

Ing. Václav Franěk

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Rybova 1058, Přeštice, Česká republika

Ing. Josef Šmíd

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2000

Skořická 144, Mirošov, Česká republika

Ing. Jan Froněk

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Rybova 1058, Přeštice, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2000

Heyrovského 46, Plzeň, Česká republika

Milan Košan

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 5. 2000

Guldenerova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Evžen Kumpa

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 1999

Zámečnická 29, Plzeň, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo.

od 4. 1. 2021

Za společnost jedná statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 11. 11. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem.

do 11. 11. 2014 od 18. 10. 2010

Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy předseda a místopředseda představenstva společně.

do 18. 10. 2010 od 28. 6. 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.

do 28. 6. 2010 od 11. 2. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před orgány představenstvo, a to vždy samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a dále člen představenstva vždy společně s místopředsedou nebo předsedou představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva vždy společně s místopře dsedou nebo předsedou představenstva.

do 11. 2. 2008 od 20. 11. 2004

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje vůči třetím osobám samostatně předseda představenstva nebo vždy společně dva členové představenstva b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva

do 20. 11. 2004 od 11. 5. 2000

Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti jedná vždy samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva s kterýmkoli členem představenstva; b) podepisování - společnost jsou oprávněni zavazovat a za ni se podepisovat předseda vždy samostatně a místopředseda představenstva s kterýmkoli členem představenstva; za společnost se podepisují tak, že připojí své podpisy k předtištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.

do 11. 5. 2000 od 16. 11. 1998

Další vztahy firmy FC Viktoria Plzeň, a.s.

2 fyzické osoby

RNDr. Tomáš Paclík

předseda správní rady

První vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

používá titul prezident od 17. 10. 2019

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  AFFLAX a.s.

  Radíkovská 196/31, Olomouc, 779 00

 • člen dozorčí rady

  Nadační fond Soni Červené

  Hvězdova 1716/2b, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • místopředseda představenstva

  CASKA INVEST, a.s.

  Masarykovo náměstí 20/19, Zábřeh, 789 01

 • předseda dozorčí rady, člen dozorčí rady

  DOČISTA, a.s.

  Kozí 799/10, Praha Staré Město, 110 00

Mgr. Jaromír Hamouz

člen správní rady

První vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

Politických vězňů 2159/27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Tomáš Paclík

předseda správní rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2014

zánik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2019

používá titul prezident do 17. 10. 2019 od 11. 11. 2014

Šemberova 74/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jaromír Hamouz

člen správní rady

První vztah: 11. 11. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2014

zánik členství: 15. 10. 2019

Politických vězňů 2159/27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Viktoria Plzeň 1911, a.s.

První vztah: 11. 11. 2014

Štruncovy sady 2741/3, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Adolf Šádek

  Předseda správní rady, člen představenstva

  K Cihelnám 668/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

 • Petr Chvojka

  člen dozorčí rady

  Sokolovská 795/75, Plzeň, 323 00, Česká republika

 • Mgr. Jaromír Hamouz

  člen dozorčí rady

  Politických vězňů 2159/27, Plzeň, 301 00, Česká republika

Viktoria Plzeň 1911, a.s.

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 11. 2014

Štruncovy sady 2741/3, Plzeň Východní Předměstí (Plzeň 3), 301 00

Pražská sportovní a.s.

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2010

Mlýnská 326/13, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Pražská sportovní a.s.

První vztah: 27. 8. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

Mlýnská 326/13, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Pražská sportovní a.s.

První vztah: 23. 1. 2006 - Poslední vztah: 27. 8. 2008

Mlýnská 326/13, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Akcionáři

Viktoria Plzeň 1911, a.s., IČ: 29105463

Štruncovy sady 2741/3, Česká republika, Plzeň, 301 00

od 11. 11. 2014

Viktoria Plzeň 1911, a.s., IČ: 29105463

Brojova 2113/16, Česká republika, Plzeň, 326 00

do 11. 11. 2014 od 19. 3. 2014

DRATANORE s.r.o., IČ: 29055695

Kozí 799/10, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 19. 3. 2014 od 8. 9. 2010

Pražská sportovní a.s., IČ: 26386925

Hybernská 1009/24, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 8. 9. 2010 od 28. 6. 2010

Plzeňská sportovní, a.s., IČ: 26386925

Brojova, Česká republika, Plzeň, 326 00

do 28. 6. 2010 od 27. 8. 2008

Plzeňská sportovní, a.s., IČ: 26386925

Anglické nábřeží, Česká republika, Plzeň

do 27. 8. 2008 od 23. 1. 2006

občanské sdružení FC Viktoria Plzeň, IČ: 45331286

Česká republika, Plzeň

do 11. 5. 2000 od 16. 11. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 11. 1998

Živnosti

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 10. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 11. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).