Hlavní navigace

FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

Firma FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2218, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 47 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25332457

Sídlo:

Srbská 2838/47A, Brno Královo Pole, 612 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 3. 1997

DIČ:

CZ25332457

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2218, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

VRBSON, a.s. od 27. 3. 1997

Obchodní firma

FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. od 23. 6. 2010

Obchodní firma

1. FC BRNO a.s. do 23. 6. 2010 od 21. 6. 2002

Obchodní firma

FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s. do 21. 6. 2002 od 24. 2. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 27. 3. 1997

adresa

Srbská 2838/47a
Brno 61200 od 4. 12. 2014

adresa

Srbská 47a
Brno 61200 do 4. 12. 2014 od 17. 2. 2012

adresa

Štefánikova 12
Brno do 21. 6. 2002 od 24. 2. 2000

adresa

Preslova 64
Brno 60200 do 24. 2. 2000 od 27. 3. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 8. 2009

organizování sportovních soutěží do 10. 8. 2009 od 21. 6. 2002

reklamní činnost a marketing do 10. 8. 2009 od 21. 6. 2002

zprostředkování obchodu do 10. 8. 2009 od 21. 6. 2002

zprostředkování služeb do 10. 8. 2009 od 21. 6. 2002

velkoobchod do 10. 8. 2009 od 21. 6. 2002

maloobchod se smíšeným zbožím do 10. 8. 2009 od 21. 6. 2002

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 10. 8. 2009 od 21. 6. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění do 21. 6. 2002 od 24. 2. 2000

zprostředkovatelská činnost mimo činnost vyžadující zvláštní oprávnění nebo vyloučené zákonem do 21. 6. 2002 od 24. 2. 2000

reklamní a propagační činnost do 21. 6. 2002 od 24. 2. 2000

provozování míčových her a zajišťování sportovní přípravy v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění do 21. 6. 2002 od 24. 2. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 2. 2000 od 27. 3. 1997

zprostředkovatelská činnost do 24. 2. 2000 od 27. 3. 1997

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. dne 25.1.2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií následovně: I. Částka zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 24.500.000,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun česk ých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 47.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 450 ks (slovy: čtyři sta padesát kusů) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) 4) Emisní kurs upisovaných akcií 50.000,-- Kč/1ks (slovy: padesát tisíc korun českých za jeden kus) 5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých) 6) Forma upisovaných akcií: na jméno 7) Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie) III. Přednostní právo na upisování akcií Všichni akcionáři společnosti se dnešního dne před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II. IV. Způsob upisování akcií Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je: obchodní společnost FOR Brno Plus, SE se sídlem Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 24219428, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 647, kterému společnost nabídne k upsání celkem 450 kusů Akcií specifiko vaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých), za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých), při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). V. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místo upisování akcií: V kanceláři notářky JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky se sídlem v Brně, Heršpická 813/5. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a začíná běžet ode dnešního dne (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, jakožto emitentem, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpi sy obou účastníků smlouvy. VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo účtu 420140018/2700, a to do třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. do třiceti (30) dnů ode dne, kdy upisovatel v místě upisování akcií uzavře se společnos tí dle ustanovení § 479 ZOK písemnou smlouvu o upsání akcií. VII. Souhlas se započtením pohledávky Připouští se započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu vůči předem určenému zájemci proti části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti uvedené níže. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči upisovateli společnosti FOR Brno Plus, SE se sídlem Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 24219428, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 647, v úhrnné výši 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých), spočívající v právu na splacení emisního kursu 450 ks jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 50.000,-Kč/1ks specifikovaných pod bodem II., byl a započtena proti níže specifikovaným peněžitým pohledávkám (jejich částem) upisovatele za společností. 1) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 24.11.2017 uzavřené mezi panem Václavem Bartoňkem, jako zapůjčitelem, a společností jako vydlužitelem, v e znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2018, která byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 6.1.2021 uzavřenou mezi Václavem Bartoňkem, jako postupitelem a upisovatelem jako postupníkem. 2) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 2.950.000,-Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tisíc korun českých), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 25.3.2018 uzavřené mezi panem Václavem Bartoňkem, jako zapůjčitelem, a společnos tí jako vydlužitelem, která byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 6.1.2021 uzavřenou mezi Václavem Bartoňkem, jako postupitelem a upisovatelem jako postupníkem. 3) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 10.1.2018 uzavřené mezi panem Václavem Bartoňkem, jako zapůjčitelem, a společností jako vydlužitelem, kt erá byla na upisovatele postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 6.1.2021 uzavřenou mezi Václavem Bartoňkem, jako postupitelem a upisovatelem jako postupníkem. 4) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 2.200.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých) vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 10.1.2018 ve znění dodatek č. 1 ze dne 28.6.2019 uzavřené mezi upisovatelem jak zapůjčitel em a společností jako vydlužitelem. 5) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 1.2.2020 uzavřené mezi upisovatelem jak zapůjčitelem a společností jako vydlužitelem. 6) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 10.1.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.12.2019 uzavřené mezi upisovatelem jak zapůjčitelem a společ ností jako vydlužitelem. 7) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 5.400.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 10.1.2020 uzavřené mezi upisovatelem jak zapůjčitelem a společností jako vydlužitelem. 8) Pohledávka upisovatele za společností v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) vzniklá na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 2.7.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2019 uzavřené mezi upisovatelem jak zapůjčitelem a společnost í jako vydlužitelem. VIII. Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen započtením pohledávky společnosti vůči upisovateli (předem určenému zájemci) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií v úhrnné výši 22.500.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů pět set tisíc korun českých), proti: 1) Pohledávce upisovatele za společností v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 1). 2) Pohledávce upisovatele za společností v celkové výši 2.950.000,-Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tisíc korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 2),. 3) Část pohledávky upisovatele za společností v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 3, a to části 950.000,- Kč (slovy: devět set padesát tisíc korun českých), přičemž pohledávka upisovate le za společností v celkové výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) tímto zanikne v části 950.000,- Kč (slovy: devět set padesát tisíc korun českých) a v části 1.050.000,- Kč (slovy: jeden million padesát tisíc korun českých) bude nadále trv at. 4) Pohledávce upisovatele za společností v celkové výši 2.200.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 4. 5) Pohledávce upisovatele za společností v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 5. 6) Pohledávce upisovatele za společností v celkové výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 6. 7) Pohledávce upisovatele za společností v celkové výši 5.400.000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 7. 8) Pohledávce upisovatele za společností v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), jak je popsána výše v článku VII. odst. 8. IX. Pravidla postupu při uzavírání smlouvy o započtení Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele vůči společnosti specifikované pod bodem VII. bude uzavírána tímto postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - V kanceláři notářky JUDr. Andrey Štěpánové, MBA, notářky v Brně, se sídlem v Brně, Heršpická 813/5 Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy příslušný předem určený zájemce na základě tohoto rozhodnutí valné hromady uzavře se společnosti podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upsání akcií. od 28. 1. 2021

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada přijala tato rozhodnutí. I. Bod 7 programu - Zvýšení základního kapitálu společnosti o 14.500.000,-Kč formou peněžitých vkladů akcionářů, s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14.500.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na celkovou částku 24.500.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští a bude o něm rozhodováno samostatně v rámci projednávání bodu 8 této valné hromady. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 290 (slovy: dvě stě devadesát) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na každou 1 novou kmenovou listinnou akcii, která bude znít na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše v tomto usnesení, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií bude činit nejméně čtrnáct (14) dní a začne běžet od okamžiku uvedeného v oznámení představenstva doručeném akcionářům doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a skončí 31.1.2014. (dále též "lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na každou 1 novou kmenovou akcii, která bude znít na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Všechny nově vydané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25.000- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) připadá podíl 0,725 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá 14,5 nových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které v prvém kole nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost FOR Brno Plus, SE, se sídlem Kolbenova 805/32, Praha 9, 190 00, IČ: 242 19 428, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 543, dále jen jako „FOR Brno Plus SE“. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva (dále též „upsání akcií zájemcem“), bude činit čtrnáct dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií bude zájemci zaslán i návrh smlouvy o započtení v souladu s tímto rozhodnutím této valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Místem upsání, tj. místem, kam je zájemce povinen doručit ve shora uvedené lhůtě smlouvu o upsání nových akcií je sídlo společnosti FC ZBROJOVKA BRNO a.s. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií zájemcem, je taktéž upisování nových akcií zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., se sídlem Brno, Srbská 47a, IČ: 253 32 457. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2109814410/2700 či lze realizovat splacení emisního kurzu započtením vzájemných pohledávek upisovatelů a společnosti. II. Bod 8 programu - Určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je záměr vyřešit stávající závazky společnosti a posílit její ekonomickou stabilitu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových akcií. Představenstvo může zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií vícekrát, a to bez omezení co do počtu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, minimálně však o částku 50.000,- (slovy: padesát tisíc korun českých) a maximálně však o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), přičemž konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc korun českých). Nově upisované akcie společnosti budou kmenové akcie na jméno v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie ve všech nově vydaných emisí bude 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Pověření ke zvýšení základního kapitálu společnosti se představenstvu navrhuje udělit na dobu 5 (pěti) let ode dne konání valné hromady. Emisní kurz akcií bude možné splácet pouze peněžitými vklady. III. Bod 9 programu - Udělení souhlasu se započtením pohledávky akcionáře FOR Brno Plus, SE proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnosti FOR Brno Plus SE uděluje souhlas splatit emisní kurz jím všech v souladu s rozhodnutím této valné hromady anebo rozhodnutím představenstva v rámci projednávání bodu 8 této valné hromady upsaných akcií (ať již při využití přednostního práva nebo v případě využití možnosti upsat akcie jako předem určený zájemce) započtením níže uvedených pohledávek:- pohledávky ve výši 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2012 uzavřené mezi PaeDr. Zdeňkem Kudelou, dat. nar. 7.3.1956, bytem 271 01 Nové Strašecí, B. Němcové 528 jako věřitelem a společností FC ZBROJOVKA BRNO a.s., jako dlužníkem, postoupenou na FOR Brno Plus, SE dne 26.7.2013, - pohledávky ve výši 3.000.000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 17.7.2012 uzavřené mezi FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem a FOR Brno Plus, SE jako věřitelem, - pohledávky ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 21.8.2012 uzavřené mezi FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem a FOR Brno Plus, SE jako věřitelem, - pohledávky ve výši 4.400.000,-Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 11.11.2013 uzavřené mezi FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem a FOR Brno Plus, SE jako věřitelem, - pohledávky ve výši 4.100.000,-Kč (slovy: čtyři miliony sto tisíc korun českých) vyplývající z dohody o narovnání uzavřené dne 4.4.2013 mezi Václavem Bartoňkem, nar. 18.4.1953, bytem Blatouchová 1083/3B, Brno jako věřitelem a FC ZBROJOVKA BRNO a.s. jako dlužníkem, která byla dne 11.11.2013 postoupena na FOR Brno Plus, SE. Existence uvedených závazků společnosti vůči společnosti FOR Brno Plus, SE byla ověřena a potvrzena ve zprávě nezávislého auditora DANEKON, spol. s r.o., auditorská společnost, se sídlem Na Vyhlídce 1175, 664 34 Kuřim, IČ 48528447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10594 z prosince 2013. Návrh dohody o započtení pohledávek obdrží zájemce spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií, přičemž je povinen sdělit společnosti FC ZBROJOVKA BRNO a.s. případné připomínky k této smlouvě nejpozději do tří pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Společnost FC ZBROJOVKA BRNO a.s. je povinna se k těmto připomínkám bezodkladně vyjádřit. Nebude-li dohoda o započtení vzájemných pohledávek upisovatele a společnosti uzavřena, je upisovatel povinen emisní kurz akcií splatit na zvláštní účet společnosti ve smyslu tohoto rozhodnutí valné hromady. To platí i pro část pohledávky na splacení emisního kurzu akcií, která nezanikne započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti. do 25. 2. 2014 od 13. 1. 2014

Řádná valná hromada společnosti FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s. na svém zasedání dne 28.5.2002 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: do 9. 9. 2002 od 21. 6. 2002

1. Základní kapitál společnosti FC STAVO ARTIKEL BRNO a.s. se z původní výše 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 5.000.0000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 2. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). 4. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat dále uvedené nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně, Štefánikova 12. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to tak, aby poslední den lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva nepřesáhl 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne právní moci výše zmíněného usnesení Krajského soudu v Brně. 5. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 20:1 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitým vkladem určitému zájemci, jímž je pan Ing. Jaroslav Bubla, r.č. 640929/0228, bytem Otnice, Lipová 476, okres Vyškov. 7. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Štefánikova 12. Lhůta pro jejich úpis činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Tato lhůta počne běžet následující pracovní den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů, kde konkrétní datum bude určeno v písemné nabídce určenému zájemci - upisovateli. 8. Tomuto upisovateli bude tato nabídka oznámena doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 9. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, do jednoho (1) měsíce od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený podúčet účtu společnosti číslo 1004030164/5500, vedený u Raiffeisen BANK. do 9. 9. 2002 od 21. 6. 2002

Dne 5.5.2000 schválila valná hromada záměr zvýšení základního jmění: do 30. 8. 2000 od 6. 6. 2000

Z důvodu získání nového provozního kapitálu pro zajištění chodu společnosti se zvyšuje základní jmění společnosti o částku 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimilionykorunčeských, na konečných 5.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 160 (slovy jednostošedesát) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií společnosti se nemění. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč budou upsány 4 nové akcie o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč. Nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě jejich přednostního práva s tím, že místem pro toto upsání je sídlo společnosti - Brno, Štefánikova 12 a lhůta k upsání nových akcií je 15dní ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Neupíší-li stávající akcionáři nové akcie na základě svého přednostního práva za výše uvedených podmínek, budou upsány na základě veřejné výzvy, přičemž místem pro upsání akcií je kancelář společnosti v Brně, Štefánikova 12 a lhůta pro upsání akcií činí dva týdny od skončení lhůty na upsání akcií na základě přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných na základě veřejné výzvy je stejný jako emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do dvou týdnů ode dne úpisu na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s., číslo 1004030164/5500. do 30. 8. 2000 od 6. 6. 2000

Dne 5.5.2000 schválila valná hromada záměr zvýšení základního jmění: do 6. 6. 2000 od 29. 5. 2000

Z důvodu získání nového provozního kapitálu pro zajištění chodu společnosti se zvyšuje základní jmění společnosti o částku 4.000.000,-Kč, slovy čtyřimilionykorunčeských, na konečných 5.000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 160 (slovy jednostošedesát) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií společnosti se nemění. Nové akcie budou upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě jejich přednostního práva s tím, že místem pro toto upsání je sídlo společnosti - Brno, Štefánikova 12 a lhůta k upsání nových akcií je 15dní ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Neupíší-li stávající akcionáři nové akcie na základě svého přednostního práva za výše uvedených podmínek, budou upsány na základě veřejné výzvy, přičemž místem pro upsání akcií je kancelář společnosti v Brně, Štefánikova 12 a lhůta pro upsání akcií činí dva týdny od skončení lhůty na upsání akcií na základě přednostního práva. Emisní kurs akcií upisovaných na základě veřejné výzvy je stejný jako emisní kurs akcií upisovaných na základě přednostního práva. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do dvou týdnů ode dne úpisu na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s., číslo 1004030164/5500. do 6. 6. 2000 od 29. 5. 2000

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou akcionářů ze dne 5.5.2000. do 21. 6. 2002 od 29. 5. 2000

Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno 350.000,- Kč. do 3. 5. 2000 od 27. 3. 1997

Akcie mají omezenou převoditelnost vůči třetím osobám tak, že stávající akcionáři mají předkupní právo. do 21. 6. 2002 od 27. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 47 000 000 Kč

od 28. 1. 2021

Základní kapitál

vklad 24 500 000 Kč

do 28. 1. 2021 od 25. 2. 2014

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 25. 2. 2014 od 11. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 11. 10. 2002 od 9. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 9. 9. 2002 od 30. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 30. 8. 2000 od 3. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 5. 2000 od 27. 3. 1997
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 740 od 28. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 200 od 4. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 od 4. 12. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 290 do 28. 1. 2021 od 25. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 200 do 4. 12. 2014 od 12. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 do 4. 12. 2014 od 12. 5. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 25 000 Kč, počet: 200 do 12. 5. 2004 od 9. 9. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 do 12. 5. 2004 od 9. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 25 000 Kč, počet: 200 do 9. 9. 2002 od 30. 8. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 25 000 Kč, počet: 40 do 30. 8. 2000 od 27. 3. 1997

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Pavel Crhan

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 12. 4. 2019

vznik funkce: 12. 4. 2019

Čajkovského 3014/9a, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mgr. Čeněk Absolon Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 12. 4. 2019

vznik funkce: 12. 4. 2019

Valchařská 27/24, Brno, 614 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Prof.MUDr. Petr Gál Ph.D., MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 12. 4. 2019

vznik funkce: 12. 4. 2019

Masarykova 398/2, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Havlík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 6. 9. 2018

vznik funkce: 6. 9. 2018

U Hřiště 295, Moravské Knínice, 664 34, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Býček

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 22. 3. 2018

vznik funkce: 22. 3. 2018

Letovická 1428/5, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Pavel Crhan

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik členství: 12. 4. 2019

vznik funkce: 12. 4. 2019

Běly Pažoutové 1038/28, Brno, 624 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Čeněk Absolon Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 22. 3. 2018

zánik členství: 6. 9. 2018

vznik funkce: 22. 3. 2018

zánik funkce: 6. 9. 2018

Valchařská 27/24, Brno, 614 00, Česká republika

Prof. MUDr. Petr Gál Ph.D. MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 4. 1. 2016

zánik členství: 4. 1. 2019

zánik funkce: 4. 1. 2019

Masarykova 398/2, Brno, 602 00, Česká republika

Pavel Blaha

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 4. 1. 2016

zánik členství: 4. 1. 2019

zánik funkce: 4. 1. 2019

Vítězná 825, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Crha

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 27. 7. 2015

zánik členství: 7. 1. 2019

zánik funkce: 7. 2. 2019

Blansko 234, 678 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Býček

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 23. 12. 2013

zánik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 22. 11. 2014

zánik funkce: 23. 12. 2016

Letovická 1428/5, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Ladislav Býček

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2014 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 23. 12. 2013

zánik členství: 23. 11. 2016

vznik funkce: 22. 11. 2014

zánik funkce: 23. 12. 2016

Letovická 1428/5, Brno, 621 00, Česká republika

Ladislav Býček

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 12. 2014

vznik členství: 23. 12. 2013

zánik funkce: 22. 11. 2014

Letovická 1428/5, Brno, 621 00, Česká republika

Libor Zábranský

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 21. 3. 2018

vznik členství: 23. 12. 2013

zánik členství: 23. 12. 2016

zánik funkce: 23. 12. 2016

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

Libor Zábranský

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 21. 3. 2018

vznik členství: 23. 12. 2013

zánik členství: 23. 12. 2016

zánik funkce: 23. 12. 2016

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Crha

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 23. 4. 2012

zánik členství: 23. 7. 2015

Dvorská 1505/22, Blansko, 678 01, Česká republika

Martin Maťašovský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 23. 4. 2012

zánik členství: 23. 12. 2013

Čs.armády 861/187, Břeclav, 691 41, Česká republika

Mgr.et Mgr. Marek Škrobánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 23. 4. 2012

zánik členství: 23. 12. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 23. 12. 2013

Přerovecká 270/1a, Opava, 747 95, Česká republika

Ing. Michal Štefl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 23. 4. 2012

Jugoslávská 93, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Jiří Crha

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 23. 4. 2012

J. Lady 2434/15b, Blansko, 678 01, Česká republika

Stanislav Pros

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 23. 4. 2012

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 23. 4. 2012

Zengrova 2, Brno, 615 00, Česká republika

Václav Bartoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 28. 8. 2008

zánik členství: 15. 6. 2010

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Mgr. Josef Jindra

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2007 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 27. 7. 2007

zánik členství: 28. 8. 2008

Františka Halase 774/19, Svitavy, 568 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Hoskovec

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 4. 8. 2006

zánik členství: 27. 7. 2007

Mozolky 2433/59, Brno, Česká republika

JUDr. Bohumil Šimek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 4. 8. 2006

zánik členství: 27. 7. 2007

Bloudkova 3, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Stibůrek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 25. 2. 2005

zánik funkce: 17. 7. 2009

U Děkanky 1645/6, Praha 4, Česká republika

Libor Macka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 25. 2. 2005

zánik členství: 4. 8. 2006

Hostěrádky Rešov 270, 683 52 Křenovice

Ing. Vlastimil Ostrý

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 4. 8. 2006

Jana Babáka 9, Brno, Česká republika

Luboš Dobyšar

člen

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 6. 3. 2006

vznik členství: 10. 10. 2003

zánik členství: 31. 10. 2005

Lipůvka 40, 679 22, Česká republika

Dana Filipi

předsedkyně

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2005

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 25. 2. 2005

vznik funkce: 12. 10. 2003

zánik funkce: 25. 2. 2005

Vránova 138, Brno, Česká republika

Stanislav Pros

člen

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 20. 7. 2009

Zengrova 2, Brno, Česká republika

Ing. Ladislav Býček

člen

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

Letovická 5, Brno, Česká republika

Mgr. Václav Božek CSc.

člen

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

Bellova 14, Brno, Česká republika

Pavel Prokop

člen

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 10. 10. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

Polní 431, Otnice, 683 54, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  RESPONO, a.s.

  Cukrovarská 486/16, Vyškov Vyškov-Město, 682 01

Mgr. Tomáš Rychtar

člen

První vztah: 17. 5. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 27. 7. 2001

zánik funkce: 24. 9. 2003

M.J.Husa 1113, Lipník nad Bečvou, 751 31, Česká republika

Mgr. Aleš Mrázek

předseda

První vztah: 17. 5. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 9. 2. 2000

zánik funkce: 24. 9. 2003

Marie Kudeříkové 11, Brno, Česká republika

Mgr. Roman Keznikl

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 17. 5. 2002

Žitná 23, Brno, Česká republika

Mgr. Aleš Mrázek

člen

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 17. 5. 2002

Marie Kudeříkové 11, Brno, Česká republika

Ing. Petr Dorda

člen

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 9. 2. 2000

zánik funkce: 24. 9. 2003

Puškinova 49, Vyškov, Česká republika

Kateřina Nováková

místopředsedkyně

První vztah: 27. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 2000

Blanenská 29, Brno, 621 00, Česká republika

Kateřina Semrádová

místopředsedkyně

První vztah: 27. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 2000

Palackého 143, Brno, 612 00, Česká republika

Dagmar Poulová

předsedkyně

První vztah: 27. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 2000

Střední 55, Brno, 602 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Zdeněk Sklenář

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 12. 4. 2019

vznik funkce: 12. 4. 2019

Božetěchova 3021/19, Brno, 612 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Václav Bartoněk

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 26. 6. 2018

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • předseda správní rady

  ICD a.s.

  Partyzánská 480/35, Olomouc Holice, 779 00

 • předseda správní rady

  INGRAIL a.s.

  Lidická 2030/20, Brno Černá Pole (Brno-střed), 602 00

 • člen dozorčí rady

  Nadační fond ZBROJOVÁK

  Srbská 2838/47A, Brno Královo Pole, 612 00

 • ŽS spol. s r. o.

  Burešova 938/17, Brno Veveří, 602 00

 • člen představenstva

  FOR Brno Plus, SE

  Lidická 2030/20, Brno Černá Pole (Brno-střed), 602 00

 • Předseda správní rady

  MCG CDC DEV, a.s.

  Heršpická 813/5, Brno Štýřice, 639 00

Aleš Kolář

místopředseda přestavenstva

První vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 22. 3. 2018

vznik funkce: 22. 3. 2018

Oblá 417/71, Brno, 634 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Oldřich Merta

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 22. 3. 2018

zánik členství: 6. 9. 2018

vznik funkce: 22. 3. 2018

zánik funkce: 6. 9. 2018

Pod Horkou 1352, Předklášteří, 666 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Oldřich Merta

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2017 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 23. 12. 2013

zánik členství: 23. 12. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2015

zánik funkce: 23. 12. 2016

Pod Horkou 1352, Předklášteří, 666 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Oldřich Merta

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2017 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 23. 12. 2013

zánik členství: 23. 12. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2015

zánik funkce: 23. 12. 2016

Pod Horkou 1352, Předklášteří, 666 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Oldřich Merta

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2016 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 23. 12. 2013

vznik funkce: 30. 9. 2015

Družstevní 523, Tišnov, 666 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Oldřich Merta

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2016 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 23. 12. 2013

vznik funkce: 30. 9. 2015

Družstevní 523, Tišnov, 666 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Hradil

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 4. 1. 2016

zánik členství: 22. 3. 2018

zánik funkce: 22. 3. 2018

Brněnská 764, Tišnov, 666 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslav Hradil

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 14. 5. 2018

vznik členství: 4. 1. 2016

zánik členství: 22. 3. 2018

zánik funkce: 22. 3. 2018

Brněnská 764, Tišnov, 666 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Václav Bartoněk

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 27. 7. 2015

zánik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 28. 7. 2015

zánik funkce: 26. 6. 2018

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

PaedDr. Zdeněk Kudela

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 27. 7. 2015

vznik funkce: 28. 7. 2015

B. Němcové 528, Nové Strašecí, 271 01, Česká republika

PaedDr. Zdeněk Kudela

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 27. 7. 2015

zánik členství: 7. 11. 2015

vznik funkce: 28. 7. 2015

zánik funkce: 7. 11. 2015

B. Němcové 528, Nové Strašecí, 271 01, Česká republika

Oldřich Merta

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 2. 2016

vznik členství: 23. 12. 2013

Družstevní 523, Tišnov, 666 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Oldřich Merta

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 2. 2016

vznik členství: 23. 12. 2013

Družstevní 523, Tišnov, 666 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Oldřich Merta

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 23. 12. 2013

Pod Horkou 1352, Předklášteří, 666 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Bartoněk

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 23. 4. 2012

zánik členství: 23. 7. 2015

vznik funkce: 15. 4. 2013

zánik funkce: 23. 7. 2015

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Václav Bartoněk

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2012 - Poslední vztah: 4. 7. 2013

vznik členství: 23. 4. 2012

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 15. 4. 2013

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

PaedDr. Zdeněk Kudela

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2015

vznik členství: 23. 4. 2012

zánik členství: 23. 7. 2015

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2015

B.Němcové 528/12, Nové Strašecí, 271 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Přeček

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2012 - Poslední vztah: 4. 7. 2013

vznik členství: 23. 4. 2012

zánik členství: 15. 4. 2013

vznik funkce: 23. 4. 2012

zánik funkce: 15. 4. 2013

Orebitská 633/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Václav Bartoněk

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 23. 4. 2012

vznik funkce: 15. 6. 2010

zánik funkce: 23. 4. 2012

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Roman Pros

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 23. 4. 2012

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 23. 4. 2012

Zengrova 2, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Michal Štefl

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 17. 7. 2009

zánik členství: 15. 6. 2010

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 15. 6. 2010

Jugoslávská 93, Brno, 613 00, Česká republika

Karel Jarůšek

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 5. 2012

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 23. 4. 2012

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 23. 4. 2012

Bystřinova 8, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Petr Smysl

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 4. 8. 2006

zánik členství: 27. 7. 2007

Durchova 2397/24, Přerov, 750 02, Česká republika

Valentin Girstl

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 29. 12. 2005

zánik členství: 27. 7. 2007

Čebín 267, 664 23, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Vlastimil Sehnal

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2005 - Poslední vztah: 6. 3. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 24. 10. 2005

Lipůvka 61, 679 22, Česká republika

Jaromír Jukl

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2005 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 27. 7. 2007

Strž 2, Brno, Česká republika

Roman Pros

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 20. 7. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 20. 7. 2009

Zengrova 2, Brno, Česká republika

Karel Jarůšek

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik členství: 1. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2005

zánik funkce: 20. 7. 2009

Bystřinova 8, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Petr Obst

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2005 - Poslední vztah: 16. 8. 2007

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 27. 6. 2007

Hroznova 84/16b, Brno, Česká republika

Přemysl Veselý

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 22. 4. 2004

zánik členství: 4. 8. 2006

Havláskova 18, Brno, Česká republika

Jaromír Jukl

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2005

vznik členství: 24. 9. 2003

vznik funkce: 28. 9. 2003

Strž 2, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Rulíšek

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2005

vznik členství: 24. 9. 2003

Bochořákova 14, Brno, Česká republika

Vlastimil Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2005

vznik členství: 24. 9. 2003

vznik funkce: 28. 9. 2003

Lipůvka 61, 679 22, Česká republika

Roman Pros

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2005

vznik členství: 24. 9. 2003

Zengrova 2, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Crha

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2009

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 17. 7. 2009

vznik funkce: 28. 9. 2003

zánik funkce: 17. 7. 2009

Jasanová 1, Blansko, Česká republika

JUDr. Vladimír Kristýn

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 6. 3. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 24. 10. 2005

Lipůvka 152, 679 22, Česká republika

Ing. Milan Venclík

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

Antala Staška 35, Brno, Česká republika

Ing. Stanislav Juránek

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

Bělohorská 95, Brno, Česká republika

Miroslav Kadlec

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

Stará Cihelna 1402, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Radomír Jonáš

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 8. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 4. 8. 2006

Bednářova 14, Brno, Česká republika

PhDr. Walter Bartoš

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 6. 3. 2006

vznik členství: 24. 9. 2003

zánik členství: 29. 12. 2005

Ořechovka 1726, Strážnice, Česká republika

Kamil Král

člen

První vztah: 17. 5. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 27. 7. 2001

zánik funkce: 24. 9. 2003

Otnice 84, 683 54, Česká republika

Ing. Martin Sedláček

člen

První vztah: 17. 5. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 27. 7. 2001

zánik funkce: 24. 9. 2003

Údolní 23, Hustopeče u Brna, 693 01, Česká republika

JUDr. Marián Štetina

člen

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 17. 5. 2002

Na výsluní 1282, Orlová-Lutině, Česká republika

Mgr. Radovan Vrbka

člen

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 17. 5. 2002

Preslova 64, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Bubla

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 9. 2. 2000

zánik funkce: 24. 9. 2003

Otnice 476, Česká republika

Vladimír Krejčí

člen

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 9. 2. 2000

zánik funkce: 24. 9. 2003

Puškinova 8, Vyškov, Česká republika

Jaromír Jukl

člen

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik funkce: 9. 2. 2000

zánik funkce: 24. 9. 2003

Strž 2, Brno, Česká republika

Mgr. Klára Havelková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 27. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 2000

Vít. Nezvala 12, Třebíč, 674 01, Česká republika

Mgr. Radovan Vrbka

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 2000

Preslova 64, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Lenka Marková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 27. 3. 1997 - Poslední vztah: 24. 2. 2000

Maxima Gorkého 6, Vyškov, 682 01, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva a jeden místopředseda představenstva společně.

od 4. 12. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a jeden člen společně. Společnost dále mohou zastupovat prokuristé a další zplnomocnění pracovníci společnosti v rozsahu udělěné plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti výše uvedené osoby připojí svůj podpis.

do 4. 12. 2014 od 24. 2. 2000

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo jím určený zástupce, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen. Za společnost podepisuje předseda představenstva resp. ostatní dva členové představenstva, v tomto posledním případě však vždy dva členové společně. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 24. 2. 2000 od 27. 3. 1997

Další vztahy firmy FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

Historické vztahy

Vladimír Krejčí

První vztah: 24. 2. 2000 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

Puškinova 8, Vyškov, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 3. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 3. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).