Hlavní navigace

Finanční skupina Fio, a.s.

Firma Finanční skupina Fio, a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 4. 2003. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8123, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26761858

Sídlo:

V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 2003

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8123, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PDZPAS, a.s. od 1. 4. 2003

Obchodní firma

Finanční skupina Fio, a.s. od 18. 5. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 2003

adresa

V Celnici 1028/10
Praha 1 11721 od 20. 11. 2007

adresa

Senovážné náměstí 977/24
Praha 1 11000 do 20. 11. 2007 od 9. 3. 2007

adresa

Na Poříčí 1070/19
Praha 1 11000 do 9. 3. 2007 od 20. 1. 2005

adresa

U půjčovny 3
Praha 1 do 20. 1. 2005 od 1. 4. 2003

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů anebytových prostor od 11. 12. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 11. 12. 2014 od 9. 3. 2007

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb (§ 4 zák. č. 455/91 Sb.) do 9. 3. 2007 od 1. 4. 2003

Ostatní skutečnosti

Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se základní kapitál obchodní společnosti PDZPAS a.s., se sídlem Praha 1, U Půjčovny 3, IČ: 26761858, zvyšuje z dosavadní výše 1,000.000,--Kč, ( slovy: jeden milión Kč) o částku 1,000.000,-- K č, ( slovy : jeden milión Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,000.000,--Kč, ( slovy : dva milióny korun českých), který bude splacen peněžitými vklady. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to až do výše 4.000.000,-- Kč, ( slovy : čtyři milióny Kč) na základní kapitál ve výši 5.000.000,-- Kč, ( slovy: pět miliónů Kč). Orgánem , který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo společnosti. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 100 ks ( sto kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, zně jících na jméno, číslo série B001-B100 s tím, že se připouští upisování nových kmenových akcií společnosti nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do počtu 400 ks ( čtyřista kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, číslo série B10 1-B400, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,--Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu: a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostní m právem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku; b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář ( prostory) společnosti PDZPAS a.s. na adrese Na Poříčí 19/1070, Praha 1, PSČ: 110 00 , v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 ( patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání této informace rozhodne představenstvo; d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu; e) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat pět až dvacet nových akcií na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie; f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno; g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie alespoň o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč ( slovy : jeden milión Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím p řednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 1.000.000,--Kč ( slovy: jeden milión Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány a kcie o celkové jmenovité hodnotě alespoň 1.000.000,--Kč ( slovy : jeden milión Kč) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - musí se jednat o zájemce z okruhu českých právnických či fyzických osob, - určitým zájemcem nemůže být akcionář společnosti, - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s obchodováním s cennými papíry, přičemž posouzení je na úvaze představenstva. Výběr může být představenstvaem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání alespoň 1,000,000,--Kč ( slovy: jeden milión korun českých). Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 4,000.000,--Kč ( slovy : čtyři milióny korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář společnosti Na Poříčí 19/1070, Praha 1, PSČ: 110 00 , v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 ( patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen v uvedené informaci o upisování akcií; d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 10.000,--Kč ( slovy : deset tisíc Kč), všechny akcie budou akciemi kmenovými, listinné podoby a bu dou znít na jméno. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 193124025/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: 115 20 , který společnost založila za účelem zvýšení základ ního kapitálu. Každý upisovatel je povinen splatit 30% ( třicet procent) emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15-ti ( patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% ( sedmdesát procent) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. do 2. 10. 2012 od 18. 2. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

od 1. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 od 9. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 9. 3. 2007 od 28. 6. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 28. 6. 2006 od 1. 4. 2003

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Mgr. Romuald Kopún

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 12. 4. 2017

Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

RNDr. Petr Marsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 12. 4. 2017

vznik funkce: 12. 4. 2017

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

 • statutární představitel

  GigaDat, středisko LMP

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • DZ KREDIT a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • ELLIAD a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  FPSROG, spol. s r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • NOBLIGE a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  BASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  VARIEL, a. s.

  Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

 • jednatel:

  T.O.R.S. s.r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Družstevní záložna Kredit

  Praha

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 12. 4. 2017

U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

RNDr. Petr Marsa

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 11. 4. 2012

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

 • statutární představitel

  GigaDat, středisko LMP

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • DZ KREDIT a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • ELLIAD a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  FPSROG, spol. s r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • NOBLIGE a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  BASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  VARIEL, a. s.

  Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

 • jednatel:

  T.O.R.S. s.r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Družstevní záložna Kredit

  Praha

Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2012

Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Petr Marsa

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

zánik členství: 11. 4. 2017

Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 11. 4. 2012

Krynická 504/27, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  BASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  FPSROG, spol. s r.o.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  VARIEL, a. s.

  Průmyslová 1034, Zruč nad Sázavou, 285 22

 • ELLIAD a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • NOBLIGE a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • DZ KREDIT a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

zánik členství: 11. 4. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2012

zánik funkce: 11. 4. 2017

Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

zánik členství: 11. 4. 2017

U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

Krynická 504/27, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2012

Na křivce 1399/21, Praha 10, 101 00, Česká republika

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2012

Na Křivce 21, Praha 10, 100 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

Krynická 504, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 11. 12. 2014

vznik členství: 11. 4. 2012

Na Rovinách 573/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Ján Franek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 11. 4. 2012

Na Rovinách 573/3, Praha 4, Česká republika

Mgr. Romuald Kopún

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 11. 4. 2012

vznik funkce: 19. 1. 2007

zánik funkce: 11. 4. 2012

Na Křivce 21, Praha 10, 100 00, Česká republika

RNDr. Petr Marsa

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 11. 4. 2012

Krynická 504, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Gabriela Dudášová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 3. 2007

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 19. 1. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 19. 1. 2007

Heleny Malířové 15, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavla Hřebíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 3. 2007

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 19. 1. 2007

vznik funkce: 5. 5. 2005

zánik funkce: 19. 1. 2007

Víta Nejedlého 20, Praha 3, Česká republika

Michal Kopsa

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 3. 2007

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 19. 1. 2007

vznik funkce: 5. 5. 2005

zánik funkce: 19. 1. 2007

U půjčovny 3, Praha 1, Česká republika

Jaroslava Kottasová

člen

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 31. 3. 2004

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 31. 3. 2004

Milady Horákové 63, Praha 7, Česká republika

Michal Heřmanský

člen

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 6. 2006

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 28. 12. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 28. 12. 2005

Sokolská 1090, Valašské Meziříčí, Česká republika

Miluše Husáková

člen

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 1. 4. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 1. 4. 2003

Byseň 20, Tuřany, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 12. 4. 2017

Biskupice 12, 538 43, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  PPH, a.s.

  Hanusova 1172/24, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • člen

  CFT a. s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

Biskupice 12, 538 43, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  PPH, a.s.

  Hanusova 1172/24, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • člen

  CFT a. s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 11. 4. 2012

Lukavice 133, 538 21, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  CASRK, a,s,

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  DASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  BASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  AASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  EASRK, a.s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  PPH, a.s.

  Hanusova 1172/24, Praha Michle (Praha 4), 140 00

 • člen

  CFT a. s.

  V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

zánik členství: 11. 4. 2017

Biskupice 12, 538 43, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

vznik členství: 11. 4. 2012

Lukavice 133, 538 21, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2012 - Poslední vztah: 29. 10. 2013

vznik členství: 11. 4. 2012

Lukavice 133, 538 21, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2012

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 11. 4. 2012

vznik funkce: 17. 3. 2010

zánik funkce: 11. 4. 2012

Lukavice 133, 538 21, Česká republika

Tomáš Kopecký

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 18. 5. 2011

Štěchovice 60, 252 08, Česká republika

Mgr. Karel Drášil

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 19. 1. 2007

Lukavice 133, 538 21, Česká republika

Mgr. Jan Sochor

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 19. 1. 2007

zánik členství: 29. 4. 2010

vznik funkce: 19. 1. 2007

zánik funkce: 17. 3. 2010

U Půjčovny 6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Hřebíček

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 3. 2007

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 19. 1. 2007

vznik funkce: 26. 1. 2006

zánik funkce: 19. 1. 2007

U Půjčovny 3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Rampír

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 3. 2007

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 19. 1. 2007

vznik funkce: 26. 1. 2006

zánik funkce: 19. 1. 2007

Nábřeží Závodu míru 2712, Pardubice, 580 02, Česká republika

Ing. Roman Cének

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2006 - Poslední vztah: 9. 3. 2007

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 19. 1. 2007

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 19. 1. 2007

Přistoupimská 11, Praha 10, 108 00, Česká republika

Jan Hřebíček

předseda

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 6. 2006

vznik členství: 1. 4. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 26. 1. 2006

U půjčovny 3, Praha 1, Česká republika

Pavla Hřebíčková

člen

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 5. 5. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 5. 5. 2005

Víta Nejedlého 20, Praha 3, Česká republika

Michal Kopsa

člen

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 5. 5. 2005

vznik funkce: 1. 4. 2003

zánik funkce: 5. 5. 2005

U půjčovny 3, Praha 1, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 11. 12. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti libovolný člen představenstva.

do 11. 12. 2014 od 14. 11. 2011

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a další člen představenstva.

do 14. 11. 2011 od 9. 3. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo. Jménem představenstva jednají společně dva členové představenstva. Společnost se zavazuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 9. 3. 2007 od 27. 6. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo. Jménem představenstva jedná předseda představenstva samostatně. Společnost se zavazuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 27. 6. 2006 od 1. 4. 2003

Další vztahy firmy Finanční skupina Fio, a.s.

Historické vztahy

Jan Hřebíček

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2006

U půjčovny 3, Praha 1, Česká republika

Fio holding, a.s.

První vztah: 14. 11. 2011

V celnici 1028/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Romuald Kopún

  místopředseda představenstva

  Na křivce 1399/21, Praha, 101 00, Česká republika

 • RNDr. Petr Marsa MBA, LL.M.

  předseda představenstva

  Revoluční 1403/28, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ján Franek

  člen dozorčí rady

  U Libušské sokolovny 523/28, Praha, 142 00, Česká republika

 • Marek Polka

  člen dozorčí rady

  Voskovcova 1130/26, Praha, 152 00, Česká republika

Akcionáři

Fio holding, a.s., IČ: 60192763

V Celnici, Česká republika, Praha 1, 117 21

od 14. 11. 2011

Jan Hřebíček

U Půjčovny, Česká republika, Praha 1

do 28. 6. 2006 od 1. 6. 2006

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).