Hlavní navigace

FINAPRA Venture Capital a.s.

Firma FINAPRA Venture Capital a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21479, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04954670

Sídlo:

Průmyslová 566/5, Praha, 108 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 2016

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21479, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Persidyan a.s. od 1. 4. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 2016

adresa

Průmyslová 566/5
Praha 10800 od 17. 11. 2017

adresa

Na Maninách 316/6
Praha 17000 do 17. 11. 2017 od 12. 8. 2016

adresa

Vojtěšská 211/6
Praha 11000 do 12. 8. 2016 od 1. 4. 2016

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 4. 2016

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 4. 2016

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 24. 8. 2016

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů korun českých) na výslednou výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad nebo pod tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 25 (dvaceti pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady společnosti. Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej akcionáři společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - 15 (patnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé Vladimíru Čapkovi, nar. 14. 9. 1954, bytem Všehrdova 1405, 544 01 Dvůr králové nad Labem; - 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) Pražskému finančnímu družstvu, IČO 03561178, se sídlem Jeremenkova 503/42, Braník, 147 00 Praha 4, zapsanému v obchodním r ejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 8293. Lhůta pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o úpisu akcií, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci statutárním ředitelem společnosti. Emisní kurs upsaných akcií jsou povinni předem určení zájemci splatit ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený Československou obchodní bankou, a.s., číslo účtu 276189254/0300. do 16. 12. 2019 od 9. 12. 2019

Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 28,000.000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých) na výslednou výši 75,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět miliónů korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisov ání nad nebo pod tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 28 (dvaceti osmi) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady společnosti. Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostn ího práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej akcionáři společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - 5 (pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé Vladimíru Pavlíkovi, nar. 24. 4. 1957, s bydlištěm na adrese Dvůr Králové nad Labem, Kollárova 1961, PSČ 544 01; - 8 (osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé Ing. Vítězslavu Hladíkovi, nar. 5. 1. 1948, s bydlištěm na adrese Frýdek Místek, Pod Zámečkem 3345, PSČ 738 01; - 15 (patnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé Pražskému finančnímu družstvu, IČO 03561178, se sídlem Jeremenkova 503/42, Braník, 147 00 Praha 4, zapsanému v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 8293. Lhůta pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o úpisu akcií, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci statutárním ředitelem společnosti. Emisní kurs upsaných akcií jsou povinni předem určení zájemci splatit v e lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený Československou obchodní bankou, a.s., číslo účtu 276189254/0300. do 9. 12. 2019 od 22. 1. 2018

a)Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) na výslednou výši 47.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování na d nebo pod tuto částku. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 5 (pěti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno. c)Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady společnosti. d)Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej akcionáři společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. e)Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. f)Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to Vladimíru Pavlíkovi, nar. 24. 4. 1957, s bydlištěm na adrese Dvůr Králové nad Labem, Čechova 2622, PSČ 544 01. g)Lhůta pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o úpisu akcií, činí 7 (sedm) dní ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci statutárním ředitelem společnosti. h)Emisní kurs upsaných akcií je povinen předem určený zájemce, Vladimír Pavlík, splatit ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený Československou obchodní bankou, a.s., číslo účtu 276189254/0300. do 22. 1. 2018 od 8. 2. 2017

Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých) na výslednou výši 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva milióny korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad nebo pod tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 15 (patnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady společnosti. Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej akcionáři společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti BENETT, a.s., IČO 63906945, se sídlem Praha 10, Strašnice, Flájská 3214/8, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21568. Lhůta pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o úpisu akcií, činí 7 (sedm) dní ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci statutárním ředitelem společnosti. Emisní kurs upsaných akcií je povinen předem určený zájemce, společnost BENETT, a.s., splatit ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený Československou obchodní bankou, a.s., číslo účtu 276189254/0300. do 21. 10. 2016 od 3. 10. 2016

Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm miliónů korun českých) na výslednou výši 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad n ebo pod tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 7 (sedmi) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady společnosti. Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej akcionáři společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to panu Ing. Vítězslavu Hladíkovi, nar. 5. 1. 1948, s bydlištěm na adrese Frýdek Místek, Pod Zámečkem 3345, PSČ 738 01. Lhůta pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o úpisu akcií, činí 7 (sedm) dní ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určenému zájemci statutárním ředitelem společnosti. Emisní kurs upsaných akcií je povinen předem určený zájemce, Ing. Vítězslav Hladík, splatit ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený Československou obchodní bankou, a.s., číslo účtu 276189254/0300. do 3. 10. 2016 od 14. 9. 2016

Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na výslednou výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad nebo pod tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 10 (deseti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady společnosti. Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: 5 (pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno, panu Petru Hotovému, nar. 13. 6. 1958, s bydlištěm na adrese Česká Lípa, Žízníkov 121, PSČ 470 02; 5 (pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jm éno, Pražskému finančnímu družstvu, IČO 03561178, se sídlem Praha 4, Braník, Jeremenkova 503/42, PSČ 147 00, zapsanému v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8293. Lhůta pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o úpisu akcií, činí 7 (sedm) dní ode dne doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři statutárním ředitelem. Emisní kurs upsaných akcií jsou povinni předem určení zájemci, pan Petr Hotový a Pražské finanční družstvo, splatit ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený Československou obchodní bankou, a.s., číslo účtu 276189254/0300. do 14. 9. 2016 od 31. 8. 2016

Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) na výslednou výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) peněžitými vklady bez možnosti upisování nad nebo pod tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 8 (osmi) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každé, vydaných jako cenný papír na jméno. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a jejich převod bude podmíněn souhlasem správní rady společnosti. Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, kterým je Pražské finanční družstvo, IČO 03561178, se sídlem Praha 4, Braník, Jeremenkova 503/42, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 8293. Lhůta pro upisování akcií, tj. pro uzavření smlouvy o úpisu akcií, činí 7 (sedm) dní ode dne doručení návr hu této smlouvy jedinému akcionáři statutárním ředitelem. Emisní kurs upsaných akcií je povinen předem určený zájemce, jediný akcionář, splatit ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti vedený Československou obchodní bankou, a.s ., číslo účtu 276189254/0300. do 30. 8. 2016 od 25. 8. 2016

Společnost je založena na dobu určitou, a to 10 (deset) let. od 22. 8. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 16. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 16. 12. 2019 od 22. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 47 000 000 Kč

do 22. 1. 2018 od 8. 2. 2017

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 8. 2. 2017 od 3. 10. 2016

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 3. 10. 2016 od 14. 9. 2016

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 14. 9. 2016 od 31. 8. 2016

Základní kapitál

vklad $capitalItem['vklad']->OST

do 31. 8. 2016 od 24. 8. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 24. 8. 2016 od 1. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 od 16. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 16. 12. 2019 od 22. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 47 do 22. 1. 2018 od 8. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 42 do 8. 2. 2017 od 3. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 27 do 3. 10. 2016 od 14. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 do 14. 9. 2016 od 31. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 31. 8. 2016 od 24. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 24. 8. 2016 od 22. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 22. 8. 2016 od 1. 4. 2016

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Michal Zítko

předseda správní rady

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 22. 8. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michal Zítko

statutární ředitel

První vztah: 23. 10. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

statutární ředitel

První vztah: 21. 10. 2016 - Poslední vztah: 23. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

statutární ředitel

První vztah: 21. 10. 2016 - Poslední vztah: 23. 10. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

člen a současně předseda správní rady

První vztah: 22. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 22. 8. 2016

vznik funkce: 22. 8. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

statutární ředitel

První vztah: 22. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik funkce: 22. 8. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

statutární ředitel

První vztah: 22. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik funkce: 22. 8. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

člen správní rady

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2016

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 22. 8. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

statutární ředitel

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2016

vznik funkce: 10. 8. 2016

zánik funkce: 22. 8. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

statutární ředitel

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2016

vznik funkce: 10. 8. 2016

zánik funkce: 22. 8. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Zbyněk Kubáň

statutární ředitel

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 10. 8. 2016

Kolocova 727/39, Praha, 107 00, Česká republika

Zbyněk Kubáň

předseda správní rady

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 10. 8. 2016

Kolocova 727/39, Praha, 107 00, Česká republika

Zbyněk Kubáň

statutární ředitel

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 10. 8. 2016

Kolocova 727/39, Praha, 107 00, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 22. 8. 2016

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.

do 22. 8. 2016 od 1. 4. 2016

Další vztahy firmy FINAPRA Venture Capital a.s.

1 fyzická osoba

Michal Zítko

předseda správní rady

První vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 22. 8. 2016

vznik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michal Zítko

člen a současně předseda správní rady

První vztah: 22. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 22. 8. 2016

vznik funkce: 22. 8. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

člen a současně předseda správní rady

První vztah: 22. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 10. 2016

vznik členství: 22. 8. 2016

vznik funkce: 22. 8. 2016

zánik funkce: 17. 10. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

člen správní rady

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2016

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 22. 8. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Michal Zítko

člen správní rady

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2016

vznik členství: 10. 8. 2016

zánik členství: 22. 8. 2016

Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

Zbyněk Kubáň

předseda správní rady

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 10. 8. 2016

Kolocova 727/39, Praha, 107 00, Česká republika

Zbyněk Kubáň

předseda správní rady

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 10. 8. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 10. 8. 2016

Kolocova 727/39, Praha, 107 00, Česká republika

člen správní rady

Pražské finanční družstvo

První vztah: 12. 8. 2020

Průmyslová 566/5, Praha Malešice (Praha 10), 108 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Michal Zítko

  Předseda družstva

  Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

člen správní rady

Pražské finanční družstvo

První vztah: 12. 8. 2020

Průmyslová 566/5, Praha Malešice (Praha 10), 108 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Michal Zítko

  Předseda družstva

  Jeremenkova 503/42, Praha, 147 00, Česká republika

člen správní rady

BENETT, a.s.

První vztah: 21. 10. 2016

Flájská 3214/8, Praha, 100 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Alan Benedikt

  člen správní rady

  Labutí 225, Jesenice, 252 42, Česká republika

 • Sabina Podskalská

  člen správní rady

  Lipnická 1447, Praha, 198 00, Česká republika

 • Danuše Benediktová

  člen správní rady

  Sečská 1962/20, Praha, 100 00, Česká republika

člen správní rady

BENETT, a.s.

První vztah: 21. 10. 2016

Flájská 3214/8, Praha, 100 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Alan Benedikt

  člen správní rady

  Labutí 225, Jesenice, 252 42, Česká republika

 • Sabina Podskalská

  člen správní rady

  Lipnická 1447, Praha, 198 00, Česká republika

 • Danuše Benediktová

  člen správní rady

  Sečská 1962/20, Praha, 100 00, Česká republika

člen správní rady

Pražské finanční družstvo

První vztah: 21. 10. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2020

Průmyslová 566/5, Praha Malešice (Praha 10), 108 00

člen správní rady

Pražské finanční družstvo

První vztah: 21. 10. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2020

Průmyslová 566/5, Praha Malešice (Praha 10), 108 00

Pražské finanční družstvo

První vztah: 12. 8. 2016 - Poslední vztah: 31. 8. 2016

Průmyslová 566/5, Praha Malešice (Praha 10), 108 00

ALTAXO SE

První vztah: 1. 4. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

Vojtěšská 211/6, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Pražské finanční družstvo, IČ: 03561178

Jeremenkova 503/42, Česká republika, Praha, 147 00

do 31. 8. 2016 od 12. 8. 2016

ALTAXO SE, IČ: 01386034

Vojtěšská 211/6, Česká republika, Praha, 110 00

do 12. 8. 2016 od 1. 4. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 4. 2016

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 4. 2016
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).