Hlavní navigace

Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

Firma Fincentrum & Swiss Life Select a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 18458, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 700 700 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24260444

Sídlo:

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 8. 2012

DIČ:

CZ24260444

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
8211 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 18458, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PRW Czech, a.s. od 15. 8. 2012

Obchodní firma

Fincentrum a.s. od 1. 7. 2013

Obchodní firma

Fincentrum Czech a.s. do 1. 7. 2013 od 15. 4. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 15. 8. 2012

adresa

Pobřežní 620/3
Praha 18600 od 1. 7. 2013

adresa

V celnici 1031/4
Praha 1 11000 do 1. 7. 2013 od 15. 8. 2012

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 7. 2013

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 18. 7. 2013

Investiční zprostředkovatel od 18. 7. 2013

Pojišťovací agent od 18. 7. 2013

Pojišťovací makléř od 18. 7. 2013

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 18. 7. 2013 od 15. 8. 2012

Ostatní skutečnosti

Na společnost Fincentrum a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 60 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 18458, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmě ní zanikající společnosti Swiss Life Select Česká republika s.r.o., se sídlem Pražákova 1024/66a, Štýřice, 639 00 Brno, IČO:634 80 191, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 20805. od 1. 9. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Základní kapitál společnosti Fincentrum a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 526.700.000 Kč (pět set dvacet šest milionů sedm set tisíc korun českých) o částku 174.000.000 Kč (sto sedmdesát čtyři miliony korun českých) na částku 700.700.000 Kč ( sedm set milionů sedm set tisíc korun českých); Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.740 (tisíc sedm set čtyřicet) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) každé akcie; Emisní kurz upisovaných akcií činí 174.000.000 Kč (sto sedmdesát čtyři miliony korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých); Přednostní právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem; Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost Fincentrum Holdings (Lux) S.A., společnost založená a existující podle lucemburského práva, se sídlem na adrese 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Lucembursko, reg. číslo B 176543 (dále též jen „Fincentrum Holdings (Lux) S.A.“). Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Sídlo Společnosti“); Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S.A., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o up sání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce. Předmět nepeněžitého vkladu: Určený zájemce - společnost Fincentrum Holdings (Lux) S.A.- splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým jsou akcie, to je 100 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 332 EUR (tři sta třicet dva eur), v listinné pod obě, od čísla 1 do čísla 100, emitovaných společností Fincentrum a.s., se sídlem Bratislava, Mlýnské Nivy 49/II. 16920, PSČ 821 09, IČ 367 52 606, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4102/B (dále též &#822 2;Fincentrum SK“), představovaných hromadnou listinou číslo 1, nahrazující kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 332 EUR (tři sta třicet dva eur), v listinné podobě, od čísla 1 do čísla 74, a hromadnou listinou číslo 2, nahrazující kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 332 EUR (tři sta třicet dva eur), v listinné podobě, od čísla 75 do čísla 100, které představují v souhrnu 100% podíl na základním kapitálu společnosti Fincentrum SK. Hodnota nepeněžitého vkladu - výše jeho ocenění, určeného znaleckým posudkem číslo 523/61/2013 vyhotoveným dne 14. srpna 2013 znaleckým ústavem ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha - Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 260 99 306, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116 310, kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro mj. oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování fi nančního majetku a nehmotného majetku, znalcem jmenovaným soudem, je 200.772.000 Kč (dvě stě milionů sedm set sedmdesát dva tisíc korun českých); Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.740 (tisíc sedm set čtyřicet) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) každé akcie; Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění se považuje podle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku za emisní ážio; Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu je Sídlo Společnosti; Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu činí 20 (dvacet) pracovních dnů od upsání akcií. do 5. 9. 2013 od 26. 8. 2013

Na společnost Fincentrum Czech a.s. (po zápisu fúze s novou firmou Fincentrum a.s.) coby nástupnickou právnickou osobu přešlo fúzí sloučením jmění zanikající právnické osoby Fincentrum a.s., IČ: 01549936, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 19056. od 1. 7. 2013

Společnost Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. založená a existující podle lucemburského práva, se sídlem na adrese 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg jako jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti činí toto rozhodnutí o zvýšení zák ladního kapitálu společnosti upsáním nových akcií: Zvyšuje základní kapitál společnosti Společnost o částku 524.700.000 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých) ze současné výše 2.000.000 Kč na výši 526.700.000 Kč tak, že: (1) Upisování nad tuto částku se nepřipouští (2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze peněžitým vkladem. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. S každou novou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 hlas. Akcie nového druhu nebudou vydány. Emisní kurz upisovaných akcií činí 524.700.000 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí tak 100.000 ,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) (3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5.247 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč, které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu (4) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. (5) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitému zájemci, jímž je společnost Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. založené a existující podle lucemburského práva, se sídlem na adrese 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. Tento přede m určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. (6) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva, formou uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00. (7) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstř íku vedeného Městským soudem v Praze. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti dopisem zaslaným na adresu sídla upisovatele. (8) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. vůči Společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií; jedná se o pohledávku v celkové výši 524.725.813 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set dvacet pět tisíc osm set třináct korun českých) (z toho jistina 524.689.875 Kč a úroky 35.938 Kč) odpovídající částce 20.326.392 EUR (slovy: dvacet miliónů tři sta dvacet šest tisíc tři sta devadesát dva euro) (z toho jistina 20.325.000 EUR a úro ky 1.392 EUR) vzniklou na základě smlouvy o úvěru, uzavřené dne 4.4.2013 mezi Společností jako dlužníkem a Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. jako věřitelem. (9) K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 524.700.000 Kč (pět set dvacet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), která je tvořena jistinou ve výši 524.689.875 Kč a úroky ve výši 10.125 Kč na základě smlouvy o úvěru ze dne 4.4.2013 sh ora. (10) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude doručen představenstvem Společnosti určenému zájemci - společnosti Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu smlo uvy o započtení určenému zájemci. do 22. 4. 2013 od 15. 4. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 700 700 000 Kč

od 5. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 526 700 000 Kč

do 5. 9. 2013 od 22. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 4. 2013 od 15. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 007 od 5. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 267 do 5. 9. 2013 od 22. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 22. 4. 2013 od 15. 8. 2012

Statutární orgán

5 fyzických osob

Filip Duchoň

Předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 11. 2. 2020

vznik funkce: 11. 2. 2020

Na Malovance 589/18, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

PaedDr. František Dragúň

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

Fraňa Kráľa 41, Komjatice, 941 06, Slovenská republika

Ing. Karel Šulc

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 24. 10. 2018

U Malvazinky 148/18, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dominik Kollár

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 19. 10. 2018

Příčná 530, Kryry, 439 81, Česká republika

David Hegner

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2017

vznik členství: 27. 10. 2017

Harmonická 1386/7, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Vladek Krámek

člen

První vztah: 8. 12. 2018 - Poslední vztah: 12. 2. 2019

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 10. 12. 2018

U Sluncové 666/12a, Praha, 186 00, Česká republika

Filip Duchoň

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2018 - Poslední vztah: 27. 3. 2020

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 10. 2. 2020

vznik funkce: 24. 10. 2018

zánik funkce: 10. 2. 2020

Na Malovance 589/18, Praha, 169 00, Česká republika

Petr Stuchlík

předseda

První vztah: 21. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 4. 9. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 4. 9. 2018

Jilská 527/2, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Stuchlík

předseda

První vztah: 21. 6. 2018 - Poslední vztah: 14. 9. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 4. 9. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 4. 9. 2018

Jilská 527/2, Praha, 110 00, Česká republika

Filip Duchoň

člen

První vztah: 7. 8. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 10. 2. 2015

Na Malovance 589/18, Praha, 169 00, Česká republika

Filip Duchoň

člen

První vztah: 7. 8. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 10. 2. 2015

Na Malovance 589/18, Praha, 169 00, Česká republika

Mario Drosc

místopředseda

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 11. 2017

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 16. 10. 2017

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 16. 10. 2017

Irská 796/5, Praha, 160 00, Česká republika

Filip Duchoň

člen

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2016

vznik členství: 10. 2. 2015

Osadní 1317/11, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Filip Duchoň

člen

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2016

vznik členství: 10. 2. 2015

Osadní 1317/11, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Nejedlý

člen

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

Na Vidouli 845/1a, Praha, 158 00, Česká republika

Mario Drosc

místopředseda

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 11. 2017

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 16. 10. 2017

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 16. 10. 2017

Irská 796/5, Praha, 160 00, Česká republika

Martin Nejedlý

člen

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

Na Vidouli 845/1a, Praha, 158 00, Česká republika

Vladek Krámek

člen

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

U Sluncové 666/12a, Praha, 180 00, Česká republika

Vladek Krámek

člen

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 12. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

U Sluncové 666/12a, Praha, 180 00, Česká republika

Martin Nejedlý

místopředseda

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 10. 2. 2015

Na Vidouli 845/1a, Praha 5, 158 00, Česká republika

Petr Stuchlík

předseda

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

Ulčova 740/2a, Praha, 184 00, Česká republika

Vladek Krámek

člen

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

vznik členství: 1. 7. 2013

Zahradní 673, Sobotka, 507 43, Česká republika

Petr Stuchlík

předseda

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

Ulčova 740/2a, Praha, 184 00, Česká republika

Martin Nejedlý

místopředseda

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

Mezilesí I 142/2, Přerov, 751 24, Česká republika

Tomáš Lánský

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 1. 7. 2013

V Solníkách 2107, Roztoky, 252 63, Česká republika

Martin Nejedlý

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 8. 4. 2013

Mezilesí I 142/2, Přerov, 751 24, Česká republika

Michal Aron

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 13. 5. 2013

Linhartova 1287/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

Petra Čápová

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 15. 8. 2012

zánik členství: 24. 1. 2013

Radimovice 40, 463 44, Česká republika

Společnost zastupují ve všech záležitostech (včetně právních jednání vůči zaměstnancům společnosti) vždy dva členové představenstva společně.

od 13. 11. 2019

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně.

do 13. 11. 2019 od 15. 8. 2012

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Rolf Werner Aeberli

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2020

vznik členství: 12. 12. 2019

Obstgartenweg 16, Erlenbach, 8 703, Švýcarská konfederace

Nils Frowein

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 20. 11. 2018

Wilenstrasse 4, Wollerau, Švýcarská konfederace

Rudolf Werner Suter

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 19. 10. 2018

Englischviertelstrasse 49, Curych, 8 032, Švýcarská konfederace

Markus Krämer

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 19. 10. 2018

Borngasse 9, Thomm, 543 17, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Michal Aron

člen

První vztah: 14. 10. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

Dubnická 490/4, Praha, 159 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michal Aron

člen

První vztah: 14. 10. 2016 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

Dubnická 490/4, Praha, 159 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lubor Žalman

předseda

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 5. 4. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2013

zánik funkce: 19. 10. 2018

Pod Šibeničkami 778, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lubor Žalman

předseda

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 5. 4. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2013

zánik funkce: 19. 10. 2018

Pod Šibeničkami 778, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michal Aron

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

vznik členství: 13. 5. 2013

Linhartova 1287/4, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Aron

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2016

vznik členství: 13. 5. 2013

Linhartova 1287/4, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lubor Žalman

člen

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 5. 4. 2013

Pod Šibeničkami 778, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Oliver Schumann

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 5. 4. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

Fasanenweg 1, Bad Soden am Taunus, 658 12, Spolková republika Německo

Oliver Schumann

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2018

vznik členství: 5. 4. 2013

zánik členství: 19. 10. 2018

Fasanenweg 1, Bad Soden am Taunus, 658 12, Spolková republika Německo

Brian Albert Wardrop

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 13. 5. 2013

vznik funkce: 25. 1. 2013

zánik funkce: 13. 5. 2013

Bílkova 861/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Brian Albert Wardrop

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 13. 5. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 13. 5. 2013

Bílkova 861/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Tomáš Lánský

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 22. 4. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 5. 4. 2013

V Solníkách 2107, Roztoky, 252 63, Česká republika

Karolina Procházková

člen dozhorčí rady

První vztah: 4. 3. 2013 - Poslední vztah: 22. 4. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 5. 4. 2013

U Vodárny 1929, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Veronika Altmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 15. 8. 2012

zánik členství: 24. 1. 2013

Zdiměřická 1449/20, Praha 4, 149 00, Česká republika

Veronika Beránková

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 15. 8. 2012

zánik členství: 24. 1. 2013

vznik funkce: 15. 8. 2012

zánik funkce: 24. 1. 2013

Jeseniova 278, Kladno, 272 03, Česká republika

Petra Rychnovská

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

vznik členství: 15. 8. 2012

zánik členství: 24. 1. 2013

Čechova 122/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztahy firmy Fincentrum & Swiss Life Select a.s.

ASB Czech SC, s.r.o.

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 3. 2013

V celnici 1031/4, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Jiří Bosák

  jednatel

  Slezská 884/28, Praha, 120 00, Česká republika

 • Klára Janovská

  jednatel

  Dr. E. Beneše 1186, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

 • Ing. Nela Parađina

  Jednatel

  Hrudičkova 2094/22, Praha, 148 00, Česká republika

 • Petr Studnička

  jednatel

  Hyacintová 3287/5, Praha, 106 00, Česká republika

Akcionáři

Swiss Life International Holding AG

General-Guisan-Quai 40, Švýcarská konfederace, Curych, 8002

od 20. 8. 2019

Swiss Life Select International Holding AG

General-Guisan-Quai 40, Švýcarská konfederace, Curych, 8002

do 20. 8. 2019 od 29. 11. 2018

Fincentrum Holdings (Lux) S.A.

6, Rue Eug ne Ruppert, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk

do 29. 11. 2018 od 3. 7. 2014

Fincentrum Holdings (Lux) S.A.

13-15 Avenue de la Liberté, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk

do 3. 7. 2014 od 26. 8. 2013

Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l.

13-15 Avenue de la Liberté, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk

do 26. 8. 2013 od 22. 5. 2013

Fincentrum Holdings (Lux) S. r.l.

13-15 Avenue de la Liberté, Lucemburské velkovévodství, Lucemburk

do 22. 5. 2013 od 15. 4. 2013

LORNOCO HOLDINGS LIMITED

Kyriakou Matsi Avenue, Kyperská republika, Nicosia, Agioi Omologites, 1082

do 15. 4. 2013 od 4. 3. 2013

ASB Czech SC, s.r.o., IČ: 24201235

V Celnici 1031/4, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 4. 3. 2013 od 15. 8. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 7. 2013

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 7. 2013

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).