Hlavní navigace

FISH MARKET a. s.

Firma FISH MARKET a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 566, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 23 865 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48203807

Sídlo:

Rybářská 801, Třeboň, 379 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 12. 1992

DIČ:

CZ48203807

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

03220 Sladkovodní akvakultura
101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
10200 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
10920 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 566, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

FISH MARKET a. s. od 1. 1. 2007

Obchodní firma

FISH FOOD a. s. do 1. 1. 2007 od 19. 12. 2001

Obchodní firma

Zpracovna ryb, a.s. do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1993

adresa

Rybářská 801
Třeboň 37901 od 14. 7. 2016

adresa

Rybářská 801
Třeboň do 14. 7. 2016 od 27. 10. 2004

adresa

Úsilné 50
České Budějovice 37010 do 19. 12. 2001 od 1. 1. 1993

Předmět podnikání

využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdku, násadových a generačních ryb od 26. 11. 2009

sportovní rybolov v povolených rybářských revírech do 27. 12. 2012 od 26. 11. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 2. 2009

Realitní činnost do 20. 2. 2009 od 21. 8. 2007

Řeznictví a uzenářství od 9. 9. 2002

Příprava hotových jídel a polotovar do 21. 8. 2007 od 9. 9. 2002

Výroba potravinářských výrobků do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Výroba krmiv a krmných směsí do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Velkoobchod do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Specializovaný maloobchod do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Zprostředkování obchodu do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Zprostředkování služeb do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Maloobchod s tabákovými výrobky do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

Maloobchod se sníženým zbožím do 20. 2. 2009 od 9. 9. 2002

2. Zpracování ryb a drůbeže a ostatních produktů ze zemědělské činnosti do 9. 9. 2002 od 29. 6. 1993

3. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 9. 2002 od 29. 6. 1993

4. Přeprava vlastních výrobků a nakoupeného zboží do 9. 9. 2002 od 29. 6. 1993

5. Řeznictví a uzenářství do 9. 9. 2002 od 29. 6. 1993

1. Správa a užívání rybníků a rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k chovu ryb, včetně sportovního rybolovu na povolených rybářských revírech do 9. 9. 2002 od 29. 6. 1993

využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci ploch a k produkci plůdků, násadových tržních a generačních ryb do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

přeprava všech druhů a kategorií ryb, výrobků z ryb do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

zpracování sladkovodních ryb a drůbeže do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

obchodní činnosti do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

investiční výstavba, modernice a rekonstrukce, opravy a údržba základních prostředků včetně meliorací a zúrodňování rybničních ploch do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

poskytování prací a služeb do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

výstavba a provoz malých vodních elektráren do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

sportovní rybolov v povolených rybářských revírech do 29. 6. 1993 od 1. 1. 1993

Ostatní skutečnosti

Společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s., jako jediný akcionář společnosti FISH MARKET a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti FISH MARKET a.s. v souladu s ustanovením § 7 stanov společnosti a ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) ve spojen í s ustanovením § 516, § 532 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech o snížení základního kapitálu společnosti o pevnou částku ve výši 11.135.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto třicet pět tisíc ko run českých), tj. z částky 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) na částku 23.865.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií emitovanýc h společností a vlastněných jediným akcionářem z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to celkem 11.135 kusů (slovy: jedenáct tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových akcií společnosti vlastněných jediným akcionářem na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, č. A 000 001 č. A 011 135, nahrazených hromadnou listinou č. 1, emitovanou dne 11. 4. 2011, v souhrnné jmenovité hodnotě 11.135.000,- Kč. Úplata (kupní cena) za vzetí akcií z oběhu od povídá jejich jmenovité hodnotě a je stanovena na částku ve výši 11.135.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto třicet pět tisíc korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11.135.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno st o třicet pět tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři jako úplata (kupní cena) za akcie vzaté z oběhu převodem na bankovní účet, který jediný akcionář za tímto účelem sdělí společnosti. Úplata bude splatná do devadesáti (90) dnů od účinnosti snížení základního kapitálu (zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku). Jediný akcionář je povinen předložit společnosti listinné akcie společnosti, které budou brány z oběhu na základě akceptace veřejného návrhu ve lhůtě jednoho (1) měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu (zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku). Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti a uvolnění prostředků s polečnosti, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich výplaty jedinému akcionáři. od 29. 2. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Na společnost FISH FOOD a.s. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, IČ 482 03 807, jako nástupnickou společnost, přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 8. 8. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2006 jmění společnosti FISH MARKET a.s. se sídlem Třeboň, Ryb ářská 801, okres Jindřichův Hradec, IČ 251 79 390, jako společnosti zanikající. Společnost FISH FOOD a.s. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, IČ 482 03 807 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti FISH MARKET a.s. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, okres Jindřichův Hradec, IČ 251 79 390, dosud zapsané v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 942. do 25. 6. 2014 od 1. 1. 2007

Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. do 25. 6. 2014 od 28. 5. 1995

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 11.080 kusů akcií znějících na majitele v nominální hodnotě l ks akcie po l.OOO Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodo- vatelných cenných papírů a na 55 zaměstnaneckých akcií, znějících na jméno po l.OOO Kč jmenovité hodnoty. do 28. 5. 1995 od 17. 1. 1994

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném provatizačním projektu státního podniku Státní rybářství, zpracovna ryb České Budějovice. do 25. 6. 2014 od 1. 1. 1993

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 25. 6. 2014 od 1. 1. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 23 865 000 Kč

od 30. 6. 2016

Základní kapitál

vklad 35 000 000 Kč

do 30. 6. 2016 od 25. 7. 2005

Základní kapitál

vklad 11 135 000 Kč

do 25. 7. 2005 od 1. 1. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 773 od 30. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 135 do 30. 6. 2016 od 26. 11. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 773 do 30. 6. 2016 od 26. 11. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 773 do 26. 11. 2009 od 25. 7. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 135 do 26. 11. 2009 od 9. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 135 do 9. 9. 2002 od 28. 5. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 080 do 17. 1. 1994 od 17. 1. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 55 do 17. 1. 1994 od 17. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 55 do 17. 1. 1994 od 1. 1. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 080 do 17. 1. 1994 od 1. 1. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Ondřej Pastrňák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 1. 4. 2020

Lipoltická 798/18, Praha, 190 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2016

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 15. 1. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2016

zánik funkce: 15. 1. 2020

Na Slatince 3279/3, Praha, 106 00, Česká republika

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2016

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2016

Na Slatince 3279/3, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2016

Na Slatince 3279/3, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2016

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2012

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2012

Na Slatince 3279/3, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2012

Na Slatince 3279/3, Praha 10, 106 00, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 1. 10. 2011

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2012

Na Slatince 3279/3, Praha 10 - Záběhlice, 106 00, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 1. 10. 2011

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2007 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 30. 9. 2011

U Zahradního Města 3190/2A, Praha 10 - Záběhlice, 106 00, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 2. 3. 2007

vznik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2006

Nuselská 1495/64, Praha 4 - Nusle, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 9. 2011

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

ing. Josef Šindelka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 30. 9. 2011

Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Josef Malecha

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 28. 6. 2006

Bošilec 36, Česká republika

Ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 17. 12. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Koželužská 186/5, Tábor, Česká republika

Ing. Josef Šindelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 17. 12. 2001

Průběžná 271, Planá nad Lužnicí, Česká republika

Ing. František Nousek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 28. 6. 2006

Na Usedlosti 1556/2, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Malecha

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 21. 4. 2005

vznik členství: 17. 12. 2001

Podhájek 618, Veselí nad Lužnicí, Česká republika

Ing. Karel Mach

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

A. Barcala 1277/26, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Vladimír Koubek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 1999 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

ul. 28. října 1999, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jaroslav Houba CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 1999 - Poslední vztah: 8. 10. 1999

Sedlec, Lékařova Lhota 1, Česká republika

ing. Rudolf Provázek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1999

Svobody 1019/II, Třeboň, Česká republika

ing. Magdalena Herdová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 1996 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Mlýnská 984, Třeboň, Česká republika

Jan Koubek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Jižní 50, České Budějovice, Česká republika

Zdeněk Koktavý

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 26. 1. 1996

Hliník 824, Třeboň II, Česká republika

Ing. Milan Malecha

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 26. 1. 1996

Neplachov l4, Ševětín, Česká republika

Ing. Stanislav Hronek

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Nová 305, Borovany, Česká republika

Ing. Antonín Zykmund

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Mánesova 48, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Božena Fikotová

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Pražská 39, České Budějovice, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Rudolf Provázek

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2016

U Školky 283, Třeboň, 379 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Rudolf Provázek

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2016

U Školky 283, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Rudolf Provázek

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2016

U Školky 283, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Magdalena Herdová

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 20. 12. 2012

Lužnice 170, 378 16, Česká republika

Ing. Jan Hůda Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2011

zánik funkce: 20. 12. 2012

Lesní 727, Třeboň, 379 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Rudolf Provázek

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2011

U Školky 283, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Rudolf Provázek

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2011

U Školky 283, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Jan Hůda

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 25. 8. 2008

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 15. 9. 2008

zánik funkce: 30. 9. 2011

Lesní 727, Třeboň II, 379 01, Česká republika

Ing. Magdalena Herdová

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 25. 8. 2008

zánik členství: 30. 9. 2011

Lužnice 170, 378 16, Česká republika

Ing. Josef Malecha

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 14. 11. 2008

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 25. 8. 2008

Bošilec 36, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Ing. Josef Mareš

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 21. 8. 2007

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2007

Hůrky 81, Lišov, 373 72, Česká republika

Ing. Rudolf Provázek

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2011

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 30. 9. 2011

U Školky 283, Třeboň, 379 01, Česká republika

Ing. Emerich Čížek

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2005

vznik členství: 8. 10. 1999

zánik členství: 1. 3. 2005

U Broumaru 609, Opočno, Česká republika

Ing. Jan Hůda

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 31. 7. 2002

Lesní 727, Třeboň, Česká republika

Ing. Ivo Pastrňák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 17. 12. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Nuselská 1495/64, Praha 4- Nusle, Česká republika

Josef Jirásek

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 9. 2002

vznik členství: 17. 12. 2001

zánik členství: 31. 7. 2002

Bojčenkova 1094, Praha 9 - Černý most, Česká republika

ing. Rudolf Provázek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 17. 12. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Svobody 1019/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Josef Šindelka

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Průběžná 271, Planá nad Lužnicí, Česká republika

ing. Rudolf Provázek

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 1999 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

vznik členství: 17. 12. 2001

vznik funkce: 17. 12. 2001

Svobody 1019/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Imrich Čížek

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

U Broumaru 609, Opočno, Česká republika

Ing. Milan Budina

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 1999 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

Nerudova 826, Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Ing. Josef Šindelka

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 1999 - Poslední vztah: 8. 10. 1999

Průběžná 271, Planá nad Lužnicí, Česká republika

ing. Rudolf Provázek

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 1999 - Poslední vztah: 8. 10. 1999

Svobody 1019/II, Třeboň, Česká republika

ing. Jan Blažek

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1999

Mánesova 48/458, České Budějovice, Česká republika

ing. Jan Hůda

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 1999

Lesní 727/II, Třeboň, Česká republika

Ing. Jan Kalena

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 3. 3. 1999

Slunečná 904, Trhové Sviny, Česká republika

Ing. Jiří Chmel

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 26. 1. 1996

Tř.5.května 223, Lišov, Česká republika

Ing. Martin Krátký

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 26. 1. 1996

Mrázkova ll9/III, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Magdalena Herdová

předseda

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 26. 1. 1996

Mlýnská 984, Třeboň, Česká republika

Ing. Magdalena Herdová

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Mlýnská 984, Třeboň II, Česká republika

Ing. Rudolf Mikl

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Karla Chocholy 10, České Budějovice, Česká republika

Ing. Martin Krátký

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Mrázkova 119/III, Soběslav, Česká republika

Ing. Michal Bílý

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Evropská 239, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Šandera

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Jírovcova 67, České Budějovice, 370 03, Česká republika

Ing. Pavel Hartman

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 2. 8. 1994

Hrdějovice 159, 373 61, Česká republika

Ing. Pavel Chormý

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1993 - Poslední vztah: 29. 6. 1993

Račice 46, Vodňany, 389 01, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 25. 6. 2014

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně.

do 25. 6. 2014 od 27. 12. 2012

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.

do 27. 12. 2012 od 26. 11. 2009

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

do 26. 11. 2009 od 18. 1. 2002

Za společnost se podepisuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 18. 1. 2002 od 16. 10. 2000

Za společnost se podepisují společně buď předseda a místopředseda, nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Připojí podpis k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 16. 10. 2000 od 26. 1. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 26. 1. 1996 od 1. 1. 1993

Další vztahy firmy FISH MARKET a. s.

1 fyzická osoba

Ing. Emerich Čížek

První vztah: 14. 7. 2016

U Broumaru 609, Opočno, 517 73, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Emerich Čížek

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

U Broumaru 609, Opočno, 517 73, Česká republika

Ing. Emerich Čížek

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

U Broumaru 609, Opočno, 517 73, Česká republika

Rybářství Třeboň Hld. a.s.

První vztah: 14. 7. 2016

Rybářská 801, Třeboň, 379 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Matěj Pastrňák

  člen dozorčí rady

  Jaroměřice nad Rokytnou 1, 675 51, Česká republika

 • Mgr. Ondřej Pastrňák

  člen představenstva

  Lipoltická 798/18, Praha, 190 17, Česká republika

 • Ing. Jan Šindelka

  člen představenstva

  Nad náhonem 173, Praha, 149 00, Česká republika

 • ing. Josef Šindelka

  člen představenstva

  Koželužská 186/5, Tábor, 390 01, Česká republika

 • Ing. Pavel Dlouhý

  člen představenstva

  Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

 • Ing. Jan Hůda Ph.D.

  předseda představenstva

  Lesní 727, Třeboň, 379 01, Česká republika

 • Ing. Miroslav Dvořák

  člen představenstva

  K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

 • Ing. Magdalena Herdová

  místopředseda představenstva

  Lužnice 170, 379 01, Česká republika

 • Ing. Karel Hájek

  předseda dozorčí rady

  Sezimovská 533, Tábor, 390 02, Česká republika

Rybářství Třeboň Hld. a.s.

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

Rybářská 801, Třeboň, 379 01

Akcionáři

Rybářství Třeboň Hld. a.s., IČ: 46678191

Rybářská, Česká republika, Třeboň

od 14. 7. 2016

Rybářství Třeboň Hld. a.s., IČ: 46678191

Rybářská 801, Česká republika, Třeboň, 379 01

do 14. 7. 2016 od 11. 4. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 3. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 3. 1993
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 3. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).