Hlavní navigace

FK Baník Sokolov a.s.

Firma FK Baník Sokolov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1219, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 17 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26407833

Sídlo:

Jednoty 1628, Sokolov, 356 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 4. 2006

DIČ:

CZ26407833

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

47820 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
5590 Ostatní ubytování
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1219, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

FK Baník Sokolov a.s. od 19. 4. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 19. 4. 2006

adresa

Jednoty 1628
Sokolov 35601 od 16. 9. 2016

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 6. 2010

organizování sportovních soutěží do 29. 6. 2010 od 19. 4. 2006

reklamní činnost a marketing do 29. 6. 2010 od 19. 4. 2006

ubytovací služby do 29. 6. 2010 od 19. 4. 2006

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 9. 2016 od 28. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 16. 9. 2016 od 28. 4. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25.7.2006: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 15,000.000,-Kč (patnáct milionů korun českých), t.j. ze stávající výše 2,000.000,- Kč, (dva miliony korun českých), na částku 17,000.000,- Kč, (sedmnáct milionů korun českých), za těchto podmínek: (a) upisování akcií nad částku představující zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (b) Společnost vydá 1 (jednu) kmenovou akcii znějící na jméno v listinné podobě, nekótovanou, o jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč, (patnáct milionů korun českých), (c) akcii, která má být upsána na zvýšení základního kapitálu upíše Jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204 ost. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, (dále jen "ObchZ", (d) místem upisování bude sídlo sepisujícího notáře, Karla Havlíčka Borovského 377, 356 01 Sokolov, přičemž lhůta pro upisování akcie se stanoví v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 ObchZ na 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlou vy o upsání akcie Jedinému akcionáři. Za tím účelem se pověřuje představenstvo Společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejs tříku, oznámil tuto skutečnost Jedinému akcionáři a spolu s tímto oznámením mu zaslal návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcie. Návrh na uzavření smlouvy akcie může být Jedinému akcionáři doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcie účinné, je Jediný akcionář povinen doručit jim podepsanou smlouvu o upsání akcie nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování., (e) emisní kurz akcie se stanoví ve výši 15,000.000,- Kč, (patnáct milionů korun českých), (f) emisní kurz akcie bude splacen výhradně započtením, a to peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči společnosti, vzniklé dle Smlouvy o půjčce ze dne 26.4.2006 a jejího dodatku č. 1 ze dne 27.6.2006, v celkové výši 15,000.000,- Kč, (patnáct milionů ko run českých), proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcie. (g) Společnost a Jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v bodu f) tohoto rozhodnutí do 60, (šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie, přičemž návrh takové smlouvy jsou oprávněni předložit jak Společnost, t ak jediný akcionář. (h) smlouva o upsání akcie musí mít písemnou forum, podpisy stran na ní musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň obsahové náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. do 29. 6. 2010 od 28. 7. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 000 000 Kč

od 21. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 9. 2006 od 19. 4. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 od 28. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 000 000 Kč, počet: 1 od 28. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 000 000 Kč, počet: 1 do 28. 4. 2014 od 21. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 do 28. 4. 2014 od 19. 4. 2006

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. Pavel Makoň

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2021

vznik členství: 20. 4. 2021

vznik funkce: 20. 4. 2021

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Petra Božeková Makoňová

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 17. 6. 2020

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Provazník

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

nám. Budovatelů 1406, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Vítězslav Hejret

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2018 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 28. 1. 2018

zánik členství: 31. 10. 2019

Česká 758/1A, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Bc. Pavel Makoň

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 6. 2021

vznik členství: 19. 4. 2016

zánik členství: 19. 4. 2021

vznik funkce: 19. 4. 2016

zánik funkce: 19. 4. 2021

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Bc. Pavel Makoň

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 19. 4. 2016

vznik funkce: 19. 4. 2011

zánik funkce: 19. 4. 2016

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Bc. Pavel Makoň

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 19. 4. 2016

vznik funkce: 19. 4. 2011

zánik funkce: 19. 4. 2016

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Bc. Petra Božeková Makoňová

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 16. 6. 2015

zánik členství: 16. 6. 2020

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Vítězslav Hejret

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 28. 1. 2013

zánik členství: 28. 1. 2018

Česká 758/1A, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Vítězslav Hejret

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 28. 1. 2013

zánik členství: 28. 1. 2018

Česká 758/1A, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Bc. Pavel Makoň

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2015

vznik členství: 19. 4. 2011

vznik funkce: 19. 4. 2011

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Bc. Petra Božeková Makoňová

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2010 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 15. 6. 2015

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Vítězslav Hejret

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 28. 1. 2008

zánik členství: 28. 1. 2013

Česká 758/1A, Mariánské Lázně, 353 01, Česká republika

Vítězslav Hejret

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 26. 2. 2009

vznik členství: 28. 1. 2008

Plzeňská 130, Drmoul, 353 01, Česká republika

Pavel Makoň

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 19. 4. 2011

vznik funkce: 19. 4. 2006

zánik funkce: 19. 4. 2011

Pod Sokolí Strání 308, Sokolov, 356 01, Česká republika

Daniel Kocour

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 6. 2010

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 12. 11. 2009

Mičurinova 2072, Sokolov, 356 05, Česká republika

Adolf Šádek

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 31. 10. 2007

Seifertova 1838, Sokolov, 356 01, Česká republika

Za společnost jednají společně vždy dva členové představenstva

od 28. 4. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 28. 4. 2014 od 19. 4. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Karel Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

Josefov 58, 357 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2017

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2017

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2017 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Ing. Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2017 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 31. 7. 2018

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Jaroslav Rokos

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2017

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2017

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2017

Zahradní 111, Chlum Svaté Maří, 357 09, Česká republika

Jaroslav Rokos

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2017

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2017

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2017

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 16. 4. 2007

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 16. 4. 2007

zánik funkce: 29. 6. 2012

V Úvoze 345, Staré Sedlo, 357 46, Česká republika

Ing. Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 16. 4. 2007

zánik členství: 29. 6. 2012

Zahradní 111, Chlum Sv. Maří, 357 09, Česká republika

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 21. 12. 2012

vznik členství: 16. 4. 2007

zánik členství: 29. 6. 2012

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2008 - Poslední vztah: 20. 11. 2008

vznik členství: 16. 4. 2007

vznik funkce: 16. 4. 2007

V Úvoze 295, Staré Sedlo, 357 46, Česká republika

Ing. Josef Michalský

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 14. 5. 2008

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 16. 4. 2007

Zahradní 111, Chlum Sv. Maří, 357 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Rokos MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 14. 5. 2008

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 16. 4. 2007

vznik funkce: 19. 4. 2006

zánik funkce: 16. 4. 2007

V Úvoze 295, Staré Sedlo, 357 46, Česká republika

Ing. Karel Kotous

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 14. 5. 2008

vznik členství: 19. 4. 2006

zánik členství: 16. 4. 2007

Pivovarská 867, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Další vztahy firmy FK Baník Sokolov a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

První vztah: 30. 11. 2010

Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Jan Smolka

  člen dozorčí rady

  Chodov 112, 357 35, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Rokos MBA

  místopředseda dozorčí rady

  V Úvoze 345, Staré Sedlo, 356 01, Česká republika

 • JUDr. Pavel Tomek

  předseda dozorčí rady

  Šikmá 144, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

 • RNDr. Pavel Poc

  Člen představenstva

  Kynžvartská 151, Valy, 353 01, Česká republika

 • David Najvar

  místopředseda představenstva

  Purkyňova 472, Sokolov, 356 01, Česká republika

 • Ing. Pavel Francisko Ph.D.

  člen představenstva

  Purkyňova 525, Sokolov, 356 01, Česká republika

 • Ing. Zbyšek Klapka MBA

  Předseda představenstva

  Václava Kučery 2291/8, Cheb, 350 02, Česká republika

 • Ing. Jiří Pöpperl Ph.D.

  Člen představenstva

  Vítkovská 2101, Sokolov, 356 01, Česká republika

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01

Akcionáři

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ: 26348349

Staré náměstí, Česká republika, Sokolov, 356 01

od 30. 11. 2010

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ: 26348349

Staré náměstí, Česká republika, Sokolov, 356 00

do 30. 11. 2010 od 19. 4. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 4. 2006

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost a marketing
 • Organizování sportovních soutěží
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 4. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).