Hlavní navigace

Frekvence 1, a.s.

Firma Frekvence 1, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1979, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 40 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

49240226

Sídlo:

Wenzigova 1872/4, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 5. 1993

DIČ:

CZ49240226

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
58110 Vydávání knih
6010 Rozhlasové vysílání
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1979, Městský soud v Praze

Obchodní firma

R.G. Evropa 1, akciová společnost od 5. 5. 1993

Obchodní firma

Frekvence 1, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Frekvence 1, a.s. do 17. 6. 2015 od 8. 4. 1998

Obchodní firma

Frekvence 1, a.s. do 17. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 5. 5. 1993

adresa

Wenzigova 4/1872
Praha 2 12000 od 5. 11. 2002

adresa

Wenzigova 4
Praha 2 do 5. 11. 2002 od 15. 3. 2000

adresa

Nádražní 56
Praha 5 do 15. 3. 2000 od 7. 2. 1994

adresa

Celetná 17
Praha 1 do 7. 2. 1994 od 5. 5. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 10. 2014

provozování rozhlasového vysílání od 22. 10. 2014

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. do 22. 10. 2014 od 5. 5. 1993

Reklamní agentura. do 22. 10. 2014 od 5. 5. 1993

Vydavatelství. do 22. 10. 2014 od 5. 5. 1993

Nakladatelství. do 22. 10. 2014 od 5. 5. 1993

Celoplošné rozhlasové vysílání - stanice "FREKVENCE 1". do 22. 10. 2014 od 5. 5. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti za následujících podmínek: 1.Základní jmění společnosti se zvýší o 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionůkorunčeských) na celkovou výši 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských). do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

2.Základní jmění se bude zvyšovat upisováním 800 ks listinných veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských), emisní kurz 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) za jednu akcii.Upisování nad částku 20.000.000,-Kč není připuštěno. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

3.Všechny nově upsané akcie budou moci být v souladu se stanovami upsány tak, že každý dosavadní akcionář má předkupní právo na upisování akcií v poměru, v jakém se jeho akcie podílejí na dosavadním základním jmění. To znamená, že akcionář bude oprávněn na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 25.000,- Kč upsat jednu nově upisovanou akcii o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Místem pro výkon přednostního práva na upisování nových akcií je sídlo společnosti v Praze 5, Nádražní 56, a to vždy v pracovní dny od 9.00 hod do 16.00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva bude dva týdny. Tato lhůta začne běžet jeden týden po právní moci zápisu usnesení o záměru zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, vedeného KOS v Praze. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

4.Pokud dosavadní akcionář nebude moci upsat poměrnou část nových akcií, je oprávněn právo úpisu akcií, které by na něho připadly, zčásti nebo zcela, přepustit jinému akcionáři. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

5.Místem pro upsání všech akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude sídlo společnosti. Lhůta pro upsání těchto akcií bude jeden týden. Tato lhůta začne běžet v den následující po uplynutí dvoutýdenní lhůty pro upsání akcií společnosti na základě přednostního práva.Emisní kurz jedné akcie při upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude shodný s emisním kurzem, za který budou upisovány akcie společnosti s využitím přednostního práva. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

6.Upisovatelé jsou povinni splatit při upsání 30% jmenovité hodnoty akcií na účet vedený u Crédit Lyonnais Bank Praha, a.s. Praha 1, Ovocný trh 8, č.ú. 01001851001000. Při splacení si musí upisovatelé vyžádat potvrzení od shora citované banky, prokazující splacení 30% emisního kurzu všech jimi upisovaných akcií na účet společnosti. V případě právnických osob musí takovéto potvrzení obsahovat obchodní jméno a sídlo právnické osoby,IČ. V případě fyzické osoby musí takovéto potvrzení obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo. Při upisování akcií v sídle společnosti musí zástupci právnických osob předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii potvrzení vystaveného bankou, originál plné moci, ve které je uvedeno zmocnění k upsání nově upisovaných akcií s notářsky ověřeným podpisem, průkaz totožnosti,( občanský průkaz nebo pas). Při upisování akcií v sídle společnosti musí fyzická osoba předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii potvrzení vystaveného bankou, průkaz totožnosti( občanský průkaz nebo pas). Ke splacení emisního kurzu dojde okamžikem upsání akcií. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

7. Zbývajících 70% jsou upisovatelé povinni splatit do tří měsíců ode dne upsání akcií, jinak je jejich upsání neúčinné. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

8.Zvýšení základního jmění bude neúčinné, jestliže do konce lhůty stanovené pro upisování akcií společnosti nedosáhne jmenovitá hodnota upsaných akcií výše navrhovaného zvýšení základního jmění, ledaže akcie chybějící do této výše jsou do jednoho měsíce po uplynutí lhůty stanovené pro upisování akcií dodatečně upsány akcionáři společnosti, a to za emisní kurz. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

9.Valná hromada bere na vědomí, že v souladu s ust. § 14 zák.č. 468/1991 v platném znění, musí společnost předem požádat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ČR o souhlas se změnou skutečností uvedených v § 11 odst. 1, písm.b) citovaného zákona, souvisejících se zvýšením základního jmění. do 3. 9. 1999 od 12. 2. 1999

Obchodní společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 12.2.1993 zakladateli: Evropa 2, spol. s r.o. se sídlem v Praze 1, Celetná 17 Rádio Golem, a.s. se sídlem v Praze 4, Starochodovská 41 Infinitiv, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Nám. Hrdinů 8 PhDr. Jiří Chlíbec, bytem Praha 6, Navigátorů 607 PhDr. Jan Czech, CSc., bytem Praha 2, Vinohradská 2030/44 KIS, a.s., kapitálová investiční společnost České pojišťovny se sídlem v Praze 1, Týnská č. 3 EUROPE DEVELOPPEMENT, societe anonym se sídlem 28. rue od 5. 5. 1993

Francois 1 er., Paříž, Francie od 5. 5. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

od 3. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 3. 9. 1999 od 7. 2. 1994

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 7. 2. 1994 od 5. 5. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 1 600 od 3. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 800 do 3. 9. 1999 od 8. 4. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 720 do 8. 4. 1998 od 7. 2. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 25 000 Kč, počet: 80 do 8. 4. 1998 od 7. 2. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 80 do 7. 2. 1994 od 5. 5. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 320 do 7. 2. 1994 od 5. 5. 1993

Statutární orgán

5 fyzických osob

Daniel Častvaj

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2022

vznik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 9. 11. 2020

Paťanka 2610/3a, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Karel Žalud

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 9. 11. 2020

Podlesí 386, 261 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Branislav Miškovič

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 26. 7. 2018

Nad Závěrkou 771/12, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Mgr. Ondřej Novák

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 26. 7. 2018

V Remízkách 323, Zdiby, 250 66, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martina Říhová

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 26. 7. 2018

Nad Strouhou 829, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Daniel Častvaj

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2020 - Poslední vztah: 30. 7. 2022

vznik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 9. 11. 2020

Modřínová 929, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Daniel Častvaj

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 26. 7. 2018

Modřínová 929, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Miroslav Šimánek

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 14. 11. 2019

vznik členství: 26. 7. 2018

zánik členství: 23. 4. 2019

Lucemburská 1570/49, Praha, 130 00, Česká republika

Daniel Simon Boris Galinski

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 6. 11. 2017

zánik členství: 26. 7. 2018

rue Violet 62, Paříž, 750 15, Francouzská republika

Daniel Simon Boris Galinski

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2017 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 6. 11. 2017

zánik členství: 26. 7. 2018

rue Violet 62, Paříž, 750 15, Francouzská republika

Michal Fleischmann

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 5. 5. 1993

zánik členství: 6. 11. 2017

vznik funkce: 9. 6. 1998

zánik funkce: 6. 11. 2017

Zborovská 620/47, Praha, 150 00, Česká republika

Michal Fleischmann

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 12. 2017

vznik členství: 5. 5. 1993

zánik členství: 6. 11. 2017

vznik funkce: 9. 6. 1998

zánik funkce: 6. 11. 2017

Zborovská 620/47, Praha, 150 00, Česká republika

Michal Fleischmann

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 5. 5. 1993

vznik funkce: 9. 6. 1998

Zborovská 620/47, Praha 5, 150 00, Česká republika

Michal Fleischmann

předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 5. 5. 1993

vznik funkce: 9. 6. 1998

K Zahradám 106, Praha 5, 159 00, Česká republika

Michal Fleischmann

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 5. 5. 1993

vznik funkce: 9. 6. 1998

K Zahradám 106, Praha 5, Česká republika

Ing. Miroslav Šimánek

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2007 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 23. 8. 2001

zánik členství: 8. 3. 2016

zánik funkce: 8. 3. 2016

Lucemburská 1570/49, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Miroslav Hrnko

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2005 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 8. 3. 2016

zánik funkce: 8. 3. 2016

Nad Kadlickou 142, Liberec, 460 15, Česká republika

Kateřina Fričová

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 7. 2005

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 29. 4. 2005

Veverkova 25, Praha 7, Česká republika

Ing. Miroslav Šimánek

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2002 - Poslední vztah: 19. 7. 2007

vznik členství: 23. 8. 2001

Ševčíkova 9/1490, Praha 3, Česká republika

Mireille Bour

člen

První vztah: 14. 6. 2001 - Poslední vztah: 20. 7. 2002

vznik funkce: 1. 12. 2000

zánik funkce: 26. 3. 2001

Holečkova 93, Praha 5, Česká republika

Michel Fleischmann

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 5. 5. 1993

vznik funkce: 9. 6. 1998

K Zahradám 106, Praha 5, Česká republika

Ing. Miroslav Pazderka

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2002

zánik funkce: 23. 8. 2001

Tuniská 634/6, Praha 6 - Vokovice, 160 00, Česká republika

Vít Vojtěch

člen

První vztah: 8. 4. 1998 - Poslední vztah: 14. 6. 2001

Fibichova 11, Praha 3, Česká republika

Michel Fleischmann

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 1996 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

r.č.: 52.02.08/374 do 13. 9. 2000 od 4. 6. 1996

nám. Hrdinů 8, Praha 4, Česká republika

Rémi Marie Bernard Diligent

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1996 - Poslední vztah: 8. 4. 1998

nar. 12.5.1967 do 8. 4. 1998 od 4. 6. 1996

Švábova 22, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Trhlík

předseda představenstva

První vztah: 13. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 6. 1996

nar. 28.12.1941 do 4. 6. 1996 od 13. 1. 1995

Kyjevská 11, Praha 6, 160 00, Česká republika

PhDr. Vladimír Diviš

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 6. 1996

nar. 18.12.1952 do 4. 6. 1996 od 13. 1. 1995

Legerova 48/356, Praha 2, 120 00, Česká republika

ing. Petr Vykoukal

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 1995 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

nar. 20.3.1960 do 3. 9. 1999 od 13. 1. 1995

Kpt. Stránského 993, Praha 9, 190 00, Česká republika

Michael Fleischmann

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1994 - Poslední vztah: 4. 6. 1996

nám.Hrdinů 1125/8, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Šedina

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 1994 - Poslední vztah: 13. 1. 1995

Žalovská 28/343, Praha 8, Česká republika

Michal Fleischmann

Předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 2. 1994

nám. Hrdinů 8, Praha 4, Česká republika

Dr. Jiří Chlíbec

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 2. 1994

Navigátorů 607, Praha 6, Česká republika

ing. Jan Dobeš

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 2. 1994

Podolská 112, Praha 4, Česká republika

Frederic Thuard

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 13. 1. 1995

Žitomírská 3, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Novotný

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 2. 1994

Tolstého 5, Praha 10, Česká republika

Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že za společnost jednají navenek vždy tři členové představenstva společně.

od 6. 8. 2018

Společnost zastupuje jediný člen představenstva.

do 6. 8. 2018 od 24. 5. 2016

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 24. 5. 2016 od 22. 10. 2014

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 22. 10. 2014 od 5. 11. 2002

Za společnost jednají i podepisují vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 5. 11. 2002 od 5. 5. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

JUDr. Daniel Křetínský

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 9. 11. 2020

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

David Bregar

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 26. 7. 2018

Soukalova 2039/1d, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Daniel Křetínský

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 26. 7. 2018

Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

Mgr. Martin Heiplík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 29. 11. 2011

zánik členství: 26. 7. 2018

Čiklova 629/9, Praha, 128 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Heiplík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 29. 11. 2011

zánik členství: 26. 7. 2018

Čiklova 629/9, Praha, 128 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Heiplík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 10. 2013

vznik členství: 29. 11. 2011

Benešovo nábřeží 3736, Zlín, 760 01, Česká republika

Richard Joseph Robert Lenormand

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 6. 4. 2012

zánik funkce: 26. 7. 2018

Avenue Charles Floquet 36, Paříž, 750 07, Francouzská republika

Richard Joseph Robert Lenormand

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 6. 4. 2012

zánik funkce: 26. 7. 2018

Avenue Charles Floquet 36, Paříž, 750 07, Francouzská republika

Maria - José Fernandes ép. Lefebvre

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 26. 7. 2018

residence Ellisee II 74, La Celle Saint Cloud, 781 70, Francouzská republika

Maria - José Fernandes ép. Lefebvre

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 26. 7. 2018

residence Ellisee II 74, La Celle Saint Cloud, 781 70, Francouzská republika

Mgr. Martin Heiplík

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 29. 11. 2011

Benešovo nábř. 3736, Zlín, 760 01, Česká republika

Jean-Christophe Lestra

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2005 - Poslední vztah: 3. 10. 2012

vznik členství: 8. 4. 1998

zánik členství: 6. 4. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2005

zánik funkce: 6. 4. 2012

86 Bld de Malesherbes, 75008 Paris, Francouzská republika

Rémi Staat

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2005 - Poslední vztah: 3. 10. 2012

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 6. 4. 2012

125 Avenue Charles de Gaulle, 92 Neuilly-Sur-Seine, Francouzská republika

Rémy Staat

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2005

vznik členství: 17. 6. 2005

125 Avenue Charles de Gaulle, 92 Neuilly-Sur-Seine, Francouzská republika

Adam Blecha

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2005

vznik členství: 19. 2. 1996

zánik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 18. 8. 1998

Opatovická 1695/4, Praha 1, Česká republika

Jean-Christophe Lestra

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2003 - Poslední vztah: 4. 10. 2005

vznik členství: 8. 4. 1998

86 Bld de Malesherbes, 75008 Paříž, Francouzská republika

Rémi Staat, nar. 31,5,1965

člen

První vztah: 24. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 1. 2003

zánik členství: 16. 1. 2002

Saint-Etienne,7 Place Jean Jaures, Francouzská republika

Nathalie Pujo

člen

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 24. 1. 2001

Paříž, 8, Place de la Porte de Saint-Cloud, Francouzská republika

Adam Blecha

Předseda

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

Bd de la Liberation 28, 94 300 Vincennes, Francouzská republika

Martin Brisac

člen

První vztah: 12. 2. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Paříž, Rue de Assas, Francouzská republika

Jean-Christophe Lestra, Dat. Nar. 6.2.1962

člen

První vztah: 8. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 5. 2003

avenue Niel 98, 750 17 Paříž, Francouzská republika

Adam Blecha

člen

První vztah: 4. 6. 1996 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

94 300 Vincennes, Bd de la Libaration, Francouzská republika

Václav Marhoul

Člen

První vztah: 4. 6. 1996 - Poslední vztah: 15. 3. 2000

Dačického 12, Praha 4, Česká republika

dr. Jiří Chlíbec

člen

První vztah: 7. 2. 1994 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 27. 9. 1993

zánik členství: 29. 11. 2011

Navigátorů 607, Praha 6, Česká republika

JUDr. Josef Novák

Člen

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 2. 1994

Vodárenská 334/7, Praha 4, Česká republika

ing. Ivan Mikeš

Člen

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 2. 1994

U Sluncové 606/3, Praha 8, Česká republika

ing. Zdeněk Šimek

Člen

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 4. 6. 1996

Jeřábkova 1350, Dobříš, Česká republika

Jean-Rierre Ozannat

Člen

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 8. 4. 1998

43 rue Vital, Paříž, Francie, Česká republika

Martin Brisac

Předseda

První vztah: 5. 5. 1993 - Poslední vztah: 12. 2. 1999

Rue de Assas, Paříž, Francie, Česká republika

Další vztahy firmy Frekvence 1, a.s.

Active Radio a.s.

První vztah: 29. 7. 2020

Wenzigova 1872/4, Praha, 120 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Daniel Častvaj

  předseda představenstva

  Paťanka 2610/3a, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Daniel Křetínský

  předseda dozorčí rady

  Kostelní 1102/12, Praha, 170 00, Česká republika

 • Ing. Karel Žalud

  člen představenstva

  Podlesí 386, 261 01, Česká republika

 • Branislav Miškovič

  Člen představenstva

  Nad Závěrkou 771/12, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ondřej Novák

  Člen představenstva

  V Remízkách 323, Zdiby, 250 66, Česká republika

 • David Bregar

  Člen dozorčí rady

  Soukalova 2039/1d, Praha, 143 00, Česká republika

 • Martina Říhová

  Člen představenstva

  Nad Strouhou 829, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Akcionáři

Active Radio a.s., IČ: 61058297

Wenzigova 1872/4, Česká republika, Praha, 120 00

od 29. 7. 2020

INFINITIV spol. s r.o., IČ: 45243212

Wenzigova, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 29. 7. 2020 od 27. 5. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 5. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 5. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).