Hlavní navigace

FVK Investment a.s.

Firma FVK Investment a.s., akciová společnost, vznikla dne 09. 2. 2011. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6303, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

29266424

Sídlo:

Bašty 413/2, Brno Brno-město, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 2. 2011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6303, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

FVK Investment a.s. od 28. 2. 2015

Obchodní firma

FVK Investment a.s. od 6. 5. 2015

Obchodní firma

FVK Investment a.s. do 6. 5. 2015 od 15. 4. 2015

Obchodní firma

FVK Investment a.s. do 15. 4. 2015 od 9. 2. 2011

Obchodní firma

FVK Investment a.s. do 28. 2. 2015 od 12. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 9. 2. 2011

adresa

Bašty 413/2, Brno-město, 602 00 Brno od 6. 5. 2015

adresa

Bašty 413/2
Brno 60200 od 15. 4. 2015

adresa

Brno-střed, Bašty 413/2, PSČ 60200 do 15. 4. 2015 od 28. 2. 2015

adresa

Bašty 413/2
Brno-střed 60200 do 15. 4. 2015 od 31. 7. 2012

adresa

Bašty 413/2
Brno-střed 60200 do 21. 11. 2014 od 31. 7. 2012

adresa

Bašty 416/8
Brno 60200 do 31. 7. 2012 od 9. 2. 2011

adresa

Bašty 416/8
Brno 60200 do 31. 7. 2012 od 9. 2. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 2. 2011

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc koru n českých) na výslednou výši základního kapitálu na 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Důvodem je jednak úhrada ztráty společnosti z minulých let ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých, a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, snížení překapitalizace společnosti. Účelem je uhrazení ztráty z minulých let a dále získání volných prostředků pro akcionáře k jejich další dispozici. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) se ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českýc h, použije k úhradě ztráty společnosti z minulých let a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, na výplatu akcionářům dle výše jmenovitých hodnot jejich akcií. Základní kapitál se snižuje p oměrně (rovnoměrně) u všech akcionářů. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou tak, že namísto všech dosavadních akcií bude vydáno 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmeno vité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Lhůta k předložení listinných akcií společnosti k výměně činí devadesát (90) dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 6. 5. 2015 od 21. 11. 2014

Základní kapitál společnosti FVK Investment a.s. se z původní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 341100000 ks (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Protože bud ou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů ve smyslu §204 a) obchodního zákoníku se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou: - pan Pavel Hellmann, narozený 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, - pan Václav Ochotný, narozený 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740, - pan Vítězslav Skopal, narozený 31.01.1973, bytem Kunovice 1328, - pan Jan Kománek, narozený 02.02.1978, bytem Drnovice 748, - pan Stanislav Absolon, narozený 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320, - pan Zdeněk Zeman, narozený 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353, - pan Ivo Dusík, narozený 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4. Místem po úpis akcií je sídlo společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich bydliště s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání ak cií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta k jeho splacení je stanovena ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele: - pana Pavla Hellmanna, narozeného 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jme novité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustano vení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milion ů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na maji tele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Václava Ochotného, narozeného 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějícíc h na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií zn ějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Vítězslava Skopala, narozeného 31.01.1973, bytem Kunovice 1328, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jm enovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustan ovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milio nů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Jana Kománka, narozeného 02.02.1978, bytem Drnovice 748, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné ak cie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.800,-- Kč (slovy: pět tisíc osm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, by tem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,743.190,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48 743190 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Stanislava Absolona, narozeného 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Zdeňka Zemana, narozeného 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s u stanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm m ilionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) - pana Ivo Dusíka, narozeného 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovi té hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů se dm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost . do 22. 11. 2011 od 11. 11. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 6. 5. 2015

Základní kapitál

vklad 343 100 000 Kč

do 6. 5. 2015 od 22. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 11. 2011 od 9. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 6. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 341 do 6. 5. 2015 od 11. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 502 660 Kč, počet: 1 do 6. 5. 2015 od 11. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 497 340 Kč, počet: 1 do 6. 5. 2015 od 11. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 236 835 Kč, počet: 1 do 6. 5. 2015 od 11. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 763 165 Kč, počet: 1 do 6. 5. 2015 od 11. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 343 do 11. 4. 2013 od 21. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 11 835 Kč, počet: 6 do 6. 5. 2015 od 21. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 28 990 Kč, počet: 1 do 6. 5. 2015 od 21. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 85 700 Kč, počet: 6 do 21. 9. 2012 od 31. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 85 800 Kč, počet: 1 do 21. 9. 2012 od 31. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 do 21. 9. 2012 od 31. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 Kč, počet: 341 100 000 do 21. 9. 2012 od 31. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 Kč, počet: 341 100 000 do 31. 7. 2012 od 22. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 85 700 Kč, počet: 6 do 31. 7. 2012 od 27. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 85 800 Kč, počet: 1 do 31. 7. 2012 od 27. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 14 do 31. 7. 2012 od 27. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 9. 2011 od 9. 2. 2011

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jan Kománek

člen předstvenstva

První vztah: 1. 3. 2018

vznik členství: 28. 2. 2018

Drnovice 748, 683 04, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Václav Ochotný

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 14. 7. 2017

Jabloňová 1740, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Ochotný

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 3. 2018

vznik členství: 14. 7. 2017

zánik členství: 28. 2. 2018

Jabloňová 1740, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ivo Dusík

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 14. 9. 2011

zánik členství: 14. 7. 2017

zánik funkce: 14. 7. 2017

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jan Kománek

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 14. 9. 2011

zánik členství: 14. 7. 2017

vznik funkce: 14. 9. 2011

zánik funkce: 14. 7. 2017

Drnovice 748, 683 04, Česká republika

Václav Ochotný

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 14. 7. 2017

vznik funkce: 6. 3. 2013

zánik funkce: 14. 7. 2017

Jabloňová 1740, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ivo Dusík

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2011 - Poslední vztah: 18. 1. 2014

vznik členství: 14. 9. 2011

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jan Kománek

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2011 - Poslední vztah: 26. 9. 2013

vznik členství: 14. 9. 2011

vznik funkce: 14. 9. 2011

Drnovice 748, 683 04, Česká republika

Zdeněk Zeman

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2011 - Poslední vztah: 11. 4. 2013

vznik členství: 14. 9. 2011

zánik členství: 6. 3. 2013

vznik funkce: 14. 9. 2011

zánik funkce: 6. 3. 2013

Rozdělovací 1353, Kuřim, 664 34, Česká republika

Marek Bělohoubek

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik členství: 9. 2. 2011

zánik členství: 14. 9. 2011

Gen. Štefánika 2125/27, Přerov, 750 02, Česká republika

Jan Vodák

předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik členství: 9. 2. 2011

zánik členství: 14. 9. 2011

vznik funkce: 9. 2. 2011

zánik funkce: 14. 9. 2011

Molákova 2146/6, Brno, 628 00, Česká republika

Bronislav Beneš

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik členství: 9. 2. 2011

zánik členství: 14. 9. 2011

vznik funkce: 9. 2. 2011

zánik funkce: 14. 9. 2011

Slunečná 480/4, Brno, 634 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva.

od 18. 7. 2017

Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.

do 18. 7. 2017 od 28. 2. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva.

do 28. 2. 2015 od 9. 2. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ivo Dusík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 14. 7. 2017

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dagmar Dusíková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2017

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 14. 7. 2017

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DH Power,a.s.

  Hybešova 259/21, Brno Staré Brno, 602 00

 • člen dozorčí rady

  DH energy, a.s.

  Hybešova 259/21, Brno Staré Brno, 602 00

Jakub Dusík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2013 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

vznik členství: 6. 3. 2013

zánik členství: 19. 11. 2014

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Michal Búřil

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

zánik členství: 19. 11. 2014

Jílkova 2586/118, Brno, 615 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dagmar Dusíková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2012 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 3. 9. 2012

Sabinova 2515/4, Brno, 616 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DH Power,a.s.

  Hybešova 259/21, Brno Staré Brno, 602 00

 • člen dozorčí rady

  DH energy, a.s.

  Hybešova 259/21, Brno Staré Brno, 602 00

Ing. Vítězslav Skopal

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 14. 9. 2011

zánik členství: 3. 9. 2012

Na Zelničkách 1328, Kunovice, 686 04, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Stanislav Absolon

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2012

vznik členství: 14. 9. 2011

zánik členství: 3. 9. 2012

tř. Masarykova 1320, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Jan Kománek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik členství: 9. 2. 2011

zánik členství: 14. 9. 2011

vznik funkce: 9. 2. 2011

zánik funkce: 14. 9. 2011

A.B. Svojsíka 725/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Václav Ochotný

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 11. 4. 2013

vznik členství: 9. 2. 2011

zánik členství: 6. 3. 2013

Jabloňová 1740, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Zdeněk Zeman

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2011

vznik členství: 9. 2. 2011

zánik členství: 14. 9. 2011

Rozdělovací 1353, Kuřim, 664 34, Česká republika

Další vztahy firmy FVK Investment a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 2. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 2. 2011

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.