Hlavní navigace

G.I.W. CZECH a.s.

Firma G.I.W. CZECH a.s., akciová společnost, vznikla dne 06. 10. 2006. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2549, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 43 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27502767

Sídlo:

Okružní 1144/19, Hradec Králové, 500 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 10. 2006

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2549, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

G.I.W. CZECH a.s. od 27. 2. 2015

Obchodní firma

HÖPFLER GROUP, a.s. do 27. 2. 2015 od 6. 10. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 6. 10. 2006

adresa

Okružní 1144/19, 500 03 Hradec Králové od 27. 2. 2015

adresa

Okružní 1144/19
Hradec Králové 50003 do 27. 2. 2015 od 24. 10. 2013

adresa

Okružní
Hradec Králové 50003 do 24. 10. 2013 od 6. 10. 2006

adresa

Okružní 1144
Hradec Králové 50003 do 24. 10. 2013 od 6. 10. 2006

Předmět podnikání

Zprostředkování obchodu a služeb od 6. 10. 2006

Reklamní činnost a marketing od 6. 10. 2006

Správa a údržba nemovitostí od 6. 10. 2006

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 6. 10. 2006

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 6. 10. 2006

Ostatní skutečnosti

Valná hromada konaná dne 12. srpna 2008 schválila usnesení tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 41.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4.100 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech 4.100 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele bude nabídnuto níže uvedeným určitým zájemcům: a) panu Milanu S a k s o v i , r.č. 73 05 15/5770, bytem Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1186/10, PSČ 500 02, (dále jen "Milan Saksa" nebo jen "určitý zájemce"), a b) paní Blance S a k s o v é , r.č. 75 51 30/3067, bytem Hradec Králové, Spojovací 667/23, PSČ 503 11, (dále jen "Blanka Saksová" nebo jen "určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti HÖPFLER GROUP, a.s. na adrese Hradec Králové, Okružní 1144, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost HÖPFLER GROUP, a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Určitý zájemce Milan Saksa upíše 2.350 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele, nepeněžitým vkladem, který tvoří obchodní podíl pana Milana Saksy ve společnosti NOPO ENGINEERING společnost s ručením omezeným, (zkráceně NOPO ENGINEERING s.r.o.), se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 898, PSČ 500 03, IČ 620 64 096, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 7514, /dále též jen "NOPO ENGINEERING společnost s ručením omezeným, (zkráceně NOPO ENGINEERING s.r.o.)"/, ve výši 40 % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 3.200.000,-- Kč (dále jen "nepeněžitý vklad Milana Saksy"). Nepeněžitý vklad Milana Saksy byl v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 021/2008 ze dne 29. července 2008 znaleckého ústavu společnosti EXPERTIZA CZ s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Chelčického 55, PSČ 500 02, IČ 259 15 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 14200, (dále jen "EXPERTIZA CZ s.r.o."), jako soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. července 2008 pod č.j. 2 Nc 287/2008-6, které nabylo právní moci dne 22. července 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Milana Saksy částkou 23. 544.000,-- Kč. Emisní kurs 2.350 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele upsaných určitým zájemcem Milanem Saksou činí 23.544.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu. Za nepeněžitý vklad Milana Saksy bude vydáno 2.350 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele. Nepeněžitý vklad je určitý zájemce Milan Saksa povinen splatit nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu v sídle společnosti HÖPFLER GROUP, a.s. 8. Určitý zájemce Blanka Saksová upíše 1.750 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele, nepeněžitým vkladem, který tvoří obchodní podíl paní Blanky Saksové ve společnosti NOPO ENGINEERING společnost s ručením omezeným, (zkráceně NOPO ENGINEERING s.r.o.) ve výši 30 % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 2.400.000,-- Kč (dále jen "nepeněžitý vklad Blanky Saksové"). Nepeněžitý vklad Blanky Saksové byl v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 021/2008 ze dne 29. července 2008 znaleckého ústavu společnosti EXPERTIZA CZ s.r.o., jako soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. července 2008 pod č.j. 2 Nc 287/2008-6, které nabylo právní moci dne 22. července 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Blanky Saksové částkou 17.658.000,-- Kč. Emisní kurs 1.750 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele upsaných určitým zájemcem Blankou Saksovou činí 17.658.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu. Za nepeněžitý vklad Blanky Saksové bude vydáno 1.750 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele. Nepeněžitý vklad je určitý zájemce Blanka Saksová povinen splatit nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu v sídle společnosti HÖPFLER GROUP, a.s. do 9. 9. 2008 od 18. 8. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 43 000 000 Kč

od 9. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 9. 2008 od 6. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 300 od 27. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 300 do 27. 12. 2013 od 9. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 9. 9. 2008 od 6. 10. 2006

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Milan Málek

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2013

vznik členství: 18. 12. 2013

Vranovská 508/26, Brno, 614 00

Historické vztahy

Blanka Saksová

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 3. 10. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 3. 10. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2013

Spojovací 667/23, Hradec Králové, 503 11

Ondřej Čihák

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2013

vznik členství: 3. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2013

Žiželická 309, Chlumec nad Cidlinou, 503 51

Milan Saksa

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2013

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 18. 12. 2013

vznik funkce: 27. 2. 2013

zánik funkce: 18. 12. 2013

Smetanovo nábřeží 1186/10, Hradec Králové, 500 02

Josef Podrazil

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2013

vznik členství: 3. 10. 2011

zánik členství: 18. 12. 2013

Hrdého 837/4, Hradec Králové, 500 09

Blanka Saksová

Předseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 3. 10. 2011

vznik funkce: 6. 10. 2006

zánik funkce: 3. 10. 2011

Spojovací 667, Hradec Králové, 503 11

Ing. Josef Podrazil

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 3. 10. 2011

Hrdého 837/4, Hradec Králové, 500 09

Ing. Ondřej Čihák MBA

Člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 3. 10. 2011

Na občinách 1088, Hradec Králové, 500 09

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva.

od 6. 10. 2006

Dozorčí rada

Historické vztahy

Blanka Saksová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2013

vznik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 27. 2. 2013

Spojovací 667/23, Hradec Králové, 503 11

Pavel Rejchrt

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2013

vznik členství: 3. 10. 2011

Roškotova 1737/6, Praha 4, 140 00

Petra Smrčková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2013

vznik členství: 3. 10. 2011

Orlické Podhůří 10, 562 01

Ing. Pavel Rejchrt

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 3. 10. 2011

vznik funkce: 6. 10. 2006

Roškotova 1737/6, Praha 4, 140 00

Ing. Vlastislav Pánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 27. 2. 2013

Na Vyšehradě 408, Předměřice nad Labem, 503 02

Další vztah k této osobě

Petra Hodovalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2006 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 6. 10. 2006

zánik členství: 3. 10. 2011

Nad Farou 605, Solnice, 517 01

Další vztahy firmy G.I.W. CZECH a.s.

Akcionáři

GLOBAL INVESTMENTS WORLDWIDE LTD.

Craig Street, Belize, Belize City

od 27. 12. 2013

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.