Hlavní navigace

G4S Cash Solutions (CZ), a.s.

Firma G4S Cash Solutions (CZ), a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 9. 2006. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11038, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 60 301 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27590151

Sídlo:

Na Košince 2257/9, Praha, 180 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 9. 2006

DIČ:

CZ27590151

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11038, Městský soud v Praze

Obchodní firma

G4S Cash Solutions (CZ), a.s. od 25. 11. 2010

Obchodní firma

G4S Cash Solutions (CZ), a.s. od 5. 3. 2015

Obchodní firma

G4S Cash Services (CZ), a.s. do 5. 3. 2015 od 1. 9. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 1. 9. 2006

adresa

Na Košince
Praha 8 18000 od 1. 9. 2006

adresa

Praha 8 - Libeň, Na Košince 2257/9, PSČ 18000 od 5. 3. 2015

adresa

Na Košince 2257/9
Praha 8 18000 od 1. 9. 2006

adresa

Na Košince 2257/9
Praha 8 18000 do 23. 2. 2015 od 1. 9. 2006

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 13. 11. 2009

Klempířství a oprava karoserií od 13. 11. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 11. 2009

Ostraha majetku a osob od 13. 11. 2009

směnárenská činnost od 19. 10. 2006

opravy silničních vozidel od 13. 9. 2006

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 13. 9. 2006

opravy karoserií do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

velkoobchod do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

silniční motorová doprava nákladní do 13. 11. 2009 od 13. 9. 2006

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 9. 2006

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 15. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 15. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 7. 2014

Na základě smlouvy o fúzi sloučením uzuavřené dne 10.4.2007 mezi společností G4S Cash Services (CZ), a.s. jako nástupnickou společností a společností Brink´s C.L. ČR s.r.o., se sídlem Praha 3, Českobratrská 1, PSČ: 130 00, IČ: 264 79 061, jako zanikající společností přešlo na nástupnickou společnost G4S Cash Service (CZ), a.s. jmění zanikající společnosti Brink´s C.L. ČR s.r.o. od 1. 5. 2007

1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. z částky 2.175.000,- Kč (slovy: dvamilionyjednostosedmdesátpěttisíc korun českých) o částku 58.126.000,- Kč (slovy: padesátosmmilionůjednostodvacetšesttisíc korun českých) na celkovou částku ve výši 60.301.000,- Kč (slovy: šedesátmilionůtřistajedentisíc korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Upsáno bude 232.504 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti Group 4 Securitas Holding (B) B.V., se sídlem Paasheuvelweg 31, 1105BG Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod číslem 27136941. 4. Akcie společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti NOVÁK & SABOLOVÁ, s.r.o. na adrese Praha 1, Olivova 4/2096, v pracovní dny v době od 10.00 do 16.00 hod. 5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch.zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obch.zák., do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 58.126.319,- Kč (slovy: padesátosmmilion ůjednostodvacetšesttisíctřistadevatenáct korun českých), vzniklé z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 15.2.2007 mezi společnosti Group 4 Securicor plc, se sídlem The Manor, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9UN, Spojené Království, jako postupitelem a společností Group 4 Securitas Holding (B) B.V., se sídlem Paasheuvelweg 31, 1105 BG Amsterdam, Nizozemsko, jako postupníkem, která lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst v plné výši. Pohledávka v nominální výši 58.126.319,- Kč (slovy: padesátosmmilionůjednostodvacetšesttisíctřistadevatenáct korun českých) vznikla na základě Smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřené dne 15.1.2007 mezi společností Grop 4 Securicor plc jako věřitelem a společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. jak o dlužníkem. 8. Součet emisního kursu všech nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 58.126.319,- Kč (slovy: padesátosmmilionůjednostodvacetšesttisíctřistadevatenáct korun českých). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech nových akcií, která činí 58. 126.000,- Kč (slovy: padesátosmmilionůjednostodvacetšesttisíc korun českých) a součtem jejich emisního kursu, t.j. částka ve výši 319,- Kč (slovy:třistadevatenáct korun českých) představuje emisní ažio. 9. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 7. tohoto usnesení. 10. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti G4S Cash Services (CZ), a.s. a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společno st uzavřela smlouvu o upsání akcií. 11. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli, uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. do 2. 3. 2007 od 19. 2. 2007

Společnost vznikla jako nástupnická společnost v důsledku rozdělení odštěpením obchodní společnosti Group 4 Falck a.s. se sídlem Praha 4, Hodkovičky, Klánova 300/62, PSČ 147 00, identifikační číslo 001 75 439 se založením nové společnosti, a přešla na ni část obchodního jmění rozdělované obchodní společnosti, uvedená v projektu rozdělení. od 1. 9. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 301 000 Kč

od 2. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 2 175 000 Kč

do 2. 3. 2007 od 1. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 250 Kč, počet: 240 334 od 21. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 Kč, počet: 4 350 od 21. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 250 Kč, počet: 240 334 do 21. 7. 2016 od 2. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 250 Kč, počet: 7 830 do 2. 3. 2007 od 1. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 Kč, počet: 4 350 do 21. 7. 2016 od 1. 9. 2006

Statutární orgán

10 fyzických osob

Ing. Lucie Králová

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2018

vznik členství: 3. 10. 2018

Borotín 1, 391 33, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Peter Žipaj

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 1. 4. 2018

Jasovská 21, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Nováková

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 15. 3. 2018

V třešňovce 224/8, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Teunis Baars

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

Dokter van der Bijlpein 1, Gravendeel, Nizozemské království

Peter Žipaj

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Jasovská 21, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Svoboda

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 18. 12. 2014

José Martího 402/1c, Praha, 162 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Róbert Juhos

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2015

vznik funkce: 3. 2. 2017

Bükköspart 82, Szentendre, 2 000, Maďarská republika

Další vztah k této osobě

Róbert Juhos

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2015

vznik členství: 28. 2. 2015

Bükköspart 82, Szentendre, 2 000, Maďarská republika

Další vztah k této osobě

Josef Svoboda

Předseda představentsva

První vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 15. 1. 2015

José Martího 402/1c, Praha, 162 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Dominique Hurnaus

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 15. 8. 2013

Lenneweg 12, Weyhe, 288 44, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Ing. Lenka Nováková

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2018 - Poslední vztah: 21. 11. 2018

vznik členství: 15. 3. 2018

zánik členství: 31. 10. 2018

V třešňovce 224/8, Praha, 190 00, Česká republika

Peter Žipaj

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2017 - Poslední vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

Jasovská 21, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Teunis Baars

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2017 - Poslední vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 15. 3. 2018

Dokter van der Bijlpein 1, Gravendeel, Nizozemské království

Róbert Juhos

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017 - Poslední vztah: 23. 2. 2018

vznik členství: 28. 2. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 3. 2. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2017

Bükköspart 82, Szentendre, 2 000, Maďarská republika

Josef Svoboda

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2017 - Poslední vztah: 1. 9. 2017

vznik členství: 18. 12. 2014

zánik členství: 28. 2. 2017

José Martího 402/1c, Praha, 162 00, Česká republika

Róbert Juhos

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 28. 2. 2015

zánik funkce: 3. 2. 2017

Bükköspart 82, Szentendre, 2 000, Maďarská republika

Róbert Juhos

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 21. 7. 2015

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 27. 2. 2015

Bükköspart 82, Szentendre, 2 000, Maďarská republika

Josef Svoboda

Předseda představentsva

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 15. 1. 2015

zánik funkce: 3. 2. 2017

José Martího 402/1c, Praha, 162 00, Česká republika

Dominique Hurnaus

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 15. 8. 2013

zánik členství: 14. 9. 2016

zánik funkce: 14. 9. 2016

Lenneweg 12, Weyhe, 288 44, Spolková republika Německo

Róbert Juhos

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 27. 2. 2012

vznik funkce: 30. 9. 2013

zánik funkce: 15. 1. 2015

Bükköspart, č.p. 82, PSČ 2000, Szentendre, Maďarská republika

David Hnízdil

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 15. 8. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 15. 8. 2013

Helsinská 1884, Kladno, 272 04, Česká republika

Pavel Iványi

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 3. 9. 2012

zánik funkce: 14. 6. 2013

Kobylín 463/20, Brno, 644 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Franek

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 5. 4. 2012

zánik členství: 12. 11. 2012

Šternovská 2304/6, Praha 4, 149 00, Česká republika

Róbert Juhos

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 27. 2. 2012

Bükköspart, č.p. 82, PSČ 2000, Szentendre, Maďarská republika

Roland Mentzer

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 7. 8. 2010

zánik členství: 27. 2. 2012

Kúpeľná 31/7, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Pátek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 28. 9. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

vznik funkce: 24. 8. 2010

zánik funkce: 10. 4. 2012

Ohradní 1341/17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Ivan Konečný

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 4. 2012

vznik členství: 7. 8. 2010

zánik členství: 27. 2. 2012

vznik funkce: 24. 8. 2010

zánik funkce: 27. 2. 2012

Dlouhá 371/74, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Zdeněk Pátek

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 28. 9. 2009

vznik funkce: 14. 10. 2009

zánik funkce: 24. 8. 2010

Ohradní 1341/17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Koreň

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2008 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 1. 7. 2011

Na Výšině 586, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

JUDr. Marcela Zemanová

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2008 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 7. 8. 2010

Talichova 2041/5, Praha 6, 169 00, Česká republika

Petra Štanderová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2007 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 19. 10. 2007

zánik členství: 7. 8. 2010

Uherská 632, Praha 9, 190 17, Česká republika

Radek Janouš

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 4. 2008

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 31. 3. 2008

Michnova 1625/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Pátek

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 13. 11. 2009

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 1. 9. 2009

Ohradní 1341/17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaromír Holý

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 19. 10. 2007

Pod Skalkou 1248, Liberec, 463 11, Česká republika

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

od 25. 6. 2012

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

do 25. 6. 2012 od 25. 11. 2010

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

do 25. 11. 2010 od 1. 9. 2006

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Teunis Baars

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 15. 3. 2018

Dokter van der Bijplein 1, Gravendeel, Nizozemské království

Lenka Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 14. 6. 2013

V třešňovce 224/8, Praha, 190 00, Česká republika

Historické vztahy

PhDr. Ludmila Süssová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 20. 6. 2014

Kamenická 365/1, Praha 7, 170 00, Česká republika

Lenka Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2018

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 15. 3. 2018

V třešňovce 224/8, Praha, 190 00, Česká republika

PhDr. Ludmila Süssová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 2. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 20. 6. 2014

Kamenická 365/1, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jan Horáček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 18. 4. 2008

zánik členství: 18. 4. 2013

Masarykova 1844/124, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Miroslav Staško MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2009

vznik členství: 6. 12. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

Školní 669, Bohumín, 735 81, Česká republika

JUDr. Otakar Švorčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2008 - Poslední vztah: 8. 7. 2013

vznik členství: 6. 12. 2007

zánik členství: 6. 3. 2013

vznik funkce: 28. 5. 2008

zánik funkce: 6. 3. 2013

Římská 418/19, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Richard Sacher

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 1. 12. 2007

Hálkova 1631/6, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Miroslav Staško

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 1. 12. 2007

Na Pokraji 540/2, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Otakar Švorčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 16. 6. 2008

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 1. 12. 2007

vznik funkce: 1. 9. 2006

zánik funkce: 1. 12. 2007

Římská 418/19, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztahy firmy G4S Cash Solutions (CZ), a.s.

Akcionáři

G4S Holding (B) B.V.

Nizozemské království

od 25. 4. 2012

Group 4 Securitas Holding (B) B.V.

Nizozemské království

do 25. 4. 2012 od 21. 9. 2009

Group 4 Securitas Holding (B) B.V.

Nizozemské království

do 21. 9. 2009 od 1. 9. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 9. 2006

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 3. 2010
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 8. 9. 2006
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 9. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 9. 2006
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 9. 2006
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 2006
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 9. 2006

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.