Hlavní navigace

GBI Investments CZ, a.s.

Firma GBI Investments CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6195, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 002 500 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60197269

Sídlo:

Mlýnská 326/13, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 5. 1994

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
64910 Finanční leasing
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6195, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

GBI Investments CZ, a.s. od 28. 7. 2010

Obchodní firma

GBI Investments CZ, a.s. v likvidaci do 28. 7. 2010 od 31. 10. 2007

Obchodní firma

GBI Investments CZ, a.s. do 31. 10. 2007 od 21. 10. 2002

Obchodní firma

DB Invest,a.s. do 21. 10. 2002 od 27. 5. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 27. 5. 1994

adresa

Mlýnská 326/13
Brno 60200 od 23. 7. 2016

adresa

Vlašimská 1876/13
Praha 10 10100 do 28. 7. 2010 od 10. 6. 2008

adresa

Jana Masaryka 252/6
Praha 2 12000 do 10. 6. 2008 od 5. 1. 2004

adresa

K Rotundě 8,č.p. 82
Praha 2 12000 do 5. 1. 2004 od 17. 10. 2001

adresa

Belgická 38/196
Praha 2 12000 do 17. 10. 2001 od 19. 10. 1999

adresa

Na Bojišti 26
Praha 2 12000 do 19. 10. 1999 od 15. 4. 1998

adresa

Sokolská 4
Praha 2 do 15. 4. 1998 od 27. 5. 1994

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 6. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 10. 2009

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Factoring do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Poskytování leasingu do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Forfaiting do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Pronájem nemovitostí včetně služeb jiných než základních do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Realitní kancelář do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Poskytování software do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Služby v oblasti administrativní správy a služby hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

Pronájem a půjčování věcí movitých do 6. 10. 2009 od 21. 10. 2002

poskytování software do 21. 10. 2002 od 24. 1. 2001

Realitní kancelář do 21. 10. 2002 od 20. 11. 1996

Forfaiting do 21. 10. 2002 od 20. 11. 1996

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 21. 10. 2002 od 20. 11. 1996

Pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních do 21. 10. 2002 od 20. 11. 1996

činnost organizačních a ekonomických poradců do 21. 10. 2002 od 15. 12. 1995

factoring do 21. 10. 2002 od 15. 12. 1995

poskytování leasingu do 21. 10. 2002 od 15. 12. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné do 21. 10. 2002 od 27. 5. 1994

Ostatní skutečnosti

Krajský soud Brno, vydal dne 29.6.2016 usnesení č.j. 18 cm 95/2013, /PM nabylo 23.7.2016/, kterým ustanovil společnosti členy dozorčí rady. od 23. 7. 2016

Zápis členů představenstva byl proveden na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.2.2014, č.j. 1 Cm 19/2014-18, které nabylo právní moci dne 11.3.2014. od 11. 3. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti GBI INvestments CZ a.s. v likvidaci přijala dne 13.03.2008 usnesení tohoto obsahu: I. Základní kapitál se snižuje z dosavadní hodnoty 4.450.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta padesát milionů korun českých) o částku ve výši 4.447.997.500,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set korun českých), a to poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosi na základní kapitál ve výši 2.002.500,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce pět set korun českých). II. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty společnosti a optimalizace výše základního kapitálu společnosti, když v průběhu likvidace již nadále není vyššího základního kapitálu zapotřebí. III. Snížení základního kapitálu společnosti se provádí poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti, a to tak, že: a) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série A se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie ve výši 0,45 Kč (slovy: čtyřicet pět halé řů); b) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série B se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) se snižuje na novou hodnotu každé akcie ve výši 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun čes kých); c) jmenovitá hodnota všech akcií společnosti označených jako série C se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu každé této akcie ve výši 45.000,- Kč (slovy: č tyřicet pět tisíc korun českých) IV. Částka odpovídající částce ve výši 4.447.997.500,- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta čtyřicet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude společností: a) v její částce ve výši 4.195.557.448,49 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto devadesát pět milionů pět set padesát sedm tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun a čtyřicet devět haléřů) použita na uhrazení neuhrazené ztráty společnosti minulých let; b) v její části ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) použita na zvýšení zákonného rezervního fondu; a c) v její části ve výši 182.440.051,51 Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc padesát jedna korun českých padesát jedna haléřů) v souladu s podmínkami stanovenými obchodním zákoníkem rozdělena mezi akcionáře společnosti v poměr u jejich podílů na základním kapitálu společnosti, jakožto plnění z důvodu snížení základního kapitálu společnosti. Plnění z důvodu snížení základního kapitálu bude vypláceno v závislosti na výši disponibilních peněžních prostředků společnosti získávaných zpeněžováním majetku společnosti v průběhu likvidace, nejpozději však bude vyplaceno do jednoho(1) roku od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V. Akcionáři společnosti předloží společnosti ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcie společnosti v jejich majetku, a to za účelem jejich výměny za nové akcie společnosti anebo vyznačení sníž ení jejich jmenovité hodnoty. do 20. 4. 2009 od 7. 11. 2008

Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím minořádné valné hromady o zrušení společnosti s likvidací podle § 187 odst. 1 písm. i) obchodního zákoníku ze dne 8. října 2007. Společnost vstoupila do likvidace ke dni 8. října 2007. do 28. 7. 2010 od 31. 10. 2007

Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou společnosti dne 1.6.2001 ve znění přijatých valnou hromadou společnosti dne 26.9.2001 a 28.6.2002. do 28. 7. 2010 od 21. 10. 2002

Podoba akcií: 1000 ks v listinné podobě, série A 149 ks v listinné podobě, série B 43 ks v listinné podobě, série C od 6. 5. 2002

Usnesení o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada společnosti konaná dne 1.6.2001 přijala na svém zasedání následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

a) Základní kapitál obchodní společnosti DB Invest, a.s. se zvyšuje z částky 150.000.000,-Kč (slovy:jedno sto padesát milionů korun českých), o částku 4.300.000.000,-Kč (slovy:čtyři miliardy čtyřistapadesát milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 4.450.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta padesát milionů korun českých), do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 4.300.000.000,-Kč (slovy:čtyři miliardy tři sta milionů korun českých) se nepřipouští, do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 4.300.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta milionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na majitele, vydány v listinné podobě, v počtu 43 kusů, do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 100.000.000,-Kč (slovy:jedno sto milionů korun českých), do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

e) Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je vyloučeno. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií je záměr nabídnout úpis akcií určitému akcionáři, majícímu pohledávku za obchodní společností DB Invest, a.s., a tedy oddlužení společnosti za účelem posílení finanční situace společnosti, neboť společnost nedisponuje prostředky k úhradě pohledávky, do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

f) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, při současném vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů. Tímto určitým zájemcem je osoba, která se prokáže jako oprávněná osoba - věřitel - obchodní společnosti DB Invest, a.s. z pohledávky, která vznikla obchodní společnosti Naviga Holding B.V. vůči obchodní společnosti DB. Invest, a.s., jako dlužníkovi, z titulu náhrady škody vzniklé v roce 2000, a která byla přiznána pravomocným v rozhodčím řízení ve Vídni rozhodcem, Dr. Fridrichem Schwankem. Tato pohledávka je, dle "Zprávy představenstva" ze dne 30.5.2001 evidovaná v účetnictví této společnosti a nebyla ke dni rozhodnutí valné hromady uhrazena. Pokud nebud úpis nových akcií proveden přímo původním věřitelem ze shora popsané pohledávky, tedy obchodní společností Naviga Holding B.V., za prokázání skutečnosti, že určitý zájemce je věřitelem ze shora popsané pohledávky se považuje předložení platné a účinné smlouvy o postoupení pohledávky, spolu s potvrzením představenstva společnosti DB Invest, a.s. o tom, že mu bylo postoupení pohledávky oznámeno ve smyslu ustanovení § 526 odst.1 občanského zákoníku. Nepředložení tohoto písemného potvrzení představenstva společnosti DB Invest, a.s. při úpisu akcií má pro postupníka (jako věřitele z postoupené pohledávky) d ůsledky uvedené v § 526 odst. 1 občanského zákoníku. do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

g) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet ode dne právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 14 dnů. Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu, je Praha 2 - Vyšehrad, K Rotundě 8, PSČ 128 00, sekretariát DB Invest, a.s., v prvním poschodí. Počátek běhu lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že společnost zašle určitému zájemci, tedy na adresu obchodní společnosti Naviga Holding B.V. nebo na adresu uvedenou v oznámení postupitele o postoupení pohledávky, oznámení o počátku běhu této lhůty, do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

h) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tj. za emistní kurs ve výši 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

i) obchodní společnost DB Invest, a.s. je povinna návrh smlouvy o upsání akcií doručit předem určenému zájemci, tedy obchodní společnosti Navigata Holding B.V. nebo určitému zájemci označeného jako postupník v oznámení postupitele o postoupení pohledávky na adresu tam uvedenou, ve lhůtě do 10 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zámeru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně určitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o změru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

j) Proti pohledávce obchodní společnosti DB Invest, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií se, v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, připouští možnost započtení vůči peněžité pohledávce za obchodní společností DB Invest, a.s. Předmětná peněžitá pohledávka vznikla obchodní společnosti Navigata Holding B.V. vůči obchodní společnosti DB Invest, a.s., z titulu náhrady škody vzniklé v roce 2000, a tato pohledávka byla přiznána pracomocným rozhodčím nálezem ze dne 12.3.2001, vydaným v rozhodčím řízení ve Vídni rozhodcem, Dr.Fridrichem Schwankem, do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

k) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: ve lhůtě do dvou týdnů od podpisu smlouvy o upsání akcií podepíše určitý zájemce a společnost smlouvu o započtení. Představenstvo společnosti zašle písemný návrh smlouvy o započtení určitému zájemci, který upsal akcie podpisem smlouvy o úpisu akcií. Současně bude písemný návrh dohody o započtení dán k dispozici určitému zájemci v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze. do 6. 5. 2002 od 17. 10. 2001

Stanovy: Právní poměry společnosti se řídí stanovami přijatými valnou hromadou společnosti dne 1.6.2001 do 21. 10. 2002 od 17. 10. 2001

ke dni 1.8.1997 splaceno 100% základního jmění společnosti od 15. 4. 1998

Ke dni 17.7.1996 splaceno 30 % základního jmění společnosti. od 27. 3. 1998

Podoba akcí: 149 ks listinné podobě, série B 1000 ks listinné podobě, série A do 6. 5. 2002 od 20. 11. 1996

Ke dni 25.5.1995 splaceno 100% základního jmění společnosti. do 27. 3. 1998 od 15. 12. 1995

Ke dni zápisu do obchodního rejstříku bylo splaceno 30% zákl. jmění společnosti. do 15. 12. 1995 od 27. 5. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 002 500 Kč

od 20. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 4 450 000 000 Kč

do 20. 4. 2009 od 6. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 6. 5. 2002 od 21. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 21. 4. 1998 od 27. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 27. 3. 1998 od 20. 11. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 20. 11. 1996 od 27. 5. 1994
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 450 Kč, počet: 149 od 20. 4. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 0 Kč, počet: 1 000 od 20. 4. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 45 000 Kč, počet: 43 od 20. 4. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 43 do 20. 4. 2009 od 3. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 43 do 3. 6. 2002 od 6. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 149 do 20. 4. 2009 od 20. 11. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 20. 4. 2009 od 20. 11. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 20. 11. 1996 od 27. 5. 1994

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Petr Novotný

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 1. 11. 2016

U Hřiště 242, Srch, 533 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Förstl

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2014

vznik členství: 11. 3. 2014

vznik funkce: 11. 3. 2014

U Štítu 389, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Zuzana Novotná

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 3. 2014

Vaňkova 1347, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Čepek

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 11. 3. 2014

Havlíčkova 179, Čeperka, 533 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  DANZUZ s. r. o.

  Masarykovo náměstí 1544, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Historické vztahy

Ing. Zuzana Novotná

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2017

vznik členství: 11. 3. 2014

zánik členství: 29. 8. 2014

Vaňkova 1347, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Petr Förstl

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2014

vznik členství: 11. 3. 2014

U Štítu 389, Pardubice, 530 03, Česká republika

Zuzana Novotná

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 10. 1. 2013

zánik členství: 10. 1. 2014

Vaňkova 1347, Chrudim, 537 01, Česká republika

Martin Čepek

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 10. 1. 2013

zánik členství: 10. 1. 2014

Havlíčkova 179, Čeperka, 533 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Förstl

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 19. 11. 2012

zánik členství: 19. 11. 2013

vznik funkce: 9. 1. 2013

zánik funkce: 19. 11. 2013

U Štítu 389, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Petr Förstl

člen přestavenstva

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 19. 11. 2012

U Štítu 389, Pardubice, 530 03, Česká republika

JUDr. Jan Žák

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik členství: 9. 10. 2007

Vysočanská 571/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Jan Žák

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 9. 1. 2013

Vysočanská 571/43, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Roman Straka LLM

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 9. 1. 2013

Rostovská 318/7, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Förstl

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik funkce: 25. 5. 2007

zánik funkce: 8. 10. 2007

Boženy Vikové - Kunětické 2572, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Zuzana Matoušková

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 8. 10. 2007

vznik funkce: 16. 6. 2006

zánik funkce: 8. 10. 2007

Tyršova 705, Slatiňany, 538 21, Česká republika

Ing. David Chour

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 2. 1. 2006

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 2. 1. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2006

Břetislavova 71, Chrudim I., 537 01, Česká republika

Ing. Petr Novotný

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 8. 10. 2007

vznik funkce: 28. 2. 2006

zánik funkce: 8. 10. 2007

U Hřiště 242, Srch, 533 52, Česká republika

Ing. Petr Novotný

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 23. 6. 1999

zánik funkce: 1. 1. 2006

U Hřiště 242, Srch, 533 52, Česká republika

Ing. Marian Rašík

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 7. 2006

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 27. 5. 2005

Nedbalova 2411/11, Karviná, 735 06, Česká republika

JUDr. Jaroslav Beránek

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 19. 11. 2004

vznik členství: 20. 3. 2003

zánik členství: 30. 9. 2004

Jiráskova 1277, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Novotný

Předseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 2. 3. 2006

vznik členství: 23. 6. 1999

vznik funkce: 23. 6. 1999

U Hřiště 242, Srch, 533 52, Česká republika

Ing. Radek Kňava

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

vznik funkce: 23. 6. 1999

zánik funkce: 31. 12. 2002

Trnovská 300, Pardubice, 533 53, Česká republika

Radim Šimara

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 26. 7. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 11. 12. 2006

třída Míru 70, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Novotný

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

vznik funkce: 23. 6. 1999

U Hřiště 242, Srch, 533 52, Česká republika

Ing. Radek Kňava

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

Ohrazenická 159, Pardubice, 530 09, Česká republika

David Beran

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2001

U lípy 42, Praha-východ, Mírovice-Veleň, 250 63, Česká republika

Ing. Petr Novotný

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

Kpt.Bartoše 411, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Alena Šmídová

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Školní 120, Mikulovice, 533 33, Česká republika

ing. Petra Hrochová

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 1994 - Poslední vztah: 20. 11. 1996

Černá za Bory 163, Pardubice, Česká republika

ing. Václav Říha

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2001

Palackého 63, Chrudim, Česká republika

David Beran

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Na Pískách 112/994, Praha 6, Česká republika

ing. Radek Kňava

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 9. 9. 1994

Bartoňova 844, Pardubice, Česká republika

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

od 6. 10. 2009

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva (2) členové představenstva společně.

do 6. 10. 2009 od 17. 10. 2001

Jménem společnosti jedná představenstvo, které je statutárním orgánem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva společně.

do 17. 10. 2001 od 27. 5. 1994

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Andrea Pichlerová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2016

vznik členství: 23. 7. 2016

Májová 10, Nová Baňa, 968 01, Slovenská republika

Marián Babiak

člen

První vztah: 23. 7. 2016

vznik členství: 23. 7. 2016

Rajčianska 34, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

Historické vztahy

Mgr. Zuzana Kulhánková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 4. 7. 2012

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 9. 1. 2012

Jiráskova 503, Náchod, 547 01, Česká republika

Mgr. Ladislav Rychtář

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 4. 7. 2012

vznik členství: 9. 10. 2007

zánik členství: 9. 1. 2012

vznik funkce: 15. 10. 2007

zánik funkce: 9. 1. 2012

5. května 834, Bechyně, 391 65, Česká republika

Alan Martin

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 8. 10. 2007

Seven Gables, Letchmore Road, Radlett, Hertfordshire, WD7, 8HT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ilana Martin

První vztah: 21. 10. 2002 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 8. 10. 2007

Seven Gables, Letchmore Road, Radlett, Hertfordshire, WD7, 8HT, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

JUDr. Jaroslav Poláček

První vztah: 17. 10. 2001 - Poslední vztah: 31. 10. 2007

vznik funkce: 4. 6. 1998

zánik funkce: 8. 10. 2007

Luďka Matury 640, Pardubice, 530 12, Česká republika

ing. Jan Doksanský

První vztah: 24. 1. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2002

vznik funkce: 10. 7. 2000

zánik funkce: 28. 6. 2002

Labská Kotlina 999, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. František Tesař

První vztah: 19. 10. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2002

vznik funkce: 23. 6. 1999

zánik funkce: 28. 6. 2002

Lidická 367, Pardubice - Polabiny, 530 09, Česká republika

Ing. Alena Šmídová

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 24. 1. 2001

Školní 120, Mikulovice, 533 33, Česká republika

Stanislava Koubová

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 19. 10. 1999

Erno Košťála 1001, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Radek Kňava

První vztah: 20. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Palackého 1947, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Petr Novotný

První vztah: 20. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Kladruby nad Labem 118, 533 14, Česká republika

Ing. Alena Šmídová

První vztah: 15. 12. 1995 - Poslední vztah: 20. 11. 1996

Školní 120, Mikulovice, 533 33, Česká republika

Willi Gruber

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 15. 12. 1995

Dukelská 523, Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

JUDr. Jaroslav Poláček

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 10. 2001

Luďka Matury 640, Pardubice, Česká republika

Alena Beranová

První vztah: 27. 5. 1994 - Poslední vztah: 20. 11. 1996

Prodloužená 267, Pardubice, Česká republika

Další vztahy firmy GBI Investments CZ, a.s.

Historické vztahy

Mgr. Roman Straka LLM

První vztah: 31. 10. 2007 - Poslední vztah: 28. 7. 2010

Rostovská 318/7, Praha 10, 101 00, Česká republika

Indra-Šebesta v.o.s.

První vztah: 10. 7. 2013

Čechyňská 361/16, Brno Trnitá (Brno-střed), 602 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 5. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 2. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,vyloučeného z.č. 455/91 Sb.,a jeho příl.
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • Realitní kancelář
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Poskytování software
 • Poskytování leasingu
 • Pronájem nemovitostí včetně poskytování služeb jiných než základních
 • Forfaiting
 • Factoring
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 5. 1994

Insolvenční rejstřík

GBI Investments CZ, a.s.

spisová značka: INS 31445/2012

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-03-16 15:17:35.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).