Hlavní navigace

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Firma Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1031, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 91 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

43873766

Sídlo:

Na Pankráci 1720/123, Praha 4 Nusle, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 11. 1991

DIČ:

CZ43873766

Aktuální kontaktní údaje Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1031, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČP INVEST investiční společnost, a.s. od 26. 11. 2001

Obchodní firma

ČP INVEST investiční společnost, a.s. od 28. 1. 2015

Obchodní firma

ČP INVEST investiční společnost, a.s. od 13. 5. 2015

Obchodní firma

K I S a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny do 13. 5. 2015 od 19. 11. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 19. 11. 1991

adresa

Na Pankráci 1720/123
Praha 14000 od 14. 1. 2016

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 14000 do 14. 1. 2016 od 11. 2. 2009

adresa

Purkyňova 74/2
Praha 11000 do 11. 2. 2009 od 9. 3. 2005

adresa

náměstí Hrdinů 1635/4
Praha 4 14000 do 9. 3. 2005 od 26. 11. 2001

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 14000 do 26. 11. 2001 od 14. 12. 1998

adresa

Školská 660/3
Praha 11000 do 14. 12. 1998 od 23. 6. 1997

adresa

Týnská 629/3
Praha 11000 do 23. 6. 1997 od 25. 2. 1992

adresa

Spálená 75/16
Praha 11000 do 25. 2. 1992 od 19. 11. 1991

Předmět podnikání

Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; - obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); - provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; - přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů; - poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit. od 27. 2. 2020

Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů; - obhospodařovat majetek zákazníka, je-li součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); - provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; - poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit. do 27. 2. 2020 od 17. 5. 2016

Společnost je oprávněna podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou: - obhospodařovat investiční fondy nebo zahraniční investiční fondy; - provádět administraci investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů do 17. 5. 2016 od 19. 11. 2014

kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování do 19. 11. 2014 od 1. 12. 2004

obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování do 19. 11. 2014 od 1. 12. 2004

vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování do 19. 11. 2014 od 1. 12. 2004

shromažďování peněžních prostředků v podílových fondech a obhospodařování majetku v podílových fondech v souladu se zákonem č.248/92 Sb. o investičních spoelčnostech a investičních fondech (dále "ZISIF") a statuty jednotlivých fondů do 1. 12. 2004 od 26. 11. 2001

obhospodařování majetku v investičních fondech v souladu se ZISIF, statuty obhospodařovaných investičních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami do 1. 12. 2004 od 26. 11. 2001

obhospodařování majetku penzijních fondů v souladu se ZISIF, statuty obhospodařovaných penzijních fondů a obhospodařovatelskými smlouvami do 1. 12. 2004 od 26. 11. 2001

kupovat, prodávat, půjčovat a půjčovat si cenné papíry na vlastní účet do 1. 12. 2004 od 26. 11. 2001

Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání /kolektivní investování/. Činnosti bezprostředně související s činností hlavní t.j. zejména činnosti zajišťující potřebnou obměnu portfolia spravovaných fondů a různé formy pronájmu movitého a nemovitého majetku ve spravovaných fondech. do 26. 11. 2001 od 12. 5. 1999

Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání /kolektivní investování/. Činnosti bezprostředně související s činností hlavní t.j. zejména činnosti zajišťující potřebnou obměnu portfilia spravovaných fondů a různé formy pronájmu movitého a nemovitého majetku ve spravovaných fondech. do 12. 5. 1999 od 10. 10. 1994

shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání /kolektivní investování/. do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

pronájem motorových vozidel do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

pronájem výpočetní techniky a kancelářských strojů do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

pronájem autoopravárenských zařízení do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

realitní kancelář do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

činnost organizačních a ekonomických poradců do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

dražby mimo výkon rozhodnutí do 10. 10. 1994 od 7. 12. 1992

1.hlavní - zřizování a správa investičních fondů do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

2.vedlejší - obchodní činnost související s hlavním předmětem činnosti a to zejména : do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

vydávání cenných papírů do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

zprostředkování primárního prodeje cenných papírů do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

nákup a prodej cenných papírů a jejich obchodování na sekundárním trhu do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

nákup a prodej nemovitého a movitého majetku do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

pronájem nemovitého majetku do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

zprostředkovatelská činnost do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

finanční a ekonomického poradenství do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

organizace aukcí nemovitého a movitého majetku do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

leasing nemovitého a movitého majetku do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

depotní činnost do 7. 12. 1992 od 19. 11. 1991

Ostatní skutečnosti

V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Generali Investments CEE, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 256 29 123, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5073 jako zanikající společnosti a společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021, IČO: 438 73 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1031 jako nástupnické společnosti, došlo k zániku společnosti Generali Investments CEE, a.s. a k přechodu jejího jmění na společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s., která v důsledku fúze změnila svou obchodní firmu na Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. od 1. 1. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 19. 11. 2014 od 25. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Ředitel společnosti : Ing. Milan Bubeníček, Praha 10, Livornská 442 do 13. 9. 2000 od 14. 12. 1998

Valná hromada společnosti, konaná dne 1.9.1997 se usnesla, že základní jmění společnosti ve výši 103 000 000,-- Kč bude sníženo z důvodu dle § 161c odst. 2 obchodního zákoníku o 12 000 000,-- Kč na 91 000 000,-- Kč zničením zaměstnaneckých akcií v majetku společnosti. do 12. 5. 1999 od 25. 3. 1998

Údaje o zřízení společnosti : do 26. 6. 2002 od 19. 11. 1991

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 23.10.1991. Zakladatelé uskutečnili v souladu s ustanovením § 25 zák.č.104/90 Sb.jednorázové založení společnosti,jmenovali členy představenstva, dozorčí rady, revizora účtů a ředitele společnosti. Schválili stanovy společnosti. Ze 100% upsaného kapitálu bylo ke dni 25.10.1991 splaceno 100%, tj. 16.000.000,-Kčs. do 26. 6. 2002 od 19. 11. 1991

Ředitel společnosti : Ing.Petr Holub, Praha 4, Květnového vítězství 1864 do 14. 12. 1998 od 19. 11. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 91 000 000 Kč

od 26. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 91 000 000 Kč

do 26. 11. 2001 od 12. 5. 1999

Základní kapitál

vklad 103 000 000 Kč

do 12. 5. 1999 od 4. 4. 1996

Základní kapitál

vklad 87 500 000 Kč

do 4. 4. 1996 od 14. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

do 14. 6. 1995 od 10. 10. 1994

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 10. 10. 1994 od 19. 11. 1991
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 400 od 26. 11. 2001
prioritní akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 400 do 26. 11. 2001 od 4. 4. 1996
zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 000 do 12. 5. 1999 od 4. 4. 1996
prioritní akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 650 do 4. 4. 1996 od 14. 6. 1995
zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 4. 4. 1996 od 14. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 770 od 10. 10. 1994
zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 14. 6. 1995 od 10. 10. 1994
prioritní akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 14. 6. 1995 od 10. 10. 1994
prioritní akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 12. 6. 1995 od 25. 2. 1992
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 600 do 10. 10. 1994 od 19. 11. 1991

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Hana Opálková

člen

První vztah: 12. 6. 2024

vznik členství: 1. 4. 2024

U Kaberny 820, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další vztah k této osobě

Francesco Sola

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2022

vznik členství: 1. 1. 2020

Via Bari 24D, Milano, Itálie

Antonella Maier

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 1. 9. 2020

Via Bianchi 27, Mogliano Veneto (Treviso), Itálie

Santo Borsellino

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 24. 4. 2020

Via Ariberto 20, Miláno, Itálie

Carlo Schiavetto

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Gregor Pilgram

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2019 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 1. 2. 2019

zánik členství: 31. 8. 2020

U Zvonařky 2536/1d, Praha, 120 00, Česká republika

Carlo Schiavetto

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2018 - Poslední vztah: 16. 6. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2020

Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00, Česká republika

Santo Borsellino

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 18. 4. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2020

Via Ariberto 20, Miláno, Itálie

Santo Borsellino

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Via Ariberto 20, Miláno, Itálie

Carlo Schiavetto

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 19. 10. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

Americká 177/35, Praha, 120 00, Česká republika

Alexandre Lepere

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2020

Rue Des Peupliers 32, Boulogne Billancourt, Francie

Francesco Sola

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2022

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2020

Via Bari 24D, Milano, Itálie

Gregor Pilgram

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2019

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 1. 2. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2014

U Zvonařky 2536/1d, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Robert Hlava

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2014

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

vznik funkce: 27. 10. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2013

Jindřichova 2393/19, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Robert Hlava

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2010 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

vznik funkce: 27. 10. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2013

Jindřichova 2393/19, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Martin Pšaidl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2010 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2014

Suchdol 139, 285 02, Česká republika

Ing. Richard Kapsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 18. 11. 2010

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 21. 10. 2009

zánik funkce: 30. 9. 2010

Nerudova 613, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Roman Koch

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 4. 2014

vznik členství: 15. 12. 2009

zánik členství: 23. 12. 2013

zánik funkce: 23. 12. 2013

Slezská 2332/71, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Martin Rozehnal

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 9. 12. 2008

zánik členství: 31. 10. 2009

Na poříčí 1894/46, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Štefan Tillinger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 11. 2010

vznik členství: 9. 12. 2008

zánik členství: 31. 8. 2010

V mokřinách 515/18, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Katarína Kmeťová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2006 - Poslední vztah: 11. 2. 2009

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 30. 11. 2008

Hnězdenská, Praha 8, Česká republika

Ing. Richard Kapsa

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2005 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 21. 10. 2004

zánik členství: 21. 10. 2009

vznik funkce: 21. 10. 2004

zánik funkce: 21. 10. 2009

Nerudova 613, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Richard Kapsa

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 26. 1. 2005

vznik členství: 21. 10. 2004

vznik funkce: 21. 10. 2004

Nerudova 613, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Taťána Panýrová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 23. 11. 2006

vznik členství: 21. 10. 2004

zánik členství: 30. 9. 2006

Vrbova 272, Přezletice, 250 73, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. František Tlustoš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 11. 2. 2009

vznik členství: 21. 10. 2004

zánik členství: 30. 11. 2008

Krouzova 3049/24, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Pecka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 20. 10. 2004

Plzeňská 588/33, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Daniel Kukačka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 10. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2001

Tenisová 961/9, Praha, 102 00, Česká republika

Věra Mokrošová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik funkce: 30. 11. 2000

Hráského 1929/23, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Josef Šrámek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Všetičkova 621/11, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Miroslava Holienčinová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik funkce: 1. 7. 2000

Smetanova 1748/7, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Josef Šamánek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 26. 6. 2002

zánik členství: 30. 4. 2002

vznik funkce: 18. 4. 2000

Všetičkova 621/11, Brno, 602 00, Česká republika

Věra Mokrošová

členka dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Hráského 1929/23, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Milan Wágner

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Jemenská 584/7, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Syka

předseda

První vztah: 10. 12. 1997 - Poslední vztah: 25. 10. 1999

Průběžná 288/11, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Michal Stiebal

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 1997 - Poslední vztah: 25. 10. 1999

Michelská 721/31, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

předseda

První vztah: 23. 6. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 1997

Křenická 2260/22, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Jan Syka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 1997

Matoušova 64/11, Liberec, 460 07, Česká republika

Věra Mokrošová

členka dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 25. 10. 1999

Hráského 1929/23, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Milisdorfer

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 14. 6. 1995

Bohuslava Martinů, Č.Budějovice, Česká republika

Ing. Milada Pávová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 23. 6. 1997

Křenická 2260/22, Praha, 100 00, Česká republika

JUDr. Jan Jungmann

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 23. 6. 1997

Rošických 604/6, Praha, 150 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Michal Toufar

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2021

vznik členství: 16. 5. 2021

Na výspě 1034/45, Praha, 147 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Martin Brož

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Řadová 1234, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Josef Beneš

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2019

vznik členství: 1. 12. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2019

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Historické vztahy

Michal Toufar

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2021 - Poslední vztah: 28. 9. 2021

vznik členství: 16. 5. 2021

Na výspě 1034/45, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Martin Vít

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2019 - Poslední vztah: 7. 7. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 13. 5. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2020

zánik funkce: 13. 5. 2021

Švejcarovo náměstí 2660/2, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Michal Toufar

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2016 - Poslední vztah: 7. 7. 2021

vznik členství: 16. 5. 2016

zánik členství: 16. 5. 2021

vznik funkce: 16. 5. 2016

Na výspě 1034/45, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Alexandra Hájková, MBA

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 8. 2017

K náhonu 989/7, Praha, 198 00, Česká republika

Bc. Martin Brož

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

Řadová 1234, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Alexandra Hájková, MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 3. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

K náhonu 989/7, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 30. 12. 2019

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 1. 12. 2019

vznik funkce: 6. 1. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2019

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Martin Vít

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2015 - Poslední vztah: 30. 12. 2019

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 6. 1. 2015

zánik funkce: 1. 1. 2020

Švejcarovo náměstí 2660/2, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Alexandra Hájková, MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 3. 1. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 6. 1. 2015

K náhonu 989/7, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

Pavel Veselý

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 31. 10. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2014

Pod Vlkem 121/19, Praha, 155 00, Česká republika

Alexandra Hájková, MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 3. 1. 2011

K náhonu 989/7, Praha, 198 00, Česká republika

Axel Dieter Sima

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 10. 7. 2013

zánik členství: 31. 10. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2014

Sechshauser Str. 55/21, Vídeň, Rakousko

Ing. Michal Maďar

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 30. 11. 2014

vznik funkce: 4. 10. 2010

zánik funkce: 30. 11. 2014

Brabcova 1159/2, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alexandra Talířová

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2013

vznik členství: 3. 1. 2011

Klapálkova 2243/11, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Michal Maďar

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2010 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 4. 10. 2010

Brabcova 1159/2, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Maďar

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 18. 11. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

Brabcova 1159/2, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Fuchs

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 8. 2013

zánik členství: 23. 5. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2010

Rooseveltova 597/27, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Robert Hlava

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 18. 11. 2010

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2009

zánik funkce: 30. 9. 2010

Jindřichova 2393/19, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

Pod Vlkem 121/19, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Doucková

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 25. 8. 2003

zánik členství: 31. 12. 2009

Bulharská 737/34, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Robert Hlava

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 21. 5. 2010

vznik členství: 13. 9. 2004

zánik členství: 13. 9. 2009

vznik funkce: 14. 9. 2004

zánik funkce: 13. 9. 2009

Jindřichova 2393/19, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Martin Sankot

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik funkce: 22. 3. 2001

zánik funkce: 26. 5. 2004

Nad Rokoskou 2275/5a, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2004 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik členství: 15. 5. 2003

zánik členství: 22. 5. 2008

Pod Vlkem 121/19, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Veselý

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

vznik členství: 15. 5. 2003

Malátova 91/1, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Marcel Dostal

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 26. 6. 2002

vznik členství: 3. 12. 2001

zánik členství: 6. 3. 2002

Högerova 1098/11, Praha, 152 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jana Doucková

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 26. 8. 1998

zánik členství: 25. 8. 2003

Bulharská 737/34, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Martin Sankot

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 3. 4. 2004

vznik funkce: 22. 3. 2001

Kunětická 115, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Milan Wágner

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2000 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik funkce: 29. 9. 2000

Jemenská 584/7, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Martin Láník

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

vznik funkce: 26. 8. 1998

zánik funkce: 3. 12. 2001

Jablonecká 419/64, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jana Doucková

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 1999 - Poslední vztah: 2. 1. 2002

vznik funkce: 26. 8. 1998

zánik funkce: 27. 6. 2001

Bulharská 737/34, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Jana Doucková

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 1999 - Poslední vztah: 25. 10. 1999

Pod strání 2218/33, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Martin Láník

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 1999 - Poslední vztah: 25. 10. 1999

Jablonecká 419/64, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Milan Bubeníček

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2000

Livornská 442, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Milan Bubeníček

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 5. 1999

Livorská, Praha 10, Česká republika

Ing. Jana Doucková

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 5. 1999

Pod strání 2218/33, Praha, 100 00, Česká republika

Mgr. Martin Láník

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 5. 1999

Jablonecká, Praha 10, Česká republika

ing. Milan Bubeníček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

Starostrašnická, Praha 10, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 1997

Krausova 605, Praha, 199 00, Česká republika

Ing. Jaromír Prokš

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

U letenského sadu 1296/10, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kubát

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

Dominova 2467/7, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Holub

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 23. 6. 1997

Květnového vítězství 1864/38, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Daňhel, CSc,

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 6. 1997

Minská 546/15, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Jiří Schier

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 6. 1997

Na Žižkově 635/68, Liberec, 460 06, Česká republika

Ing. Petr Holub

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 14. 6. 1995

Květnového vítězství 1864/38, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Bronislav Tolasz

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 6. 1997

Horní 1479/88, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ivana Kocotová

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 6. 1997

Květnového vítězství 495/80, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Holub

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 1992 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Květnového vítězství 1864/38, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Jan Ježdík

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Vetiškova, Liberec VI, Česká republika

Ing. Jaroslav Daňhel, CSc,

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Minská 546/15, Praha, 101 00, Česká republika

Ing. Jiří Schier

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Na Žižkově 635/68, Liberec, 460 06, Česká republika

ing. Jiří Novotný

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Tolstého 690/5, Praha, 101 00, Česká republika

JUDr. Bronislav Tolasz

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1991 - Poslední vztah: 10. 10. 1994

Stalingradských hrdinů, Ostrava-5-Hrabůvka, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.

od 25. 6. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsanému firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo spoelčně dva členové představenstva.

do 25. 6. 2014 od 26. 11. 2001

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo místopředseda představentstva, nebo člen představenstva pověřený předsedou představenstva.

do 26. 11. 2001 od 14. 6. 1995

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva pověřený předsedou představenstvem nebo ředitel spol. nebo jiní pracovníci v rozsahu vnitřních organizačních norem společnosti popřípadě v rozsahu udělených plných mocí nebo jiné osoby určené pro plnění úkolů pro společnost v rozsahu udělených plných mocí.

do 14. 6. 1995 od 25. 2. 1992

Podepisování za společnost k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis : - členové představenstva k tomu zmocnění představenstvem nebo valnou hromadou - ředitel společnosti v rozsahu vymezeném představenstvem a vnitřními předpisy společnosti - jiní pracovníci společnosti v rozsahu vnitřních organizačních norem společnosti, popřípadě v rozsahu udělených plných mocí - jiné osoby, určené pro splnění úkolů pro společnost v rozsahu udělených plných mocí

do 25. 2. 1992 od 19. 11. 1991

Akcionář

Generali Česká pojišťovna a.s.

První vztah: 23. 11. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2015

Spálená 75/16, Praha 1 Nové Město, 110 00

Dalších 15 vztahů k tomuto subjektu

 • Lenka Kejíková

  člen představenstva

  Tetínská 351/1b, Praha, 150 00, Česká republika

 • Marek Kubiska

  člen dozorčí rady

  Nový Rychnov 195, 394 04, Česká republika

 • Lucie Šmerousová

  člen dozorčí rady

  Rilská 3181/2, Praha, 143 00, Česká republika

 • Milan Novotný

  člen představenstva

  Padovská 749/7, Praha, 109 00, Česká republika

 • Jose Garcia Naveros

  člen dozorčí rady

  Calle Isla de Leon, 13, Madrid, Pozuelo de Alarcón, Španělsko

 • Marián Zelko

  člen představenstva

  Moravské Lieskové 41, Moravské Lieskové, Slovensko

 • Manlio Lostuzzi

  člen dozorčí rady

  Via Carlo Favetti 3, Terst, Itálie

 • Miroslav Singer

  předseda dozorčí rady

  Poupětova 34/16, Praha, 170 00, Česká republika

 • Katarína Bobotová

  člen představenstva

  Dobrohošť 327, okres Dunajská Streda, Slovensko

 • Ing. Jiří Doubravský

  člen představentva

  Stulíková 2043, Černošice, 252 28, Česká republika

 • Pavol Pitoňák

  člen představenstva

  Švédská 1010/15, Praha, 150 00, Česká republika

 • Antonella Maier

  člen dozorčí rady

  via Bianchi 27, Mogliano Veneto, Itálie

 • Karel Bláha

  člen představenstva

  Bítovská 1213/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • David Vosika

  člen představenstva

  U Slunečnic 624, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

 • Ing. Roman Juráš

  předseda představenstva

  J.D.Matejovie 549/12, Liptovský Hrádok, Slovensko

Akcionáři

Generali Investments Holding S.p.A.

Via Machiavelli n. 4, Itálie, Trieste

od 20. 5. 2024

Generali CEE Holding B.V.

De entree 91, Nizozemsko, Amsterdam

do 20. 5. 2024 od 7. 7. 2021

CZI Holdings N.V.

De entree 91, Nizozemsko, Amsterdam

do 7. 7. 2021 od 11. 2. 2019

CZI Holdings N.V.

Diemerhof 32, Nizozemsko, Diemen

do 11. 2. 2019 od 1. 1. 2016

CZIH Holdings N.V.

Diemerhof 32, Nizozemsko, Diemen

do 1. 1. 2016 od 13. 5. 2015

Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956

Spálená 75, Česká republika, Praha, 110 00

do 13. 5. 2015 od 23. 11. 2006

ČP finanční holding a.s., IČ: 26116731

Na Pankráci 1658, Česká republika, Praha, 140 00

do 23. 11. 2006 od 26. 6. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).