Hlavní navigace

Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond

Firma Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16493, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 505 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24736694

Sídlo:

Na Pankráci 1658/121, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 9. 2010

DIČ:

CZ24736694

Aktuální kontaktní údaje Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 16493, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. od 10. 2. 2015

Obchodní firma

Generali Real Estate Fund CEE a.s. od 13. 7. 2015

Obchodní firma

ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. do 13. 7. 2015 od 28. 4. 2015

Obchodní firma

ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. do 28. 4. 2015 od 15. 9. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 15. 9. 2010

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 14000 od 24. 11. 2015

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 4 14021 do 24. 11. 2015 od 15. 9. 2010

Předmět podnikání

činnost fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 204/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů od 25. 6. 2018

kolektivní investování do 25. 6. 2018 od 15. 9. 2010

Ostatní skutečnosti

1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 487.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát sedm milionů korun českých) o 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na 505.000.000,- Kč (slovy: pět set pět m ilionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2.Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu se stanoví takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 18 kusů akcií Společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen Nové akcie). S nově upi sovanými Novými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs každé Nové akcie činí 19.550.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů pět set padesát tisíc korun českých) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty Nové akcie, která činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a výše emisního ážia, které činí 18.550.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set padesát tisíc korun českých). Emisní kurs Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů na úpis Nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se vzdávají svého přednostního práva na jejich úpis. Nové akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je: -společnost SMALL GREF a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, PSČ 140 00 Praha 4, IČO: 048 80 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21424, která upíše všech 18 kusů akcií za celkový emisní kurs 351.900. 000 Kč (slovy: tři sta padesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) (dále jen Určený zájemce). Úpis Nových akcií bude proveden prostřednictvím smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií) činí 30 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie, a to na adresu Ur čeného zájemce, kterou za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisování Nových akcií jsou prostory Společnosti, na adrese Na Pankráci 1658/121, Nusle, PSČ: 140 00 Praha 4, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsah ovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs upisovaných Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to na účet Společnosti, přičemž jmenovitá hodnota akcií bude splacena na účet č. 100881300/2700, a emisní ážio bude splaceno na účet č. 100291300/2700, oba vedené u UniCredit Bank Czec h Republic & Slovakia, a.s. Emisní kurs Nových akcií musí být splacen nejpozději do 30 dnů ode dne řádného úpisu Nových akcií, a to úhradou na výše uvedené účty Společnosti. Nebudou-li Nové akcie účinně upsány tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné. do 29. 7. 2021 od 14. 7. 2021

Valná hromada společnosti rozhodla dne 02.06.2017 o zvýšení základního kapitálu z částky 364.000.000,- Kč o částku 37.000.000,- Kč na částku 401.000.000,- Kč. Zvýšení bylo provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 37 kusů nových kmenových akci í znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč, předem určeným zájemcům. Emisní kurz každé nově vydané akcie činí 17.720.000,- Kč. do 24. 10. 2018 od 12. 6. 2017

Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.3.2015 o zvýšení základního kapitálu z částky 152.000.000,- Kč o částku 112.000.000,- Kč na částku 264.000.000,- Kč. Zvýšení bylo provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 112 kusů nových kmenových akc ií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus, předem určenými zájemci. Emisní kurz každé nově vydané akcie činil 15.600.000,- Kč. do 12. 6. 2017 od 28. 4. 2015

Valná hromada společnosti rozhodla dne 12.3.2014 o zvýšení základního kapitálu z částky 74.000.000,- Kč o částku 78.000.000,- Kč na částku 152.000.000,- Kč. Zvýšení bylo provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 78 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus, předem určenými zájemci. Emisní kurz každé nově vydané akcie činil 14.500.000,- Kč. do 28. 4. 2015 od 14. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 7. 3. 2014

Valná hromada společnosti rozhodla dne 10.10.2012 o zvýšení základního kapitálu z částky 54.000.000,- kč o částku 20.000.000,- Kč na částku 74.000.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 20 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus, předem určenými zájemci. Emisní kurz každé nově vydané akcie činí 14.500.000,- Kč. do 21. 11. 2012 od 17. 10. 2012

Valná hromada společnosti rozhodla dne 9. 9. 2011 o zvýšení zájkladního kapitálu z částky 27.000.000,- kč o částku 27.000.000,- Kč na částku 54.000.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 27 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus, předem určenými zájemci. Emisní kurz každé nově vydané akcie činí 13.000.000,- Kč. do 17. 10. 2012 od 19. 9. 2011

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 11.10.2010 o zvýšení základního kapitálu z částky 2.000.000,-Kč o částku 25.000.000,-Kč na částku 27.000.000,-Kč. Zvýšení bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsání m 25 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus, předem určenými zájemci. Emisní kurs každé nově vydané akcie činí 16.000.000,- Kč. do 29. 10. 2010 od 25. 10. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 505 000 000 Kč

od 29. 7. 2021

Základní kapitál

vklad 487 000 000 Kč

do 29. 7. 2021 od 19. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 449 000 000 Kč

do 19. 12. 2019 od 24. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 401 000 000 Kč

do 24. 10. 2018 od 12. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 364 000 000 Kč

do 12. 6. 2017 od 21. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 264 000 000 Kč

do 21. 3. 2016 od 28. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 152 000 000 Kč

do 28. 4. 2015 od 14. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 74 000 000 Kč

do 14. 5. 2014 od 21. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 54 000 000 Kč

do 21. 11. 2012 od 29. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 27 000 000 Kč

do 29. 9. 2011 od 29. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 10. 2010 od 15. 9. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 505 od 29. 7. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 487 do 29. 7. 2021 od 16. 2. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 487 do 16. 2. 2021 od 19. 12. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 449 do 19. 12. 2019 od 24. 10. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 401 do 24. 10. 2018 od 12. 6. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 364 do 12. 6. 2017 od 21. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 264 do 21. 3. 2016 od 28. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 152 do 28. 4. 2015 od 14. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 74 do 14. 5. 2014 od 21. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 54 do 21. 11. 2012 od 29. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 27 do 29. 9. 2011 od 29. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 29. 10. 2010 od 15. 9. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Aleš Holcman

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2018

Jelení 2127/13, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SMALL GREF a.s.

  Na Pankráci 1658/121, Praha, 140 00

Historické vztahy

Martin Vrecion

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 25. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 30. 4. 2018

Větrná 405, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Vrecion

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 25. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 30. 4. 2018

Větrná 405, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Vrecion

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

Trnkovo náměstí 1112/3, Praha, 152 00, Česká republika

Martin Vrecion

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

Trnkovo náměstí 1112/3, Praha, 152 00, Česká republika

Martin Vrecion

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 24. 11. 2015

vznik členství: 1. 5. 2013

Trnkovo náměstí 1112/3, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2011

zánik funkce: 1. 10. 2014

Pod Vlkem 121/19, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Alexandra Hájková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2011

zánik funkce: 1. 10. 2014

K Náhonu 989/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Jiří Hrabovský

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 15. 9. 2011

zánik členství: 26. 4. 2013

vznik funkce: 15. 9. 2011

zánik funkce: 26. 4. 2013

Čtvrtě 393, Hluk, 687 25, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

vznik členství: 15. 9. 2011

vznik funkce: 15. 9. 2011

Pod Vlkem 121, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Alexandra Hájková MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

vznik členství: 15. 9. 2011

vznik funkce: 15. 9. 2011

Klapálkova 2243/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Alexandra Talířová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2010 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 15. 9. 2010

Klapálkova 2243/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 15. 9. 2010

vznik funkce: 15. 9. 2010

Pod Vlkem 121, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Pasternak

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 15. 9. 2010

Na Dionysce 1551/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Alexandra Talířová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 10. 2010

vznik členství: 15. 9. 2010

Klapálkova 2243/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Petr Bohumský

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

vznik členství: 20. 3. 2014

zánik členství: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Ke kapličce 1500/4, Praha 4, 143 00, Česká republika

Axel Sima

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

vznik členství: 1. 11. 2013

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2013

zánik funkce: 30. 9. 2014

Sechshauser Str. 55/21, Vídeň, 1 150, Rakouská republika

Roman Koch

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 1. 11. 2013

zánik členství: 7. 3. 2014

zánik funkce: 7. 3. 2014

Slezská 2332/71, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Robert Hlava

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 12. 2013

vznik členství: 22. 10. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

Jindřichova 2393/19, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 22. 10. 2010

vznik funkce: 22. 10. 2010

597 27, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Robert Hlava

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 22. 10. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

Jindřichova 19, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 22. 10. 2010

zánik členství: 3. 6. 2013

vznik funkce: 22. 10. 2010

zánik funkce: 3. 6. 2013

Rooseveltova 597/27, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 15. 9. 2010

zánik členství: 22. 10. 2010

Rooseveltova 597/27, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ramon Spoladore

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 24. 12. 2014

vznik členství: 15. 9. 2010

zánik členství: 30. 9. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2014

Platnéřská 87/7, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Robert Hlava

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 15. 9. 2010

zánik členství: 22. 10. 2010

vznik funkce: 15. 9. 2010

zánik funkce: 22. 10. 2010

Jindřichova 19, Brno, 616 00, Česká republika

Jednočlenné představenstvo (individuální statutární orgán) zastupuje společnost samostatně. Individuální statutární orgán zastupuje navenek zmocněná fyzická osoba.

od 23. 3. 2021

Společnost zastupují společně vždy alespoň dvě osoby, z nichž jedna musí být předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušné osoby své vlastnoruční podpisy s uvedení m jména a funkce.

do 23. 3. 2021 od 15. 6. 2020

Společnost zastupují vždy alespoň dvě osoby, z nichž jedna musí být předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí příslušné osoby své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce.

do 15. 6. 2020 od 17. 7. 2019

Společnost zastupují vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. V případě, že představenstvo má jediného člena, pak tento člen zastupuje společnost samostatně.

do 17. 7. 2019 od 7. 3. 2014

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy předseda představenstva společně a jedním členem představenstva.

do 7. 3. 2014 od 15. 9. 2010

Další vztahy firmy Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond

člen představenstva

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

První vztah: 15. 6. 2020

Na Pankráci 1720/123, Praha, 140 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Michal Toufar

  člen představenstva

  Na výspě 1034/45, Praha, 147 00, Česká republika

 • Bc. Martin Brož

  člen představenstva

  Řadová 1234, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

 • Antonella Maier

  člen dozorčí rady

  Via Bianchi 27, Mogliano Veneto (Treviso), Italská republika

 • Santo Borsellino

  předseda dozorčí rady

  Via Ariberto 20, Miláno, Italská republika

 • Carlo Schiavetto

  člen dozorčí rady

  Anny Letenské 34/7, Praha, 120 00, Česká republika

 • Ing. Josef Beneš

  předseda představenstva

  U kříže 631/20, Praha, 158 00, Česká republika

 • Alexandra Hájková MBA

  člen představenstva

  K Náhonu 989/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

 • Francesco Sola

  člen dozorčí rady

  Via Bari 24D, Miláno, Italská republika

člen představenstva

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 15. 6. 2020

Na Pankráci 1720/123, Praha, 140 00

člen představenstva

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

První vztah: 3. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

Na Pankráci 1720/123, Praha, 140 00

člen představenstva

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

První vztah: 24. 12. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2016

Na Pankráci 1720/123, Praha, 140 00

Generali Česká pojišťovna a.s.

První vztah: 20. 10. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2010

Spálená 75/16, Praha, 110 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jiří Doubravský

  člen představentva

  Stulíková 2043, Černošice, 252 28, Česká republika

 • Miroslav Singer

  předseda dozorčí rady

  Poupětova 34/16, Praha, 170 00, Česká republika

 • Pavol Pitoňák

  člen představenstva

  Švédská 1010/15, Praha, 150 00, Česká republika

 • Antonella Maier

  člen dozorčí rady

  via Bianchi 27, Mogliano Veneto, 310 21, Italská republika

 • Karel Bláha

  člen představenstva

  Bítovská 1213/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Luciano Cirina'

  člen dozorčí rady

  Na Míčánce 1914/35, Praha, 160 00, Česká republika

 • Marek Jankovič

  člen dozorčí rady

  Mliekáresnká 16012/13, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

 • David Vosika

  člen představenstva

  U Slunečnic 624, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

 • Ing. Roman Juráš

  předseda představenstva

  J.D.Matejovie 549/12, Liptovský Hrádok, 033 01, Slovenská republika

 • Miloslava Mášová

  člen dozorčí rady

  generála Svobody 621, Pardubice, 533 51, Česká republika

 • Marek Kubiska

  člen dozorčí rady

  Nový Rychnov 195, 394 04, Česká republika

 • Petr Bohumský

  místopředseda představenstva

  Ke kapličce 1500/4, Praha, 143 00, Česká republika

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

První vztah: 15. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 10. 2010

Na Pankráci 1720/123, Praha, 140 00

Akcionáři

Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956

Spálená 75/16, Česká republika, Praha 1, 113 04

do 29. 10. 2010 od 20. 10. 2010

ČP INVEST investiční společnost a.s., IČ: 43873766

Na Pankráci 1658/21, Česká republika, Praha 4, 140 21

do 20. 10. 2010 od 15. 9. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).