Hlavní navigace

GES ASSET HOLDING, a.s.

Firma GES ASSET HOLDING, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7008, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 250 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26427044

Sídlo:

Na poříčí 1079/3a, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 1. 2001

DIČ:

CZ26427044

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
64200 Činnosti holdingových společností
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7008, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GES GROUP, a.s. od 11. 1. 2001

Obchodní firma

GES ASSET HOLDING, a.s. od 1. 11. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 11. 1. 2001

adresa

Na poříčí 1079/3a
Praha 11000 od 4. 2. 2021

adresa

Na Poříčí 1079/3a
Praha 1 11000 do 4. 2. 2021 od 26. 5. 2008

adresa

Králodvorská 1081/16
Praha 1 11000 do 26. 5. 2008 od 11. 1. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 12. 2010

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 12. 2010 od 11. 1. 2001

činnost ekonomických a organizačních poradců do 27. 12. 2010 od 11. 1. 2001

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 27. 12. 2010 od 11. 1. 2001

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář dne 28. února 2007 rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 1,248,000.000,-, tj. z původní části 2,000.000,- Kč na konečnou částku 1,250,000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvěstěpadesát miliónů korun českých), a to upsán ím nových akcií Společnosti. Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 1.248 (slovy: jedentisíc dvěstěčtyřicetosm) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář Společnosti - tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodní m rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187, který upíše všech 1.248 kusů kmenových, listinných akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s tímto usnesením. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti - Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Akcie, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu podle tohoto usnesení a nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., která je oprávněna tyto akcie upsat ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, stanovené v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku. K upsání akcií dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem, tj. společností GES GROUP HOLDING B.V. a Společností. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být uředně ověřeny. Rozvazovací podmínkou úpisu akcií je v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze jako příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce předem určeného zájemce, tj. společnosti GES GROUP HOLDING B.V. specifikované takto: Věřitel: GES GROUP HOLDING B.V. se sídlem se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187. Dlužník: GES ASSET HOLDING, a.s. IČ 26427044, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7008. Pohledávka ve výši 1,489,228.973,28 Kč, z toho jistina 1,437,839.231,55 Kč a příslušenství 51,389.741,73 Kč. Právní důvody pohledávky: pohledávka je pohledávkou na vrácení poskytnutého úvěru s příslušenstvím, poskytnutého podle úvěrové smlouvy (Loan Agree ment) ze dne 7. listopadu 2005, uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Locallikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34190857 jako věřitelem a Dlužníkem . Jediný akcionář se věřitelem pohledávky stal na základě smlouvy o postoupení pohledávky (Agreement on assignment of Account Receivable), uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. a GES GROUP HOLDING B.V. dne 30. listopadu 2006. Měna pohledávky byla ujednána mezi Věřitelem a Dlužníkem dohodou Currency Conversion ze dne 30. listopadu 2006. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Předem určený zájemce, společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku takto: emisní kurs upsaných akcií, tj. částku ve výši 1,248,000.000,- Kč splatí společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností GES ASSET HOLDING, a.s. a společností GES GROUP HOLDING B.V., přičemž předmětem započtení bude odpovídající čás t jistiny shora specifikovaného úvěru. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení, opatřený podpisem osob, oprávněných jednat jménem Společnosti, nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a předem urč ený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti. Jediný akcionář tímto v souladu s ust. § 173 odst. 2 a 186 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku rozhoduje o spojení stávajících 20 (dvaceti) kmenových akcií, vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě k aždé jedné akcie 100.000,- Kč takto: 10 (deset) kmenových akcií vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč č. 1 až č. 10 se spojují do 1 (jedné) nové kmenové akcie, která bude Společno stí vydána v listinné podobě, bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. do 28. 3. 2007 od 28. 3. 2007

Jediný akcionář dne 28. února 2007 rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 1,248,000.000,-, tj. z původní části 2,000.000,- Kč na konečnou částku 1,250,000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvěstěpadesát miliónů korun českých), a to upsán ím nových akcií Společnosti. Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií - 1.248 (slovy: jedentisíc dvěstěčtyřicetosm) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář Společnosti - tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodní m rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187, který upíše všech 1.248 kusů kmenových, listinných akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, a to jako předem určený zájemce. Emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením v souladu s tímto usnesením. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti - Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Akcie, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu podle tohoto usnesení a nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost GES GROUP HOLDING B.V., která je oprávněna tyto akcie upsat ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, stanovené v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku. K upsání akcií dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem, tj. společností GES GROUP HOLDING B.V. a Společností. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být uředně ověřeny. Rozvazovací podmínkou úpisu akcií je v souladu s ust. § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze jako příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Připouští se možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií proti pohledávce předem určeného zájemce, tj. společnosti GES GROUP HOLDING B.V. specifikované takto: Věřitel: GES GROUP HOLDING B.V. se sídlem se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Lacatellikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34259187. Dlužník: GES ASSET HOLDING, a.s. IČ 26427044, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7008. Pohledávka ve výši 1,489,228.973,28 Kč, z toho jistina 1,437,839.231,55 Kč a příslušenství 51,389.741,73 Kč. Právní důvody pohledávky: pohledávka je pohledávkou na vrácení poskytnutého úvěru s příslušenstvím, poskytnutého podle úvěrové smlouvy (Loan Agree ment) ze dne 7. listopadu 2005, uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. se sídlem v Amsterdamu, 1076 AZ Amsterdam, Locallikade 1, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 34190857 jako věřitelem a Dlužníkem . Jediný akcionář se věřitelem pohledávky stal na základě smlouvy o postoupení pohledávky (Agreement on assignment of Account Receivable), uzavřené mezi GES MEDIA EUROPE B.V. a GES GROUP HOLDING B.V. dne 30. listopadu 2006. Měna pohledávky byla ujednána mezi Věřitelem a Dlužníkem dohodou Currency Conversion ze dne 30. listopadu 2006. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Předem určený zájemce, společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku takto: emisní kurs upsaných akcií, tj. částku ve výši 1,248,000.000,- Kč splatí společnost GES GROUP HOLDING B.V., jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností GES ASSET HOLDING, a.s. a společností GES GROUP HOLDING B.V., přičemž předmětem započtení bude odpovídající čás t jistiny shora specifikovaného úvěru. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Společnost zašle předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení, opatřený podpisem osob, oprávněných jednat jménem Společnosti, nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a předem urč ený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti. Jediný akcionář tímto v souladu s ust. § 173 odst. 2 a 186 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku rozhoduje o spojení stávajících 20 (dvaceti) kmenových akcií, vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě k aždé jedné akcie 100.000,- Kč takto: 10 (deset) kmenových akcií vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč č. 1 až č. 10 se spojují do 1 (jedné) nové kmenové akcie, která bude Společno stí vydána v listinné podobě, bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, a 10 (deset) kmenových akcií vydaných Společností v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč č. 11 až č. 20 se spoju jí do 1 (jedné) nové kmenové akcie, která bude Společností vydána v listinné podobě, bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. do 4. 6. 2007 od 28. 3. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 250 000 000 Kč

od 4. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 4. 6. 2007 od 23. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 10. 2002 od 11. 1. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 250 od 20. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 250 do 20. 10. 2014 od 4. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 4. 6. 2007 od 28. 3. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 28. 3. 2007 od 11. 1. 2001

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Petra Marschallová

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Ivan Zach

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2020

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Radka Zachová

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Radka Zachová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

Pod kaštany 1107/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petra Marschallová

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2020

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Radka Zachová

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2020

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2020

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Petra Marschallová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Radka Zachová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petra Marschallová

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2015

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2015

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2010

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Radka Zachová

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

Pod kaštany 1107/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petra Marschallová

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Radka Zachová

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 1. 12. 2010

Pod kaštany 1107/19, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2010

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Petra Marschallová

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 1. 12. 2010

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Radka Zachová

člen:

První vztah: 23. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik členství: 6. 8. 2002

zánik členství: 28. 12. 2005

Zelená 1999/23c, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

místopředseda

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

zánik členství: 28. 12. 2005

Wilsonova 579, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Petra Marschallová

předseda

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

zánik členství: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 12. 2005

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Jiří Kykal CSc.

člen

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2002

zánik členství: 6. 8. 2002

Stroupežnického 3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

od 26. 2. 2016

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 26. 2. 2016 od 27. 12. 2010

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.

do 27. 12. 2010 od 10. 4. 2006

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda představenstva nebo místopředseda samostatně, jinak všichni členové představenstva společně. podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo společně všichni členové představenstva bez ohledu na funkci. za společnost mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci na základě vnitřních předpisů, nebo jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem.

do 10. 4. 2006 od 11. 1. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Miloslava Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Anna Zachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2020

U Stadionu I. 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2020

U Stadionu I. 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. František Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2020

U Stadionu I. 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Anna Zachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2020

U Stadionu I. 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Miloslava Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 1. 12. 2020

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Anna Zachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2016 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

vznik funkce: 6. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2015

U Stadionu I. 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Miloslava Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Miloslava Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Anna Zachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2010

U stadionu 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Anna Zachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 6. 12. 2010

U stadionu 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Miloslava Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 11. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. František Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

U stadionu 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. František Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2010 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

U stadionu 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Miloslava Marschallová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 1. 12. 2010

Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

Anna Zachová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 1. 12. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2005

zánik funkce: 1. 12. 2010

U stadionu 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. František Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 27. 12. 2010

vznik členství: 28. 12. 2005

zánik členství: 1. 12. 2010

U stadionu 1682, Slaný, 274 01, Česká republika

Libuše Kurdelová

člen

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

zánik členství: 28. 12. 2005

Písečná 62, Jeseník, 790 82, Česká republika

Jitka Rejnová

člen

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

zánik členství: 28. 12. 2005

Charlese de Gaula 13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Vlastník

předseda

První vztah: 11. 1. 2001 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

zánik členství: 28. 12. 2005

zánik funkce: 28. 12. 2005

Myslbekova 461, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztahy firmy GES ASSET HOLDING, a.s.

Akcionáři

GES GROUP HOLDING B.V.

De Cuserstraat 91, Nizozemské království, 1081CN Amsterdam

od 4. 2. 2021

GES GROUP HOLDING B.V.

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Nizozemské království, 1101CM Amsterdam Zuidoost

do 4. 2. 2021 od 20. 10. 2014

GES GROUP HOLDING B.V.

do 20. 10. 2014 od 28. 3. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).