Hlavní navigace

GKR HOLDING a.s.

Firma GKR HOLDING a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9196, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 14 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25044192

Sídlo:

Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 11. 1998

DIČ:

CZ25044192

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

3811 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9196, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GKR HOLDING a.s. od 16. 11. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 16. 11. 1998

adresa

Bolzanova 1679/3
Praha 11000 od 22. 5. 2017

adresa

Kaprova 52/6
Praha 11000 do 22. 5. 2017 od 27. 8. 2015

adresa

Politických vězňů 912/10
Praha 11000 do 27. 8. 2015 od 31. 5. 2013

adresa

Dušní 112/16
Praha 1 11000 do 31. 5. 2013 od 17. 4. 2007

adresa

Jeruzalémská č.p. 962/3
Praha 1 11000 do 17. 4. 2007 od 11. 6. 2005

adresa

Václavské náměstí č.p. 775/8
Praha 1 10000 do 11. 6. 2005 od 7. 2. 2004

adresa

Kratochvílova 2659
Roudnice nad Labem 41301 do 7. 2. 2004 od 16. 11. 1998

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 31. 5. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 5. 2013

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 31. 7. 2003

truhlářství do 7. 2. 2004 od 31. 7. 2003

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 31. 5. 2013 od 31. 7. 2003

pronájem a půjčování věcí movitých do 31. 5. 2013 od 31. 7. 2003

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 31. 5. 2013 od 31. 7. 2003

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 31. 5. 2013 od 31. 7. 2003

reklamní činnost do 31. 5. 2013 od 25. 4. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 5. 2013 od 16. 11. 1998

zprostředkování v oblasti obchodu, výkonů a služeb do 31. 5. 2013 od 16. 11. 1998

činnost ekonomických a organizačních poradců do 31. 5. 2013 od 16. 11. 1998

Ostatní skutečnosti

Část jmění rozdělované společnosti GKR STEEL s.r.o., se sídlem Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 250 42 718, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 14425, určená projektem rozdělení odšt ěpením sloučením, vyhotoveným dne 29.6.2020, který byl schválen rozhodnutím jediného společníka v působnostivalné hromady rozdělované společnosti dne 22.9.2020, rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady nástupnické společnosti SCARPA INVE ST, s.r.o. konané dne 22.9.2020 a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady nástupnické společnosti GKR HOLDING a.s. konané dne 22.9.2020, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost GKR HOLDING a.s., se síd lem Bolzanova 1679/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 250 44 192, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9196 a na nástupnickou společnost SCARPA INVEST, s.r.o., se sídlem Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, I Č: 281 80 011, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 44731. Rozhodný den rozdělení je 1.10.2019. od 25. 9. 2020

Část jmění rozdělované společnosti GKR STEEL s.r.o., se sídlem Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 250 42 718, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 14425, určená projektem rozdělení odšt ěpením sloučením, vyhotoveným dne 29.6.2020, který byl schválen rozhodnutím jediného společníka v působnostivalné hromady rozdělované společnosti dne 21.9.2020, rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady nástupnické společnosti SCARPA INVE ST, s.r.o. konané dne 21.9.2020 a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady nástupnické společnosti GKR HOLDING a.s. konané dne 21.9.2020, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na nástupnickou společnost GKR HOLDING a.s., se síd lem Bolzanova 1679/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 250 44 192, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9196 a na nástupnickou společnost SCARPA INVEST, s.r.o., se sídlem Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem, I Č: 281 80 011, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 44731. Rozhodný den rozdělení je 1.10.2019. do 25. 9. 2020 od 22. 9. 2020

Jediný akcionář společnosti učinil dne 10.06.2016 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1. Jako jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 10.000.000,00 Kč (slovy deset milion ů korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.000.000,00 Kč (slovy čtrnáct milionů korun českých). 2. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. 3. Upisováno bude celkem 40 nových kusových kmenových akcií na jméno. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti. Jediný akcionář, který vlastní 100 kusových akcií, tak bude oprávněn upsat všech 40 nových kusových akcií. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky ani nebudou nabídnuty k úpisu žádné mu jinému zájemci. 5. Akcie musí být upsány nejpozději do 2 (slovy dvou) měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. K ups ání akcií dojde v sídle společnosti. Upisovateli bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií oznámen písemnou výzvou statutárního ředitele k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Tuto výzvu doručí statutární ředitel upisovateli nejp ozději do 1 (slovy jednoho) týdne od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, jehož výše činí celkem 4.000.000,00 Kč (slovy čtyři miliony korun českých), nejpozději do 3 (slovy tří) měsíců od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 2079230237/0100. do 2. 3. 2021 od 1. 9. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 8. 8. 2017 od 1. 8. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 8. 8. 2017 od 1. 8. 2014

Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 30.3.2005 notářským zápisem NZ 41/2005, N 41/2005 notářky JUDr. Hany králové v Litoměřicích o tom, že se zvyšuje základní kapitál společnosti GKR HOLDING a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 6.400.000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 3.600.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč a to upsáním: 2. 36 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláští práva (kmenové akcie). 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva dle § 204a odst.5 obchodního zákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Karlu Kad lecovi. 6. Akcie budou věřitelem panem Karlem Kadlecem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 7. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od p rvního dne úpisu. 8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsán í akcií a návrh dohody na započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKR HOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 10. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce a společností GKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kurzu všech 36 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Do hodou o započtení bude upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 11. Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splacení emisního kurzu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. do 1. 11. 2005 od 11. 6. 2005

Jediný akcionář společnosti Antonín Kühn v působnosti valné hromady společnosti rozhodl 24.9.2002 notářským zápisem NZ 208/2002, N 214/2002 notářky JUDr. Hany Králové v Litoměřicích o tom, že se zvyšuje základní kapitál společnosti GKR HOLDING a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč, který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 5.400.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 6.400.000,-Kč a to upsáním: 2. 54 kusů nových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé akcie. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Emisní kurs každé nové akcie je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o vyloučení přednostního práva dle $ 204a odst. 5 obchodního zákoníku, a budou nabídnuty předem určenému zájemci - věřiteli společnosti GKR HOLDING a.s. panu Antonínu Kühnovi. 6. Akcie budou věřitelem panem Antonínem Kühnem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. 8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určené oprávněné osobě - věřiteli představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti GKR HOLDING a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 10.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele - předem určeného zájemce - a společnosti GKR HOLDING a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 54 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Dohodou o započtení bude upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 11.Upisovatel - předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžitého splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce o uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 12.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovateli - předem určenému zájemci návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. do 12. 1. 2004 od 31. 7. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 14 000 000 Kč

od 1. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 1. 9. 2016 od 1. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 6 400 000 Kč

do 1. 11. 2005 od 12. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 1. 2004 od 16. 11. 1998
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 140 od 1. 9. 2016
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 100 do 1. 9. 2016 od 1. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 1. 8. 2014 od 8. 1. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 8. 1. 2014 od 1. 11. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 64 do 1. 11. 2005 od 12. 1. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 12. 1. 2004 od 16. 11. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 2. 3. 2021

vznik členství: 9. 2. 2021

vznik funkce: 9. 2. 2021

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaroslava Cimrová

člen správní rady

První vztah: 30. 3. 2019 - Poslední vztah: 2. 3. 2021

vznik členství: 28. 2. 2019

zánik členství: 9. 2. 2021

Pod Vinicí 1141/20, Lovosice, 410 02, Česká republika

Jaroslava Olejníčková

člen správní rady

První vztah: 30. 3. 2019 - Poslední vztah: 2. 3. 2021

vznik členství: 28. 2. 2019

zánik členství: 9. 2. 2021

Okružní 2713, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Antonín Kühn

člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 28. 2. 2019

Zahradní 283, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

člen správní rady

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 8. 2014

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2021

vznik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

statutární ředitel

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

statutární ředitel

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

statutární ředitel

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Jaroslava Olejníčková

člen správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Okružní 2713, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Antonín Kühn

člen správní rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2015

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Jaroslava Cimrová

člen správní rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 28. 2. 2019

Pod Vinicí 1141/20, Lovosice, 410 02, Česká republika

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 24. 3. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2015

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

statutární ředitel

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2015

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Jaroslava Cimrová

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 1. 8. 2014

Pod Vinicí 1141/20, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. arch. Mario Bagič

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 1. 8. 2014

Split, Varaždinská 53, 21000, Chorvatská republika

Antonín Kühn

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 7. 2. 2013

zánik funkce: 1. 8. 2014

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

Předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik funkce: 18. 11. 1998

zánik funkce: 7. 2. 2013

Brozany nad Ohří 390, 411 81, Česká republika

Jiří Cimr

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2001 - Poslední vztah: 31. 7. 2003

vznik členství: 10. 4. 2001

zánik členství: 24. 9. 2002

Pod Vinicí 1141/2, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. arch. Mario Bagič

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2001 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 10. 4. 2001

zánik členství: 7. 2. 2013

Split, Varaždinská 53, 21000, Chorvatská republika

Antonín Kühn

Předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2003

vznik funkce: 18. 11. 1998

Družstevní 36/17, Litoměřice, Česká republika

Jaroslava Cimrová

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 27. 11. 2000

zánik členství: 7. 2. 2013

Pod Vinicí 1141, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Karel Pleyer

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 7. 8. 2001

U Medulánky 471/8, Litoměřice, Česká republika

Václav Rychtařík

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Tolstého 2, Litoměřice, Česká republika

Ing. Tomáš Bursík

Předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Pohořany 120, Žitenice, 411 41, Česká republika

Antonín Kühn

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Družstevní 36/17, Litoměřice, Česká republika

Předseda správní rady jedná za společnost vždy samostatně.

od 2. 3. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 1. 8. 2014

Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Ing. arch. Mario Bagič není oprávněn jednat a podepisovat za společnost.

do 1. 8. 2014 od 7. 8. 2001

Jménem společnosti navenek je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 7. 8. 2001 od 16. 11. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

František Király

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 13. 3. 2014

Revoluční 1836/18, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Jaroslava Olejníčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 7. 2. 2013

zánik funkce: 1. 8. 2014

Okružní 2713, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Hana Kühnová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 1. 8. 2014

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Jaroslava Olejníčková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 7. 2. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 7. 2. 2013

Okružní 2713, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Antonín Kühn

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

zánik členství: 26. 11. 2003

vznik funkce: 27. 11. 2000

zánik funkce: 26. 11. 2003

Na Průhonu 304, Brozany, 411 81, Česká republika

Hana Kühnová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 27. 11. 2000

zánik členství: 7. 2. 2013

Brozany 390, 411 81, Česká republika

František Király

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2000 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 27. 11. 2000

zánik členství: 7. 2. 2013

Revoluční 1836/18, Litoměřice, 412 01, Česká republika

JUDr. Irena Wenzlová

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Dobrovského 13, Litoměřice, Česká republika

Mgr. Pavel Wenzl

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Sovova 709/5, Litoměřice, Česká republika

Ján Kudlička

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2000

Dlouhá ul. 1, Terezín, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. arch. Mario Bagič

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 2. 2013

zánik členství: 1. 8. 2014

Split, Varaždinská 53, 21000, Chorvatská republika

Ing. arch. Mario Bagič

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2001 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 10. 4. 2001

zánik členství: 7. 2. 2013

Split, Varaždinská 53, 21000, Chorvatská republika

Další vztahy firmy GKR HOLDING a.s.

3 fyzické osoby

Jaroslava Olejníčková

člen správní rady

První vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 28. 2. 2019

Okružní 2713, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslava Cimrová

člen správní rady

První vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 28. 2. 2019

Pod Vinicí 1141/20, Lovosice, 410 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Antonín Kühn

člen správní rady

První vztah: 30. 1. 2019 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 28. 2. 2019

Zahradní 283, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

člen správní rady

První vztah: 16. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 1. 8. 2014

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Jaroslava Olejníčková

člen správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Okružní 2713, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 16. 8. 2017

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Jaroslava Olejníčková

člen správní rady

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 17. 7. 2017

vznik funkce: 24. 3. 2015

zánik funkce: 17. 7. 2017

Okružní 2713, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Antonín Kühn

člen správní rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2015

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Jaroslava Cimrová

člen správní rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 28. 2. 2019

Pod Vinicí 1141/20, Lovosice, 410 02, Česká republika

Antonín Kühn

předseda správní rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 24. 3. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 24. 3. 2015

Na zámku 390, Brozany nad Ohří, 411 81, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 11. 1998

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 3. 2002
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 12. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Zprostředkování v oblasti obchodu, výkonů a služeb
  • Činnost ekonomických a organizačních poradců
  • Reklamní činnost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 11. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).