Hlavní navigace

GLOBAL ASSET HOLDING a.s.

Firma GLOBAL ASSET HOLDING a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4489, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25098900

Sídlo:

Revoluční 1082/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 1. 1997

DIČ:

CZ25098900

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
61900 Ostatní telekomunikační činnosti
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4489, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GLOBAL ASSET HOLDING a.s. od 1. 1. 2017

Obchodní firma

ERIKA, a.s. do 1. 1. 2017 od 6. 1. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 6. 1. 1997

adresa

Revoluční 1082/8
Praha 11000 od 17. 1. 2018

adresa

Na příkopě 9-11
Praha 1 do 17. 1. 2018 od 4. 7. 2006

adresa

Školská 3
Praha 1 do 4. 7. 2006 od 16. 10. 2000

adresa

Školská 32
Praha 1 do 16. 10. 2000 od 6. 1. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 7. 2009

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě - organizování a pořádání turnajů ve společenských, stolních, zábavních a jiných hrách hraných pomocí telefonu a jiných technických prostředků umožňujících spojení na dálku do 7. 7. 2009 od 20. 12. 2007

ostatní hlasové služby - dle osvědčení ČTÚ č. 409 do 7. 7. 2009 od 27. 11. 2006

služby přenosu dat - dle osvědčení ČTÚ č. 409 do 7. 7. 2009 od 27. 11. 2006

poskytování software do 7. 7. 2009 od 12. 10. 2000

poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky do 7. 7. 2009 od 12. 10. 2000

zpracování návrhů a projektů informačních systémů do 7. 7. 2009 od 12. 10. 2000

zprostředkování redakčních teletextových služeb do 7. 7. 2009 od 12. 10. 2000

provozování her po telefonu podle § 2 písm.j.) zákona č. 202/1990 Sb. do 1. 1. 2017 od 12. 10. 2000

poskytování telekomunikačních služeb do 14. 7. 2006 od 30. 7. 1997

poradenská činnost v oblasti obchodní do 7. 7. 2009 od 6. 1. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného do 7. 7. 2009 od 6. 1. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a průmyslu do 7. 7. 2009 od 6. 1. 1997

reklamní činnost do 7. 7. 2009 od 6. 1. 1997

Ostatní skutečnosti

Dne 25.10.2019 rozhodl jediný akcionář společnosti GLOBAL ASSET HOLDING a.s.o snížení základního kapitálu společnosti GLOBAL ASSET HOLDING a.s. ze současné výše základního kapitálu 51.000.000,- Kč (padesát jedna milionů korun českých) o částku 49.000.000, - Kč (čtyřicet devět milionů korun českých), na novou výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem a účelem pro snížení základního kapitálu společnosti GLOBAL ASSET HOLDING a.s. je splnění požadavku ust. §266 odst. 3 zák. o přeměnách. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s 49.000.000,-Kč (čtyřiceti devíti miliony korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude převedena na účet ztráty z minulých let. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a počtu akcií a to tak, že poměr výše jmenovité hodnoty každé akcie v době přijetí tohoto rozhodnutí vůči nové jmenovité hodnotě každé akcie po provedení snížení zákla dního kapitálu společnosti bude odpovídat poměru aktuální výše základního kapitálu společnosti vůči nové výši základního kapitálu společnosti; vzhledem k tomu, že společnost vydala 400 (čtyři sta) kusů kmenových akcií v listinné podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500,- Kč (pět set korun českých), 340 (tři sta čtyřicet) kusů kmenových akcií v listinné podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), 142 (sto čtyřicet dva) kusů kmenových ak cií v listinné podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) a 84 (osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií v listinné podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (pět set tisíc ko run českých), vydá společnost po snížení základního kapitálu 20 (dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě vydaných na jméno s novou jmenovitou hodnotu každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Jediný akcionář je povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu usnesení společnosti o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k předložení akcií za účelem jejich výměny. K předložení akcií bude nadto jediný akcionář ještě zvlášť pí semně vyzván představenstvem společnosti. od 6. 12. 2019

Na základě projektu rozdělení ze dne 9. 11. 2018, který byl schválen dne 17. 12. 2018, došlo ke dni 1. 1. 2019 k odštěpení části jmění společnosti GLOBAL ASSET HOLDING a.s., když odštěpená část jmění je uvedena v projektu rozdělení, a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost GLOBDATA a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 056 42 361. od 1. 1. 2019

Část jmění společnosti GLOBDATA a.s. (nově: GLOBAL ASSSET HOLDING a.s.), IČO: 250 98 900, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, jako společnosti rozdělované, určená projektem rozdělení vyhotoveným dne 23. listopadu 2016, přešla v důsledku rozdělení odštěpen ím na nástupnickou společnost RMSG Czech a.s. (nově: GLOBDATA a.s.), IČO: 015 27 525, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5. Rozhodným dnem rozdělení byl 1. leden 2017. od 1. 1. 2017

Počet členů dozorčí rady: 1 do 6. 12. 2019 od 19. 8. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 19. 8. 2015 od 7. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 6. 12. 2019 od 7. 6. 2014

Společnost ERIKA a.s. se jako společnost nástupnická vnitrostátní fúzí sloučením sloučila se zanikající společnost CROWSNEST a.s., IČ 275 81 560, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9/932, 110 00. Obchodní jmění zanikající společnosti CROWSNEST a.s. přešlo na nástupnicou společnost ERIKA a.s. od 27. 9. 2012

Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. od 5. 6. 2004

Obchodní společnost ERIKA, a.s. je právní nástupcem obchodní společnosti T.S.H.BETA NOVA, a.s. se sídlem Praha 5, Mahenova 9, identifikační číslo 25 13 50 40, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4767 a která zanikla sloučením se spol. ERIKA, a.s.. od 31. 12. 1998

Valná hromada společnosti konaná dne 16. 7. 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o 29.000.000,- Kč na částku 30.000.000,- Kč s tím, že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 29.000.000,- Kč bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě o počtu 28 kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč na majitele a dále v počtu 10 kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 100.000,- Kč na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. I. kolo: V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý z dosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ust. § 156a obch. zák. a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžet první den následujícím po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 14 dní. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií společnosti ERIKA, a.s., číslo účtu 1123820134/1900. Upisovacím místem je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Školská 32. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u člena představenstva společnosti Ing. Jana Gaszczyka v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod.. Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovou zprávou, doporučeným dopisem a vývěskou v sídle společnosti den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. II. kolo: V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to dnem nasledujícím po dni, kdy bude ukončeno I. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování bude trvat 7 dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáří na základě dohody podle ust. § 205 obch. zák.. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole, jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výše uvedené dohody akcionářů. do 4. 5. 2001 od 8. 9. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 6. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

do 6. 12. 2019 od 1. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 102 000 000 Kč

do 1. 1. 2017 od 31. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 31. 12. 1998 od 11. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 11. 1998 od 6. 1. 1997
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 6. 12. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 400 do 6. 12. 2019 od 1. 1. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 340 do 6. 12. 2019 od 1. 1. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 142 do 6. 12. 2019 od 1. 1. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 84 do 6. 12. 2019 od 1. 1. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 do 1. 1. 2017 od 31. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 340 do 1. 1. 2017 od 31. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 142 do 1. 1. 2017 od 31. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 84 do 1. 1. 2017 od 31. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 28 do 31. 12. 1998 od 11. 11. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 31. 12. 1998 od 11. 11. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 31. 12. 1998 od 6. 1. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Zákravský

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2019

vznik členství: 8. 12. 2018

vznik funkce: 8. 12. 2018

Sazovická 454/11, Praha, 155 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavel Zákravský

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2019

vznik členství: 9. 12. 2013

zánik členství: 8. 12. 2018

vznik funkce: 10. 1. 2014

zánik funkce: 8. 12. 2018

Sazovická 454/11, Praha, 155 21, Česká republika

Pavel Zákravský

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 9. 12. 2013

vznik funkce: 10. 1. 2014

Sazovická 454/11, Praha 5, 155 21, Česká republika

Pavel Zákravský

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 9. 12. 2013

Sazovická 454/11, Praha 5, 155 21, Česká republika

Mgr. Jana Jež

předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 1. 2014

vznik funkce: 8. 9. 2011

zánik funkce: 10. 1. 2014

Rižská 1492/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Jana Jež

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 1. 2014

vznik funkce: 8. 9. 2011

zánik funkce: 10. 1. 2014

Rižská 1492/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Mgr. Martin Hausner

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 9. 12. 2013

Nad Mlýnským potokem 641/12, Praha 10, 107 00, Česká republika

Petr Klička

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 24. 2. 2011

zánik funkce: 31. 8. 2011

Boženy Němcové 708, Velké Přílepy, 252 64, Česká republika

Jana Jež

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

Rižská 1492/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Jana Szukalská

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 10. 6. 2009

Rižská 1492/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jan Koloušek

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 1. 2014

Jateční 1196/21, Praha 7, 170 00, Česká republika

Milan Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 14. 2. 2011

vznik funkce: 10. 6. 2009

zánik funkce: 14. 2. 2011

Zavadilova 1732/30, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Koloušek

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 5. 11. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

Jateční 1196/21, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jiří Trávníček

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2008

vznik členství: 18. 1. 2008

zánik členství: 5. 11. 2008

Prchalova 119, Radonice, 250 73, Česká republika

Ing. Jan Havel

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 18. 1. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

vznik funkce: 18. 1. 2008

zánik funkce: 10. 6. 2009

Na Stráži 1007/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Milan Jelínek

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 18. 1. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

Zavadilova 30, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Moudrý

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 18. 1. 2008

Šlitrova 1999, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jan Havel

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 18. 1. 2008

vznik funkce: 8. 11. 2007

zánik funkce: 18. 1. 2008

Na Stráži 1007/4, Praha 8, 180 00, Česká republika

Milan Jelínek

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 18. 1. 2008

Zavadilova 30, Praha 6, 160 00, Česká republika

Milan Jelínek

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

vznik členství: 21. 10. 2005

zánik členství: 8. 11. 2007

Zavadilova 30, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Rajman

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

vznik členství: 21. 10. 2005

zánik členství: 8. 11. 2007

Hlubočepská 85/64, Praha 5, 152 00, Česká republika

Radka Doehring

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 20. 10. 2005

Malinová 700, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Pavel Horák

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 20. 10. 2005

Krajanská 338/2, Praha 4, 149 00, Česká republika

Milan Cimirot

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

vznik členství: 10. 5. 2005

zánik členství: 8. 11. 2007

vznik funkce: 19. 5. 2005

zánik funkce: 8. 11. 2007

Na Výšině 304, Bradlec - Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Petr Klička

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 19. 4. 2004

zánik členství: 2. 5. 2005

U svépomoci 1332/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Milan Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 26. 4. 2001

zánik členství: 2. 5. 2005

vznik funkce: 26. 4. 2001

zánik funkce: 2. 5. 2005

Zvadilova 30, Praha 6, Česká republika

Jaroslava Koryntová

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 16. 4. 2002

zánik členství: 2. 5. 2005

Střelničná 1971/32, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jan Gaszczyk

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 28. 4. 2005

vznik členství: 26. 4. 2001

zánik členství: 25. 9. 2001

vznik funkce: 26. 4. 2001

zánik funkce: 25. 9. 2001

Průkopnická 21, Ostrava, Česká republika

Ing. Jan Gaszczyk

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 26. 4. 2001

vznik funkce: 28. 7. 1999

zánik funkce: 26. 4. 2001

Průkopnická 21, Ostrava, Česká republika

Miroslav Čulík

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 5. 6. 2004

vznik členství: 27. 7. 1999

zánik členství: 19. 4. 2004

Sartoriova 27, Praha 6, Česká republika

Milan Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 1998 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 26. 4. 2001

vznik funkce: 5. 12. 1997

zánik funkce: 26. 4. 2001

Zavadilova 30, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Gaszczyk

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1998 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

Průkopnická 21, Ostrava, Česká republika

Josef Řepka

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

Chvatěrubská 363, Praha 8, Česká republika

MUDr. Radek Bajgar

Předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 1998

Chebská 1336, Černošice, Česká republika

Ing. Ivo Kaderka

Člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 1998

Hostavická 14, Praha 14, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně jediný člen představenstva.

od 7. 6. 2014

Za společnost jedná jediný člen představenstva.

do 7. 6. 2014 od 17. 1. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 17. 1. 2014 od 23. 12. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 23. 12. 2008 od 25. 3. 2008

Jménem společnosti jednají navenek vždy dva členové představenstva.

do 25. 3. 2008 od 4. 7. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 4. 7. 2006 od 7. 9. 2005

Společnost zastupuje navenek samostatně předseda mebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 7. 9. 2005 od 6. 1. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

PhDr. Karel Smetana

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2019

vznik členství: 8. 12. 2018

vznik funkce: 8. 12. 2018

Šumavská 1082/4, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

PhDr. Karel Smetana

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2018 - Poslední vztah: 5. 3. 2019

vznik členství: 9. 12. 2013

zánik členství: 8. 12. 2018

zánik funkce: 8. 12. 2018

Šumavská 1082/4, Praha, 120 00, Česká republika

PhDr. Karel Smetana

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2018

vznik členství: 9. 12. 2013

Baranova 1382/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

PhDr. Karel Smetana

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2018

vznik členství: 9. 12. 2013

Baranova 1382/5, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 10. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

Španielova 1256/63, Praha 17, 163 00, Česká republika

Pavel Vrzal

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 10. 1. 2014

zánik členství: 31. 5. 2015

vznik funkce: 10. 1. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2015

U jezera 2046/4, Praha 13, 155 00, Česká republika

Karel Smetana

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2014 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 9. 12. 2013

Baranova 1382/5, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Karel Naiman PhD.

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 10. 11. 2009

zánik členství: 10. 1. 2014

vznik funkce: 8. 9. 2011

zánik funkce: 10. 1. 2014

Stěžery 89, 503 12, Česká republika

Mgr. Roman Rohr

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2011 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

vznik členství: 31. 8. 2011

zánik členství: 10. 1. 2014

Býšť 196, 533 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Karel Naiman PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

vznik členství: 10. 11. 2009

Stěžery 89, 503 12, Česká republika

Milan Jelínek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 22. 9. 2011

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 31. 8. 2011

vznik funkce: 24. 2. 2011

zánik funkce: 31. 8. 2011

Zavadilova 1732/30, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Karel Naiman PhD.

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 10. 11. 2009

vznik funkce: 10. 11. 2009

zánik funkce: 24. 2. 2011

Stěžery 89, 503 12, Česká republika

Petr Klička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 14. 2. 2011

U svépomoci 1332/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Vlastimil Janeček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 9. 12. 2013

Jeseniova 2851/32, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Antonín Vilímec

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 11. 2009

vznik funkce: 10. 6. 2009

zánik funkce: 10. 11. 2009

Krčská 982/48, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jiří Trávníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 5. 11. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

vznik funkce: 5. 11. 2008

zánik funkce: 10. 6. 2009

Prchalova 119, Radonice, 250 73, Česká republika

Ing. Pavel Moudrý

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 18. 1. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

Šlitrova 1999, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jan Koloušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2008

vznik členství: 18. 1. 2008

zánik členství: 5. 11. 2008

vznik funkce: 18. 1. 2008

zánik funkce: 5. 11. 2008

Jateční 1196/21, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Petr Šedý

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 18. 1. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

Klausova 2559/11, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Bc. David Michal

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 18. 1. 2008

vznik funkce: 8. 11. 2007

zánik funkce: 18. 1. 2008

K Berounce 295, Lety, 252 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Šedý

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 18. 1. 2008

Klausova 2559/11, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Marek Stubley

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2008

vznik členství: 8. 11. 2007

zánik členství: 18. 1. 2008

Hlavní 236/15, Přerov VI, 750 02, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

vznik funkce: 1. 7. 2006

zánik funkce: 8. 11. 2007

Pod Havránkou 657/10B, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Radka Fišerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2006 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

vznik členství: 11. 8. 2006

zánik členství: 8. 11. 2007

Pražská silnice 97, Karlovy Vary, 306 01, Česká republika

Robert Burke

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 10. 8. 2006

Londýn, 19 Kingsley Way, N2 OEH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Petr Chajda

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 9. 2006

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 30. 6. 2006

Dygrýnova 899, Praha 9, 196 00, Česká republika

Marina Williams

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 8. 11. 2007

Londýn, 19 Bracknell Gardens, NW3 7EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Radovan Větrovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 27. 7. 1999

zánik členství: 2. 5. 2005

vznik funkce: 13. 2. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2005

Vyšší 5, Praha 4, Česká republika

Alena Moulisová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 16. 4. 2002

zánik členství: 2. 5. 2005

Kopřivnická 612, Praha 9, Česká republika

Vladimír Větr

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2001 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 30. 6. 2000

zánik členství: 2. 5. 2005

Mezilesí 2070, Praha 9, Česká republika

Petr Klička

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2001 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik členství: 27. 7. 1999

zánik členství: 16. 4. 2002

vznik funkce: 30. 6. 2000

zánik funkce: 13. 2. 2002

U svépomoci 1332/3, Praha 4, Česká republika

Jaroslava Koryntová

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 5. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2000

Střelničná 1971, Praha 8, Česká republika

Radovan Větrovský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

Vyšší 5, Praha 4, Česká republika

Petr Klička

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 5. 2001

U svépomoci 1332/3, Praha 4, Česká republika

Hana Kudláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1998 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

Na zámčiskách 1/1063, Ostrava-Stará Bělá, Česká republika

Ing. Václava Veselá

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 1998 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

Novozámecká 822, Praha 9, Česká republika

Ing. Anton Gerák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 1998 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

Náchodská 1763, Praha 9, Česká republika

Dana Gerlická

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1998

Na Václavce 4, Praha 5, Česká republika

Marie Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1998

Dubová 7, Brno, Česká republika

Markéta Stránská

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 1998

Lomená 46, Praha 6, Česká republika

Zbyněk Loebl

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 1998

Hněvkovská 3, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Vávra

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 9. 1998

Tržiště 12, Praha 1, Česká republika

Den ukončení funkce Jaroslavy Koryntové v dozorčí radě: 30.6.2000

do 25. 3. 2008 od 4. 5. 2001

Další vztahy firmy GLOBAL ASSET HOLDING a.s.

TV Nova s.r.o.

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 30. 11. 2007

Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 152 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

ZARENA a.s., IČ: 27927628

Radlická, Česká republika, Praha 5, 130 00

do 25. 3. 2008 od 30. 11. 2007

CET 21 spol. s r.o., IČ: 45800456

Kříženeckého nám., Česká republika, Praha 5, 152 00

do 30. 11. 2007 od 31. 8. 2007

CME Media Services s.r.o., IČ: 27088944

Kříženeckého nám., Česká republika, Praha 5, 152 00

do 31. 8. 2007 od 3. 2. 2006

Česká produkční 2000, a.s., IČ: 25653431

Kříženeckého nám., Česká republika, Praha 5, 152 00

do 3. 2. 2006 od 28. 4. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 1. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 1. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).