Hlavní navigace

GOLDEX, spol. s r.o. (česky), GOLDEX, GmbH (německy), GOLDEX, Ltd. (anglicky), GOLDEX, S.R.L. (francouzsky)

Firma GOLDEX, spol. s r.o. (česky), GOLDEX, GmbH (německy), GOLDEX, Ltd. (anglicky), GOLDEX, S.R.L. (francouzsky), společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 399, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00196576

Sídlo:

Rilská 3181/2, Praha Modřany, 143 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

6. 11. 1990

Aktuální kontaktní údaje GOLDEX, spol. s r.o. (česky), GOLDEX, GmbH (německy), GOLDEX, Ltd. (anglicky), GOLDEX, S.R.L. (francouzsky)

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46430 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
46660 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
620 Činnosti v oblasti informačních technologií

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 399, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GOLDEX, spol. s r.o. (česky), GOLDEX, GmbH (německy), GOLDEX, Ltd. (anglicky), GOLDEX, S.R.L. (francouzsky) od 16. 11. 1990

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 16. 11. 1990

Předmět podnikání

Zastavárny. od 18. 5. 1994

Činnost organizačních a ekonomických poradců. od 18. 5. 1994

Činnost účetních poradců. od 18. 5. 1994

Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků). od 18. 5. 1994

Provádění bytových a občanských staveb. od 18. 5. 1994

Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob. od 18. 5. 1994

Provozování sportovních zařízení a společensko-zábavních podniků. do 18. 5. 1994 od 24. 2. 1992

Nákup a prodej zboží v oborech výpočetní techniky a spotřeb- ní elektroniky, obráběcího a zpracovatelského průmyslu, hra- cích automatů, zdravotnické techniky a lékařské techniky, domácích a kancelářských potřeb, sportovních předmětů a do- plňků, spotřebního, drobného a průmyslového zboží. do 18. 5. 1994 od 24. 2. 1992

nákup a prodej v oborech výpočetní techniky a spotřební elektro- niky, hracích automatů, zdravotnické a lékařské techniky, domá- cích a kancelářských potřeb, sportovních předmětů a doplňků, spotřebního, drobného a průmyslového zboží do 24. 2. 1992 od 16. 11. 1990

provozování restauračních zařízení a stánkového prodeje, výroba a distribuce polotovarů, jídel a nápojů do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

nákup, prodej a kompletace strojírenských a energetických inves- tičních celků, dřevěných a kovových konstrukcí, konstrukčních prvků a stavebních a montážních prací a výkonů, včetně dodávek náhradních dílů a komponentů do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

maloobchodní prodej, opravy, úpravy neb jiné zpracování předmětů a výrobků, v rámci předmětu činnosti, včetně poskytování prací a výkonů s prodejem souvisejících, jakož i doplňkový prodej výrobků s poskytovanými pracemi nebo výkony. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

zprostředkovatelská, obstarávatelská a zastupitelská činnost v rámci předmětu činnosti do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

nákup, prodej a pronájem - nemovitostí, automobilů, motocyklů a jízdních kol všeho druhu, včetně součástek, náhradních dílů, pří- slušenství a doplňků k nim. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

výroba, nákup, prodej a distribuce zlatnických, klenotnických, bižuterních, sklářských, keramických, porcelánových, kožených, kožedělných, textilních, galanterních, konfekčních, potravinář- ských, uměleckých, dárkových a upomínkových předmětů a výrobků všeho druhu, včetně materiálů a polotovarů, potřebných k jejich výrobě do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Ostatní skutečnosti

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Berglovou ve věci exekuce proti povinnému Goldex, spol. s r.o., Rilská 3181, 140 00 Praha 4. Soud nařizuje exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1.12.1999. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Marcela Miklová, Exekutorský úřad Praha - západ, se sídlem Praha 5, Kroftova 399/9. do 22. 10. 2003 od 28. 8. 2002

Datum uzavření společenské smlouvy: 30.10.1990 od 16. 11. 1990

Předmět činnosti - doplňuje se na základě rozhodnutí PMZO, č. j. 13/13769/133/90 r. č. 108004103 ze dne 14.11.1990 zahranič- ně obchodní činnost v rozsahu do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí, na základě smluv o obstarání záležitostí, jménem organizace na účet čs. o- sob. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Vývozy a dovozy věcí, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahra- ničně obchodní činnosti, uskutečňování pro čs. osoby na základě smluv podle bodu 1 rozsahu povolení. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Dovoz věcí pro zajištění hospodářské činnosti organizace, s vý- jimkou věcí, stanovených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k je- jichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní čin- nosti. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Vývoz věcí, čísla celního sazebníku 4410 až 4413, 4420, 4421, 9406, 8402, 8404 až 8406, 9002, 9005 až 9007, 7117, 7020, 9701 až 9703. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou ob- chodně technických činností, pronájmu automobilů, obchodně zastu- pitelské činnosti, zprostředkovatelské činnosti na základě obsta- ravátelských smluv, technicko-poradenské činnosti. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Poskytování služeb zahraničním osobám v zahraničí formou staveb- ních, montážních, šéfmontážních činností, servisních a technicko- -poradenských činností. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Přijímání služeb od zahraničních osob v rozsahu předmětu činnosti organizace. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Vývoz a dovoz věcí nutných pro zajištění činnosti podle bodu 7 a 8 rozsahu povolení a jejich případný zpětný dovoz a vývoz. do 18. 5. 1994 od 16. 11. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

od 16. 11. 1990

Statutární orgán

Historické vztahy

ing. Luboš Žovinec

Jednatel

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Bukolská 778, Praha 8

Pavel Malina

Jednatel

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Písecká 12, Praha 3, 130 00

Za společnost jedná a podepisuje jednatel ve funkci ředitele nebo jednatel, každý z nich samostatně.

od 18. 5. 1994

Společnost zastupuje ředitel nebo prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne- bo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis, buď ře- ditel nebo prokurista. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 18. 5. 1994 od 24. 2. 1992

Společnost zastupují vždy kolektivně ředitel a jeden prokurista nebo dva prokuristé Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy vždy kolektivně, buď ředitel a jeden prokurista, nebo dva prokuristé. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem, označujícím prokuru.

do 24. 2. 1992 od 16. 11. 1990

Další vztahy firmy GOLDEX, spol. s r.o. (česky), GOLDEX, GmbH (německy), GOLDEX, Ltd. (anglicky), GOLDEX, S.R.L. (francouzsky)

Historické vztahy

ing. Luboš Žovinec

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

vklad 60 000 Kč

splaceno 100 %

Bukolská 778, Praha 8

Pavel Malina

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

vklad 60 000 Kč

splaceno 100 %

Písecká 12, Praha 3

ing. Jaroslav Veverka

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

vklad 80 000 Kč

splaceno 100 %

Rilská 3181, Praha 4

Ing. Martin Beneš, Ženatý

První vztah: 16. 11. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

U Homolky 5/124, Praha 5, 150 00

Petr Jelínek, Ženatý

První vztah: 16. 11. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

Nuselská 78, Praha 4, 140 00

Pavel Malina, Vdovec

První vztah: 16. 11. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

Písecká 12, Praha 3, 130 00

Petr J E L Í N E K, Ženatý

První vztah: 16. 11. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

vklad 50 000 Kč

Nuselská 78, Praha 4, 140 00

Pavel M A L I N A, Vdovec

První vztah: 16. 11. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

vklad 50 000 Kč

Písecká 12, Praha 3, 130 00

Ing. Martin B E N E Š, Ženatý

První vztah: 16. 11. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

vklad 50 000 Kč

U Homolky 5/124, Praha 5, 150 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 9. 1992

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • OBCHODNÍ ČINNOST - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Pronájem motorových vozidel
  • Činnost účetních poradců
  • Činnost organizačních a ekonomických poradců
  • Provozování veřejných tělovýchovných škol; pořádání kursů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí; pořádání tělovýchovných kursů a činnost sportovních instruktorů
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).