Hlavní navigace

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Firma GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 40, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 151 029 358 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00022004

Sídlo:

Mírové náměstí 316/2, Karlovy Vary, 360 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 6. 1979

DIČ:

CZ00022004

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

52210 Činnosti související s pozemní dopravou
55101 Hotely
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 40, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost od 29. 12. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 29. 12. 1990

adresa

Mírové náměstí 316/2
Karlovy Vary 36001 od 11. 10. 2016

adresa

Mírové náměstí 2
Karlovy Vary 36001 do 11. 10. 2016 od 2. 11. 2010

adresa

Mírové náměstí 2
Karlovy Vary 36091 do 2. 11. 2010 od 29. 12. 1990

Předmět podnikání

směnárny od 2. 11. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 10. 2010

hostinská činnost od 22. 10. 2010

ostraha majetku a osob od 22. 10. 2010

masérské, rekondiční a regenerační služby od 22. 10. 2010

provozování solárií od 22. 10. 2010

kosmetické služby od 22. 10. 2010

provozování nestátního zdravotnického zařízení - rehabilitační a fyzikální medicína od 22. 10. 2010

podniky zajišťující ochranu majetku do 22. 10. 2010 od 12. 9. 2007

podnikání v elektronických komunikacích - ostatní hlasové služby do 22. 10. 2010 od 12. 9. 2007

provozování solárií do 22. 10. 2010 od 12. 9. 2007

poskytování telekomunikačních služeb do 22. 10. 2010 od 9. 10. 2003

ubytovací služby do 22. 10. 2010 od 26. 11. 2001

hostinská činnost do 22. 10. 2010 od 26. 11. 2001

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 9. 10. 2003 od 26. 8. 1994

průvodcovská činnost do 9. 10. 2003 od 26. 8. 1994

ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti do 26. 11. 2001 od 8. 9. 1993

provozování cestovní kanceláře do 9. 10. 2003 od 8. 9. 1993

taxislužba do 9. 10. 2003 od 8. 9. 1993

směnárny do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

masérské služby do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

praní prádla do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

žehlení a mandlování prádla do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

krejčovské služby do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

provozování hlídaného parkoviště do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

pronájem sportovních potřeb a zařízení do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

pronájem nebytových prostorů spojený s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

propagace obchodních společností do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

organizační zajištění společenských, kongresových, sportovních a obchodních akcí do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

písařské práce do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

poradenská a konzultační činnost v oblasti hotelového průmyslu do 22. 10. 2010 od 8. 9. 1993

a) obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví, v tuzemsku i v zahraničí do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

b) poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích a dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím i zahraničním cestovním ruchem do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

c) poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spojených účtovaných na příslušných dokladech za devizové prostředky na území ČSFR devizovým cizozemcům z volnoměnových oblastí do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

d) prodej obchodního zboží za Kčs i za zahraniční měnu do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

e) propagace vlastní činnosti a služeb poskytovaných na úseku cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

f) vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním výměnných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

g) účast na činnosti mezinárodních organizací cestovního ruchu, hotelnictví do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

h) zajišťování a dovoz náhradních dílů, pomocného materiálu, zařízení a investice, včetně servisních prací od zahraničních dodavatelů pro veškeré dodávky ze zahraničí, dále pro provoz a obnovu společnosti pro udržení jejího standardu do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

i) přijímání služeb od zahraničních osob v souvislosti s činností prováděnou podle bodů a) až g) do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

j) propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

k) dovoz informativních podkladů a publikací propagačního a vzdělávacího charakteru z oblasti mezinárodních hotelových asociací a zahraničního cestovního ruchu, sloužících k zabezpečení činností s body a) až g). do 8. 9. 1993 od 29. 12. 1990

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti přijal dne 15.6.2018 při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: O snížení základního kapitálu. Důvodem pro snížení základního kapitálu je upuštění od dříve uvažované strategie na připravenost k případnému využití akvizičních příležitostí a účelem je z uvedených důvodů absence potřeby kumulovat kapitál společnosti. Zák ladní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 164.931.642,- Kč, tedy z částky ve výši 315.961.000,- Kč na novou částku základního kapitálu ve výši 151.029.358,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společ nosti o částku ve výši 522,- Kč, tedy z hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 478,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 164.931.642,- Kč bude do jednoho roku po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ce lá vyplacena jedinému akcionáři. Stanoví se jedinému akcionáři lhůta pro předložení akcií společnosti k jejich výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou v délce devadesát dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 23. 10. 2018 od 19. 6. 2018

Řádná valná hromada společnosti přijala dne 15.8.2016 usnesení tohoto obsahu: I.Hlavní akcionář. Řádná valná hromada společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 40 (dále jen Společnost ) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie, Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republi ky (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 284 458 ks (slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíc čtyři sta padesát osm kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- K č (slovy: jeden tisíc korun českých). Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 284 458 000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát čtyři milionů čtyři sta padesát osm tisíc korun českých), c ož představuje podíl 90,029 % (slovy: devadesát celých a dvacet devět tisícin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smysl u ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích. II.Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního akcionáře. Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 375 Zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, a to společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie, Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republiky. Vlastnické pr ávo k ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ustanovení § 385 Zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné v alné hromady Společnosti o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). III.Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 2 215,- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě patnáct korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 376 Zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2801-131/2016 ze dne 25. července 2016 (dále jen "Znalecký posudek") vypracovaný znal eckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., se sídlem Žatecká 55/14, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798 (dále jen "Znalecký ústav"), který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu jedné kmenové listinné akcie Společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a tedy určují přiměřenou výši Protip lnění v penězích za jednu akcii Společnosti částkou ve výši 2 014,33 Kč (slovy: dva tisíce čtrnáct korun českých třicet tři haléřů). Znalecký ústav při stanovení výše přiměřeného Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti použil výnosovou metodu di skontovaných peněžních toků (DCF), metodu tržního porovnávání a metodu sumární hodnoty aktiv. Hodnota jmění Společnosti byla znaleckým ústavem alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnos ti a objemu vydaných akcií Společnosti). IV.Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 Zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou ve smysl u znění § 378 Zákona o obchodních korporacích, a to společností J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen Pověřená osoba) , bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ustanovení § 387 Záko na o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavním u věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ustanovení 389 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ustanovení § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. P rávo na obvyklý úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním akcií Společnosti. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií písemně sdělen při předání akcií Společnosti. V.Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti osvědčuje, že Pověřená osoba J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731, která je bankou ve smyslu p říslušných právních předpisů, před konáním řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním řádné valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akc ionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady. VI.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři Společnosti. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že dosavadní vlastníci akcií Společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti každou pracovní středu a čtvrtek v době od 9:00 d o 12:00 hod. nebo od 13:00 do 15:00 hod., přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář Společnosti může sjednat telefonicky na telefonním čísle 725 213 973 anebo emailem na akcieghp@seznam.cz v rámci řádné a/nebo dodatečné lhůty jiný termín k předání l istinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií Společnosti tyto akcie do 1 měsíce, bude Společností určena dodatečná lhůta pro předložení akcií v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Nepředloží-li dosavadní vlastn íci akcií Společnosti své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích. do 24. 3. 2017 od 19. 8. 2016

I. Základní kapitál společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22 004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 40 (dále jen "Společnos t") se zvyšuje o částku maximálně 306 578 000,- Kč (tři sta šest milionů pět set sedmdesát osm tisíc korun českých) na částku maximálně 459 867 000,- Kč (čtyři sta padesát devět milionů osm set šedesát sedm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. II. Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno maximálně 306 578 (tři sta šest tisíc pět set sedmdesát osm) kusů nových kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc ko run českých). III. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. IV. Lze upisovat pouze celé akcie. Na každou dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze upsat maximálně 2 (slovy: dvě) nové akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun č eských). V. Nebyly-li ve lhůtě pro využití přednostního práva na úpis akcií upsány Akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu takto ve lhůtě pro využití přednostního práva řádně upsaných akcií. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu. VI. Akcie Společnosti ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 - 483 Zákona o obchodních korporacích. VII. Vykonat přednostní právo upsáním nových akcií Společnosti lze ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnů ode dne zveřejnění (tj. zveřejněním v obchodním věstníku a vyvěšením na internetových stránkách Společnosti), a to v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin, kdy k identifikaci akcionáře je nutné s sebou přinést platný občanský průkaz, v případě právnické osoby platný originál výpisu z obchodního rejstříku a platný občanský průkaz oprávněné osoby zastupovat právnickou os obu. Za den oznámení počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva se považuje den zveřejnění informace v obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti dle § 485 odst. 1 písm. a) Zákona o obchodních korporacích. VIII. Upisovatel splatí celý emisní kurs akcií na účet Společnosti číslo 2113070557/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve lhůtě 10 (slovy: deset) dnů od skončení lhůty pro upisování akcií. IX. Emisní kurz každé nové akcie se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) se stanoví ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). do 7. 7. 2016 od 30. 5. 2016

Jmění: 1. Základní kapitál společnosti činí 85 410 000,- Kčs (slovy osmdesátpětmilionůčtyřistadesettisíc korun čsl.) a je rozdělen na 8 541 kusů akcií (slovy osmtisícpětsetčtyřicetjedna kusů akcií) nominální hodnoty 10 000,- Kčs (slovy desettisíc korun čsl.) do 29. 5. 1992 od 17. 4. 1991

2. Akcie společnosti znějí na jméno. Každá akcie má jeden hlas. Akcie jsou nedělitelné, mohou však být vydány hromadné akcie. do 29. 5. 1992 od 17. 4. 1991

3. Akcie společnosti jsou splaceny: a) státem vkladem hmotného a nehmotného majetku. Zakladatel dále vytvoří fondy společnosti věcným (nepeněžním) a peněžním vkladem v rozsahu zůstatků obratového fondu, fondu rozvoje, FKSP, fondu odměn a rezervního fondu bývalého s. p. GH Pupp Karlovy Vary v celkové hodnotě, která bude upřesněna. Tyto vklady budou provedeny ke dni podání žádosti o zápis společnosti do podnikového rejstříku b) První investiční akciovou společností, která vložila 15 000 000,- Kčs (slovy patnáctmilionů korun čsl.) do základního kapitálu společnosti. do 29. 5. 1992 od 17. 4. 1991

Jmění: Základní kapitál společnosti je 70 410 000 Kčs a bude rozdělen do 7 041 akcií s nominální hodnotou každé z nich ve výši 10 000 Kčs. Akcie společnosti budou znít na jméno a jejich výhradním majitelem bude stát. do 17. 4. 1991 od 29. 12. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 151 029 358 Kč

od 23. 10. 2018

Základní kapitál

vklad 315 961 000 Kč

do 23. 10. 2018 od 30. 6. 2016

Základní kapitál

vklad 153 289 000 Kč

do 30. 6. 2016 od 17. 10. 1994

Základní kapitál

vklad 114 967 000 Kč

do 17. 10. 1994 od 1. 12. 1992

Základní kapitál

vklad 86 094 000 Kč

do 1. 12. 1992 od 29. 5. 1992

Základní kapitál

vklad 85 410 000 Kč

do 29. 5. 1992 od 17. 4. 1991

Základní kapitál

vklad 70 410 000 Kč

do 17. 4. 1991 od 29. 12. 1990
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 478 Kč, počet: 315 961 od 23. 10. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 315 961 do 23. 10. 2018 od 30. 6. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 153 289 do 30. 6. 2016 od 2. 2. 2015
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 153 289 do 2. 2. 2015 od 26. 11. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 148 552 do 26. 11. 2001 od 17. 10. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 737 do 26. 11. 2001 od 17. 10. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 110 230 do 17. 10. 1994 od 8. 9. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 737 do 17. 10. 1994 od 8. 9. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 114 967 do 8. 9. 1993 od 1. 12. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 86 094 do 1. 12. 1992 od 29. 5. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 541 do 29. 5. 1992 od 17. 4. 1991
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 041 do 17. 4. 1991 od 29. 12. 1990

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Alena Halířová

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 8. 8. 2020

vznik funkce: 10. 8. 2020

Majakovského 630/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Pavel Pěkný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 16. 7. 2020

Jana Opletala 808/7, Karlovy Vary, 360 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Richard Lhoták

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2017 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 16. 7. 2020

Konečná 896/7, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Alena Halířová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 6. 8. 2015

zánik členství: 6. 8. 2020

vznik funkce: 7. 8. 2015

zánik funkce: 6. 8. 2020

Majakovského 630/39, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Petra Černošková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik členství: 18. 11. 2013

zánik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2013

zánik funkce: 25. 11. 2014

Wolfova 3281/3, Prostějov, 796 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Richard Lhoták

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Konečná 896/7, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Richard Lhoták

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Konečná 896/7, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Květoslava Koubková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 15. 6. 2012

Vítězná 73, Karlovy Vary, Česká republika

Dušan Blín

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 15. 10. 2010

zánik členství: 25. 11. 2014

Počernická 513, Praha 10, Česká republika

JUDr. Petr Poledník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Demlova 2, Brno, Česká republika

Dušan Blín

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 14. 10. 2010

Počernická 513, Praha, Česká republika

JUDr. David Uhlíř

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 31. 12. 2006

Na Ořechovce 38, Praha, 169 00, Česká republika

Květoslava Koubková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 15. 9. 2010

Vítězná 73, Karlovy Vary, Česká republika

Dušan Blín

Člen

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 14. 10. 2005

Počernická 513, Praha 10, 108 00, Česká republika

JUDr. David Uhlíř

Člen

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 14. 10. 2005

Na Ořechovce 38, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Radek Zamrzla

člen

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 26. 6. 2001

Severní 867/7, Karlovy Vary, Česká republika

JUDr. Tomáš Jindra

člen

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

zánik členství: 26. 6. 2001

Pod dálnicí 6, Praha 4, Česká republika

ing. Karel Janda

člen

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Brigádníků 18, Karlovy Vary, Česká republika

RNDr. Juraj Vronka

člen

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Mrkvičkova 1364, Praha 6, Česká republika

ing. Marta Gajdošíková

člen

První vztah: 26. 8. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Krausova 604/34, Praha 9, Česká republika

Květa Koubková

člen

První vztah: 26. 8. 1994 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

zánik členství: 26. 8. 1999

Vítězná 73, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Zdeňka Hrubá

člen

První vztah: 26. 8. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Poljanovova 3241, Praha 4, Česká republika

Stanislav Krejčí

člen

První vztah: 1. 12. 1993 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Plešivecká 11, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Ondřej Janovič

člen

První vztah: 1. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Celní 890/15, Karlovy Vary, Česká republika

ing. František Dvořák

člen

První vztah: 1. 12. 1992 - Poslední vztah: 26. 8. 1994

Hrabákova 1979, Praha 4, Česká republika

ing. Zdeněk Veselý

člen

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 12. 1993

Mezivrší 29, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Urban

člen

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 12. 1993

U měšťanského pivovaru 11/1121, Praha 7, Česká republika

Libuše Prokešová

člen

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 26. 8. 1994

Krále Jiřího 13, Karlovy Vary, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

JUDr. Petr Poledník

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2017

vznik členství: 9. 8. 2017

Demlova 255/2, Brno, 613 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Tomeš

Předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Rooseveltova 752/122, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Arnošt Rolný

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 6. 8. 2015

zánik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 12. 8. 2015

zánik funkce: 1. 3. 2017

Palackého 424/19, Prostějov, 796 01, Česká republika

Arnošt Rolný

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 3. 2017

vznik členství: 6. 8. 2015

zánik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 12. 8. 2015

zánik funkce: 1. 3. 2017

Palackého 424/19, Prostějov, 796 01, Česká republika

JUDr. Petr Poledník

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 8. 8. 2012

zánik členství: 8. 8. 2017

Demlova 255/2, Brno, 613 00, Česká republika

JUDr. Petr Poledník

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 8. 8. 2012

zánik členství: 8. 8. 2017

Demlova 255/2, Brno, 613 00, Česká republika

JUDr. David Uhlíř

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 8. 8. 2012

zánik členství: 25. 11. 2014

vznik funkce: 10. 8. 2012

Na Ořechovce 280/38, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Petr Poledník

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2013

vznik členství: 8. 8. 2012

Demlova 255/2, Brno, 613 00, Česká republika

Arnošt Rolný

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 2. 10. 2015

vznik členství: 15. 10. 2010

zánik členství: 6. 8. 2015

vznik funkce: 15. 10. 2010

zánik funkce: 6. 8. 2015

Palackého 424/19, Prostějov, 796 01, Česká republika

JUDr. Jiří Polanský

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 15. 10. 2010

zánik členství: 8. 8. 2012

vznik funkce: 15. 10. 2010

zánik funkce: 8. 8. 2012

Moravská 3174, Chomutov, 430 03, Česká republika

Arnošt Rolný

předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 14. 10. 2010

vznik funkce: 14. 10. 2005

zánik funkce: 14. 10. 2010

Palackého 424/19, Prostějov, 796 01, Česká republika

JUDr. David Uhlíř

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 31. 10. 2012

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 8. 8. 2012

Na Ořechovce 38, Praha 6, 169 00, Česká republika

JUDr. David Uhlíř

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 12. 9. 2007

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 20. 6. 2007

Na Ořechovce 38, Praha 6, 169 00, Česká republika

Arnošt Rolný

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 14. 10. 2005

vznik funkce: 14. 10. 2005

Palackého 976, Prostějov, 796 01, Česká republika

JUDr. Jiří Polanský

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 14. 10. 2010

vznik funkce: 14. 10. 2005

zánik funkce: 14. 10. 2010

Moravská 3174, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 14. 10. 2005

zánik členství: 31. 12. 2006

Lidická 532/71, Karlovy Vary, Česká republika

JUDr. Jiří Polanský

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik členství: 19. 9. 2000

zánik členství: 14. 10. 2005

vznik funkce: 26. 9. 2000

zánik funkce: 14. 10. 2005

Moravská 3174, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

Člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2001 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik členství: 19. 9. 2000

zánik členství: 14. 10. 2005

U Kolny 397/6, Doubí, 360 07, Česká republika

Arnošt Rolný

Předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2001 - Poslední vztah: 24. 1. 2006

vznik členství: 19. 9. 2000

vznik funkce: 26. 9. 2000

Palackého 976, Prostějov, 796 01, Česká republika

Mgr. Jiří Polanský

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2001 - Poslední vztah: 9. 10. 2003

vznik členství: 19. 9. 2000

vznik funkce: 26. 9. 2000

Moravská 3174, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

Člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2001

Lidická 532/71, Karlovy Vary - Drahovice, 360 20, Česká republika

JUDr. Jan Souček

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 2001

Trojanova 5, Praha 2, Česká republika

Vlastimil Argman

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 2001

Slovanská 124, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Radovan Květ

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 21. 2. 2001

Krátká 14, Praha 10, Česká republika

Ing. Karel Haushalter

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 9. 10. 2000

Zvolenská 890, Strakonice, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1995 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Švermova 579, Slaný, Česká republika

ing. Václav Svoboda

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1994 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Ostrovská 9, Karlovy Vary, Česká republika

prof. JUDr. Milan Bakeš DrSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1993 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Ke skalkám 2449, Praha 10, Česká republika

JUDr. Jaroslava Paulyová

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 1993 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Petrská 1426/1, Praha 1, Česká republika

ing. Ivan Tvrdík

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 12. 1993

Brigádníků 2948/131, Praha 10, Česká republika

prom. práv. Jiří Ettler

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 12. 1993

Sokolovská 47a, Karlovy Vary, Česká republika

JUDr. Jiří Čech

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 12. 1993

Cukrovarnická 52, Praha 6, Česká republika

ing. Václav Svoboda

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 1. 12. 1993

Ostrovská 9, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Wolfgang Háma

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Vítězná 27, Karlovy Vary, Česká republika

Ivan C. Chadima, R. Č. 401017/112

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Cukrovarnická 25, Praha 6, Česká republika

ing. Manfred Líbal

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 7. 1995

Italská 6, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jan Tvrdík, Podnikatel, Poradce Firmy Consus Praha

člen

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 29. 5. 1992

Ing. Wolfgang Háma, Ředitel S. P. Gh Pupp Karlovy Vary

člen

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 29. 5. 1992

Prom. Práv. Jiří Ettler, Úřad Města Karlovy Vary

člen

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 29. 5. 1992

Ing. Václav Svoboda, Ekonom S. P. Pupp Karlovy Vary

člen

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 29. 5. 1992

Ivan C. Chadima, Československý A Kanadský Občan, Firma Euroinvest

člen

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 29. 5. 1992

Ing. Manfred Líbal, Ředitel Pobočky Investiční Banky Karlovy Vary

člen

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 29. 5. 1992

Judr. Jiří Čech, Mocr Čr Praha

člen

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 29. 5. 1992

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obc hodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

od 2. 2. 2015

Způsob jednání: a) Společnost zastupují všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, anebo samostatně prokurista s dodatkem označujícím prokuru

do 2. 2. 2015 od 8. 9. 1993

Způsob jednání: a) Společnost zastupují všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.

do 8. 9. 1993 od 29. 5. 1992

Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.

do 29. 5. 1992 od 29. 12. 1990

Další vztahy firmy GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Historické vztahy

JUDr. Martina Machková

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 31. 3. 1998

Sladovnická 9, Karlovy Vary 5, Česká republika

Akcionáři

GHPCZ INVEST LIMITED

4 Pindou, Kyperská republika, Nikósie, Egkomi, 2409

od 19. 6. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1992

Živnosti

Pedikúra, manikúra
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 11. 2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 11. 2013
Kosmetické služby
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 6. 2010
Provozování solárií
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 7. 2006
Přerušeno od 8. 6. 2012
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 10. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).