Hlavní navigace

GUN PRO Advisors a.s. v likvidaci

Firma GUN PRO Advisors a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7185, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47673206

Sídlo:

Příkop 838/6, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 5. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
66120 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7185, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SARF a.s. od 14. 5. 1993

Obchodní firma

Amidea, a.s. od 28. 2. 2012

Obchodní firma

GUN PRO Advisors a.s. od 9. 4. 2015

Obchodní firma

GUN PRO Advisors a.s. od 20. 7. 2015

Obchodní firma

GUN PRO Advisors a.s. do 20. 7. 2015 od 23. 6. 2015

Obchodní firma

GUN PRO Advisors a.s. do 20. 7. 2015 od 20. 7. 2015

Obchodní firma

GUN PRO Advisors a.s. do 23. 6. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

GUN PRO Advisors a.s. do 17. 6. 2015 od 20. 5. 2015

Obchodní firma

Amidea, a.s. do 9. 4. 2015 od 24. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 14. 5. 1993

adresa

Příkop 838/6
Brno 60200 od 23. 6. 2015

adresa

náměstí Svobody 93/22
Brno 60200 do 23. 6. 2015 od 21. 7. 2014

adresa

Husova 240/5
Praha 1 11000 do 21. 7. 2014 od 23. 1. 2012

adresa

Jaroměřská 100
Velichovky 55211 do 23. 1. 2012 od 5. 1. 2005

adresa

Tesařská 2
Havířov-Město 73601 do 5. 1. 2005 od 15. 5. 2002

adresa

Tesařská 2
Havířov-Město do 15. 5. 2002 od 9. 7. 1997

adresa

Dlouhá 46
Havířov do 9. 7. 1997 od 14. 5. 1993

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 7. 2014

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů dle § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu do 21. 7. 2014 od 5. 1. 2005

provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby dle § 4 odst. 2, písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu do 21. 7. 2014 od 5. 1. 2005

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka dle § 8 odst. 2, písm. a) zákona o cenných papírech do 5. 1. 2005 od 12. 6. 2002

provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet dle § 8 odst. 2, písm. b) zákona o cenných papírech do 5. 1. 2005 od 12. 6. 2002

obchodování s cennými papíry podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o cenných papírech do 12. 6. 2002 od 1. 8. 2000

činnosti na základě ustanovení § 46 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech do 5. 1. 2005 od 1. 8. 2000

a) obstarávat pro eminenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby, do 1. 8. 2000 od 9. 7. 1997

b) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a 37, do 1. 8. 2000 od 9. 7. 1997

c) obstarávat pro eminenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich, do 1. 8. 2000 od 9. 7. 1997

d) provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů, do 1. 8. 2000 od 9. 7. 1997

Vykonávat činnost na základě smlouvy podle § 36. do 1. 8. 2000 od 9. 7. 1997

Obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a do 1. 8. 2000 od 9. 7. 1997

realitní agentury do 9. 7. 1997 od 14. 5. 1993

nákup a prodej nemovitostí do 9. 7. 1997 od 14. 5. 1993

pronájem nemovitostí a movitostí včetně doplňkových služeb do 9. 7. 1997 od 14. 5. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 7. 1997 od 14. 5. 1993

Ostatní skutečnosti

Na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.11.2019 č.j. 19 Cm 241/2018-19 byla společnost GUN PRO Advisors a.s., ÍČ: 47673206, zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor. od 28. 1. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 24. 2. 2015 od 21. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 24. 2. 2015 od 21. 7. 2014

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Společnost zvyšuje svůj základní kapitál upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání disponibilních peněžních zdrojů pro další rozvoj společnosti a její posílení na trhu. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku Kč 8.000.000,- (slovy: osm milionů korun českých), tedy z výše Kč 12.000.000,- (slovy: dvanáct milionů korun českých) na novou výši Kč 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 800 (slovy: osm set) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nového druhu se nevydávají. d) Akcie budou upsány peněžitými vklady níže uvedeného, předem určeného zájemce. e) Akcionář společnosti, společnost JET IMPERA, a.s., jednající panem Ing. Jaromírem Benešem, se dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku výslovně vzdal přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, tj . úpisu 800 kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- (slovy: deseti tisíc korun českých), které se upisují peněžitým vkladem. f) Akcie upisované peněžitým vkladem v rozsahu 800 (slovy: osmi set) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, obchodní společnosti JET IMPERA, a.s. g) Předem určený zájemce bude akcie upisovat peněžitými vklady za emisní kurs, který bude roven jejich jmenovité hodnotě. h) Předem určený zájemce, obchodní společnost JET IMPERA, a.s., bude upisovat akcie dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit dvacet dnů a počíná běžet od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představens tvo společnosti povinno odeslat upisovateli nejpozději do tří dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo předem určenému zájemci předat v téže lhůtě osobně. Návrh na uzavření sml ouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazující podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Emisní kurs nově upsaných akcií, které budou spláceny peněžitými vklady, bude splacen tak, že 100% emisního kursu upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do dvou týdnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Emisní kurs upsaných akcií bude upisovatel splácet na bankovní účet společnosti č. 107-1520390297/0100, vedený Komerční bankou, a.s. j) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude učiněn zápis do listiny upisovatelů a místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00. do 28. 2. 2012 od 13. 2. 2012

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 3.3.1999 základní jmění společnosti se zvyšuje o 9,000.000,- Kč, slovy: devětmiliónů korun českých, tedy z částky 3,000.000,- Kč, slovy: třimilióny korun českých na částku 12,000.000,- Kč, slovy: dvanáctmiliónů korun českých; Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 15. 5. 2002 od 29. 4. 1999

Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; do 15. 5. 2002 od 29. 4. 1999

Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých; do 15. 5. 2002 od 29. 4. 1999

Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva: - - - Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta pro výkon přednostního práva činí třicet dnů a její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta třiceti dnů počíná běžet dnem náledujícím po dni, kdy uplynula lhůta pro potřebnou informaci uveřejněnou způsobem ve smyslu § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) může akcionář upsat tři akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva bude provedeno upsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých s emisním kursem upisovaných ackií 9,000.000,- Kč (slovy: devětmiliónů korun českých). do 15. 5. 2002 od 29. 4. 1999

Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený u IPB, a.s. Havířov číslo 101328566/5100 do deseti (10) měsíců po upsání akcií. do 15. 5. 2002 od 29. 4. 1999

Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. do 15. 5. 2002 od 29. 4. 1999

Valná hromada společnosti ze dne 29.9.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 2.000.000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. -Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 200 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč, slovy: desettisíc korun českých; -Emisní kurs upisované akcie činí 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých; -Místo, lhůta a podmínky pro vykonání přednostního práva: Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta pro výkon přednostního práva činí patnáct dnů a její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta patnácti dnů počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy uplynula lhůta pro potřebnou informaci uveřejněnou způsobem ve smyslu § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) může akcionář upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva bude provedeno upsáním 200 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-K, slovy: desettisíc korun českých s emisním kursem upisovaných akcií 2.000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých). -Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený u IPB, a.s. Havířov číslo 101328566/5100 bezprostředně po upsání akcií. -Určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. do 15. 5. 2002 od 13. 1. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 28. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

do 28. 2. 2012 od 16. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 16. 6. 2000 od 12. 2. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 2. 1999 od 2. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 12. 1998 od 14. 5. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 000 od 21. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 000 do 21. 7. 2014 od 28. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 200 do 28. 2. 2012 od 12. 6. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 200 do 12. 6. 2002 od 16. 6. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 16. 6. 2000 od 12. 2. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 12. 2. 1999 od 14. 5. 1993

Statutární orgán

Historické vztahy

Roman Fait

předseda správní rady

První vztah: 21. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2018

vznik členství: 4. 1. 2017

zánik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 1. 11. 2017

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Fait

statutární ředitel

První vztah: 21. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2018

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 1. 11. 2017

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Fait

statutární ředitel

První vztah: 21. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2018

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 1. 11. 2017

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Havránek

statutární ředitel

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2017

vznik funkce: 20. 2. 2015

zánik funkce: 4. 1. 2017

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 265 vztahů k této osobě

Petr Havránek

předseda správní rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2017

vznik členství: 20. 2. 2015

zánik členství: 4. 1. 2017

vznik funkce: 20. 2. 2015

zánik funkce: 4. 1. 2017

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 265 vztahů k této osobě

Petr Havránek

předseda správní rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 20. 2. 2015

vznik funkce: 20. 2. 2015

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Havránek

statutární ředitel

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik funkce: 20. 2. 2015

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Havránek

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 20. 2. 2015

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Radomír Káňa

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 25. 4. 2013

zánik členství: 20. 3. 2014

Lomená 1086, Příbor, 742 58, Česká republika

Ing. Jan Urban

člen

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 5. 7. 2014

zánik funkce: 5. 7. 2014

U školky 1619/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Ladislav Kollárik

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 5. 7. 2014

zánik funkce: 5. 7. 2014

Sevastopolská 329/5, Praha 10, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Dostál

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2013

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 31. 5. 2012

vznik funkce: 22. 12. 2011

zánik funkce: 31. 5. 2012

Smetanova 772, Studénka, 742 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

zánik členství: 22. 12. 2011

Kubelíkova 4/1313, Havířov část Podlesí, Česká republika

Jiří Sivec

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2005

Horní Bludovice č. 532, Česká republika

Juraj Sivec

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

Horní Bludovice č. 532, Česká republika

Jan Mališ

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2005

Horní Bludovice č. 527, Česká republika

Jan Mališ

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

Náměstí republiky 1, Havířov část Město, Česká republika

Juraj Sivec

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Zednická 4, Havířov část Město, Česká republika

Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 1997 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

Kubelíkova 4/1313, Havířov část Podlesí, Česká republika

Juraj Sivec

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 1994 - Poslední vztah: 9. 7. 1997

Zednická 4, Havířov, Česká republika

Radovan Mališ

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 9. 7. 1997

Kosmonautů 9, Havířov, Česká republika

Jan Mališ

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 9. 7. 1997

Jaklovecká 10/990, Ostrava, Česká republika

Vladimír Augusta

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 26. 7. 1994

Kosmonautů 1, Havířov, Česká republika

Za společnost jedná navenek jménem společnosti statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 24. 2. 2015

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 24. 2. 2015 od 21. 7. 2014

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva společně s místopředsedou nebo dalším členem představensta, nebo společně dva členové představenstva.

do 21. 7. 2014 od 23. 1. 2012

Jednání: Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 23. 1. 2012 od 10. 8. 2005

Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, popřípadě člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 10. 8. 2005 od 15. 5. 2002

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím stranám, před soudy před jinými orgány v plném rozsahu představenstvo, za něž jedná ve všech věcech, a to v plném rozsahu samostatně předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

do 15. 5. 2002 od 14. 5. 1993

Dozorčí rada

Historické vztahy

JUDr. Milan Plevka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 23. 4. 2014

Zázvorkova 1996/28, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Petr Kadlec

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 23. 4. 2014

Jugoslávských partyzánů 1091/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bc. Renáta Šebestová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 7. 2014

vznik členství: 22. 12. 2011

zánik členství: 23. 4. 2014

vznik funkce: 22. 12. 2011

zánik funkce: 23. 4. 2014

Voříškova 290/4, Brno, 623 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Kohut

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2009 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 22. 12. 2011

Dolní Domaslavice 34, 739 38, Česká republika

Dagmar Mészárošová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2007 - Poslední vztah: 6. 5. 2009

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 28. 4. 2009

ČSA 16/108, Havířov, 736 01, Česká republika

Jaromír Kohút

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

vznik členství: 9. 11. 2004

zánik členství: 22. 12. 2011

Horní Těrlicko 315, Těrlicko, Česká republika

MUDr. Jan Žwak

člen

První vztah: 9. 7. 1997 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

zánik členství: 9. 11. 2004

F.S.Tůmy 1231, Orlová - Lutyně, Česká republika

Ing. Petr Chwistek

člen

První vztah: 9. 7. 1997 - Poslední vztah: 26. 4. 2007

zánik členství: 16. 2. 2007

Žákovská 26, Havířov - Město, Česká republika

Monika Veberová

člen

První vztah: 9. 7. 1997 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

zánik členství: 22. 12. 2011

Údolí 7/1610, Havířov - Bludovice, Česká republika

MUDr. Jan Žwak

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 9. 7. 1997

F.S. Tůmy 1231, Orlová-Lutyně, Česká republika

JUDr. František Gajdoš

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 9. 7. 1997

Nákupní 3/425, Havířov-Šumbark, Česká republika

Oldřich Kožušník

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 9. 7. 1997

17. listopadu 216, Havířov, Česká republika

Další vztahy firmy GUN PRO Advisors a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Stefan Ilie

První vztah: 16. 6. 2018

Str. Oborului 294,, Sat. Barasti,(Com.Boroaia)Jud. Suceava,, Rumunsko

Historické vztahy

Roman Fait

předseda správní rady

První vztah: 21. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2018

vznik členství: 4. 1. 2017

zánik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 1. 11. 2017

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Fait

První vztah: 21. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2018

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Fait

První vztah: 21. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2018

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Roman Fait

předseda správní rady

První vztah: 21. 11. 2017 - Poslední vztah: 16. 6. 2018

vznik členství: 4. 1. 2017

zánik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 4. 1. 2017

zánik funkce: 1. 11. 2017

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Havránek

předseda správní rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2017

vznik členství: 20. 2. 2015

zánik členství: 4. 1. 2017

vznik funkce: 20. 2. 2015

zánik funkce: 4. 1. 2017

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 265 vztahů k této osobě

Petr Havránek

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2017

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 265 vztahů k této osobě

Petr Havránek

předseda správní rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 20. 2. 2015

vznik funkce: 20. 2. 2015

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Havránek

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Akcionáři

STEFAN ILIE

Str. Oborului 294,, Rumunsko, Sat. Barasti,(Com.Boroaia)Jud. Suceava,

od 16. 6. 2018

ROMAN FAIT

Husova 165/5, Česká republika, Brno, 602 00

do 16. 6. 2018 od 21. 11. 2017

PETR HAVRÁNEK

Rybná 716/24, Česká republika, Praha, 110 00

do 21. 11. 2017 od 12. 6. 2015

PETR HAVRÁNEK

Rybná 716/24, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 12. 6. 2015 od 24. 2. 2015

JET IMPERA, a.s., IČ: 26906350

Hybernská 1009/24, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 24. 2. 2015 od 23. 1. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 5. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 7. 2014

Insolvenční rejstřík

GUN PRO Advisors a.s.

spisová značka: INS 12897/2015

stav řízení:

poslední záznam: 2015-07-08 08:05:53.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).