Hlavní navigace

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

Firma Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., akciová společnost, vznikla dne 05. 11. 1993. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2355, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 70 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

48173053

Sídlo:

Třebovská 713, Jevíčko, 569 43

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 11. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2355, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. od 1. 3. 2004

Obchodní firma

Hanácké obchodní družstvo do 1. 3. 2004 od 5. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 3. 2004

Právní forma

Družstvo do 1. 3. 2004 od 5. 11. 1993

adresa

Třebovská
Jevíčko 56943 od 4. 11. 2002

adresa

Třebovská čp. 713
Jevíčko 56943 od 4. 11. 2002

adresa

Třebovská 713
Jevíčko 56943 od 29. 9. 2016

adresa

Třebovská čp. 713
Jevíčko 56943 do 29. 9. 2016 od 4. 11. 2002

adresa

Třebovská ul.
Jevíčko 56943 do 4. 11. 2002 od 5. 11. 1993

adresa

Třebovská ul.
Jevíčko 56943 do 4. 11. 2002 od 5. 11. 1993

Předmět podnikání

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin od 4. 11. 2002

Silniční motorová doprava nákladní od 2. 7. 1996

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 2. 7. 1996

Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace do 4. 11. 2002 od 2. 7. 1996

Zemědělská výroba od 5. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

Představenstvo obchodní společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., IČ: 481 73 053, se sídlem v Jevíčku, Třebovská 713, 569 43 zapsaná v obchodním rejstříku při KS v Brně, oddíl B, vložka 2355 tímto v souladu s ust. § 183 i) a násl. obchodního zákoníku uveřejňuje usnesení mimořádné valné hromady společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., konané dne 9.3.2010 v sídle společnosti v Jevíčku, Třebovská 713. Mimořádná valná hromada a) konstatuje, že obch.společnost AGRO 2000 s.r.o., IČ: 25586521, se sídlem v Třebíči, U Barborky 1, zapsaná v obch.rejstříku při KS v Brně, oddíl C, vl. 35952 jako výlučný vlastník 6423 kusů akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,- K č a jako výlučný vlastník 2402 kusů akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 1.000,- Kč, což představuje 94,12% na zapsaném základním kapitále společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu u st. § 183 i) a násl. obch.zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze seznamu akcionářů společnosti b) konstatuje, že hlavní akcionář společnosti, tedy AGRO 2000 s.r.o., IČ: 25586521, se sídlem v Třebíči, U Barborky 1 byl oprávněným žádat o svolání mimořádné valné hromady společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s., která rozhodne o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. na hlavního akcionáře. AGRO 2000 s.r.o. jako hlavní akcionář doložila, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti dle § 183 i) a násl. obc h.zákoníku, tj. k 19.1.2010, vlastnila akcie na jméno v rozsahu 94,12% zapsaného základního kapitálu. Existence hlavního akcionáře je doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku c) schvaluje podle ust. § 183 i) a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je AGRO 2000 s.r.o., IČ: 25586521, se sídlem v Třebíči, U Barborky 1, a to za podmínek stanovených v § 183 i) až 183 m) obch.zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku d) konstatuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za akcie finanční protiplnění ve výši 300,- Kč pro akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč a 3.000,- Kč pro akcii v nominální hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je doložena znale ckým posudkem, který pod č. 4686-174/2009 dne 20.10.2009 zpracoval znalec Ing. Antonín Faltýnek. Znalec byl jmenován pro zjištění protiplnění v souvislosti s přechodem všech účastnických cenných papírů společnosti Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s . usnesením KS v Hradci Králové, pobočka Pardubice ze dne 29.6.2009, pod sp.zn. 2 Nc 1292/2009-15, které nabylo právní moci 14.7.2009 e) určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění. Výplata protiplnění bude realizována do 30-ti dnů od data přechodu vlastnictví k cenným papírům do vlastnictví hlavního akcionáře. od 18. 5. 2010

Hanácké obchodní družstvo změnilo právní formu na Hanáckou zemědělskou společnost Jevíčko, a.s. do 1. 3. 2004 od 1. 3. 2004

Údaje o zřízení: Družstvo bylo založeno na ustavující členské schůzi dne 9.10.1993. do 1. 3. 2004 od 5. 11. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

od 1. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 1 108 000 Kč

do 1. 3. 2004 od 2. 7. 1996

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 2. 7. 1996 od 5. 11. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 736 od 1. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 640 od 1. 3. 2004

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Miroslav Jurka

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 22. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2010

Deštná 121, 679 61, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Veselý

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 22. 7. 2010

Markvartice 78, 675 22, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Jurka

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2010

Deštná 121, 679 61, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Veselý

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 22. 7. 2010

Markvartice 78, 675 22, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Karel Lang

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 22. 7. 2010

zánik členství: 2. 4. 2014

kpt. Nálepky 26, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Vladimír Veselý

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 22. 7. 2010

Markvartice 78, 675 22, Česká republika

Ing. Miroslav Jurka

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2016

vznik členství: 22. 7. 2010

vznik funkce: 22. 7. 2010

Deštná 121, 679 61, Česká republika

Jana Němcová

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Vrážné 13, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Jan Lexman

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Jaroměřice 210, 569 44, Česká republika

Petr Lorenc

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Jaroměřice 397, 569 44, Česká republika

Jaroslava Horáková

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Okružní III. 208, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Ing. Miroslav Jurka

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 8. 2010

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

vznik funkce: 5. 5. 2006

zánik funkce: 22. 7. 2010

Deštná 121, 679 61, Česká republika

Karel Riesner

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

Uhřice 64, Česká republika

František Getzl

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

Víska u Jevíčka 35, Česká republika

Ladislav Hronek

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

K.H. Borovského 465, Jevíčko, Česká republika

Petr Porket

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

Bělá u Jevíčka 157, Česká republika

Ilona Kleinová

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

vznik funkce: 15. 6. 2004

zánik funkce: 5. 5. 2006

Dr. Klimeše 677, Jevíčko, Česká republika

Jan Lexman

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

vznik funkce: 15. 6. 2004

zánik funkce: 5. 5. 2006

Jaroměřice 210, Česká republika

Jaroslav Popelka

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

Víska u Jevíčka 6, Česká republika

Jana Němcová

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

vznik funkce: 1. 3. 2004

zánik funkce: 5. 6. 2004

Vrážné 13, 569 43, Česká republika

Jiří Komárek

Předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

vznik funkce: 1. 3. 2004

zánik funkce: 5. 6. 2004

Příční 749, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Vítězslav Badal

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

Dr. Klimeše 685, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Jaroslav Popelka

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

Víska u Jevíčka 6, 569 43, Česká republika

Marie Pavlíková

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

Jaroměřice 364, 569 44, Česká republika

Alois Šimek

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

Biskupice 43, 569 43, Česká republika

Jan Lexman

Člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

Jaroměřice 210, 569 44, Česká republika

Jana Němcová

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2002

zánik funkce: 1. 3. 2004

Vrážné 13, Česká republika

Jaroslav Popelka

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2004

Víska u Jevíčka 6, Česká republika

Jan Lexman

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2004

Jaroměřice 210, Česká republika

Vítězslav Badal

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2004

Dr. Klimeše 685, Jevíčko, Česká republika

Alois Šimek

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2004

Biskupice 43, Česká republika

Marie Pavlíková

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2004

Jaroměřice 364, Česká republika

Jiří Komárek

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2004

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 1. 3. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2002

zánik funkce: 1. 3. 2004

Příční 749, Jevíčko, Česká republika

Marie Greplová

Člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Víska u Jevíčka 11, 569 43, Česká republika

Jan Lexman

Člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Jaroměřice 210, 569 44, Česká republika

Jana Němcová

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Vrážné 13, 569 43, Česká republika

Jiří Komárek

Předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Příční 749, Jevíčko, Česká republika

Eduard Jeniš

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

zánik členství: 14. 6. 2001

zánik funkce: 31. 5. 2001

Biskupice u Jevíčka 143, 569 45, Česká republika

Jiří Komárek

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1996 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Příční 749, Jevíčko, Česká republika

Marie Pavlíková

Člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Jaroměřice u Jevíčka 364, Česká republika

Jaroslav Popelka

Člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Víska u Jevíčka 6, Česká republika

Jan Staněk

Předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1996 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Olomoucká 632, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Ing. Petr Lorenc

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Jaroměřice 329, 569 44, Česká republika

Alois Šimek

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Biskupice u Jevíčka č.43, 569 45, Česká republika

Ladislav Hronek

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

A.K.Vitáka 598, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Karel Riesner

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 3. 2000

Uhřice č.15, 679 38, Česká republika

Eduard Jeniš

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Biskupice u Jevíčka 143, 569 45, Česká republika

Josef Biberle

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 7. 1996

Brněnská 339, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Ing. Ludvík Hruda

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 7. 1996

Luční 228, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Helena Badalová

Členka představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 7. 1996

ul.Dr.Klimeše 685, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Jan Staněk

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 7. 1996

Olomoucká 632, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.

od 23. 6. 2006

Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis.

do 23. 6. 2006 od 1. 3. 2004

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná navenek předseda družstva. Místopředseda zastupuje předsedu a jedná navenek v případech, kdy se předseda nemůže účastnit. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva společně.

do 1. 3. 2004 od 4. 11. 2002

Zastupování a podepisování: Členové představenstva jednají vždy nejméně dva společně, zastupují družstvo v plném rozsahu včetně práva podpisu s tím, že podepisování za družstvo se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu družstva připojují tyto osoby svůj podpis.

do 4. 11. 2002 od 5. 11. 1993

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Jan Římal

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2016

vznik členství: 5. 5. 2006

Karle 115, 568 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lubomír Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 5. 5. 2006

Javorová 1044, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Ing. Radek Kružík

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 5. 5. 2006

vznik funkce: 5. 5. 2006

I. Olbrachta 671/7, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Jan Římal

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 5. 2006

Svitavy 115, Česká republika

Historické vztahy

Jan Římal

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 2. 2016

vznik členství: 5. 5. 2006

Svitavy 115, Česká republika

Ing. Radek Kružík

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 5. 5. 2006

vznik funkce: 5. 5. 2006

I. Olbrachta 671, Třebíč, 674 01, Česká republika

Lubomír Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 5. 5. 2006

Javorová 1044, Třebíč, 674 01, Česká republika

Rudolf Langer

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

Jaroměřice 12, Česká republika

Jiří Šafář

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

Víska u Jevíčka 15, Česká republika

Jiří Dospiva

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 5. 6. 2004

zánik členství: 5. 5. 2006

vznik funkce: 16. 6. 2004

zánik funkce: 5. 5. 2006

Slatina 34, Česká republika

Jiří Dospiva

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

Slatina čp. 34, 569 43, Česká republika

Ing. Pavel Koutník

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

vznik funkce: 1. 3. 2004

zánik funkce: 5. 6. 2004

Biskupice čp. 8, 569 43, Česká republika

Jaroslav Laštůvka

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 1. 3. 2004

zánik členství: 5. 6. 2004

A. K. Vitáka 599, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Další vztahy firmy Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

Historické vztahy

Ing. Jan Kaderka

První vztah: 4. 11. 2002 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

Letovice 3, 679 61, Česká republika

Ing. Jan Kaderka

První vztah: 18. 9. 1998 - Poslední vztah: 4. 11. 2002

Prokurista bude za družstvo podepisovat tak, že k obchodnímu jménu družstva připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 4. 11. 2002 od 18. 9. 1998

Letovice, Chlum 3, 679 61, Česká republika

AGRO 2000 s.r.o.

První vztah: 17. 8. 2010 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

U Barborky 90/1, Třebíč Podklášteří, 674 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

AGRO 2000 s.r.o., IČ: 25586521

U Barborky, Česká republika, Třebíč, 674 01

do 27. 12. 2012 od 17. 8. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 12. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 1. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 12. 1995

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.