Hlavní navigace

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Firma Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2742, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 301 104 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46973451

Sídlo:

Římská 2135/45, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 11. 1992

DIČ:

CZ46973451

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pojišťovací společnosti, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

65110 Životní pojištění
65120 Neživotní pojištění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2742, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. od 11. 11. 1992

Obchodní firma

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. od 6. 8. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 11. 11. 1992

adresa

Římská 2135/45
Praha 2 12000 od 6. 8. 2003

adresa

Římská 45
Praha 2 do 6. 8. 2003 od 10. 12. 1998

adresa

Blanická 13
Praha 2 do 10. 12. 1998 od 2. 3. 1993

adresa

Za divadlem 2
Brno do 2. 3. 1993 od 11. 11. 1992

Předmět podnikání

3. zajišťovací činnost pro neživotní zajištění od 29. 12. 2010

1. pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen "ZPoj."), příloha č. 1 k ZPoj.; - v rozsahu pojistných odvětví životních pojištění uvedených v části A bodu I. písm. a), b), c) a bodu II., - v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodu 1,3,4,7,8,9,10 písm. a), b), c), 13, 16 písm. d), e),18. od 7. 6. 2010

2. činnost související s pojišťovací činností podle ZPoj. - zprostředkovatelská činnost podle ZPoj., - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle ZPoj., - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle ZPoj. - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí od 7. 6. 2010

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1,3,4,7,8,9,10a),10b),c),13, 16d),e),18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví do 7. 6. 2010 od 8. 2. 2008

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1,3,4,7,8,9,10a),10b),c),13, 16d),e),18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví - u odvětví 10 nemá pojišťovna povolení provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. do 8. 2. 2008 od 21. 1. 2008

3. činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí do 7. 6. 2010 od 29. 3. 2005

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákona o pojišťovnictví ), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1,3,4,7,8,9,10 b), c),13,16 d),e),18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví - u odvětví 10 nemá pojišťovna povolení provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. do 21. 1. 2008 od 26. 8. 2004

2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 7,8,9,13,16 d),e) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 1 k zákonu o pojišťovnictví do 7. 6. 2010 od 26. 8. 2004

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákona o pojišťovnictví ), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,2,3,6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1,3,4,7,8,9,10 b),13,16 d),e),18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví - u odvětví 10 nemá pojišťovna povolení provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. do 26. 8. 2004 od 3. 6. 2002

2. zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 7,8,9,13,16 d),e) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví do 26. 8. 2004 od 3. 6. 2002

3. činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění do 29. 3. 2005 od 3. 6. 2002

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 12. 1. 2002 od 30. 4. 2001

hostinská činnost do 12. 1. 2002 od 30. 4. 2001

ubytovací služby do 12. 1. 2002 od 30. 4. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 1. 2002 od 30. 4. 2001

pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s nájmem spojených do 12. 1. 2002 od 30. 4. 2001

pořádání výchovně vzdělávacích akcí do 12. 1. 2002 od 30. 4. 2001

Zajišťovací činnost do 12. 1. 2002 od 19. 12. 1995

zábranná činnost do 12. 1. 2002 od 19. 12. 1995

pojišťovací činnost do 3. 6. 2002 od 19. 12. 1995

pojišťování československých osob proti všem druhům rizika do 19. 12. 1995 od 11. 11. 1992

poskytování pojistné ochrany zahraničním osobám do 19. 12. 1995 od 11. 11. 1992

zajišťování pojistných smluv jiných pojišťovacích ústavů do 19. 12. 1995 od 11. 11. 1992

zábranná činnost sloužící prevenci vzniku škod do 19. 12. 1995 od 11. 11. 1992

pojišťování majetku československých osob proti všem druhům rizika do 19. 12. 1995 od 11. 11. 1992

činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností do 12. 1. 2002 od 11. 11. 1992

Ostatní skutečnosti

Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzáj emné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 51.000.000,- Kč. Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmeno vé akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 102,- Kč, vydané jako zaknihované cenné papíry. Toto pověření je uděleno na dobu do 30.4.2021. od 30. 10. 2020

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 46973451, o 8.856.000,- Kč (slovy: osm miliónů osm set padesát šest tisíc korun českých), tj. z 292.248.0 00,- Kč (slovy: dvě stě devadesát dva miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) na 301.104.000,- Kč (slovy: tři sta jedna miliónů sto čtyři tisíce korun českých), a to zvýšení základního kapitálu z vlastního zdroje společnosti, kterým je část čist ého zisku za rok 2018 ve výši 8.856.000,- Kč (slovy: osm miliónů osm set padesát šest tisíc korun českých) vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2018 v Rozvaze k 31.12.2018 v části Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka Zisk běžného účetního období. Zv ýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota jedné akcie společnosti, která činí 99,- Kč (slovy: devadesát devět korun českých), se zvyšuje o 3,- Kč (slovy: tři koruny české) na částku 102,- Kč (slovy: sto dva korun českých). od 30. 7. 2019

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 46973451, o 8 856 000,- Kč (slovy: osm miliónů osm set padesát šest tisíc korun českých), tj. z 283 392 0 00,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři miliónů tři sta devadesát dva tisíce korun českých) na 292 248 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát dva miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých), a to zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, kterými jsou čistý zisk za rok 2017 ve výši 2 403 577,- Kč (slovy: dva milióny čtyři sta tři tisíce pět set sedmdesát sedm korun českých) vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2017 v Rozvaze k 31.12.2017 v části Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka Z isk běžného účetního období, a nerozdělený zisk minulých účetních období ve výši 6 452 423,- Kč (slovy: šest miliónů čtyři sta padesát dva tisíce čtyři sta dvacet tři korun českých) vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2017 v Rozvaze k 31.12.2017 v část i Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka Nerozdělený zisk minulých účetních období. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota jedné akcie společnosti, která činí 9 6,- Kč (slovy: devadesát šest korun českých), se zvyšuje o 3,- Kč (slovy: tři koruny české) na částku 99,- Kč (slovy: devadesát devět korun českých). od 1. 6. 2018

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ 46973451, o 5.904.000,- Kč (pět milionů devět set čtyři tisíce korun českých), tj. z 277.488.000,- Kč (dv ě stě sedmdesát sedm miliónů čtyři sta osmdesát osm tisíc korun českých) na 283.392.000,- Kč (dvě stě osmdesát tři milionů tři sta devadesát dva tisíce korun českých), a to zvýšení základního kapitálu z vlastního zdroje společnosti, kterým je část čistého zisku ve výši 5.904.000,- Kč (pět milionů devět set čtyři tisíce korun českých) vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2016 v Rozvaze k 31.12.2016 v části Pasiv, bod A. Vlastní kapitál, položka VII. - Zisk běžného účetního období. Zvýšení základního ka pitálu bude provedeno zvýšením dosavadní jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota jedné akcie společnosti, která činí 94,- Kč (devadesát čtyři koruny české), se zvyšuje o 2,- Kč (dvě koruny české) na částku 96,- Kč (devadesá t šest korun českých). od 5. 6. 2017

Valná hromada tímto, v souladu s §§ 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzá jemné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,-Kč (padesát milionů sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení základn ího kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,-Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Toto pověření je uděleno na dobu do 3.6.2020 (třetího června roku dv a tisíce dvacet). od 29. 8. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 27. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 od 27. 6. 2014

Valná hromada tímto, v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami Hasičské vzáj emné pojišťovny, a.s., zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,- Kč (padesát milionů jedno sto devadesát šest tisíc korun českých). Základní kapitál může být zvýšen pouze peněžitým vkladem. Při zvýšení zá kladního kapitálu rozhodnutím představenstva budou vydány kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 94,- Kč (devadesát čtyři korun českých), vydané jako zaknihované cenné papíry. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stáv ajících akcionářů Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci (strategickému investorovi). Akcie mohou být upsány pouze tak, že celé emisní ážio a alespoň 30 % (třicet procent) nominální hodnoty upsaných akcií musí být splaceny nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií; zbývající část nominální hodnoty upsaných akcií musí být splacena nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. Toto pověření je uděleno na dob u do 29. 4. 2015 (dvacátého devátého dubna roku dva tisíce patnáct). od 10. 6. 2014

Pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 obchodního zákoníku. Valná hromada uděluje představenstvu pověření, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami společnosti rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společn osti upisováním akcií nejvýše o jednu třetinu dosavadního základního kapitálu tj. maximálně o 82.656.000,- Kč, a to upisováním kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 84,- Kč, vydaných na jméno v zaknihované podobě. Určením emisního kursu akcií je pověřeno představenstvo s tím, že minimální výše emisního kursu jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrované a jejich převod bude možný jen se souhlasem představenstva. Emisní kurs lze splácet i nepeněžitými vklady. V takovém p řípadě o ocenění nepěněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, rozhodne představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady. Pověření valná hromada představenstvu uděluje na dobu pěti let, tj. nejdéle do 1.6.2013. od 13. 8. 2008

Valná hormada 1. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti podle § 211 obchodního zákoníku: a) důvodem snížení je úhrada ztráty vzniklé v uplynulém období zejména z transakce s Moravia Bankou, a.s., částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita ke krytí ztráty, b) rozsah snížení činí 59.040.000,- Kč c) snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze 100,-Kč na 80,- Kč, tj. snížením jmenovité hodnoty každé akcie o 20,-Kč 2. ukládá představenstvu, aby v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po jeho zápisu do obchodního rejstříku pak dalo příkaz Středisku cenných papírů k zápisu nové jmenovité hodnoty akcií. do 2. 9. 2002 od 25. 3. 2002

Mimořádná valná hromada Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. konaná dne 22.ledna 1997 v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a stanovami Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. po projednání se usnáší o zvýšení základního jmění takto: 1. Základní jmění se zvyšuje o částku 45.885.000,-- Kč. Upisování nad výši 45.885.000,-- Kč je možné, o jeho ukončení rozhodne představenstvo Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.. 2. Jmenovitá hodnota nově imitovaných akcií je 100.000,-- Kč v množství 450 kusů a 5.000,--Kč v množství 177 kusů. Upisované akcie budou mít formu ,,na jméno", druh ,,kmenové" a vydány v ,,listinné" podobě. 3. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat nově emitované akcie v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. Místem upisování je sídlo společnosti v Praze a na všech pobočkách Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Termín přednostního práva na úpis je 15 dnů od zapsání zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, po této lhůtě budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 4. Emisní kurs pro upisovatele s přednostním právem se stanoví na 130% nominální hodnoty akcie a pro ostatní upisovatele činí 140% nominální hodnoty akcie. 5. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% jménovité hodnoty a emisní ážio, a to v den upsání, zbývající část tj. 70% jmenovité hodnoty v termínu do 30 dnů ode dne upsání na účet Hasičské vzájemné pojšťovny, a.s., číslo 3012680/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s. Praha. do 15. 11. 1999 od 28. 5. 1997

Společnost se zahraniční majetkovou účastí. do 25. 1. 1996 od 11. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 301 104 000 Kč

od 30. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 292 248 000 Kč

do 30. 7. 2019 od 1. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 283 392 000 Kč

do 1. 6. 2018 od 5. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 277 488 000 Kč

do 5. 6. 2017 od 25. 7. 2012

Základní kapitál

vklad 271 584 000 Kč

do 25. 7. 2012 od 20. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 268 632 000 Kč

do 20. 7. 2011 od 10. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 256 824 000 Kč

do 10. 8. 2010 od 27. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 247 968 000 Kč

do 27. 10. 2009 od 27. 7. 2007

Základní kapitál

vklad 242 064 000 Kč

do 27. 7. 2007 od 27. 7. 2006

Základní kapitál

vklad 236 160 000 Kč

do 27. 7. 2006 od 2. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 295 200 000 Kč

do 2. 9. 2002 od 15. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 222 000 000 Kč

do 15. 11. 1999 od 8. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 176 115 000 Kč

do 8. 12. 1998 od 29. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 175 000 000 Kč

do 29. 5. 1996 od 19. 12. 1995

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

do 24. 5. 1995 od 24. 5. 1995

Základní kapitál

vklad 41 000 000 Kč

do 19. 12. 1995 od 24. 5. 1995

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 24. 5. 1995 od 11. 11. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 102 Kč, počet: 2 952 000 od 30. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 99 Kč, počet: 2 952 000 do 30. 7. 2019 od 1. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 96 Kč, počet: 2 952 000 do 1. 6. 2018 od 5. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 94 Kč, počet: 2 952 000 do 5. 6. 2017 od 25. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 92 Kč, počet: 2 952 000 do 25. 7. 2012 od 20. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 91 Kč, počet: 2 952 000 do 20. 7. 2011 od 10. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 87 Kč, počet: 2 952 000 do 10. 8. 2010 od 27. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 84 Kč, počet: 2 952 000 do 27. 10. 2009 od 27. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 82 Kč, počet: 2 952 000 do 27. 7. 2007 od 27. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 80 Kč, počet: 2 952 000 do 27. 7. 2006 od 2. 9. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 2 952 000 do 2. 9. 2002 od 12. 1. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 332 do 12. 1. 2002 od 15. 11. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 600 do 15. 11. 1999 od 8. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 6 200 do 12. 1. 2002 od 8. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 6 023 do 8. 12. 1998 od 29. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 5 800 do 29. 5. 1996 od 19. 12. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 150 do 8. 12. 1998 od 19. 12. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 000 do 24. 5. 1995 od 24. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 2 500 do 24. 5. 1995 od 24. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 2 000 do 19. 12. 1995 od 24. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 5 000 do 12. 1. 2002 od 24. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 21 000 do 12. 1. 2002 od 11. 11. 1992

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Luboš Zeman

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

Polnička 182, 591 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kubeš

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2019

vznik členství: 17. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2019

Na hutích 693/13, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  APLSOFT s.r.o.

  Na hutích 693/13, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

JUDr. Pavel Borčevský Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 19. 9. 2018

Čajkovského 1287/2, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Moravec

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 23. 2. 2017

Kazimírova 499/11, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Kubeš

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2016 - Poslední vztah: 9. 8. 2019

vznik členství: 17. 5. 2016

Na hutích 693/13, Praha, 160 00, Česká republika

ing. Helena Bílková

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2016 - Poslední vztah: 2. 10. 2020

vznik členství: 17. 2. 2016

zánik členství: 20. 8. 2020

Vaníčkova 2211, Kladno, 272 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimíra Ondráková

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2015

zánik funkce: 19. 10. 2018

Ukrajinská 2587, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  První hasičská a.s.

  Lannova tř. 117/63, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Ing. Vladimíra Ondráková

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 19. 10. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2015

zánik funkce: 19. 10. 2018

Ukrajinská 2587, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  První hasičská a.s.

  Lannova tř. 117/63, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Ing. Vladimíra Ondráková

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 30. 4. 2015

vznik funkce: 4. 2. 2014

zánik funkce: 30. 4. 2015

Ukrajinská 2587, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  První hasičská a.s.

  Lannova tř. 117/63, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Zdeněk Beránek

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2014

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 22. 10. 2014

Průběžná 296/13, Praha 10, 100 00, Česká republika

Hana Kolbabová

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 13. 5. 2018

Vinohradská 1695/152, Praha, 130 00, Česká republika

Hana Kolbabová

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2013 - Poslední vztah: 20. 7. 2018

vznik členství: 13. 5. 2013

zánik členství: 13. 5. 2018

Vinohradská 1695/152, Praha, 130 00, Česká republika

Josef Kubeš

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 16. 5. 2011

zánik členství: 16. 5. 2016

Na hutích 693/13, Praha, 160 00, Česká republika

Zdeněk Beránek

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 15. 2. 2013

vznik funkce: 20. 2. 2013

zánik funkce: 4. 2. 2014

Průběžná 296/13, Praha 10, 100 00, Česká republika

Josef Kubeš

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2013 - Poslední vztah: 28. 6. 2016

vznik členství: 16. 5. 2011

zánik členství: 16. 5. 2016

Na hutích 693/13, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Kubeš

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 3. 2013

vznik členství: 16. 5. 2011

vznik funkce: 16. 5. 2011

zánik funkce: 20. 2. 2013

Na Hutích 693/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Marie Čaušević

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 4. 2013

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 4. 4. 2013

Václava Košaře 10, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Vladimíra Ondráková

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 30. 4. 2010

Ukrajinská 2587, Kladno, 272 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  První hasičská a.s.

  Lannova tř. 117/63, České Budějovice České Budějovice 6, 370 01

Ing. Jan Jonáček

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2013

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 7. 2. 2013

vznik funkce: 22. 1. 2008

zánik funkce: 7. 2. 2013

Široká 14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Bratránek

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2013

vznik členství: 9. 1. 2008

zánik členství: 15. 2. 2013

Luhovská 1728/1, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jan Jonáček

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2007 - Poslední vztah: 8. 2. 2008

vznik členství: 7. 11. 2007

Široká 14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ivana Laitlová

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2007 - Poslední vztah: 8. 2. 2008

vznik členství: 24. 10. 2007

zánik členství: 22. 1. 2008

vznik funkce: 24. 10. 2007

zánik funkce: 22. 1. 2008

Třešňová 483, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Roman Drápal

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2006 - Poslední vztah: 8. 3. 2007

vznik členství: 6. 9. 2006

zánik členství: 7. 2. 2007

Husova 1087, Rosice, 665 01, Česká republika

Ing. Marek Svejkovský

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2006 - Poslední vztah: 29. 7. 2008

vznik členství: 6. 9. 2006

zánik členství: 24. 6. 2008

Petrská 24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Kubeš

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 16. 5. 2006

zánik členství: 15. 5. 2011

vznik funkce: 16. 5. 2006

zánik funkce: 15. 5. 2011

Na Hutích 693/13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Jan Gazda

člen

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2006

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 6. 9. 2006

Bouřilova 1103, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Marek Svejkovský

člen

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 9. 11. 2005

Petrská 24/1161, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Ivana Laitlová

místopředseda

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 10. 2007

vznik členství: 23. 10. 2002

zánik členství: 23. 10. 2007

vznik funkce: 15. 12. 2004

zánik funkce: 23. 10. 2007

Třešňová 483, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Jaroslav Dekastello

člen

První vztah: 27. 5. 2004 - Poslední vztah: 22. 10. 2007

vznik členství: 31. 3. 2004

Voskovcova 51, Praha 5, Česká republika

Ing. Ivana Laitlová

člen

První vztah: 4. 2. 2003 - Poslední vztah: 12. 1. 2005

vznik členství: 23. 10. 2002

Třešňová 483, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Tomáš Spurný

člen

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 7. 1. 2004

Květnového vítězství 496/82, Praha 4, Česká republika

Petr Kurzweil

člen

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 4. 2. 2003

vznik členství: 30. 4. 2002

zánik členství: 9. 9. 2002

Pod Krčským lesem 759/42, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Raul CSc.

člen

První vztah: 25. 3. 2002 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

vznik členství: 10. 12. 2001

zánik členství: 22. 9. 2004

Šalounova 1936/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jan Dřínek

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 31. 3. 2004

zánik členství: 1. 12. 2003

vznik funkce: 15. 5. 2001

zánik funkce: 1. 12. 2003

Ferencova 6, Žďár nad Sázavou, 591 02, Česká republika

Vlastimil Dlab

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 9. 2002

zánik členství: 30. 4. 2002

Židovská 69, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Kubeš

předseda

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 15. 5. 2001

zánik členství: 15. 5. 2006

vznik funkce: 15. 5. 2001

zánik funkce: 15. 5. 2006

Na Hutích 693/13, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladislav Banasinský

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

Tři Dvory 34, Česká republika

Jan Dřínek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

Ferencova 6, Žďár nad Sázavou, 591 02, Česká republika

Ing. Jaroslava Reichlová

Předsedkyně představenstva

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

zánik funkce: 15. 5. 2001

U železnice 413/22, Praha 10, 103 00, Česká republika

Vlastimil Dlab

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 15. 5. 2001

Židovská 69, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Jaroslava Reichlová

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

U železnice 413/22, Praha 10 - Kolovraty, 103 00, Česká republika

JUDr. Jiří Gavlas

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1998 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

Rudice 186, Nezdenice, 687 32, Česká republika

Ing. František Ducháč

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1997 - Poslední vztah: 14. 9. 1998

Arbesova 491, Kladno, Česká republika

Vlastimil Dlab

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

Židovská 69, Jičín, Česká republika

PhDr. Jiří Šiler

Člen představenstva

První vztah: 19. 12. 1995 - Poslední vztah: 8. 12. 1998

Mladenova 3230, Praha 4, Česká republika

ing. Milan Chládek

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1995 - Poslední vztah: 28. 5. 1997

Kosmická 746, Praha 4-Háje, Česká republika

Ing. Josef Kubeš

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 1995 - Poslední vztah: 28. 5. 1997

Na hutích 13, Praha 6, Česká republika

Doc.Ing. Antonín Pešek CSc.

Místopředsda představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 19. 5. 1995

Hrdličkova 2177, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Kubeš

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 19. 5. 1995

Na hutích 13, Praha 6, Česká republika

Ing. Jaromír Frýbort

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

V křovinách 2, Olomouc, Česká republika

Ing. Zeněk Nevyjel

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Markušova 1635, Praha 4, Česká republika

Judr. Milan Kadnár, Css

Místopředseda

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

U Smaltovny 27, Praha 7, Česká republika

Ing. Jaroslav Schulz CSc.

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 19. 12. 1995

Fleischnerova 19, Brno, Česká republika

Ing. Ján Chlebo

Předseda

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

tř.1.máje 895, Dobřany, Česká republika

JUDr. Zdeněk Kabilka

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Soběslavská 68, Praha 3, Česká republika

Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva .

od 6. 8. 2003

Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva s vyznačením své funkce.

do 6. 8. 2003 od 2. 9. 2002

Za představenstvo navenek jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo dva určení členové představenstva. Podepisování za společnost se provadí tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 2. 9. 2002 od 28. 5. 1997

Způsob jednání za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen předstvenstva nebo prokurista společnosti. Prokurista podepisuje za spole- čnost s dodatkem označujícím prokuru, jiné osoby se podepi- sují na základě plné moci, a to jednotlivě nebo kolektivně, podle podmínek udělené plné moci.

do 28. 5. 1997 od 2. 3. 1993

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo jeho předseda nebo místopředseda, v rozsahu pravomocí prokuristé, jiné osoby na základě plné moci, a to jednotlivě nebo kolektivné podle podmínek udělené plné moci. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo prokuristé v libovolné kombinaci. Prokuristé podepisují za společnost s dodatkem ozna- čující prokuru, jiné osoby se podepisují na základě plné moci,a to jednotlivě nebo kolektivně, podle podmínek udělené plné moci.

do 2. 3. 1993 od 11. 11. 1992

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Václav Křivohlávek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2019

vznik funkce: 7. 6. 2019

Kozmíkova 1101/4, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jarmila Kopáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 6. 6. 2019

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Libor Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Úpická 158, Malé Svatoňovice, 542 34, Česká republika

Ing. Jiřina Brychcí

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Na Vápence 772, Železný Brod, 468 22, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Zdenka Čížková

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 2. 5. 2018

Markušova 1637/12, Praha, 149 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Křivohlávek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 9. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2019

Kozmíkova 1101/4, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Jiřina Brychcí

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2019 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 1. 4. 2019

zánik členství: 30. 4. 2019

Na Vápence 772, Železný Brod, 468 22, Česká republika

Ing. Libor Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2019 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 1. 4. 2019

zánik členství: 30. 4. 2019

Úpická 158, Malé Svatoňovice, 542 34, Česká republika

Ing. Karel Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2017 - Poslední vztah: 4. 9. 2018

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 18. 8. 2018

vznik funkce: 9. 6. 2017

zánik funkce: 18. 8. 2018

Na Rafandě 66, Tuklaty, 250 82, Česká republika

Ing. Karel Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2017 - Poslední vztah: 4. 9. 2018

vznik členství: 9. 6. 2017

zánik členství: 18. 8. 2018

vznik funkce: 9. 6. 2017

zánik funkce: 18. 8. 2018

Na Rafandě 66, Tuklaty, 250 82, Česká republika

RSDr. Josef Jermář

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 23. 6. 2016

zánik členství: 20. 2. 2019

Klášter Hradiště nad Jizerou 219, 294 15, Česká republika

Mgr. Jarmila Kopáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 5. 6. 2019

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Václav Křivohlávek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 5. 6. 2019

Kozmíkova 1101/4, Praha, 102 00, Česká republika

Ladislav Slabý

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2015 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 5. 6. 2019

Slinková 950/1, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Václav Křivohlávek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 28. 4. 2015

zánik členství: 4. 6. 2015

Kozmíkova 1101/4, Praha, 102 00, Česká republika

JUDr. Zdenka Čížková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2018

Markušova 1637/12, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Jarmila Kopáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2015

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

JUDr. Zdenka Čížková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 6. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2018

Markušova 1637/12, Praha, 149 00, Česká republika

Ladislav Slabý

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2015

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 4. 6. 2015

Slinková 950/1, Praha, 153 00, Česká republika

Karel Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 8. 6. 2013

zánik členství: 8. 6. 2017

vznik funkce: 8. 6. 2013

zánik funkce: 8. 6. 2017

Na Rafandě 66, Tuklaty, 250 82, Česká republika

Karel Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 4. 7. 2017

vznik členství: 8. 6. 2013

zánik členství: 8. 6. 2017

vznik funkce: 8. 6. 2013

zánik funkce: 8. 6. 2017

Na Rafandě 66, Tuklaty, 250 82, Česká republika

Karel Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 8. 6. 2013

vznik funkce: 8. 6. 2013

Botevova 3104/2, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Václav Křivohlávek CSc.

člen

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 4. 2015

Kozmíkova 1101/4, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Ivan Jirota

místopředseda

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 26. 6. 2013

vznik funkce: 27. 4. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2013

Jugoslávských partyzánů 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ladislav Slabý

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2014

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2014

Slinková 950/1, Praha 5, 153 00, Česká republika

Mgr. Jarmila Kopáčová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2014

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2014

Vinohradská 29, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Zdenka Čížková

člen

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2014

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 30. 4. 2014

Markušova 1637/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Karel Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2009 - Poslední vztah: 26. 8. 2013

vznik členství: 7. 6. 2009

zánik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 7. 6. 2009

zánik funkce: 7. 6. 2013

Botevova 3104/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Richter

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 28. 6. 2008

zánik členství: 6. 6. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2008

zánik funkce: 6. 6. 2009

Botevova 3104/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Ivan Jirota

místopředseda

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 27. 5. 2007

zánik členství: 26. 4. 2011

vznik funkce: 19. 6. 2007

zánik funkce: 26. 4. 2011

Jugoslávských partyzánů 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Václav Křivohlávek CSc.

člen

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 27. 5. 2007

zánik členství: 26. 4. 2011

Kozmíkova 1101/4, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jitka Sdiriová

člen

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 9. 6. 2010

Národní obrany 501/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Jirota

místopředseda

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 15. 6. 2003

zánik členství: 27. 5. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2006

zánik funkce: 27. 5. 2007

Jugoslávských partyzánů 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Václav Křivohlávek CSc.

člen

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik členství: 13. 6. 2006

zánik členství: 27. 5. 2007

Kozmíkova 1101/4, Praha 10, 102 00, Česká republika

Radim Doležal

člen

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 9. 6. 2010

Postupická 2954, Praha 4, 141 00, Česká republika

JUDr. Zdenka Čížková

člen

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 30. 4. 2010

Markušova 1637/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Karel Richter

předseda

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 29. 7. 2008

vznik členství: 27. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 13. 6. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2008

Botevova 3104/2, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Karel Richter

místopředseda

První vztah: 26. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 27. 6. 2004

vznik funkce: 7. 7. 2004

zánik funkce: 13. 6. 2006

Botevova 3104/2, Praha 4, 143 00, Česká republika

Doc.Ing. Václav Liška Dr.

předseda

První vztah: 26. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 1. 2006

vznik členství: 27. 6. 2004

zánik členství: 8. 12. 2005

vznik funkce: 7. 7. 2004

zánik funkce: 8. 12. 2005

Belušova 1859, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Ivan Jirota

člen

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 15. 6. 2003

Jugoslávských partyzánů 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Jirota

člen

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 26. 3. 2003

Jugoslávských partyzánů 42, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Slovják

člen

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 16. 5. 2002

zánik členství: 9. 6. 2006

Petrovských 1/473, Ostrava, Česká republika

Ing. Jaroslava Reichlová

člen

První vztah: 2. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik členství: 16. 5. 2002

zánik členství: 9. 6. 2006

U železnice 413, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Schulz CSc.

předseda

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 26. 8. 2004

vznik členství: 15. 5. 2001

zánik členství: 27. 6. 2004

vznik funkce: 7. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2004

Fleischnerova 936/19, Brno, Česká republika

Luboš Zeman

člen

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 26. 8. 2004

vznik členství: 15. 5. 2001

zánik členství: 27. 6. 2004

Polnička 182, Česká republika

František Hanus

místopředseda

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 26. 8. 2004

vznik členství: 15. 5. 2001

zánik členství: 27. 6. 2004

vznik funkce: 7. 6. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2004

Manětín, Česká republika

Ing. Jitka Sdiriová

členka dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 4. 5. 2001

Národní Obrany 9, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Ilona Cikánková

členka dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 4. 5. 2001

Vojtěšská 821, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Miroslav Slovják

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 4. 5. 2001

Mitrovická 477, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Rudolf Manoušek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

zánik funkce: 15. 5. 2001

Kovářova 9/1578, Praha 5, Česká republika

Josef Krajča

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

Střelná 180, 756 12, Česká republika

Lubomír Janeba

člen

První vztah: 15. 11. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

Augustinova 2082/23, Praha 4-Chodov, Česká republika

Hana Kolbabová

člen

První vztah: 15. 3. 1999 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

Vinohradská 152, Praha 3, Česká republika

Ing. Josef Ošťádal

člen

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

Prievidzská 40, Šumperk, 787 01, Česká republika

Hana Kolbabová

člen

První vztah: 19. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 3. 1999

Vinohradská 152, Praha 3, Česká republika

Naděžda Hepnarová

člen

První vztah: 19. 12. 1995 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

Trenčínská 2632, Praha 4, Česká republika

Libuše Liederová

člen

První vztah: 19. 12. 1995 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 4. 5. 2001

Blanická 13, Praha 2, Česká republika

Dalibor Gosman

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 1995 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 25. 2. 2003

Radostná 1, Praha 10, Česká republika

JUDr. Otto Novotný

Místopředseda

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 19. 12. 1995

Mostecká 21, Praha 1, Česká republika

Ing. Alfréd Šebek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 15. 11. 1999

Květnového vítězství 1864, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jiří Gavlas

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 15. 3. 1999

Rudice 186, Uherské Hradiště, Česká republika

Ing. Rudolf Manoušek

Předseda

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 30. 4. 2001

Kovářova 9, Praha - Stodůlky, Česká republika

Ing. Miroslav Nosek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

K. Čapka 1130, Lomnice nad Popelkou, Česká republika

Josef Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik členství: 15. 5. 2001

Kvášlice 3, Plánice, Česká republika

JUDr. Otto Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Mostecká 21, Praha 1, Česká republika

Ing. Rudolf Maňousek

první místopředseda

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Kovářova 9, Praha-Stodůlky, Česká republika

Dipl.Kfm. Helmuth Spath

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Aachner und Munchener Allee 9, Aachen,SRN, Česká republika

Wilko H.Borner

druhý místopředseda

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Robert Schuman Str.51, Aachen, SRN, Česká republika

Josef Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Kváslice 3, Plánice, Česká republika

Dr. Norbert Winter

Předseda

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Colnyshofstr. 39, Aachen, SRN, Česká republika

Ing. Jiří Čadek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Fučíkova 318, Praha-západ, Rudná I, Česká republika

Dr. Wolfgang Rohe

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 3. 1993

Aruellus Str.2, Aachen, SRN, Česká republika

Další vztahy firmy Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Historické vztahy

JUDr. Ondrej Máté

První vztah: 15. 3. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

Běchorská 2229, Praha 9, 193 00, Česká republika

ing. Jaroslava Reichlová

První vztah: 19. 12. 1995 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

U železnice 413, Praha 10, Česká republika

JUDr. Ondrej Máté

První vztah: 19. 12. 1995 - Poslední vztah: 15. 3. 1999

Běchorská 2229, Praha 9, Česká republika

PhDr. Jiří Šiler

První vztah: 24. 5. 1995 - Poslední vztah: 19. 12. 1995

Mladenova 3230, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Milan Chládek

První vztah: 2. 3. 1993 - Poslední vztah: 19. 5. 1995

Kosmická 746, Praha 4 - Háje, Česká republika

Doc.Ing. Antonín Pešek CSc.

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 19. 5. 1995

Hrdličkova 2177, Praha 4, Česká republika

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).