Hlavní navigace

HBS - poradenská, a.s.

Firma HBS - poradenská, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1365, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 22 250 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

41695674

Sídlo:

Ohradní 1159/65, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 3. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1365, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HBS - poradenská, a.s. od 28. 8. 2002

Obchodní firma

Harvardská burzovní společnost, a.s. do 28. 8. 2002 od 11. 3. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 11. 3. 1992

adresa

Ohradní 1159/65
Praha 4 14501 od 6. 3. 2002

adresa

Ohradní 65
Praha 4 14501 do 6. 3. 2002 od 20. 4. 2000

adresa

Ohradní 1159
Praha 4 14501 do 6. 3. 2002 od 6. 3. 2002

adresa

nám. Hrdinů 4
Praha 4 - Pankrác 14021 do 20. 4. 2000 od 11. 2. 1999

adresa

nám. Hrdinů 4
Praha 4 - Pankrác 14000 do 11. 2. 1999 od 16. 11. 1993

adresa

Ohradní 65
Praha 4 - Michle do 16. 11. 1993 od 11. 3. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 10. 2009

činnost podnikatelských, finančních a ekonomických poradců do 13. 10. 2009 od 17. 6. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 13. 10. 2009 od 17. 6. 2002

c/ zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů vlastním jménem na cizí účet do 17. 6. 2002 od 11. 3. 1992

d/ správa cenných papírů zahrnující zejména jejich depot i výkon veškerých povinností a práv /v případě zmocnění/ k nim se vztahujících /inkaso dividend apod./, do 17. 6. 2002 od 11. 3. 1992

e/ poradenská činnost týkající se nákupu a prodeje cenných papírů do 17. 6. 2002 od 11. 3. 1992

a/ uvádění prvotní emise cenných papírů na trh /příprava prospektu emitenta cenných papírů, nabídka cenných papírů potencionálním investorům, upisování/, do 17. 6. 2002 od 11. 3. 1992

b/ nákup a prodej cenných papírů vlastním jménem na vlastní účet prováděný opakovaně a trvale /t.j. správa portfolia cenných papírů/, do 17. 6. 2002 od 11. 3. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 9. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Dne 29.4.2010 valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií v majetku akcionářů takto: l. Důvody snížení základního kapitálu: a) Důvodem 72,73% snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty společnosti za uplynulé obchodní roky. b) Důvodem 27,27% snížení základního kapitálu společnosti je nevyužitelnost části vlastního kapitálu v důsledku nižší potřeby provozního kapitálu při obchodní činnosti společnosti. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: a) Peněžní částku ve výši 8,000.000,00 Kč, slovy osm miliónů korun českých, odpovídající 72,73% snížení základního kapitálu, použije společnost výlučně k částečné hradě ztráty minulých let. b) Peněžní částku ve výši 3,000.000,00 Kč, slovy tři milióny korun českých, odpovídající 27,27% snížení základního kapitálu, zaplatí společnost akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií najednou v českých korunách, bezhotovostním převodem na jim i určené účty nejpozději do 3, slovy do tří, měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude-li dohodnuto s akcionářem jinak. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Společnost sníží základní kapitál o částku ve výši 11,000.000,00 Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých. 4. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Společnost poměrně sníží jmenovitou hodnotu všech vydaných akcií, a to 10.000,- slovy deseti tisíc, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 3.325,00 Kč, slovy tři tisíce tři sta dvacet pět korun českých, znějících na jméno v listinné podobě s číselným označe ním 000001 - 010000, třetí emise Série 03, vydaných jako 200, slovy dvě stě, hromadných listin s označením č. 1 - 200 s tím, že každá z nich nahrazuje 50, slovy padesát, jednotlivých akcií, na 10.000,-, slovy deset tisíc, kmenových akcií ve jmenovité ho dnotě 2.225,00 Kč, slovy dva tisíce dvě stě dvacet pět korun českých, znějících na jméno v listinné podobě s číselným označením 000001 - 010000, čvrté emisé Série 04, vydaných jako 200, slovy dvě stě, hromadných listin s označením č. 1 - 200 s tím, že kaž dá, nich nahrazuje 50, slovy padesát, jednotlivých akcií výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou, vydaných jako hromadné listiny, s podpisem předsedy představenstva, který je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 5. Lhůta pro předložení listinných akcií: Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti nové akcie a vyzve akcionáře. kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem výměny dosavadních akcií za nové akcie s nižši jmenovitou hodnotou ve lhůtě 30, slovy třiceti, za sebou jdoucích kalendářních dnů, počítaných ode dne uveřejnění výzvy představenstva jejím zasláním všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů. do 16. 12. 2010 od 24. 6. 2010

Dne 10.4.2008 valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií v majetku akcionářů takto : 1. Důvod snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je nevyužitelnost části vlastního kapitálu v důsledku nižší potřeby provozního kapitálu při obchodní činnosti společnosti. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Peněžní částku ve výši odpovídající snížení základního kapitálu zaplatí společnost akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií najednou v českých korunách bezhotovostním převodem na jimi určené účty nejpozději do 3, slovy tří, měsíců od zápisu sní žení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude-li dohodnuto s akcionářem jinak. 3. Rozsah snížení základního kapitálu Společnost sníží základní kapitál o částku ve výši 1.750.000,000 Kč, slovy jeden milión sedm set padesát tisíc korun českých. 4. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno Společnost poměrně sníží jmenovitou hodnotu všech vydaných akcií, a to 10.000, slovy deseti tisíc, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 3.500,00 Kč, slovy tři tisíce pět set korun českých, znějících na jméno v listinné podobě s číselným označením 000001 - 010000, druhé emise Série 02, vydaných jako 200, slovy dvě stě, hromadných listin s označením Č. 1 - 200 s tím, že každá z nich nahrazuje 50, slovy padesát, jednotlivých akcií na 10.000, slovy deset tisíc, kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 3.325,00 Kč , slovy tři tisíce tři sta dvacet pět korun českých, znějících na jméno v listinné podobě s číselným označením 000001 - 010000, třetí emise Série 03, vydaných jako 200, slovy dvě stě, hromadných listin s označením Č. 1 - 200 s tím, že každá z nich nahrazu je 50, slovy padesát, jednotlivých akcií, výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou vydaných jako hromadné listiny s podpisem předsedy představenstva, který je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 5. Lhůta pro předložení listinných akcií Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti nové akcie a vyzve akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem výměny dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 30, slovy třicet, za sebou jdoucích kalendářních dnů, počítaných ode dne uveřejnění výzvy představenstva jejím zasláním všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedených v seznamu akcionářů. do 14. 11. 2008 od 14. 5. 2008

Schválení změny stanov náhradní valnou hromadou společnosti 28.11.2001. od 28. 8. 2002

Schválení změny stanov řádnou valnou hromadou společnosti 25. června 2001. od 6. 3. 2002

Schválení stanov 19.6.2000 od 12. 9. 2000

Datum schválení stanov: Dne 20.11.1991 rozhodli zakladatelé o jednorázovém založení společnosti a o jmenování členů představenstva, dozorčí rady a revizora účtů pro první rok činnosti společnosti, současně schválili stanovy společnosti. od 11. 3. 1992

Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku splatili zakladatelé základní jmění v plné výši složením částky 5.000.000,- Kčs v Komerční bance - pobočka Praha 4. do 28. 8. 2002 od 11. 3. 1992

Společnost má jeden druh akcií - akcie na majitele. Jmenovitá hodnota akcií je 1.000,- Kčs, bude vydáno celkem 5.000,- akcií. do 28. 8. 2002 od 11. 3. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 250 000 Kč

od 6. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 33 250 000 Kč

do 6. 1. 2011 od 14. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 35 000 000 Kč

do 14. 11. 2008 od 12. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 12. 1. 2007 od 11. 7. 2006

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 11. 7. 2006 od 28. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 28. 8. 2002 od 11. 2. 1999

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 11. 2. 1999 od 16. 11. 1993

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 16. 11. 1993 od 11. 3. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 225 Kč, počet: 10 000 od 6. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 325 Kč, počet: 10 000 do 6. 1. 2011 od 14. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 500 Kč, počet: 10 000 do 14. 11. 2008 od 18. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 500 Kč, počet: 10 000 do 18. 7. 2007 od 19. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 500 Kč, počet: 10 000 do 19. 6. 2007 od 24. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 3 500 Kč, počet: 10 000 do 24. 5. 2007 od 12. 1. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 4 500 Kč, počet: 10 000 do 12. 1. 2007 od 11. 2. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 11. 2. 1999 od 16. 11. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 do 16. 11. 1993 od 11. 3. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jiří Kadlec

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

Ohradní 903/30, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen dozorčí rady

    HARVARD GROUP a.s.

    Ohradní 1159/65, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Historické vztahy

Jaroslava Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 10. 11. 2010

zánik členství: 1. 7. 2014

Picassova 547, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Jana Vojtová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 9. 9. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 25. 11. 2010

zánik funkce: 1. 7. 2014

Bronzová 2015/11, Praha 5, 155 00, Česká republika

Karel Vojta

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 9. 9. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

Bronzová 2015/11, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. Irena Šestáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 10. 11. 2010

vznik funkce: 9. 12. 2005

zánik funkce: 10. 11. 2010

Kytín 175, 252 10, Česká republika

Jana Vojtová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 16. 12. 2010

vznik členství: 9. 9. 2009

Bronzová 2015/11, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. Irena Šestáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

vznik členství: 30. 11. 2005

vznik funkce: 9. 12. 2005

Anežky Malé 767/3, Praha 4, 149 00, Česká republika

Vladimír Malovík CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 9. 9. 2009

Točitá 1741, Praha 4, Česká republika

Jiří Varcaba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 9. 9. 2009

Milánská 417, Praha 10, Česká republika

Jan Andres

předseda

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 28. 11. 2001

zánik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 11. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2003

Resslova 3, Praha 2, Česká republika

Dana Mejstříková

člen

První vztah: 23. 9. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 5. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2003

K Zahradám 124, Praha 5, Česká republika

Jiří Zendulka

člen

První vztah: 23. 9. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 5. 6. 2002

zánik členství: 30. 6. 2003

Kollárova 1181, Úvaly, Česká republika

Jan Andres

předseda

První vztah: 23. 9. 2002 - Poslední vztah: 19. 2. 2003

vznik členství: 28. 11. 2001

vznik funkce: 11. 6. 2002

Resslova 3, Praha 2, Česká republika

Jan Andres

člen

První vztah: 28. 8. 2002 - Poslední vztah: 23. 9. 2002

vznik členství: 28. 11. 2001

Resslova 3, Praha 2, Česká republika

Miroslav Vachek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Křivoklátská 828, Nové Srašecí, Česká republika

Ing. Daniela Bayerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 23. 9. 2002

vznik členství: 19. 6. 2000

zánik členství: 5. 6. 2002

vznik funkce: 28. 6. 2000

zánik funkce: 5. 6. 2002

K Zahrádkám 31, Praha 4, Česká republika

Miroslav Vachek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Křivoklátská 828, Nové Strašecí, Česká republika

ing. Zdeněk Voráček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Kolovratská 824, Říčany, Česká republika

Ing. Jiří Valečko

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Vavřenova 1440/2, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Gromus

člen

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

U valu 863/4, Praha 6, Česká republika

Pavel Vejr

člen

První vztah: 25. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Tusarova 16, Praha 7, Česká republika

Hana Dimitrovová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

Brdičkova 1920, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Bašus

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 25. 3. 1997

Choceradská 3040, Praha 4 - Spořilov, Česká republika

JUDr. Irena Šestáková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 1994 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Anežky Malé 767/3, Praha 4, Česká republika

Jiří Dastych

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 1993 - Poslední vztah: 13. 2. 1995

Svojšovická 2835/12, Praha 4-Spořilov, 140 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Pauker

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1992 - Poslední vztah: 2. 2. 1994

Žalovská 430/36, Praha 8, Česká republika

ing. Jaroslav Valečko

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1992 - Poslední vztah: 16. 11. 1993

Na Lázeňce 185, Praha 10, Česká republika

Josef Brýdl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1992 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Pod viaduktem 95, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Pavel Matějka MBA, LL.M.

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

Nad Šárkou 1523/24, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Pavel Matějka MBA,LL.M.

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 5. 6. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 5. 6. 2011

zánik funkce: 1. 7. 2014

Nad Šárkou 1523/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Matějka

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2009 - Poslední vztah: 4. 1. 2012

vznik členství: 31. 3. 2003

zánik členství: 5. 6. 2011

vznik funkce: 31. 1. 2003

zánik funkce: 5. 6. 2011

Nad Šárkou 1523/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Libor Svoboda

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 30. 11. 2005

zánik členství: 19. 11. 2007

Mádrova 3030/12, Praha 4, Česká republika

Luděk Černý

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 28. 12. 2005

vznik členství: 31. 1. 2003

zánik členství: 30. 11. 2005

Liběšice u Žatce č.p. 117, 439 63, Česká republika

Pavel Matějka

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2003 - Poslední vztah: 22. 10. 2009

vznik členství: 31. 3. 2003

vznik funkce: 31. 1. 2003

Třešňová 516, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Jiří Beránek

člen

První vztah: 23. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

vznik členství: 5. 6. 2002

zánik členství: 31. 1. 2003

Lešenská 547/3, Praha 8, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík ředitel společnosti

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

vznik členství: 12. 11. 1999

zánik členství: 31. 1. 2003

vznik funkce: 29. 11. 1999

zánik funkce: 31. 1. 2003

Bryksova 756/66, Praha 9, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík ředitel společnosti

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 28. 8. 2002

vznik členství: 29. 11. 1999

vznik funkce: 29. 11. 1999

Kpt. Stránského 993, Praha 9, Česká republika

JUDr. Irena Šestáková

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 3. 7. 2003

vznik členství: 19. 6. 2000

zánik členství: 31. 1. 2003

Anežky Malé 767/3, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Bříza CSc.

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Konstantinova 1478/18, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Ševčík

předseda a ředitel společnosti

První vztah: 20. 4. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Kpt. Stránského 993, Praha 9, Česká republika

Ing. Lubomír Pužej

předseda a ředitel společnosti

První vztah: 11. 2. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Chrpová 640, Průhonice, Česká republika

JUDr. Radko Resch

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 1999 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Podolská 124/496, Praha 4, Česká republika

ing. Alena Kalinová

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 20. 4. 2000

Konopišťská 8, Praha 10, Česká republika

RNDr. Miroslav Pátek

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Vikova 1142/15, Praha 4, Česká republika

Ing. Lubomír Pužej

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1999

Ciolkovského 857/6, Praha 6, Česká republika

JUDr. Radko Resch

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 2. 1999

Podolská 124/496, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Hlaváč

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 1995

Za Hládkovem 975/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Hlaváč

člen předsednictva

První vztah: 14. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 1995

Za Hládkovem 975/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Petra Wendelová CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 1995

K Háji 889, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Brůha

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 13. 2. 1995

U jeslí 2262, Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika

ing. Jaroslav Hlaváč

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1992 - Poslední vztah: 14. 12. 1994

Patočkova 16/976, Praha 6 - Střešovice, Česká republika

JUDr. Ivan Kralík

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 11. 1992

Tererova 1347, Praha 4, Česká republika

Ing. Petra Wendelová CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1992 - Poslední vztah: 14. 12. 1994

K Háji 889, Praha 6, Česká republika

Viktor Kožený

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 1992 - Poslední vztah: 11. 11. 1992

6 Louisburg Sg., Boston Ma 02108 USA, Česká republika

Člen představenstva zastupuje akciovou společnost samostatně.

od 9. 7. 2014

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž jedná jejím jménem, zastupuje společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám. Za představenstvo jménem společnosti jedná navenek samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí samostatně předseda představentstva nebo společně dva členové představenstva svůj podpis.

do 9. 7. 2014 od 28. 8. 2002

Způsob jednání za společnost: Jednání a podepisování za společnost je upraveno tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo - předseda představenstva, nebo - ředitel společnosti.

do 28. 8. 2002 od 11. 3. 1992

Další vztahy firmy HBS - poradenská, a.s.

Akcionáři

Kalatec Holdings Co. Limited

Kostaki Pantelidi 1, Kyperská republika, Nikósie, 1010

od 9. 7. 2014

Kalatec Holdings Co. Limited

Kyperská republika

do 9. 7. 2014 od 24. 5. 2007

KALATEC HOLDINGS CO. LIMITED

Vyronos, Kyperská republika, Nikósie

do 18. 7. 2005 od 3. 7. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).