Hlavní navigace

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a.s.

Firma HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 993, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 17 440 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25019058

Sídlo:

Masarykova 974/232, Ústí nad Labem, 400 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 4. 1997

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 993, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

HC SLOVAN ÚSTÍ a.s. od 17. 4. 1997

Obchodní firma

HC SLOVAN ÚSTÍ a.s. od 16. 7. 2001

Obchodní firma

HC-A Ústí n.L. a.s. do 16. 7. 2001 od 4. 1. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 17. 4. 1997

adresa

Masarykova 974/232
Ústí nad Labem 40001 od 29. 9. 2016

adresa

Masarykova 232
Ústí nad Labem do 29. 9. 2016 od 17. 4. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona od 19. 8. 2013

zprostředkování obchodu a služeb do 19. 8. 2013 od 27. 9. 2007

realitní činnost do 19. 8. 2013 od 27. 9. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 19. 8. 2013 od 27. 9. 2007

organizování sportovních soutěží do 19. 8. 2013 od 27. 9. 2007

reklamní činnost do 19. 8. 2013 od 17. 4. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 8. 2013 od 17. 4. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady 3. od 15. 7. 2014

Počet členů představenstva 7. od 15. 7. 2014

Valná hromada konaná dne 27.9.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 4.130.000,-- Kč ( čtyři milióny sto třicet korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 413 ( čtyři sta třináct) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva počíná podáním návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí va lné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž akcionářům musí být doručen návrh na uzavření smlouvy do 10 (deseti) dnů od podání výše uvedeného návrhu včetně níže uvedené lhůty pro upisování akcií, a smlouva o upsání akcií mus í být uzavřena v sídle společnosti, tedy v Ústí nad Labem, Klíše, Masarykova 974/232, v pracovních dnech od 9 do 15 hodin, do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemcům. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč ( deset tisíc korun českých). S využitím přednostního práva se upisují akcie v počtu 413 (čtyři sta třináct) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, a to tak, že do 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií zaplatí 30% (třicet procent) emisního kursu a do 1 (jednoho) r oku ode dne upsání akcií zaplatí 70% (sedmdesát procent) emisního kursu, a to na zvláštní účet číslo 2900462066/2010 u Fio banky, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty těmto zájemcům: - akcionáři obchodní společnosti LH profi s.r.o. bude nabídnuto k upsání 51 (padesát jedna) kusů akcií, - akcionáři obchodní společnosti Svarog, spol. s r.o. bude nabídnuto k upsání 150 (sto padesát) kusů akcií, - akcionáři Janu Zykmundovi bude nabídnuto k upsání 100 (sto) kusů akcií, - akcionáři Ing. Josefu Vejlupkovi bude nabídnuto k upsání 30 (třicet) kusů akcií, - akcionáři Dietmaru Grossovi bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, - akcionáři Ladislavu Morvayovi bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, - akcionáři Ivanu Bergmannovi bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, - akcionáři Radomíru Mikešovi bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, - akcionáři MUDr. Jaroslavu Schmittovi bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, - akcionáři Ing. Václavu Hluchému bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, - akcionáři Ing. Jiřímu Zdvořáčkovi bude nabídnuto k upsání 41 (čtyřicet jedna) kusů akcií, - akcionáři Ing. Martinu Bergmannovi budou nabídnuty k upsání 2 (dva) kusy akcií, - akcionáři Jaromíru Holíkovi mladšímu budou nabídnuty k upsání 2 (dva) kusy akcií, - akcionáři Zdeňku Kindlovi budou nabídnuty k upsání 2 (dva) kusy akcií, - akcionáři Jaromíru Holíkovi staršímu bude nabídnuto k upsání 5 (pět) kusů akcií, - akcionáři Ing. Davidu Šafferovi bude nabídnuto k upsání 6 (šest) kusů akcií, - Ing. Petru Minárechovi, narozenému 25.5.1986, bydlištěm Kadaň, V Zahrádkách 1670, bude nabídnuto k upsání 10 (deset) kusů akcií, - Janu Kloboučkovi, narozenému 24.2.1973, bydlištěm Teplice, Boženy Němcové 2405, budou nabídnuty k upsání 3 (tři) kusy akcií, - Martinu Holíkovi, narozenému 22.7.1970, bydlištěm Ústí nad Labem, Božtěšice, Široká 101, budou nabídnuty k upsání 2 (dva) kusy akcií, - Miroslavu Kubínovi, narozenému 19.9.1956, bydlištěm Velké Březno, Na Výsluní 334, bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, - Ing. Martinu Vršanskému, narozenému 31.1.1946, bydlištěm Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, SNP 2363/55, bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, Zdeňku Kymličkovi, narozenému 18.4.1952, bydlištěm Ústí nad Labem, Brná, Sebuzínská 26, bude nabídnut k upsání 1 (jeden) kus akcie, (dále jen zájemci). Lhůta pro upsání akcií těmito zájemci počíná uplynutím lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž zájemcům musí být doručen písemný návrh na uzavření smlouvy na adresu jejich bydliště do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů, a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti, tedy v Ústí nad Labem, Klíše, Mas arykova 974/232, v pracovních dnech od 9 do 15 hodin, do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemcům. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, a to tak, že do 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií zaplatí 30% (třicet procent) emisního kursu a do 1 (jednoho) ro ku ode dne upsání akcií zaplatí 70% (sedmdesát procent) emisního kursu, a to na zvláštní účet číslo 2900462066/2010 u Fio banky, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. od 1. 10. 2013

Valná hromada společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ a.s., IČ: 25019058, se sídlem Masarykova 232, Ústí nad Labem, konaná dne 4.2.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto: Základní kapitál společnosti se zvýší z 12.900.000,- Kč o částku 4.5 40.000,- Kč na částku 17.440.000,- Kč, a to upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a s využitím přednostního práva všech akcionářů. Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zajištění její finanční stability. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 454 (slovy: čtyřistapadesátčtyři) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých), jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie bud ou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu jako akcie dosavadní, a nebudou kótované. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých). Výše navrhovaného emisního kurzu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady. Každý akcionář společnosti má přednostní právo na úpis akcií. Lhůta pro využití přednostního práva je 15 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč l ze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 09.00 hod. do 13.00 hod., počínaje dnem právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž s akc ionářem bude sepsána smlouva o úpisu akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem na adresu bydliště (sídla) akcionáře, která je uvedena v seznamu akcionářů společnosti. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům a to: - Holík Jaromír ml., nar. 22.10.1966, Ústí nad Labem, Široká 101, PSČ 403 40, - Zdvořáček Jíří, nar. 31.8.1944, Ústí nad Labem, Hornická 2462/22, PSČ 400 11, - Ing. Zdvořáček Jiří ml., nar. 15. 6. 1974, Ústí nad Labem, Stará 45, PSČ 400 11, - JUDr. Vejlupek Michal, nar. 11. 5. 1973, bytem Chuderov 53, PSČ 403 40, - Černý Jaroslav, nar. 7.4.970, Račiněves č. 6, Roudnice n.L. PSČ 413 01, - Kindl Zdeněk, nar. 17. 12.1963, Ústí nad Labem, Rabasova 3187/27, PSČ 400 11, - MUDr. Schmitt Jaroslav, nar. 22.11.1952, Děčín, Březiny 59, PSČ 405 02, - TERMO + holding, a.s., IČ 27304434, se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 239/9, PSČ 400 01, - LH profi s.r.o., IČ 243 13 033, se sídlem Praha 6, Na Sekyrce 1392/2, PSČ 160 00. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých). Výše navrhovaného emisního kurzu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady předem určenému zájemci. Všechny akcie upíší předem shora uvedení určení zájemci. Upisovatel je povinen úpis provést v sídle společnosti v každý pracovní den v době od 8,00 do 15,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání a kcií předem určenému zájemci. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležito sti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost předem určenému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným předem určenému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií . Společnost je povinna zaslat oznámení nejpozději do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty pro využití přednostního práva na úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je třeba splatit na účet č. 27-3408350227/0100 vedený u Komerční banky a.s. Ústí nad Labem a to tak, že 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do dvou kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek e misního kursu nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. do 19. 8. 2013 od 15. 2. 2013

Mimořádná valná hromada konaná dne 29.4.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 5.030.000,- Kč o 7.870.000,- Kč na 12.900.000,- Kč, a to peněžitými vklady za těchto podmínek: Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet: 787, jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč, druh: kmenové, forma. na jméno, podoba: listinná, emisní kurs: 10.000,- Kč za jednu akcii. Všechny nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií s využitím přednostního práva: Každý stávající akcionář má přednostní právo na úpis akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro využití přednostního práva je čtrnáct (14) dnů a začíná běžet desátým (10) dnem po zveřejnění informace o přednostním právu v Ob chodním věstníku. Společnost uveřejní výzvu k upisování akcií do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři mohou při výkonu přednostního práva na upisování akcií ups at na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč jednu novou kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, formě na jméno, listinné podobě za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze cel é akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií je v souladu s ust. § 204a odst. 4 obchodního zákoníku den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, což je desátý (10) den po zveřejnění informace o přednostním právu v Obchodním vě stníku. Upisování proběhne v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 09.00 hod do 13.00 hod. Počátek lhůty k úpisu bude akcionářům oznámen rovněž doporučeným dopisem na adresu jejich sídla či bydliště. Zvýšení základního kapitálu nad navrhovanou částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií bez využití přednostního práva: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Oleofin, a.s., se sídlem Praha 2, Anglická 140/20, PSČ 120 00, IČ 271 67 658 (dále též jen "zájemce"), který může upsat všech 787 nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, formě na jméno, listinné podobě, za emisní kurs, který je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 10.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisování bez přednostního práva proběhne v sídle spo lečnosti v pracovních dnech v době od 09.00 hod do 13.00 hod ve lhůtě dvou (2) měsíců, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Se zájemcem bude sepsána smlouva o úpisu akcií. Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta třiceti dnů (30) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií při současném respektování dvou (2) měsíční lhůty uvedené shora. Počátek lhůty k úpisu oznámí zájemci představenstvo společnosti doporučeným dopisem na adresu jeho sídla. Účet banky a lhůta, v níž bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní bankovní účet společnosti číslo 35-9225070297/0100 vedený u Komerční banky a.s. Ústí nad Labem a to tak, ž e 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno nejpozději do tří (3) kalendářních měsíců ode dne upsání akcií, zbytek emisního kursu nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání akcií. do 25. 2. 2009 od 30. 5. 2008

Mimořádná valná hromada HC SLOVAN ÚSTÍ a.s. konaná 24.4.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) zvyšuje se základní kapitál společnosti o 2,000.000,- Kč (slovy: Dvamilióny korun českých) na 5,030.000,- (slovy: Pětmiliónů třicettisíc korun českých), upisováním akcií a to 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. b) nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu c) všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, Statutárním Městem Ústí nad Labem počtem 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii d) místem upisování je Ústí nad Labem, Masarykova 232 e) lhůtou pro upisování se stanovuje 8 týdnů od nabídky f) převod bude proveden smlouvou o vyrovnání, bezhotovostně na účet společnosti, jež je vedený u Komerční banky a.s. Ústí nad Labem, č.: 35-9225070297/0100, se splatností 14 dnů od podpisu smlouvy. do 12. 2. 2008 od 7. 6. 2007

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 22.4.2003: V rámci rozhodnutí valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady se vylučuje přednostní právo každého akcionáře na upsání části nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním ka pitálu společnosti. Základní kapitál splečnosti se zvyšuje o 2.030.000,- Kč (dva milióny třicet tisíc korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 203 (dvě stě tří) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen peněžitým vkladem ve výši 2.030.000,-- Kč (dva milióny třicet tisíc korun českých), a to na zvláštní účet číslo 784627310297/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem, který za tím účelem společnost ot evřela na své jméno. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akicí do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Všechny akcie, které tedy nebudou upsány na základě rozhodnutí této valné hromady o vyloučení přednostního práva akcionářů s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání Městu Ústí nad Labem, identifikační číslo 081531. Městu Ústí nad Labem bude nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne nabytí právní moci zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí bý t uzavřena do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Městu Ústí nad Labem. do 3. 9. 2003 od 9. 8. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 17 440 000 Kč

od 19. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 12 900 000 Kč

do 19. 8. 2013 od 9. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 12 900 000 Kč

do 9. 9. 2009 od 25. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 5 030 000 Kč

do 25. 2. 2009 od 12. 2. 2008

Základní kapitál

vklad 3 030 000 Kč

do 12. 2. 2008 od 3. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 17. 4. 1997 od 17. 4. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 9. 2003 od 17. 4. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 744 od 19. 8. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 290 do 19. 8. 2013 od 25. 2. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 503 do 25. 2. 2009 od 12. 2. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 303 do 12. 2. 2008 od 3. 9. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 3. 9. 2003 od 9. 8. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 9. 8. 2003 od 17. 4. 1997

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Jan Zykmund

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2019

vznik členství: 6. 5. 2013

vznik funkce: 20. 5. 2013

Křičkova 3300, Teplice, 415 01, Česká republika

Petr Minárech

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 6. 12. 2012

V zahrádkách 1670, Kadaň, 432 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Zykmund

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2019

vznik členství: 6. 5. 2013

vznik funkce: 20. 5. 2013

Pražská 2986/2, Teplice, 415 01, Česká republika

Michal Vejlupek

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 6. 12. 2012

zánik členství: 13. 3. 2014

Chuderov 53, 400 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Martin Tonner

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2012 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 6. 12. 2012

Myslíkova 6, Praha, 120 00, Česká republika

RNDr. Milan Hagan

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2011

Havlíčkova 866, Zdice, Česká republika

Ing. Martin Procházka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 9. 5. 2008

zánik funkce: 29. 4. 2011

Novoveská 82, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Jan Kubata

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 30. 5. 2011

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 24. 12. 2010

Ondříčkova 1969/2, Ústí nad Labem, Česká republika

MUDr. Tomáš Nedvěd

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 29. 4. 2008

vznik funkce: 24. 4. 2007

zánik funkce: 29. 4. 2008

V Lánech 277, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Ing. Pavel Tošovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2003 - Poslední vztah: 20. 7. 2007

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 24. 4. 2007

vznik funkce: 29. 4. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2007

Přemyslovců 614/2, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Jan Michalec

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 29. 4. 2008

Šípkova 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Pavel Tošovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2003

vznik členství: 22. 4. 2003

Přemyslovců 614/2, Ústí nad Labem, Česká republika

Petr Nerad

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 29. 4. 2008

Osvoboditelů 95, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Boris Rajdl

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 6. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2002

Ondříčkova 8, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Vratislav Urban

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 22. 4. 2003

Lisztova 2407/4, Ústí nad Labem, Česká republika

Jaromír Holík

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 22. 4. 2003

Široká 101, Ústí nad Labem, Česká republika

Radomír Mikeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

vznik členství: 17. 7. 2000

zánik členství: 26. 6. 2001

Gagarinova 2689/3, Ústí nad Labem, Česká republika

Michal Hájek

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

zánik členství: 26. 6. 2001

SNP 51, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ladislav Morvay

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

zánik členství: 26. 6. 2001

Ondříčkova 8/1963, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jiří Lokšan

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

zánik členství: 17. 7. 2000

Moskevská 34, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Václav Hluchý

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Dukelských hrdinů 538/5, Ústí nad Labem, Česká republika

Luboš Kurek

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Slunečná 2487, Česká Lípa, Česká republika

Josef Černý

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Žežická 685/3, Ústí nad Labem, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jiří Zdvořáček

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 24. 10. 2013

vznik funkce: 27. 3. 2014

Velké Březno 192, 400 02, Česká republika

Zdeněk Kindl

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2013

vznik funkce: 27. 3. 2014

Rabasova 3187/27, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Vršanský

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 24. 10. 2013

SNP 2363/55, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Zdvořáček

Předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 24. 10. 2013

vznik funkce: 27. 3. 2014

Stará 2471/45, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Josef Vejlupek

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 6. 6. 2013

zánik členství: 5. 6. 2014

Šeříková 386, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Jaromír Holík

Člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2013

zánik členství: 16. 4. 2014

Široká 101, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Václav Hluchý

Člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2013

zánik členství: 16. 4. 2014

Leknínová 238, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Josef Vejlupek

Předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2013

vznik funkce: 6. 6. 2013

zánik funkce: 27. 3. 2014

Šeříková 386, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Zdeněk Kindl

Člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2013

Rabasova 3187/27, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Marek Rozkoš

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 6. 6. 2013

zánik členství: 27. 3. 2014

vznik funkce: 6. 6. 2013

zánik funkce: 27. 3. 2014

Růžová 230, 405 02, Česká republika

Ing. Robert Kysela

Člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 7. 5. 2012

zánik členství: 6. 6. 2013

Ke Střelnici 43, Litvínov, 436 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Robert Šatník

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 6. 6. 2013

vznik funkce: 10. 1. 2012

zánik funkce: 6. 6. 2013

Žilinská 3162, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Jan Dragomír

Předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2012 - Poslední vztah: 27. 5. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 6. 5. 2013

vznik funkce: 10. 1. 2012

zánik funkce: 6. 5. 2013

Lesní 230, Perštejn, 431 64, Česká republika

Ing. Dalibor Zemek

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2012 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 7. 5. 2012

SNP 20, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Zdeněk Kindl

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2012 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 6. 6. 2013

Rabasova 3187/27, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Vejlupek

Člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 16. 2. 2010

zánik členství: 6. 6. 2013

Šeříková 386, Ústí nad Labem, 403 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Dalibor Zemek

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2009 - Poslední vztah: 5. 3. 2012

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 7. 2011

SNP 20, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Martin Tonner

Člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2009 - Poslední vztah: 5. 3. 2012

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 7. 2011

Myslíkova 6, Praha, 120 00, Česká republika

Mgr. Milan Landa

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 16. 2. 2010

Masarykova 2296/1467, Ústí nad Labem, Česká republika

Zdeněk Kindl

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 5. 3. 2012

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 7. 2011

vznik funkce: 2. 5. 2008

zánik funkce: 29. 7. 2011

Rabasova 3187/27, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Jan Dragomír

Předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 5. 3. 2012

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 7. 2011

vznik funkce: 2. 5. 2008

zánik funkce: 29. 7. 2011

Lesní 230, Pernštejn, Česká republika

Dalibor Zemek

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 25. 2. 2009

vznik členství: 29. 4. 2008

SNP 20, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Martin Tonner

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2008 - Poslední vztah: 25. 2. 2009

vznik členství: 29. 4. 2008

Myslíkova 6, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Pavel Tošovský

Předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 29. 4. 2008

vznik funkce: 24. 4. 2007

zánik funkce: 29. 4. 2008

Přemyslovců 614/2, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Ing. arch. Zdeněk Šťastný

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 30. 10. 2003

zánik členství: 29. 4. 2008

Šrámkova 3369/39, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Milan Landa

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 29. 4. 2008

Masarykova 2296/1467, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Jan Kubata

Předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 20. 7. 2007

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 24. 4. 2007

vznik funkce: 22. 4. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2007

Ondříčkova 1960/2, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Hluchý

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2005

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 30. 10. 2003

Leknínová 238, Ústí nad Labem, Česká republika

Jaromír Holík

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 22. 4. 2003

zánik členství: 29. 4. 2008

Široká 101, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Hluchý

Předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2003 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

vznik funkce: 26. 6. 2001

zánik funkce: 22. 4. 2003

Leknínová 238, Ústí nad Labem, Česká republika

Josef Bašta

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2008

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 29. 4. 2008

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 29. 4. 2008

Palackého 404, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Ladislav Skřivan

Člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 9. 8. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 22. 4. 2003

Šumavská 3104/19, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Vlastimil Jenček

Člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 26. 6. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

zánik členství: 20. 5. 2002

Přítkovská 1651/3, Teplice, Česká republika

Ing. Jiří Štesl

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

vznik členství: 17. 7. 2000

zánik členství: 26. 6. 2001

Na Výšině 493, Ústí nad Labem, Česká republika

Jiří Lokšan

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 26. 6. 2003

vznik členství: 17. 7. 2000

zánik členství: 27. 6. 2002

Moskevská 2103/34, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Hluchý

Předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 26. 6. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

vznik funkce: 26. 6. 2001

Dukelských hrdinů 538/5, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Josef Bašta

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 26. 6. 2003

vznik členství: 26. 6. 2001

Palackého 404, Ústí nad Labem, Česká republika

Ivan Bergmann

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 3. 7. 2002

zánik členství: 26. 6. 2001

Tolstého 1195, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Radomír Mikeš

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Gagarinova 2689, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Vejlupek

Předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Pod parkem 2557, Ústí nad Labem, Česká republika

Petr Čejka

Člen představenstva

První vztah: 17. 4. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Spartakiádní 266/14, Ústí nad Labem, Česká republika

Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Předseda představenstva spolu s členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s členem představenstva, kteří zavazují společnost, se za společnost podepisují tak, že k firmě společnosti připojí oba společně svůj vlastnoruční podpis.

od 9. 8. 2003

Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Předseda představenstva spolu s členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s členem představenstva, kteří zavazují společnost, se za společnost podepisují tak, že k vytištěné či napsané firmě společnosti připojí oba společně svůj vlastnoruční podpis.

do 9. 8. 2003 od 26. 6. 2003

Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně a bez omezení. Člen představenstva, který zavazuje společnost se za společnost podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 26. 6. 2003 od 17. 4. 1997

Další vztahy firmy HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a.s.

1 fyzická osoba

JUDr. Ing. Petr Štillip

První vztah: 3. 7. 2014

Lukavická 2019/16, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 4. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 4. 1997

Insolvenční rejstřík

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a.s.

spisová značka: INS 6823/2014

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-02-02 15:20:44.000000

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a.s.

spisová značka: INS 2049/2012

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2017-02-26 18:00:58.000000

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a.s.

spisová značka: INS 365/2009

stav řízení:

poslední záznam: 2014-05-02 07:33:12.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).