Hlavní navigace

Hluboká Invest, a. s.

Firma Hluboká Invest, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 984, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 35 800 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25189808

Sídlo:

nám. Čsl. armády 26, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 2. 1999

DIČ:

CZ25189808

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
731 Reklamní činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 984, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Hluboká Invest, a. s. od 22. 2. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 22. 2. 1999

adresa

nám. Čsl. armády 26
Hluboká nad Vltavou 37341 od 8. 12. 2016

adresa

nám. ČSLA 26
Hluboká nad Vltavou 37341 do 8. 12. 2016 od 23. 10. 2002

adresa

Husova 523
České Budějovice 37021 do 23. 10. 2002 od 22. 2. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 6. 2009

hostinská činnost od 20. 7. 2006

reklamní činnost a marketing do 5. 6. 2009 od 16. 9. 2005

provozování sportovních zařízení do 5. 6. 2009 od 29. 7. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 6. 2009 od 22. 2. 1999

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 28. 7. 2014

Počet členů správní rady: 1 od 28. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 28. 7. 2014

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5.1.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu zajištění hmnotných podmínek pro výkon činnosti společnosti, ekonomické stabillizace společnosti a zajištění ekonomického rozvoje společnosti. Zvýšení základního kapitálu společnosti se navrhuje o částku 10,000.000,-Kč, slovy : desetmiliónů korun českých ze současné výše 25,800.000,- Kč, slovy : dvacetpětmiliónů osmsettisíc korun českých na konečnou částku ve výši 35,800.000,- Kč, slovy : třicet pětmiliónů osmsettisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Navrhuje zvýšení základního kapitálu vydáním 10 ks kmenových listinných akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilión korun českých. Nové akcie společnosti nebodou registrované. Emisní kurs nově upisovaný ch akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Veškeré nově upsané akcie budou primárně upisovány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionáře činí 14 dní ode dne oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ( lhůta pro uplatnění přednostního práva). Představenstvo je povinno oznámit vznik přednostního práva akcionářů na upsání akcií způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Hluboká Invest, a.s. nabude právní moci. Místem pro vykonání přednostního práva upsáním nových akcií je sídlo společnosti - Hluboká nad Vltavou, nám. ČSLA 26, PSČ 373 41. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze na základě přednostního práva upsat podíl 0,039 nové akcie, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs nově upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy skončí lhůta pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií, a to na účet společnosti, č.účtu 30650-020/2700. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upsány na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. do 17. 6. 2004 od 26. 2. 2004

Rozhodnutí valné hromady ze dne 16.8.2002 o snížení základního kapitálu společnosti Hluboká Invest a.s. způsobem dle ust. § 213d obchodního zákoníku: Valná hromada společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmiliónůkorun českých) o částku 4,200.000,- Kč (slovy: čtyřimiliónydvěstětisíckorun českých) na částku 25,800.000,- Kč (slovy: dvacetpětmiliónůosmsettisíckorun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že upisovatelé jsou v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, které byly upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne 30.8.2000. Základní kapitál se snižuje způsobem dle ust. § 213d obchodního zákoníku - tj. upuštěním od vydání 42 ks akcií na mejitele v listinné podobě o jmenovíté hodnotě každé akcie 100.000,- Kč s tím, že každému z šesti upisovatelů a akcionářů nebude vydáno 7 ks uvedených akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Lhůta pro vrácení zatímních listů činí 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zatímní listy budou vráceny společnosti v jejím sídle. do 28. 5. 2003 od 23. 10. 2002

Rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 8. 2000 o zvýšení základního jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. upsáním nových akcií: Základní jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. se zvyšuje z částky 2,700.000,-Kč o částku 27,300.000,-Kč na částku 30,000.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 273 ks akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, přičemž akcie mohou být upsány pouze nepeněžitými vklady a emisní kurs těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění nebudou upisovány veřejně, neboť stávajících pět akcionářů společnosti Hluboká Invest, a.s., jimiž jsou pánové Mgr. Jiří Šmejc, ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Vladimír Koubek, ing. Jaroslav Bucek, ing. Ivan Zach a ing. Rudolf Klacek plně využívají svého přednostního práva a upisují všech 273 ks akcií na majitele, představujících navržené zvýšení základního jmění ve výši 27,300.000,-Kč s tím, že ing. Klacek upíše 48 ks akcií a zbylých 5 akcionářů upíše každý z nich 45 akcií, když těchto pět akcionářů se v tomto rozsahu vzdává přednostního práva na úpis akcií ve prospěch ing. Klacka. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění budou s využitím přednostního práva upsány v místě sídla společnosti, tj. České Budějoviec, Husova 523 v době od 15. 9. 2000 do 30. 9. 2000 a splaceny do jednoho roku od úpisu takto: 30% jmenovité hodnoty každé jedné upsané akcie při úpisu a 70% počínaje 1. 4. 2001 měsíčně 10% upsaných vkladů v sedmi stejných pravidelných splátkách splatných vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce na účet společnosti č.ú. 30650004/2700 u Bank Austria Creditanstalt. Jakékoliv jiné upsání akcií, které nebude provedeno v souvislosti s využitím přednostního práva se nepřipouští. Zatímní listy budou vydány proti úpisu. do 27. 9. 2000 od 27. 9. 2000

Rozhodnutí valné hromady ze dne 30. 8. 2000 o zvýšení základního jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. upsáním nových akcií: Základní jmění společnosti Hluboká Invest, a.s. se zvyšuje z částky 2,700.000,-Kč o částku 27,300.000,-Kč na částku 30,000.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Navrhované zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním 273 ks akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, přičemž akcie mohou být upsány pouze peněžitými vklady a emisní kurs těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění nebudou upisovány veřejně, neboť stávajících pět akcionářů společnosti Hluboká Invest, a.s., jimiž jsou pánové Mgr. Jiří Šmejc, ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Vladimír Koubek, ing. Jaroslav Bucek, ing. Ivan Zach a ing. Rudolf Klacek plně využívají svého přednostního práva a upisují všech 273 ks akcií na majitele, představujících navržené zvýšení základního jmění ve výši 27,300.000,-Kč s tím, že ing. Klacek upíše 48 ks akcií a zbylých 5 akcionářů upíše každý z nich 45 akcií, když těchto pět akcionářů se v tomto rozsahu vzdává přednostního práva na úpis akcií ve prospěch ing. Klacka. Akcie představující navržené zvýšení základního jmění budou s využitím přednostního práva upsány v místě sídla společnosti, tj. České Budějoviec, Husova 523 v době od 15. 9. 2000 do 30. 9. 2000 a splaceny do jednoho roku od úpisu takto: 30% jmenovité hodnoty každé jedné upsané akcie při úpisu a 70% počínaje 1. 4. 2001 měsíčně 10% upsaných vkladů v sedmi stejných pravidelných splátkách splatných vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce na účet společnosti č.ú. 30650004/2700 u Bank Austria do 14. 3. 2001 od 27. 9. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 35 800 000 Kč

od 17. 6. 2004

Základní kapitál

vklad 25 800 000 Kč

do 17. 6. 2004 od 28. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 28. 5. 2003 od 23. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 23. 10. 2002 od 8. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 8. 3. 2002 od 14. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 2 700 000 Kč

do 14. 3. 2001 od 22. 2. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 od 28. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 258 od 16. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 28. 7. 2014 od 16. 9. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 16. 9. 2005 od 17. 6. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 258 do 16. 9. 2005 od 28. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 300 do 28. 5. 2003 od 14. 3. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 do 14. 3. 2001 od 22. 2. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Bc. Antonín Loužek

statutární ředitel

První vztah: 28. 7. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Emy Destinové 1023/44, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Bc. Antonín Loužek

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 27. 2. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Emy Destinové 44, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Karel Hájek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Orlická 354, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

ing. Jaroslav Bucek

První vztah: 18. 5. 2012 - Poslední vztah: 18. 5. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Panská 163/22, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Bucek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Panská 22, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 18. 5. 2012

zánik členství: 27. 2. 2012

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jan Gerner

předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 5. 2012

zánik členství: 27. 2. 2012

zánik funkce: 27. 2. 2012

nábř. Jana Palacha 4, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Pavel Dlouhý

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 1999 - Poslední vztah: 28. 5. 2003

Na Vyhlídce 724, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Rudolf Klacek

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 1999 - Poslední vztah: 18. 5. 2012

zánik členství: 27. 2. 2012

Lesní 1121/II, Třeboň, 379 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jiří Šmejc

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 1999 - Poslední vztah: 29. 7. 1999

Svobodova 701/1B, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva současně.

do 28. 7. 2014 od 22. 2. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Josef Půr

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Skořepa

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

U hřiště 304, Deštná, 378 25, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. MUDr. Dan Podstatzky-Lichtenstein

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 27. 2. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Milady Horákové 9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Josef Půr

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2012 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Alšova 840, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Skořepa

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2012 - Poslední vztah: 6. 10. 2013

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

U hřiště 304, Deštná, 378 25, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Bucek

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2012

vznik členství: 22. 2. 1999

zánik členství: 27. 2. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 27. 2. 2012

Panská 22, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Mgr. Martin Tomko

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 18. 5. 2012

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 27. 2. 2012

Pod Lipou 1647, Hořice v Podkrkonoší, 508 01, Česká republika

Jiří Šmejc

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 18. 5. 2012

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 27. 2. 2012

Jílovišťská 550, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Bucek

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2003 - Poslední vztah: 26. 2. 2004

vznik členství: 22. 2. 1999

vznik funkce: 27. 6. 2003

V.Volfa 39, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Bucek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

Václava Volfa 39, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

Švermova 579, Slaný, 274 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Koubek

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2003

28. října 19, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další vztahy firmy Hluboká Invest, a. s.

1 fyzická osoba

Bc. Antonín Loužek

předseda správní rady

První vztah: 28. 7. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Emy Destinové 1023/44, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 2. 1999

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 3. 2006
Přerušeno od 15. 2. 2016
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 8. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 2. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).