Hlavní navigace

HODOŇAN,stavební bytové družstvo

Firma HODOŇAN,stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXV 198, Krajský soud v Brně.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00049018

Sídlo:

Na Pískách 3275/3, Hodonín, 695 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

9. 9. 1980

DIČ:

CZ00049018

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28220 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
310 Výroba nábytku
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
35110 Výroba elektřiny
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43290 Ostatní stavební instalace
43342 Malířské a natěračské práce
43910 Pokrývačské práce
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68204 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXV 198, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

HODOŇAN,stavební bytové družstvo od 2. 5. 1991

Právní forma

Družstvo od 2. 5. 1991

adresa

Na Pískách 3275/3
Hodonín 69501 od 6. 11. 2015

adresa

Brněnská 44
Hodonín 69501 do 4. 8. 2001 od 24. 6. 1998

adresa

Brněnská 44
Hodonín do 24. 6. 1998 od 2. 5. 1991

Předmět podnikání

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 18. 2. 2010

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 18. 2. 2010

výroba elektřiny od 18. 2. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 15. 4. 2009

truhlářství, podlahářství od 15. 4. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení od 15. 4. 2009

pokrývačství, tesařství od 15. 4. 2009

vodoinstalatérství, topenářství od 15. 4. 2009

zednictví od 15. 4. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 15. 4. 2009

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 15. 4. 2009

malířství, lakýrnictví a natěračství od 15. 4. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 4. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob s plyny do 18. 2. 2010 od 15. 4. 2009

silniční motorová doprava nákladní vnitrozemská provozovaná vozidly do 3,5 tun včetně do 18. 2. 2010 od 15. 4. 2009

správa a údržba nemovitostí do 15. 4. 2009 od 30. 12. 2003

vedení účetnictví do 15. 4. 2009 od 30. 12. 2003

malířství, natěračství do 15. 4. 2009 od 24. 3. 2000

izolatérství od 14. 4. 1999

- vodoinstalatérství - pokrývačství - - obkladačské práce - zednické práce do 15. 4. 2009 od 14. 4. 1999

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zemní práce,včetně prací jeřábnických - propagační a reklamní činnost do 15. 4. 2009 od 14. 4. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 15. 4. 2009 od 14. 4. 1999

topenářství do 15. 4. 2009 od 14. 4. 1999

generální opravy, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení do 15. 4. 2009 od 14. 4. 1999

c/- silniční motorová doprava - vodoinstalatérství - topenářské práce - revize elektrických zařízení - pokrývačství - provádění tepelných a hlubokých izolací - obkladačské práce - zednické práce do 14. 4. 1999 od 24. 6. 1998

Předmětem činnosti družstva je zejména: a/ činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívajících především v aa/organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových objektů bb/provádění popř.zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů cc/zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor dd/přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv b/činnost za účelem podnikání spočívající především v aa/provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob bb/zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob do 22. 4. 2009 od 24. 6. 1998

- silniční motorová doprava - vodoinstalatérství - topenářské práce - revize elektrických zařízení - pokrývačství - provádění tepelných a hlubokých izolací - obkladačské práce - zednické práce do 24. 6. 1998 od 26. 8. 1997

montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení do 14. 4. 1999 od 26. 8. 1997

truhlářství do 15. 4. 2009 od 26. 8. 1997

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení do 15. 4. 2009 od 26. 8. 1997

- silniční motorová doprava - vodoinstalatérství - topenářské práce - revize elektrických zařízení - pokrývačství - provádění tepelných a hlubokých izolací - stavitel - obkladačské práce - zednické - zámečniství do 26. 8. 1997 od 21. 7. 1993

Předmět činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby,zajišťování provozu bytových a nebyto- vých objektů jak ve vlastnictví družstva,tak i ve vlastnict- ví fyzických osob a zabezpečování služeb souvisejících s uží váním bytů a nebytových prostor,popř. i pro jiné osoby. Družstvo zejména: a) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech jakož i výstavbu nebytových prostor,které pro- najímá svým členům b) staví,popř.zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do 24. 6. 1998 od 21. 7. 1993

do vlastnictví jiných osob c) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu d) provádí,popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukci a mo- dernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své čle- ny, tak i případně pro jiné osoby e) poskytuje popř.zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy,tak případně pro jiné osoby do 24. 6. 1998 od 21. 7. 1993

- výroba,montáž,generální opravy,rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zemní práce,včetně prací jeřábnických - propagační a reklamní činnost do 14. 4. 1999 od 21. 7. 1993

zámečnictví do 15. 4. 2009 od 21. 7. 1993

1.Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby,provoz bytových a nebytových objektů a za- bezpečování služeb spojených s bydlením.Družstvo zejména : a) staví,popř.zabezpečuje výstavby bytů v družstevních domech, rodinných domích,jakož i výstavbu objektů s místnostmi neslou- žícími k bydlení do osobního užívání svým členům b)staví popř.zabezpečuje výstavbu bytů,rodinných domků a místnos- tí nesloužících k bydlení jiných subjektů c)přiděluje družstevní byty,včetně bytů v rodinných domcíh a mís- tnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům do 21. 7. 1993 od 2. 5. 1991

prostředí členů družstva a občanů, a to přípravnou a projekto- vou činnost,investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci - provádí prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených a zajiště- ných v souvislosti s vlastní činností - provádí prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených a zajiště- ných v souvislosti s vlastní činností - provádí činnosti a služby,které zajišťují výstavbu a údržbu tj. např.autodoprava,výkony strojů a mechanizace včetně jejich za- půjčování a provádění služeb dodavatelským způsobem,provádění do 21. 7. 1993 od 2. 5. 1991

předepsaných revizních zkoušek pro vlastní potřebu organizace i dodavatelským způsobem v rozsahu oprávnění o zvláštní způsobi- losti,materiálně-technické zásobování a výkony skladového hos- podářství - provádí činnosti a služby,které zajišťují provoz a správu družs tva,jako dodávka tepla a teplé užitkové vody,pronájem nebyto- vých prostor,provoz prádelen,mycích boxů,administrativní práce apod. do 21. 7. 1993 od 2. 5. 1991

popř.převádí rodinné domky do osobního vlastnictví d)provádí popř.zabezpečuje údržbu,opravy,rekonstrukce a moderni- zaci bytových a nebytových objektů e)poskytuje popř.zabezpečuje služby spojené s bydlením f)vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva, zejména: - provádí propagační a písmomalířské práce pro jiné právnické a fyzické osoby - provádí práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu,tech- nické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního do 21. 7. 1993 od 2. 5. 1991

Předmět činnosti

Předmětem činnosti družstva je zejména: a/ činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívajících především v aa/ organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových objektů bb/ provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů cc/ zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor dd/ přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv b/ činnost za účelem podnikání spočívající především v aa/ provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob bb/ zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob od 22. 4. 2009

Ostatní skutečnosti

Shromáždění delegátů konané dne 24.4.1997 , 9.12.1999,9.10.2000 změnu změnu stanov. od 4. 8. 2001

Shromáždění delegátů konané dne 24.4.1997 , 9.12.1999 schválilo změnu stanov. do 4. 8. 2001 od 14. 9. 2000

Shromáždění delegátů konané dne 12.12.1996 schválilo nové znění stanov družstva. od 24. 6. 1998

Shromáždění delegátů konané dne 24.4.1997 schválilo změnu stanov družstva v čl. 84 odst.1,3 stanov . do 14. 9. 2000 od 24. 6. 1998

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždě ní delegátů konané dne 12.11.1992 přizpůsobené úpravě družs- tva přeměněného podle § 765 odst.1 obchodního zák.a § 9 odst.6 písm.a)zák.č.42/1992 Sb. od 21. 7. 1993

Způsob zřízení: Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze ze dne 27.února 1963 a schváleno ONV v Hodoníně dne 28.dubna 1963 Právní postavení družstva určují stanovy dle usnesení shromáždění delegátů ze dne 17.4.1991 Ručení: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykáza- nou v roční účetní závěrce ručí členové podle čl.96 stanov Podepisování: Právní úkony,pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda(popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. do 21. 7. 1993 od 2. 5. 1991

Statutární orgán

9 fyzických osob

Bohumila Kostelková

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2019

vznik členství: 21. 2. 2019

vznik funkce: 21. 2. 2019

Brandlova 3382/107, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jan Gaško

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 26. 5. 2015

Havlíčkova 923/14, Hodonín, 695 01, Česká republika

Bc. Ondřej Uprka

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 29. 5. 2015

Radniční 3215/4, Hodonín, 695 01, Česká republika

Petr Troják

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Polní 3821/5, Hodonín, 695 01, Česká republika

Robert Semela

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Lesní 927/15, Lužice, 696 18, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Břetislav Blaha

1. místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 29. 5. 2015

I. Olbrachta 3555/35, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Dana Bernátková

2. místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 29. 5. 2015

Slunečná 3643/15, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lea Kraštenič

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Eva Lojkásková

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Slunečná 3643/15, Hodonín, 695 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Gaško

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 26. 5. 2015

Ke Koupališti 1500, Dubňany, 696 03, Česká republika

Jan Gaško

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Ke Koupališti 1500, Dubňany, 696 03, Česká republika

Dana Mančíková

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 4. 3. 2019

vznik členství: 26. 5. 2015

zánik členství: 20. 2. 2019

Cihlářská čtvrť 3125/10, Hodonín, 695 01, Česká republika

Lea Kraštenič

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 5. 6. 2012

zánik členství: 26. 5. 2015

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Lea Bažantová

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2012

vznik členství: 5. 6. 2012

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Lea Bažantová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 5. 6. 2012

Konečná 2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Petr Troják

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 26. 5. 2015

Polní 5, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Petr Hořínek

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 29. 9. 2011

Družstevní čtvrť 22, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ondřej Uprka

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 26. 5. 2015

Radniční 3215/4, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Jaroslav Sedlák

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 16. 6. 2011

Slunečná 17, Hodonín, 695 01, Česká republika

Václav Malý

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 16. 6. 2011

Slunečná 3777/10, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Břetislav Blaha

1. místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 26. 5. 2015

I. Olbrachta 3555/35, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dana Mančíková

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

Cihlářská čtvrť 3125/10, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Dana Bernátková

2. místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2010

zánik funkce: 26. 5. 2015

Slunečná 3643/15, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jan Gaško

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

Ke Koupališti 1500, Dubňany, 696 03, Česká republika

Bohumila Kostelková

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

Brandlova 3382/107, Hodonín, 695 01, Česká republika

Eva Lojkásková

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

Slunečná 3643/15, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Petr Hořínek

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Družstevní čtvrť 22, Hodonín, 695 03, Česká republika

Jan Gaško

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Ke Koupališti 1499, Dubňany, 696 03, Česká republika

Jan Gaško

místopředseda družstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik funkce: 23. 6. 2005

Ke Koupališti 1499, Dubňany, 696 03, Česká republika

Ing. Josef Střecha

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Lipová alej 15, Hodonín, 695 03, Česká republika

František Veselý

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Velkomoravská 10, Hodonín, 695 01, Česká republika

JUDr. Marie Vajlíková

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Brandlova 115, Hodonín, 695 04, Česká republika

Eva Lojkásková

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Slunečná 15, Hodonín, 695 01, Česká republika

Zdeněk Helešic

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Řadová 11, Rohatec, 696 01, Česká republika

PhDr. Jaroslav Sedlák

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Slunečná 17, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Roman Valuch

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 10. 6. 2010

Lipová alej 15, Hodonín, 695 03, Česká republika

Ing. Jaromír Hořínek

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 23. 6. 2005

Družstevní čtvrť 22, Hodonín, 695 03, Česká republika

Mgr. Bořivoj Krupička

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 5. 2006

vznik funkce: 6. 9. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2005

Cihlářská čtvrť 13, Hodonín, Česká republika

PhDr. Jaroslav Sedlák

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 23. 6. 2005

Slunečná 17, Hodonín, Česká republika

Ing. Roman Valuch

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 19. 10. 2000

vznik funkce: 4. 10. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2005

Lipová alej 15, Hodonín, Česká republika

Ing. Roman Valuch

místopředseda družstva

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

vznik členství: 6. 4. 2000

vznik funkce: 4. 10. 2002

Lipová alej 15, Hodonín, Česká republika

Mgr. Bořivoj Krupička

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

vznik funkce: 6. 9. 2002

Lipová alej 15, Hodonín, Česká republika

Ing. Roman Valuch

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2001 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

vznik funkce: 19. 10. 2000

zánik funkce: 3. 10. 2002

Lipová alej 15, Hodonín, Česká republika

Zdeněk Helešic

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 23. 6. 2005

Řadová 11, Rohatec, Česká republika

PhDr. Jaroslav Sedlák

předseda družstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

vznik funkce: 6. 4. 2000

Slunečná 17, Hodonín, Česká republika

Ing. Josef Střecha

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 23. 6. 2005

Lipová alej 15, Hodonín, Česká republika

JUDr. Marie Vajlíková

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 23. 6. 2005

Brandlova 115, Hodonín, Česká republika

Eva Lojkásková

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 23. 6. 2005

Slunečná 15, Hodonín, Česká republika

Jan Gaško

místopředseda družstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 23. 6. 2005

Ke Koupališti 1499, Dubňany, Česká republika

Josef Hůser

místopředseda družstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

zánik funkce: 6. 9. 2002

Cihlářská 2, Hodonín, Česká republika

Ing. Bc. Miloš Dokoupil

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 4. 8. 2001

Slunečná 15, Hodonín, Česká republika

František Veselý

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 1. 11. 2005

vznik členství: 1. 11. 2005

vznik funkce: 6. 4. 2000

zánik funkce: 23. 6. 2005

Velkomoravská 10, Hodonín, Česká republika

František Veselý

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2000 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Velkomoravská 10, Hodonín, Česká republika

RNDr. Milan Foltýn

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Erbenova 35, Hodonín, Česká republika

PhDr. Jaroslav Sedlák

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 11. 7. 2000

Slunečná 17, Hodonín, Česká republika

Ladislav Vaďura

místopředseda družstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

bří.Čapků 8, Hodonín, Česká republika

Eva Lojkásková

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Sluneční 15, Hodonín, Česká republika

Pavel Balaja

předseda družstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Brandlova 74, Hodonín, Česká republika

František Vybíral

místopředseda družstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

U zastávky 4, Rohatec, Česká republika

RNDr. Vladislav Milink

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Brandlova 111, Hodonín, Česká republika

František Plaček

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Šafaříkova 7, Hodonín, Česká republika

Ing. Jan Valenta

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

nám.Osvobození 5, Hodonín, Česká republika

František Plaček

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Šafaříkova 7, Hodonín, Česká republika

RNDr. Vladislav Milink

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Brandlova 111, Hodonín, Česká republika

Pavel Balaja

předseda družstva

První vztah: 26. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Brandlova 74, Hodonín, Česká republika

RNDr. Milan Foltýn

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Erbenova 35, Hodonín, Česká republika

Ladislav Vaďura

místopředseda družstva

První vztah: 26. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

bří.Čapků 8, Hodonín, Česká republika

František Vybíral

místopředseda družstva

První vztah: 26. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

U zastávky 4, Rohatec, Česká republika

RNDr. Vladislav Milink

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 26. 8. 1997

Leninova 111, Hodonín, Česká republika

František Vybíral

místopředseda

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 26. 8. 1997

U zastávky 4, Rohatec, Česká republika

Pavel Balaja

předseda družstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 26. 8. 1997

Leninova 74, Hodonín, Česká republika

Ladislav Vaďura

místopředseda

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 26. 8. 1997

Tř.Pionýrů 8, Hodonín, Česká republika

RNDr. Milan Foltýn

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 26. 8. 1997

Engelsova 35, Hodonín, Česká republika

Ing. František Kudrna

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 26. 8. 1997

Slunečná 5, Hodonín, Česká republika

PhDr. Jaroslav Sedlák

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Slunečná 17, Hodonín, Česká republika

Ing. Jan Valenta

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

nám.Osvobození 5, Hodonín, Česká republika

Eva Lojkásková

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 24. 6. 1998

Sluneční 15, Hodonín, Česká republika

Alena Vršťalová

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1991 - Poslední vztah: 21. 7. 1993

Žižkova 10, Hodonín, Česká republika

Způsob jednání za družstvo: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.

od 21. 7. 1993

Další vztahy firmy HODOŇAN,stavební bytové družstvo

10 fyzických osob

Zdeňka Kokešová

člen kontrolní komise

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeňka Kokešová

člen kontrolní komise

První vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Graciasová

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

nám. Osvobození 3354/3, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Bořivoj Krupička

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Cihlářská čtvrť 3097/13, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Bořivoj Krupička

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Cihlářská čtvrť 3097/13, Hodonín, 695 01, Česká republika

Eva Graciasová

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

nám. Osvobození 3354/3, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jaroslava Blahová

předseda kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 26. 5. 2015

Ratíškovská 209, Milotice, 696 05, Česká republika

Dagmar Skořepová

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 26. 5. 2015

Javorová 3727/3, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dagmar Skořepová

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 26. 5. 2015

Javorová 3727/3, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jaroslava Blahová

předseda kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 26. 5. 2015

Ratíškovská 209, Milotice, 696 05, Česká republika

Historické vztahy

Zdeňka Kokešová

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Zdeňka Kokešová

člen kontrolní komise

První vztah: 18. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2015

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dagmar Skořepová

místopředseda

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 10. 6. 2010

zánik funkce: 26. 5. 2015

Javorová 3727/3, Hodonín, 695 01, Česká republika

Bořivoj Krupička

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 11. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

Cihlářská čtvrť 3097/13, Hodonín, 695 01, Česká republika

Dagmar Skořepová

místopředseda

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 10. 6. 2010

Javorová 3727/3, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jaroslava Blahová

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 28. 11. 2011

zánik členství: 26. 5. 2015

Ratíškovská 209, Milotice, 696 05, Česká republika

Jitka Prokipčáková

předseda

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 10. 6. 2010

Brandlova 3401/84, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jitka Prokipčáková

předseda

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

vznik funkce: 10. 6. 2010

zánik funkce: 26. 5. 2015

Brandlova 3401/84, Hodonín, 695 01, Česká republika

Zdeňka Kokešová

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Zdeňka Kokešová

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 26. 5. 2015

Konečná 3623/2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Jaroslava Blahová

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 28. 11. 2011

Ratíškovská 209, Milotice, 696 05, Česká republika

Bořivoj Krupička

člen

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 7. 2015

vznik členství: 10. 11. 2010

Cihlářská čtvrť 3097/13, Hodonín, 695 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 9. 1992

Živnosti

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 8. 2002
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 3. 1999
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 10. 1995
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 10. 1995
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 11. 1992
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 10. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1992
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1992
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1992
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1992
Izolatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1992
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).