Hlavní navigace

HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

Firma HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 34180, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 25 251 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

40522962

Sídlo:

Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 431 51

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

19. 8. 1991

DIČ:

CZ40522962

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

10510 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
35110 Výroba elektřiny
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 34180, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. od 19. 8. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 19. 8. 1991

adresa

Pražská 673
Klášterec nad Ohří 43151 od 22. 5. 2013

adresa

U krčské vodárny 337/23
Praha 4 14000 do 22. 5. 2013 od 25. 10. 2011

adresa

Krásné Údolí
Toužim 36401 do 25. 10. 2011 od 7. 8. 2000

adresa

p. Útvina
Krásné Údolí do 7. 8. 2000 od 19. 8. 1991

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 12. 2010

výroba elektřiny od 28. 12. 2010

mlékárenství od 28. 6. 2002

zprostředkování obchodu do 28. 12. 2010 od 28. 6. 2002

velkoobchod do 28. 12. 2010 od 28. 6. 2002

specializovaný maloobchod do 28. 12. 2010 od 28. 6. 2002

zprostředkování služeb do 28. 12. 2010 od 28. 6. 2002

maloobchod se smíšeným zbožím do 28. 12. 2010 od 28. 6. 2002

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 28. 12. 2010 od 28. 6. 2002

zemědělská činnost - chov ryb do 28. 6. 2002 od 29. 5. 1997

zprostředkovatelská činnost při zabezpečování dalších mobilních mlékáren do 28. 6. 2002 od 29. 5. 1997

zprostředkovací činnost při zabezpečování dalších mobilních mékáren v celé ČSFR do 29. 5. 1997 od 3. 3. 1993

koupě zboží za účelem prodeje a prodej v režimu živnosti volné do 28. 6. 2002 od 3. 3. 1993

výroba mléčných výrobků do 28. 6. 2002 od 3. 3. 1993

zpracování mléka, včetně oddělení tuku podle žádané tučnosti do 3. 3. 1993 od 19. 8. 1991

výroba jogurtů bílých i s příchutí do 3. 3. 1993 od 19. 8. 1991

výroba VLA (polotekutý puding) do 3. 3. 1993 od 19. 8. 1991

výroba mladých sýrů do 3. 3. 1993 od 19. 8. 1991

výroba másla a tvarohu do 3. 3. 1993 od 19. 8. 1991

distribuce a prodej vyráběných výrobků do 3. 3. 1993 od 19. 8. 1991

zprostředkovací činnost při zabezpečování dalších pojízdných mlékáren v celé ČSFR do 3. 3. 1993 od 19. 8. 1991

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 1. 6. 2014

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., IČO: 40522962, se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří , ze dne 7.5.2014, došlo ke změně právní formy této společnosti na společnost s ručením omezeným. od 1. 6. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., která se konala dne 1.10.2012, přijala v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení: 1. Podle § 183i odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů je hlavním akcionářem osoba, která vlastní v akciové společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 9 0% jejího základního kapitálu, s nímž jsou spojena hlasovací práva. Podle § 183i odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku je hlavním akcionářem osoba, která vlastní v akciové společnosti účastnické cenné papíry, s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovac ích právech ve společnosti. Společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. nevydala jiné účastnické cenné papíry než akcie, a to 356 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50 000,- Kč, 100 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě je dné akcie ve výši 25 000,- Kč, 1 624 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 3 000,- Kč a 158 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500,- Kč. Z celkového počtu 2 238 ks akcií vydaných společností HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., vlastní hlavní akcionář, společnost HOLAGRON s.r.o., se sídlem Praha 4, U Krčské vodárny 23/337, PSČ 140 00, IČ 271 89 040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103076 celkem 1 806 akcií, a sice: - 349 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50 000,- Kč - 100 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 25 000,- Kč - 1 310 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 3 000,- Kč - 47 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500,- Kč. Tento podíl představuje podíl ve výši 94,66 % na základním kapitálu a na hlasovacích právech společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. Společnost HOLAGRON s.r.o. splňuje podmínky hlavního akcionáře podle § 183i odst. 1 písm. a) a b) obchodního zákoníku. Akcionář HOLAGRON s.r.o. je řádně zapsán v seznamu akcionářů společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., jako vlastník výše uvedených akcií. Při zápisu do seznamu akcionářů tento akcionář příslušnými smlouvami a rubopisy na akciích společnosti prokázal, že je vlastníkem akcií. Valná hromada společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., na základě výše uvedeného určuje, že společnost HOLAGRON s.r.o., se sídlem Praha 4, U krčské vodárny 23/337, PSČ 140 00, IČ 271 89 040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103076, je hlavním akcionářem společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společn ost HOLAGRON s.r.o., se sídlem Praha 4, U Krčské vodárny 23/337, PSČ 140 00, IČ 271 89 040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103076 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo ke všem akciím společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře, přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění: - částku ve výši 270 435,99 Kč (dvě stě sedmdesát tisíc čtyři sta třicet pět korun českých devadesát devět haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč; - částku ve výši 135 217,99 Kč (jedno sto třicet pět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých devadesát devět haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč; - částku ve výši 16 226,16 Kč (šestnáct tisíc dvě stě dvacet šest korun českých šestnáct haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 3 000,- Kč; - částku ve výši 2 704,36 Kč (dva tisíce sedm set čtyři koruny české třicet šest haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč; Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 1481/2012 zpracovaným dne 27. srpna 2012 znaleckým ústavem - společností PROFI - TEN, a.s., IČO 251 33 497, se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 4755. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. 4. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady Komerční bance, a.s., IČO 453 17 054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1360, finanční prostředky ve výši 7 288 250,13 Kč (sedm milionů dvě stě osmdesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých třináct halířů) potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného výše uvedenou bankou dne 26. zář í 2012. Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií protiplnění ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den splatnosti"). Dosavadním vlastníkům akcií vznikne nárok na protiplnění předáním těchto akcií společnosti. Dosavadní vl astníci akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží ve výplatním místě. Výplatní místa byla hlavním akcionářem určena na pobočce Komerční banky a.s. v Karlových Varech, Bělehradská 13, PSČ 361 19 nebo v Praze 1, Václavské námě stí 42, PSČ 114 07. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede banka ve formě bezhotovostního převodu na bankovní účet nebo výplatou v hotovosti bezprostředně po jejich předložení. do 1. 8. 2013 od 10. 10. 2012

Mimořádná valná hromada konaná dne 28.1.2005 rozhodla následovně: 1) schválila zvýšení základního kapitálu společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. (dále jen "Společnost") ze stávající výše 22.751.000,- Kč na základní kapitál ve výši 25.251.000,- Kč za podmínek uvedených dále. Základní charakteristika emise pro upisován í určitým zájemcem: Druh cenného papíru: Kmenové akcie Emitent: HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. Forma cenného papíru: na jméno Jmenovitá hodnota 1 akcie: 25.000,- Kč Podoba cenného papíru: listinná Počet cenných papírů: 100 kusů Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Společnosti ve smyslu stanov Společnosti a právního řádu České republiky Emisní kurs: 112.690,- Kč Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Forma splacení: formou započtení pohledávky určitého zájemce, za Společností ve výši 11.269.799,- Kč (slovy: jedenáct milionů dvěstěšedesát děvet tisíc sedmset devadesát devět korun českých), vzniklé jako závazek z titulu uzavřené smlouvy o půjčce ve výši 10.000.000,- Kč a dalších závazků, vzniklých v souvislosti s půjčkami Společnosti, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Způsob upisování akcií: přednostní právo akcionářů se vylučuje. Upisování je určeno pro určitého zájemce, jímž je společnost AGRO Otročín a.s., IČ 001 16 262, se sídlem Otročín čp. 140, PSČ 364 63. Místo a čas upisování: sídlo Společnosti Krásné Údolí, 364 01 Toužim, lhůta pro upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude určitému zájemci zaslán na adresu jeho sídla po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o úpisu bude podepsán osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti - podpisy budou úředně ověřeny. Určitý zájemce je v případě ak ceptace povinen doručit akceptovaný návrh (tj. smlouvu řádně podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem určitého zájemce s tím, že podpisy budou úředně ověřeny) Společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Důvody návrhu na vyslovení souhlasu se započtením pohledávek a důvody zvýšení základního kapitálu navrhovaným způsobem: důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je snaha o vypořádání závazků Společnosti plynoucích z uzavřené smlouvy o  půjčce ve výši 10.000.000,- Kč a dalších závazků, vzniklých v souvislosti s půjčkami Společnosti, zejména pak úroků z půjček poskytnutých Společnosti společností AGRO Otročín a.s. Zvýšení základního kapitálu a následné upsání všech nových akcií určitým zá jemcem, umožní započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. 2) připouští započtení pohledávky společnosti AGRO Otročín a.s. ve výši 11.269.799,- Kč, vzniklé z titulu uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 23. 7. 2001, znějícího na částku 10.000.000,- Kč a úroků, naběhlých v souvislosti s tímto úvěrem a s úvěrem poskytnut ým Společnosti na základě smlouvy o úvěru ze dne 21. 8. 2002, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 11.269.000,- Kč. do 30. 5. 2005 od 18. 4. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 251 000 Kč

od 1. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 25 251 000 Kč

do 1. 6. 2014 od 30. 5. 2005

Základní kapitál

vklad 22 751 000 Kč

do 30. 5. 2005 od 28. 6. 2002

Základní kapitál

vklad 10 500 000 Kč

do 28. 6. 2002 od 29. 5. 1997

Základní kapitál

vklad 3 500 000 Kč

do 29. 5. 1997 od 19. 8. 1991
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 356 do 1. 6. 2014 od 30. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 25 000 Kč, počet: 100 do 1. 6. 2014 od 30. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 000 Kč, počet: 1 624 do 1. 6. 2014 od 30. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 158 do 1. 6. 2014 od 30. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 356 do 30. 5. 2005 od 28. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 000 Kč, počet: 1 624 do 30. 5. 2005 od 28. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 158 do 30. 5. 2005 od 28. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 132 do 28. 6. 2002 od 29. 5. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 000 Kč, počet: 1 300 do 28. 6. 2002 od 29. 5. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 500 do 29. 5. 1997 od 19. 8. 1991

Statutární orgán

5 fyzických osob

Mgr. Martin Piškanin

jednatel

První vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 11. 11. 2020

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. David Piškanin

jednatel

První vztah: 11. 11. 2020

vznik funkce: 11. 11. 2020

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Michal Škoda

Jednatel

První vztah: 13. 7. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2014

Jedlová 1030/23, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • Jednatel

    FARMA Otročín s.r.o.

    Pražská 673, Klášterec nad Ohří Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51

Petr Novák

Jednatel

První vztah: 1. 6. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2014

Chadalíkova 403, Slaný, 274 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

František Piškanin

Jednatel

První vztah: 1. 6. 2014

vznik funkce: 1. 6. 2014

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michal Škoda

Jednatel

První vztah: 1. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 7. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2014

Zlatá 944/1, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

František Piškanin

předseda představestva

První vztah: 20. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2014

vznik členství: 19. 11. 2012

zánik členství: 1. 6. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2012

zánik funkce: 1. 6. 2014

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Michal Škoda

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2014

vznik členství: 19. 11. 2012

zánik členství: 1. 6. 2014

Zlatá 944/1, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2014

vznik členství: 19. 11. 2012

zánik členství: 1. 6. 2014

Chadalíkova 403, Slaný, 274 01, Česká republika

Ing. Michal Škoda

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 12. 11. 2010

zánik členství: 19. 11. 2012

vznik funkce: 12. 11. 2010

zánik funkce: 19. 11. 2012

Zlatá 1, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

MUDr. Josef Cabalka

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 12. 11. 2010

zánik členství: 19. 11. 2012

Krále Jiřího 12, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Josef Levák

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 12. 11. 2010

zánik členství: 19. 11. 2012

Útvina 165, Česká republika

Ing. Karel Buřič

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 12. 11. 2010

zánik členství: 19. 11. 2012

Adamovská 11, Praha 4, 140 00, Česká republika

František Piškanin

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 12. 11. 2010

zánik členství: 19. 11. 2012

vznik funkce: 12. 11. 2010

zánik funkce: 19. 11. 2012

Česká 155, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jan Ulrych

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2010 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 12. 11. 2010

zánik členství: 19. 11. 2012

Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary, Česká republika

MUDr. Josef Cabalka

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2009 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 12. 11. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 12. 11. 2010

Krále Jiřího 12, Karlovy Vary, 230 62, Česká republika

Ing. Michal Škoda

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 12. 11. 2010

Zlatá 1, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Josef Levák

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 12. 11. 2010

Útvina 165, Česká republika

Ing. Karel Buřič

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 12. 11. 2010

Adamovská 11, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Jiří Hrdlička

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 4. 11. 2007

Thunovská 15, Praha 1, Česká republika

František Piškanin

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 12. 11. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2007

zánik funkce: 12. 11. 2010

Česká 155, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jan Ulrych

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2007 - Poslední vztah: 28. 12. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 12. 11. 2010

Čapkova 399, Ostrov, 363 01, Česká republika

Ing. Michal Škoda

člen představenstva a ředitel a.s.

První vztah: 28. 6. 2002 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 23. 6. 2006

Zlatá 1, Karlovy Vary - Rybáře, 360 05, Česká republika

Ing. Karel Buřič

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2002 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 23. 6. 2006

Adamovská 11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Ulrych

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2002 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

zánik členství: 23. 6. 2006

zánik funkce: 1. 7. 2007

Čapkova 399, Ostrov, 363 01, Česká republika

MUDr. Josef Cabalka

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 23. 6. 2006

zánik funkce: 23. 6. 2006

Krále Jiřího 12, Karlovy Vary, Česká republika

ing. Jiří Hrdlička

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 23. 6. 2006

Thunovská 15, Praha 1, Česká republika

Ing. Josef Levák

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 23. 6. 2006

Útvina 165, Česká republika

František Piškanin

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2007

zánik členství: 23. 6. 2006

Česká 155, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jan Ulrych

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 28. 6. 2002

Družební 1279/3, Ostrov, Česká republika

Ing. Karel Buřič

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 28. 6. 2002

Adamská 11, Praha 4, Česká republika

Ing. Michal Škoda

člen představenstva a ředitel a.s.

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 28. 6. 2002

Pivovarská 560, Teplá, Česká republika

Ing. Jiří Hrdlička

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1991 - Poslední vztah: 29. 5. 1997

Thunovská 15, Praha, Česká republika

Ing. Josef Levák

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 1991 - Poslední vztah: 29. 5. 1997

Útvina 165, Česká republika

MUDr. Josef Cabalka

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 1991 - Poslední vztah: 29. 5. 1997

Krále Jiřího 12, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Michal Škoda

člen představenstva a ředitel a.s.

První vztah: 19. 8. 1991 - Poslední vztah: 29. 5. 1997

Teplá 560, Česká republika

Ing. Jan Ulrych

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1991 - Poslední vztah: 29. 5. 1997

Ostrov 1279/3, Česká republika

František Piškanin

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1991 - Poslední vztah: 29. 5. 1997

Česká 155, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Karel Buřič

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1991 - Poslední vztah: 29. 5. 1997

Adamská 11, Praha, Česká republika

Jménem společnosti jedná navenek každý jednatel samostatně v následujících záležitostech: a) jakékoliv právní úkony pracovněprávní povahy vůči zaměstnanci společnosti, jehož základní mzda nepřesahuje 50.000,- Kč hrubého měsíčně, b) jakékoliv právní úkony, které samy o sobě nebo v součtu s úkony souvisejícími nepřesahují hodnotu 100.000,- Kč, přičemž v ostatních záležitostech jedná jménem společnosti pan František Piškanin samostatně nebo dva jednatelé společně.

od 1. 6. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně v následujících záležitostech: a) jakékoliv právní úkony pracovněprávní povahy vůči zaměstnanci společnosti, jehož základní mzda nepřesahuje 50.000,- Kč hrubého měsíčně, b) jakékoliv právní úkony, které samy o sobě nebo v součtu s úkony souvisejícími nepřesahují hodnotu 100.000,- Kč, přičemž v ostatních záležitostech jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 1. 6. 2014 od 22. 5. 2013

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 22. 5. 2013 od 20. 12. 2012

Způsob jednání: a) zastupování - za společnost jedná navenek vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda, popř. místopředseda představenstva a jeden člen představenstva; b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda, popř. místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 20. 12. 2012 od 29. 5. 1997

Zastupování: společnost navenek zastupuje Ing. Josef Levák, předseda představenstva, a v jeho nepřítomnosti MUDr. Josef Cabalka, místopředseda Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis tito členové představenstva: Ing. Josef Levák, Ing. Michal Škoda, Ing. Karel Buřič, Ing. Jiří Hrdlička, MUDr. Josef Cabalka, každý samostatně. Při čerpání z účtu: - do výše 200.000,- Kčs - předseda a místopředseda představenstva samostatně - do výše 150.000- Kčs - ředitel společnosti samostatně - vyšší platby musí být schváleny předsedou nebo ředitelem a zástupci J.B. TRADE and FINANCE Ltd. Ing. Buřičem a Ing. Hrdličkou - investiční platby bude schvalovat představenstvo, požadavky předkládá ředitel a.s.

do 29. 5. 1997 od 19. 8. 1991

Dozorčí rada

Historické vztahy

Svatava Peštová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 1. 6. 2014

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 1. 6. 2014

vznik funkce: 17. 7. 2013

Tepelská 481, Toužim, 364 01, Česká republika

Karel Buřič

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2014

vznik členství: 19. 11. 2012

zánik členství: 1. 6. 2014

Adamovská 1061/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Martin Piškanin

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2012 - Poslední vztah: 1. 6. 2014

vznik členství: 19. 11. 2012

zánik členství: 1. 6. 2014

vznik funkce: 19. 11. 2012

zánik funkce: 1. 6. 2014

Česká 155, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Manfred Líbal

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 19. 11. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2008

zánik funkce: 19. 11. 2012

Italská 6, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Špička

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 26. 10. 2007

zánik členství: 19. 11. 2012

Žižkova 910/20, Karlovy Vary, 364 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Špička

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

vznik členství: 26. 10. 2007

zánik členství: 19. 11. 2012

Sladovnická 15, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jaroslav Špička

člen

První vztah: 7. 8. 2000 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 24. 7. 2004

Česká 147, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

ing. Manfred Líbal

předseda

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 9. 12. 2001

zánik funkce: 9. 12. 2001

Italská 6, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jaroslav Špička

člen

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

zánik členství: 28. 2. 2001

Sladovnická 15, Karlovy Vary, Česká republika

Václav Tupý

člen

První vztah: 29. 5. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 2000

Žlutice 77, Česká republika

Další vztahy firmy HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

HOPI Foods s.r.o.

První vztah: 1. 6. 2014

Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 431 51

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

HOPI Foods s.r.o.

První vztah: 12. 3. 2013 - Poslední vztah: 1. 6. 2014

Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 431 51

HOPI Foods s.r.o.

První vztah: 20. 12. 2012 - Poslední vztah: 12. 3. 2013

Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 431 51

Akcionáři

HOPI Foods s.r.o., IČ: 28016572

Pražská, Česká republika, Klášterec nad Ohří, 431 51

do 1. 6. 2014 od 12. 3. 2013

FDM Activity Alfa s.r.o., IČ: 28016572

Pražská, Česká republika, Klášterec nad Ohří, 431 51

do 12. 3. 2013 od 20. 12. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 9. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 9. 1992
Mlékárenství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).