Hlavní navigace

Home Credit International a.s.

Firma Home Credit International a.s., akciová společnost, vznikla dne 22. 10. 1993. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2201, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 160 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192666

Sídlo:

Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 10. 1993

DIČ:

CZ60192666

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63110 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
702 Poradenství v oblasti řízení
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2201, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PPF moravskoslezský investiční fond a.s. od 22. 10. 1993

Obchodní firma

Home Credit International a.s. od 8. 7. 2015

Obchodní firma

Home Credit International a.s. do 8. 7. 2015 od 10. 9. 2001

Obchodní firma

PPF Servis a.s. do 10. 9. 2001 od 30. 7. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 22. 10. 1993

adresa

Evropská 2690/17
Praha 16000 od 27. 9. 2017

adresa

Evropská
Praha 6 16041 od 1. 12. 2008

adresa

Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041 od 8. 7. 2015

adresa

Evropská 2690/17
Praha 6 16041 do 27. 9. 2017 od 1. 12. 2008

adresa

Evropská 2690/17
Praha 6 16041 do 14. 10. 2014 od 1. 12. 2008

adresa

Na Pankráci
Praha 4 14021 do 1. 12. 2008 od 17. 1. 2007

adresa

Na Pankráci 1658
Praha 4 14021 do 1. 12. 2008 od 17. 1. 2007

adresa

Na Pankráci 1658
Praha 4 14021 do 1. 12. 2008 od 17. 1. 2007

adresa

Ovocný trh 8/1096
Praha 1 11719 do 17. 1. 2007 od 19. 2. 2004

adresa

Ovocný trh
Praha 1 11719 do 17. 1. 2007 od 19. 2. 2004

adresa

Ovocný trh 8/1096
Praha 1 11719 do 17. 1. 2007 od 19. 2. 2004

adresa

nám.Hrdinů 1634
Praha 4 14000 do 11. 2. 2004 od 18. 3. 2002

adresa

nám.Hrdinů 1634
Praha 4 14000 do 11. 2. 2004 od 18. 3. 2002

adresa

nám.Hrdinů
Praha 4 14000 do 11. 2. 2004 od 18. 3. 2002

adresa

Na Pankráci 121
Praha 4 14021 do 10. 9. 2001 od 2. 6. 1998

adresa

Na Pankráci 121
Praha 4 14021 do 10. 9. 2001 od 2. 6. 1998

adresa

Oldřichova 15
Praha 2 12800 do 2. 6. 1998 od 22. 10. 1993

adresa

Oldřichova 15
Praha 2 12800 do 2. 6. 1998 od 22. 10. 1993

adresa

Oldřichova
Praha 2 12800 do 2. 6. 1998 od 22. 10. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 12. 2008

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 1. 12. 2008 od 18. 3. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 1. 12. 2008 od 18. 3. 2002

činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců do 1. 12. 2008 od 18. 3. 2002

reklamní činnost a marketing do 1. 12. 2008 od 18. 3. 2002

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 1. 12. 2008 od 18. 3. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 12. 2008 od 30. 7. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 1. 12. 2008 od 30. 7. 1997

Shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle zák.č. 248/1992 Sb. do 30. 7. 1997 od 22. 10. 1993

Shromažďování peněžních prostředků vydáváním akcií. takto získané finanční prostředky se použijí ke koupi cenných papírů, nemovi- tostí, movitých věcí nebo k vkladům podle smlouvy o tichém spo- lečenství nebo se uloží na zvláštní účet u banky. do 30. 7. 1997 od 22. 10. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 11. 9. 2018 od 25. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 11. 9. 2018 od 25. 6. 2014

Jediný akcionář společnosti společnost Home Credit B.V. podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Home Credit International a.s., přijal dne 16.5.2012 tato rozhodnutí: 1. snižuje základní kapitál společnosti Home Credit International a.s. takto: 1.1. základní kapitál společnosti se snižuje o 200 000 000,-- Kč (dvě stě milionů korun českých) na 160 000 000,-- Kč (sto šedesát milionů korun českých) 1.2.důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek provozního kapitálu společnosti 1.3.základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty každé z 3 600 akcií z 100 000,-- Kč (jednoho sta tisíc korun českých) o 55 555,56 (padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých padesát šest haléřů) 1.4.částka 200 000 000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři 1.5. bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti Home Credit International a.s. do obchodního rejs tříku, vyzve představenstvo společnosti Home Credit International a.s. jediného akcionáře společnosti Home Credit International a.s., aby ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení této výzvy své akcie k výměně 1.6. obsah rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Home Credit International a.s. o snížení základního kapitálu zveřejní představenstvo společnosti po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Home Credit International a.s. do obchodního rejstřík u nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem v Obchodním věstníku s výzvou pro věřitele, aby podle ustanovení § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky. od 23. 5. 2012

Dne 14. května 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti následovně: Základní kapitál společnosti Home Credit International a.s. se zvyšuje o 190 000 000,-- Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých), vydáním 1 900 (jednoho tisíce devíti set) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a musí být v plné výši splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem, jímž je společnost Home Credit B.V., se sídlem Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná v souladu se zákony Nizozemského králov ství pod registračním číslem 34126597, která je jediným akcionářem společnosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm . e) obchodního zákoníku, informaci o počátku běhu lhůty pro upsání akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení pohledávek. K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhů tě 15 (patnácti dnů) počínající dnem, kdy budou na adresu určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí, určenému zájemci doručeny návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemná informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostní ho práva, v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. Valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky jediného akcionáře - společnosti Home Credit B.V. z půjčky poskytnuté jediným akcionářem na základě smlouvy o půjčce ze dne 6. června 2008 proti pohledávce společnosti Home Credit International a.s. za společností Home Credit B.V., na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií; výše pohledávky činí ke dni 14.května 2009 celkem 196 144 090,-- Kč (jedno sto devadesát šest milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíce devadesát korun českých), z čehož pohledáv ka za jistinou je 190 000 000,-- Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých), částka 6 144 090,--Kč (šest milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíce devadesát korun českých) je příslušenství. Na pohledávku společnosti Home Credit International a.s. za splacením emisního kurzu akcií bude započtena část pohledávky ve výši 190 000 000,--Kč (jedno sto devadesát milionů korun českých) ? jistina; příslušenství se nezapočte. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřena ve lhůtě 90 dnů od upsání akcií. Uzavřením dohody o započtení bude až do výše započtené pohledávky splacen emisní kurz upsaných ak cií. do 29. 6. 2009 od 27. 5. 2009

Dne 23. července 2008 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti následovně: Základní kapitál se zvyšuje o 100 000 000,- Kč (jedno sto miliónů korun českých), vydáním 1 000 (jednoho tisíce) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno st o tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a musí být v plné výši splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem, jímž je společnost Home Credit B.V., se sídlem Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná v souladu se zákony Nizozemského králov ství pod registračním číslem 34126597, která je jediným akcionářem společnosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) ob chodního zákoníku, informaci o počátku běhu lhůty pro upsání akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení pohledávek. K upsání akcie předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhů tě 15 (patnácti dnů) počínající dnem, kdy budou na adresu určeného zájemce, jež za tímto účelem společnosti sdělí, určenému zájemci doručeny návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemná informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostní ho práva v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, v pracovní dny v době od 10. 00 do 14.00 hodin. Valná hromada souhlasí se započtením části pohledávky jediného akcionáře - společnosti Home Credit B.V., z půjčky poskytnuté jediným akcionářem na základě smlouvy o půjčce ze dne 29. ledna 2008 proti pohledávce společnosti Home Credit International a.s. z a společností Home Credit B.V., na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií. Výše pohledávky činí ke dni 23.7.2008 celkem 103 446 668,67 Kč, z čehož pohledávka za jistinou je 100 000 000,-- Kč a částka 3 446 668,67 Kč je příslušenství. Na pohledávku sp olečnosti Home Credit International a.s. za splacením emisního kurzu akcií bude započtena část pohledávky ve výši 100 000 000,-- Kč - jistina, příslušenství se nezapočte. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřena ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů ode upsání akcií. Uzavřením dohody o započtení bude až do výše započtené pohledávky splacen emisní ku rz upsaných akcií. do 29. 8. 2008 od 7. 8. 2008

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1 000 000 Kč o 69 000 000 Kč na částku 70 000 000 Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 690 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní p ráva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 100 000 Kč a je roven jmenovité hodnotě jedné upisované akcie společnosti. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti v celkové výši 69 000 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Home Credit B.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království, pod reg.číslem: 34126597, se sídlem v Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určené mu zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, kterou za tím účelem představenstvu společnosti sdělí. Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada emisního kursu všech nových akcií společnosti v celkové výši 69 000 000 Kč byla připsána na zvláštní účet společnosti, vedený u společnosti Deutsche Ban k Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, číslo účtu 3100100029/7910, s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všech ny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. do 17. 1. 2007 od 2. 1. 2007

Společnost byla založena podle par.154 a násl.zák.č.513/1991 Sb. a zák.č.248/1992 Sb. bez upisování akcií. Notářský zápis o roz- hodnutí zakladatele o založení společnosti, schválení stanov a volbě orgánů společnosti byl pořízen dne 6.9.1993. do 4. 9. 2002 od 22. 10. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 160 000 000 Kč

od 10. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 360 000 000 Kč

do 10. 10. 2012 od 29. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 170 000 000 Kč

do 29. 6. 2009 od 29. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 29. 8. 2008 od 17. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 17. 1. 2007 od 4. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 4. 9. 2002 od 22. 10. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 600 od 30. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 600 do 30. 12. 2013 od 10. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 600 do 10. 10. 2012 od 29. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 700 do 29. 6. 2009 od 29. 8. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 700 do 29. 8. 2008 od 17. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 17. 1. 2007 od 11. 2. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 11. 2. 2004 od 10. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 10. 11. 1998 od 22. 10. 1993

Statutární orgán

7 fyzických osob

Tomáš Kočka

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Malebná 2067/25, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ondřej Frydrych

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Gorkého 704/9, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Petr Janák

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

Nebušická 885, Praha, 164 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Rozehnal

Předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 21. 10. 2014

Na Marně 1135/7, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Khalid Al Husseini

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 21. 6. 2016

Lísková 499, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Petr Kohout

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 7. 2016

vznik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Na dlážděnce 2463/1b, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Rozehnal

Předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 21. 10. 2014

Terronská 812/29, Praha, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Zonky s.r.o.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda dozorčí rady

  My Air a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Air Bank a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

 • Člen dozorčí rady

  Home Credit a.s.

  Nové sady 996/25, Brno, 602 00

Historické vztahy

Ing. Petr Kohout

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 15. 9. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 16. 9. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Na dlážděnce 2463/1b, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Kohout

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 7. 2016

vznik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 16. 9. 2014

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Rozehnal

Předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 21. 10. 2014

Terronská 812/29, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Horák

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 5. 10. 2012

zánik funkce: 15. 9. 2014

Nad Vernerákem 1579/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Sonia Slavtcheva

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2011 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 19. 7. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2012

Na Fialce II 1661/7, Praha 6, 163 00, Česká republika

Mgr. Pavel Rozehnal

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 14. 10. 2014

vznik členství: 21. 10. 2009

zánik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2011

zánik funkce: 21. 10. 2014

Terronská 812/29, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Khalid Husseini

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 20. 6. 2016

Lísková 499, Jesenice, 252 42, Česká republika

Mgr. Pavel Rozehnal

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2011 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 21. 10. 2009

vznik funkce: 14. 3. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2011

Terronská 812/29, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Rozehnal

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 30. 3. 2011

vznik členství: 21. 10. 2009

vznik funkce: 21. 10. 2009

Terronská 812/29, Praha 6, 160 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Fukala

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2010

vznik členství: 30. 8. 2008

zánik členství: 29. 4. 2010

vznik funkce: 30. 8. 2008

zánik funkce: 29. 4. 2010

Petrovská 127/1, Praha 5, 155 21, Česká republika

Luboš Berkovec

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 11. 2009

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 20. 10. 2009

vznik funkce: 19. 6. 2009

zánik funkce: 20. 10. 2009

Rasošky 15, 552 21, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Pfauser

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2008 - Poslední vztah: 21. 4. 2011

vznik členství: 2. 10. 2008

zánik členství: 14. 4. 2011

vznik funkce: 2. 10. 2008

zánik funkce: 14. 4. 2011

Klaricova 3, České Budějovice, 370 04, Česká republika

RNDr. Jaroslav Fukala

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2008 - Poslední vztah: 21. 8. 2009

vznik členství: 30. 8. 2008

vznik funkce: 30. 8. 2008

Na Poříčí 14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Janák

předseda představenstva

První vztah: 6. 2. 2007 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 26. 1. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2011

Lumírova 115/17, Praha 2, 128 00, Česká republika

Ing. Pavel Janský

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2007 - Poslední vztah: 29. 9. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 29. 8. 2008

Musílkova 13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 6. 2. 2007

vznik členství: 18. 7. 2006

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 18. 7. 2006

zánik funkce: 25. 1. 2007

Smidarská 742, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 11. 10. 2006

vznik členství: 30. 7. 2001

zánik členství: 17. 7. 2006

vznik funkce: 2. 4. 2002

zánik funkce: 17. 7. 2006

Smidarská 742, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Pfauser

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 9. 12. 2008

vznik členství: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 10. 2003

Klaricova 3, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Renata Kapicová

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 6. 2. 2007

vznik členství: 1. 10. 2003

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 1. 10. 2003

zánik funkce: 25. 1. 2007

Střížkovská 36, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Pavel Janda

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 1. 4. 2002

zánik členství: 30. 9. 2003

zánik funkce: 30. 9. 2003

K Cikánce 323, Praha 5, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

vznik členství: 30. 7. 2002

vznik funkce: 2. 4. 2002

Krausova 605, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Robert Potáč

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 2. 11. 2001

zánik členství: 30. 9. 2003

zánik funkce: 30. 9. 2003

Františka Křížka 13, Praha 7, Česká republika

ing. Václav Soukup

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

vznik funkce: 30. 7. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

Na Kocínce 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Aleš Minx

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

zánik členství: 2. 11. 2001

vznik funkce: 30. 7. 2001

zánik funkce: 2. 11. 2001

Na Hvězdárně 429/28, Praha 5, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

vznik funkce: 30. 7. 2001

Krausova 605, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Ondřej Tyrpekl

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik funkce: 30. 7. 2001

Krausova 604, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Ondřej Tyrpekl

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

Krausova 604, Praha 1O, 199 00, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1997 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik funkce: 30. 7. 2001

Záhřebská 9, Praha 2, Česká republika

ing. Aleš Minx

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 1997 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

zánik funkce: 30. 7. 2001

Pod vlkem 121, Praha 5 - Stodůlky, 150 00, Česká republika

Ing. Vladimír Čech

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 1997 - Poslední vztah: 2. 2. 2001

Mánesova 10, Praha 2, Česká republika

Renáta Hacklová

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Hlavatého 663, Praha 4, Česká republika

RNDr. Petr Krýda

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Nad Úslavou 22, Plzeň, Česká republika

ing. Zdeněk Hebký CSc.

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Svidnická 4, Praha 8-Troja, 180 00, Česká republika

Při právním jednání společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo společně nejméně dva členové představenstva.

od 25. 6. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo společně dva členové představenstva.

do 25. 6. 2014 od 18. 4. 2011

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 18. 4. 2011 od 11. 2. 2004

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

do 11. 2. 2004 od 10. 9. 2001

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytitěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněná osoba (oprávněné osoby) svůj podpis.

do 10. 9. 2001 od 30. 7. 1997

Způsob jednání a podepisování za společnost: za společnost jedna- jí a podepisují členové představenstva každý samostatně. podepi- sují se tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 30. 7. 1997 od 22. 10. 1993

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Mgr. Filip Vančo

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 2. 8. 2017

vznik funkce: 2. 8. 2017

Mikulova 1571/15, Praha, 149 00, Česká republika

Mgr. Pavla Ševčíková

členka dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Olgy Havlové 2874/4, Praha, 130 00, Česká republika

Filip Vančo

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 3. 7. 2017

Mikulova 1571/15, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Daniela Razimová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 2. 10. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

Lysolajské údolí 321/70, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Daniela Razimová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 6. 8. 2012

Lysolajské údolí 321/70, Praha, 165 00, Česká republika

David Paták

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 27. 3. 2014

Mokrá-Horákov 214, 664 04, Česká republika

Filip Vančo

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 1. 8. 2012

Mikulova 1571/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Filip Vančo

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2017 - Poslední vztah: 7. 8. 2017

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 1. 8. 2017

vznik funkce: 3. 7. 2017

zánik funkce: 1. 8. 2017

Mikulova 1571/15, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Daniela Razimová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 2. 10. 2016

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2017

Lysolajské údolí 321/70, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Daniela Razimová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 1. 10. 2011

zánik členství: 1. 10. 2016

vznik funkce: 6. 8. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2016

Lysolajské údolí 321/70, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Daniela Razimová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 6. 8. 2012

Petra Slezáka 548/8, Praha, 186 00, Česká republika

Ing. Daniela Razimová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 1. 10. 2011

vznik funkce: 6. 8. 2012

Petra Slezáka 548/8, Praha 8, 186 00, Česká republika

Filip Vančo

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2017

vznik členství: 1. 8. 2012

Mikulova 1571/15, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Daniela Razimová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2011 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 1. 10. 2011

Petra Slezáka 548/8, Praha 8, 186 00, Česká republika

Dušan Malota

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 31. 7. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2012

Loudova 2431/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Šimůnek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 10. 2011

vznik členství: 2. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 2. 2. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2011

Hakenova 920/3, Praha 9, 196 00, Česká republika

David Paták

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2009 - Poslední vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 26. 3. 2009

zánik členství: 26. 3. 2014

zánik funkce: 26. 3. 2014

Mokrá-Horákov 59, 664 04, Česká republika

JUDr. Václav Audes

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2011

vznik členství: 2. 10. 2008

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 3. 10. 2008

zánik funkce: 20. 6. 2011

Nad Kapličkou 2337/22, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Zuzana Křivínková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2005 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 1. 2. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2005

zánik funkce: 1. 2. 2010

Sáňkařská 22, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Stanislav Osička

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 14. 5. 2009

vznik členství: 25. 3. 2004

zánik členství: 25. 3. 2009

vznik funkce: 25. 3. 2004

zánik funkce: 25. 3. 2009

Morávky 1409, Velké Bílovice, Česká republika

Ing. Šárka Endrlová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 4. 2005

vznik členství: 1. 10. 2003

zánik členství: 29. 1. 2005

vznik funkce: 1. 10. 2003

zánik funkce: 29. 1. 2005

Bělocerkevská 633/8, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Šárka Krochmalová

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

vznik členství: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 10. 2003

Sídliště 840, Třemošná, 330 11, Česká republika

JUDr. Václav Audes

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 9. 12. 2008

vznik členství: 1. 10. 2003

vznik funkce: 3. 10. 2003

Nad Kapličkou 2337/22, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Oldřich Černoch CSc.,

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

vznik členství: 1. 4. 2002

zánik členství: 29. 2. 2004

zánik funkce: 29. 2. 2004

Na Parukářce 3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Mgr. Pavel Teplý

člen

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 1. 4. 2002

zánik členství: 30. 9. 2003

zánik funkce: 30. 9. 2003

Poznaňská 5, Brno, 616 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2002 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 30. 9. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2002

zánik funkce: 30. 9. 2003

Ke skalkám 3086/70, Praha 10, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

člen

První vztah: 10. 9. 2001 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

vznik funkce: 18. 6. 2001

Ke skalkám 3086/70, Praha 10, Česká republika

Ing. Zuzana Hekelová

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

vznik funkce: 18. 1. 1999

zánik funkce: 31. 3. 2002

Rabyňská 751/11, Praha 4 - Kamýk, 142 00, Česká republika

ing. Martin Dindoš

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 10. 9. 2001

Masarykova 690, Neratovice, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

předseda

První vztah: 30. 7. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 2002

vznik funkce: 14. 1. 1997

zánik funkce: 31. 3. 2002

Krouzova 3049, Praha 4 - Modřany, Česká republika

Ing. Libor Motejlek

člen

První vztah: 30. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Daškova 3089/32, Praha 4, Česká republika

Ing. Alena Bernreiterová

člen

První vztah: 30. 7. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

Modrá 1978/4, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

ing. Petr Jeníček

člen

První vztah: 22. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Na svépomoci 432/III, Soběslav, Česká republika

Jaroslav Neumann

člen

První vztah: 22. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Krouzova 3049, Praha 4-Modřany, Česká republika

Mgr. Lenka Kalinová

člen

První vztah: 22. 10. 1993 - Poslední vztah: 30. 7. 1997

Plaňanská 524, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztahy firmy Home Credit International a.s.

PPF a.s.

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 2. 2. 2002

Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jitka Mašátová

  člen dozorčí rady

  Heinemannova 2698/11, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Ladislav Chvátal

  člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Smidarská 742, Praha, 190 14, Česká republika

 • Ing. Kateřina Jirásková

  předseda představenstva, předsedkyně představenstva

  Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Ondřej Chaloupecký

  člen dozorčí rady

  Chuchelna 55, 513 01, Česká republika

 • Mgr. Lubomír Král

  člen představenstva

  K Palečku 2711/36, Praha, 193 00, Česká republika

 • Ing. Aleš Minx

  předseda dozorčí rady

  Nad hradním vodojemem 1083/43, Praha, 162 00, Česká republika

 • Vladimír Mlynář

  člen představenstva

  Jindrova 911, Praha, 155 00, Česká republika

Akcionáři

Home Credit B.V.

Strawinskylaan 933, Nizozemské království, Amsterdam

od 25. 6. 2014

Home Credit B.V.

Nizozemské království

do 25. 6. 2014 od 10. 5. 2007

Home Credit B.V.

Nizozemské království

do 10. 5. 2007 od 18. 3. 2002

PPF a.s., IČ: 25099345

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4, 140 21

do 2. 2. 2002 od 6. 10. 1999

PPF investiční společnost, a.s., IČ: 43222277

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4, 140 21

do 6. 10. 1999 od 2. 6. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 1. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 1. 1997

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.