Hlavní navigace

Hotel - Restaurant Classic, a.s.

Firma Hotel - Restaurant Classic, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5303, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 18 700 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25658051

Sídlo:

Masarykovo náměstí 18, Lány, 270 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 4. 1998

DIČ:

CZ25658051

Aktuální kontaktní údaje Hotel - Restaurant Classic, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5303, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Hotel - Restaurant Classic, a.s. od 17. 7. 2015

Obchodní firma

Hotel - Restaurant Classic, a.s. do 17. 7. 2015 od 23. 6. 2015

Obchodní firma

Hotel - Restaurant Classic, a.s. do 23. 6. 2015 od 7. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 7. 4. 1998

adresa

Masarykovo náměstí 18
Lány 27061 od 25. 5. 2017

adresa

18
Lány 27061 do 25. 5. 2017 od 7. 4. 1998

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 6. 2006

specializovaný maloobchod do 15. 6. 2006 od 18. 9. 2002

zprostředkování služeb do 15. 6. 2006 od 18. 9. 2002

poskytování ubytování do 15. 6. 2006 od 7. 4. 1998

hostinská činnost do 15. 6. 2006 od 7. 4. 1998

pořádání výstav do 15. 6. 2006 od 7. 4. 1998

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář schválil zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti o částku 9,700.000,- Kč (slovy: devět milionů sedmset tisíc korun českých) s tím že upisování akcií nad částku 9,700.000,- Kč (slo vy: devět milionů sedmset tisíc korun českých) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 9 (slovy:devět) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní k urs každé z upisováných akcií činí 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Dále bude vydáno 7 (slovy:sedm) kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Místo pro upisování akcií bude v sídle společnosti Group 77 a.s., Praha 1, Těšnov 1/1059. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví dva týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv y o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upisovateli, a to doporučeným dopisem spolu s oznámením, že bylo rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti Group 77 a.s. vůči společnosti Hotel -Restaurant Classic, a.s. proti pohledávce společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. na splacení emisního kursu. Pohledávky společnosti Group 77 a.s . vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. vznikly na základě : - kupní smlouvy uzavřené dne 20. dubna 2004 mezi společností Charouz Holding, a.s., jako prodávájícím a společností Hotel - Restaurant Classic, a.s., jako kupujícím ohledně nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 620 v katastru nemovitostí u Kat astrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník, pro obec a katastrální území Lány. Pohledávka vyplývající z uvedené kupní smlouvy byla částečně postoupena smlouvou o postoupení pohledávky, která byla mezi společností Charouz Ho lding, a.s., jako postupitelem a společností Group 77 a.s., jako postupníkem, uzavřena dne 21. září 2004. - uznání závazku učiněného dlužníkem a to společností Hotel - Restaurant Classic, a.s. dne 27. října 2004 ve prospěch společnosti Group 77 a.s., jako věřitele. Z výše uvedených titulů činí celková výše pohledávek společnosti Group 77 a.s. vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. částku 9,749.540,- Kč (slovy: devět milionů sedmsetčtyřicetdevět tisíc pětsetčtyřicet korun českých). Jediný akcionář v působn osti valné hromady schvaluje započtení specifikovaných pohledávek společnosti Group 77 a.s. ve výši 9,700.000,- Kč proti pohledávce společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 14 dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení upisovateli. Tento návrh smlouvy o započtení společnost zašle upisovateli doporuč eným dopisem bez zbytečného odkladu poté, co jí bude upisovatelem doručena smlouva o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 21. 2. 2005 od 5. 1. 2005

Jediný akconář schválil zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti o částku 8.000.000,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých) s tím,že upisování akcií nad částku 8.000.000,-Kč (slovy:osmmilionů korun českých) se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,- Kč. Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře. Místo pro upisování akcií bude v sídle společnosti Charouz Group a.s., Praha 1, Těšnov 1/1059. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví dva týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku upisovateli, a to doporučeným dopisem spolu s oznámením, že bylo usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Charouz Group a.s. vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. proti pohledávce společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. na splacení emisního kursu. Pohledávka společnosti Charouz Group a.s. vůči společnosti Hotel - Restaurant Classic, a.s. vznikla na základě dohody o úvěru uzavřené dne 2.září 2002 mezi společností Charouz Group a.s., jako věřitelem a společností Hotel - Restaurant Classic, a.s., jako dlužníkem. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 14 dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení upisovateli. Tento návrh smlouvy o započtení společnost zašle upisovateli doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, co jí bude upisovatelem doručena smlouva o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. do 7. 5. 2003 od 2. 2. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 700 000 Kč

od 21. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 9 000 000 Kč

do 21. 2. 2005 od 7. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 5. 2003 od 22. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 22. 10. 1999 od 7. 4. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 od 2. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 97 od 2. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 2. 2. 2015 od 21. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 97 do 2. 2. 2015 od 21. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 90 do 21. 2. 2005 od 7. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 7. 5. 2003 od 7. 4. 1998

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

JUDr. Ing. Vladimír Kostka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2020

vznik členství: 20. 4. 2020

Sechterova 1509/15, Praha, 148 00, Česká republika

Historické vztahy

Dita Trajboldová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2015 - Poslední vztah: 21. 5. 2020

vznik členství: 12. 1. 2015

zánik členství: 12. 1. 2020

V podhájí 614/26, Praha, 147 00, Česká republika

Veronika Balíková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 17. 8. 2007

zánik členství: 17. 8. 2012

zánik funkce: 17. 8. 2012

Malá Hraštice 134, 262 03, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 17. 8. 2007

zánik členství: 17. 8. 2012

zánik funkce: 17. 8. 2012

U Zahrádek 144, Praha 10, 103 00, Česká republika

Dita Trajboldová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 17. 8. 2007

zánik členství: 17. 8. 2012

vznik funkce: 17. 8. 2007

zánik funkce: 17. 8. 2012

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Dita Trajboldová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 17. 8. 2007

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Veronika Balíková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 7. 2013

vznik členství: 17. 8. 2007

Malá Hraštice 134, 262 03, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2007 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

U Zahrádek 144, Praha 10, 103 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2007 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 17. 8. 2007

U Zahrádek 144, Praha 10, 103 00, Česká republika

Veronika Balíková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 17. 8. 2007

Malá Hraštice 134, Malá Hraštice, 262 03, Česká republika

Květoslav Vilímek

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik členství: 29. 4. 2002

zánik členství: 25. 6. 2007

Sudoměřská 1620/21, Praha 3, 130 00, Česká republika

Vladimír Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik funkce: 10. 4. 2001

zánik funkce: 17. 6. 2005

Příčná 395, Lány, 270 61, Česká republika

Danuše Ciprianová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

zánik členství: 29. 4. 2002

vznik funkce: 10. 4. 2001

Na Vrstvách 1104/46, Praha 4, 140 00, Česká republika

Šárka Gáliková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik funkce: 10. 4. 2001

Parmská 352, Praha 10, 109 00, Česká republika

Dita Trajboldová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

zánik členství: 1. 4. 2003

vznik funkce: 7. 4. 1998

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jana Hósová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

zánik funkce: 10. 4. 2001

Šeříková 259, Přezletice, 250 73, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 29. 6. 2018

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jiří Nedvěd

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 18. 7. 2018

vznik členství: 3. 11. 2017

zánik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 3. 11. 2017

zánik funkce: 29. 6. 2018

Vysocká 626/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Nedvěd

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 18. 7. 2018

vznik členství: 3. 11. 2017

zánik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 3. 11. 2017

zánik funkce: 29. 6. 2018

Vysocká 626/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Charouz

Člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 18. 5. 2017

zánik členství: 3. 11. 2017

vznik funkce: 18. 5. 2017

zánik funkce: 3. 11. 2017

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

Člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

vznik členství: 18. 5. 2017

zánik členství: 3. 11. 2017

vznik funkce: 18. 5. 2017

zánik funkce: 3. 11. 2017

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Martin Mikeš

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2017

vznik členství: 15. 6. 2015

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 15. 6. 2015

zánik funkce: 18. 5. 2017

5. května 1660/39, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Mikeš

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2017

vznik členství: 15. 6. 2015

zánik členství: 18. 5. 2017

vznik funkce: 15. 6. 2015

zánik funkce: 18. 5. 2017

5. května 1660/39, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Mikeš

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 15. 6. 2015

vznik funkce: 15. 6. 2015

5. května 1660/39, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Antonín Charouz

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2015 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 12. 1. 2015

zánik členství: 15. 6. 2015

zánik funkce: 15. 6. 2015

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Andrea Havlíčková

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2013 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 12. 1. 2015

zánik funkce: 12. 1. 2015

Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Kučera

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2013

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 30. 4. 2013

Turgeněvova 13, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Mgr. Michaela Hanelová

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2006 - Poslední vztah: 12. 3. 2008

vznik členství: 1. 1. 2004

zánik členství: 1. 3. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2004

zánik funkce: 1. 3. 2008

Polská 4/1090, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Michaela Bošková

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2004 - Poslední vztah: 22. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2004

tř. Osvobození 1514/44, Karviná, Česká republika

Jan Ciprian

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2002 - Poslední vztah: 6. 2. 2004

vznik členství: 7. 4. 1998

zánik členství: 1. 1. 2004

zánik funkce: 1. 1. 2004

Před Mosty 11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Barbora Urbánková

člen

První vztah: 22. 10. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik členství: 7. 4. 1998

zánik členství: 29. 4. 2002

Karpatská 3/858, Praha 10, Česká republika

Jan Trajbold

člen-předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

vznik funkce: 7. 4. 1998

zánik funkce: 22. 10. 2001

V podhájí 614/26, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jan Ciprian

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 9. 2002

Před Mosty 11, Praha 9, Česká republika

Boris Žák

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 22. 10. 1999

Italská 2313, Kladno II, 272 01, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 2. 2. 2015

Za společnost jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva.

do 2. 2. 2015 od 18. 9. 2002

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně.

do 18. 9. 2002 od 7. 4. 1998

Další vztahy firmy Hotel - Restaurant Classic, a.s.

Historické vztahy

Jiří Nedvěd

První vztah: 12. 12. 2017 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

Vysocká 626/13, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Auto Corson a.s.

První vztah: 12. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 12. 2017

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Lojka

  člen představenstva

  Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 29. 11. 2015 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Lojka

  člen představenstva

  Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 2. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2015

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Lojka

  člen představenstva

  Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 22. 12. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2015

Kolbenova 609/38, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Lojka

  člen představenstva

  Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Group 77 a.s.

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Antonín Charouz

  člen představenstva

  Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

 • Markéta Charouzová

  člen dozorčí rady

  Malostranské náměstí 38/24, Praha, 118 00, Česká republika

Group 77 a.s.

První vztah: 4. 9. 2001 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Antonín Charouz

  člen představenstva

  Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

 • Markéta Charouzová

  člen dozorčí rady

  Malostranské náměstí 38/24, Praha, 118 00, Česká republika

ACT Praha a.s.

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2001

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

Akcionáři

JIŘÍ NEDVĚD

Vysocká 626/13, Česká republika, Žďár nad Sázavou, 591 01

do 3. 3. 2020 od 12. 12. 2017

Auto Corson a.s., IČ: 27192237

Služeb 256/5, Česká republika, Praha, 108 00

do 12. 12. 2017 od 12. 5. 2016

Auto Charouz a.s., IČ: 27192237

Služeb 256/5, Česká republika, Praha, 108 00

do 12. 5. 2016 od 29. 11. 2015

Auto Charouz a.s., IČ: 27192237

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 29. 11. 2015 od 2. 2. 2015

HENDON a.s., IČ: 27192237

Fügnerovo náměstí, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 2. 2. 2015 od 22. 12. 2005

Group 77 a.s., IČ: 26115492

Těšnov, Česká republika, Praha 1

do 22. 12. 2005 od 21. 2. 2005

Charouz Group, a.s., IČ: 26115492

Těšnov, Česká republika, Praha 1

do 21. 2. 2005 od 4. 9. 2001

Charouz Holding, a.s., IČ: 60196483

Těšnov, Česká republika, Praha 1

do 4. 9. 2001 od 7. 4. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).