Hlavní navigace

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

Firma Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1097, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 40 550 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60913827

Sídlo:

Malé náměstí 111/4, Hradec Králové, 500 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 6. 1994

DIČ:

CZ60913827

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46730 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
791 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1097, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. od 28. 11. 1997

Obchodní firma

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. (zkratka: HLDS a.s.) do 28. 11. 1997 od 6. 6. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 6. 6. 1994

adresa

Malé náměstí 111/4
Hradec Králové 50003 od 21. 9. 2016

adresa

Malé náměstí 111
Hradec Králové 50200 do 21. 9. 2016 od 18. 9. 2006

adresa

Přemyslova 1106
Hradec Králové 50168 do 18. 9. 2006 od 6. 6. 1994

Předmět podnikání

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím od 25. 6. 2007

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob od 23. 6. 2003

Velkoobchod od 28. 1. 2002

Provozování cestovní agentury od 28. 1. 2002

Zprostředkování obchodu od 28. 1. 2002

Zprostředkování služeb od 28. 1. 2002

Reklamní činnost a marketing od 28. 1. 2002

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software od 28. 1. 2002

Specializovaný maloobchod do 9. 11. 2002 od 28. 1. 2002

provozování cestovní agentury do 28. 1. 2002 od 7. 9. 2001

pronájem software do 28. 1. 2002 od 6. 11. 2000

marketing do 28. 1. 2002 od 13. 5. 1999

zprostředkování obchodní činnosti do 28. 1. 2002 od 26. 5. 1998

zprostředkování služeb v oblasti přepravy zboží do 28. 1. 2002 od 26. 5. 1998

provozování cestovní kanceláře do 7. 9. 2001 od 1. 9. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 28. 1. 2002 od 6. 6. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., IČO 609 13 827, se sídlem Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, rozhodla dne 11. března 2020 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s., IČO: 609 13 827, se sídlem Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, která je zapsaná ode dne 6. června 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 1097 (dále jako "společnost") se snižuje o 40.450.000,- Kč z hodnoty 81.000.000,- Kč na hodnotu 40.550.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií společností. Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v držení společnosti. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno s použitím následujících vlastních akcií společnosti, které jsou dosud v držení společnosti: 551 kusů následujících kmenových akcií emitovaných společností, znějících na jméno v listinné podobě: 49 ku sů akcií č. 000052 až 000100 ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 100.000,- Kč, 244 kusů akcií č. 000357 až 000600 ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 50.000,- Kč, 49 kusů akcií č. 000652 až 000700 ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akci e 100.000,- Kč, 49 kusů akcií č. 000752 až 000800 ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 50.000,- Kč, 10 kusů akcií č. 000801 až 000810 ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 100.000,- Kč, 150 kusů akcií č. 000961 až 001110 ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 100.000,- Kč, (dále jen "akcie"). Akcie se zrušují k okamžiku účinnosti snížení základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo způsobem, který je stanoven účetními předpisy. do 23. 7. 2020 od 16. 3. 2020

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisování akcií nad částku 1 000 000,- Kč se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 ks (slovy: deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě. Všechny nové akcie společnosti budou upsány akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dní a počne běžet ode dne doručení písemné výzvy představenstva učiněné bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Lhůta pro splacení smisního kursu nových akcií činí 14 dní od upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií musí být zcela splacen peněžitým vkladem na zvláštní bankovní účet Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s. č. 1006006205/5500 vedený u REIFFEISEN BA NK, pobočka Hradec Králové. do 1. 12. 2003 od 24. 9. 2003

Akcie: Převod všech akcií na jméno je omezen tak, že bez předchozího písemného souhlasu představenstva jej nelze platně uskutečnit. Představenstvo je povinno dát souhlas k převodu, pokud dochází k převodu akcií na jméno s využitím předkupního práva na koupi akcií dle následujícího odstavce. Představenstvo nedá souhlas k převodu, pokud akcionář, který hodlá převést tyto akce, porušil předkupní právo na koupi akcií dle téhož odstavce. Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsou povinni v žádosti o souhlas k převodu prokázat představenstvu realizaci nebo zánik předkupního práva. Představenstvo je povinno rozhodnout a oznámit svůj souhlas nebo nesouhlas nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti akcionáře, jinak platí, že byl souhlas udělen. Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsou povinni nabídnout tyto akcie nejprve ostatním majitelům akcií na jméno, a to písemným doporučeným dopisem prostřednictvím představenstva společnosti. V nabídce musí uvést cenu, za kterou své akcie nabízí k prodeji, nejvíce však za cenu, která se rovná podílu na čistém obchodním majetku společnosti. Představenstvo je povinno nabídku dle předchozího odstavce doručit majitelům ostatních akcií na jméno do 15 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Pokud ostatní majitelé akcií na jméno hodlají využít předkupní právo na koupi akcií, jsou povinni do jednoho měsíce od doručení nabídky představenstvem sdělit písemným doporučeným dopisem nabízejícímu akcionáři, že nabídku akceptují, jinak jejich předkupní právo na koupi akcií zaniká. od 28. 1. 2002

A K C I E : ----------- Převod všech akcií na jméno je omezen tak, že bez předchozího písemného souhlasu představenstva jej nelze platně uskutečnit. Představenstvo je povinno dát souhlas k převodu, pokud dochází k převodu akcií na jméno s využitím předkupního práva na koupi akcií dle následujícího odstavce. Představenstvo nedá souhlas k převodu, pokud akcionář, který hodlá převést tyto akcie, purušil předkupní právo na koupi akcií dle téhož odstavce. Představenstvo je povinno oznámit svůj souhlas nebo nesouhlas nejpozději do jednoho měsíce, kdy byla prokázána realizace nebo zánik předkupního práva, jinak platí za udělený nebo neudělený. Majitelé akcií na jméno, kteří hodlají převést tyto akcie, jsou povinni nabídnout tyto akcie nejprve ostatním majitelům akcií na jméno, a to písemným doporučeným dopisem prostřednictvím představenstva společnosti. V nabídce musí uvést cenu, za kterou své akcie nabízí k prodeji nejvíce však za cenu, která se rovná podílu na čistém obchodním jmění společnosti. Představenstvo je povinno nabídku dle předchozího odstavce doručit majitelům ostatních akcií na jméno do 15 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Pokud ostatní majitelé akcií na jméno hodlají využít předkupní právo na koupi akcií, jsou povinni do jednoho měsíce od doručení nabídky představenstvem sdělit písemným doporučeným dopisem nabízejícímu akcionáři, že nabídku akceptují, jinak jejich předkupní právo na koupi akcií zaniká. do 28. 1. 2002 od 13. 5. 1999

Základní jmění společnosti se zvyšuje o 25 000 000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) z hodnoty 10 000 000,- Kč na hodnotu 35 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku 25 000 000,- Kč se nepřipouští. Základní jmění se zvyšuje upsáním 300 ks (slovy: tři sta kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v listinné podobě a 200 ks (slovy: dvě stě kusů) nových prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v listinné podobě. Všechny nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání současným akcionářům společnosti s využitím přednostního práva za emisní kurs 50 000,- Kč jedné akcie. Současní akcionáři mají přednostní právo upsat nové akcie společnosti v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat pět nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-. Na jednu dosavadní prioritní akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat pět nových prioritních akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní a počne běžet ode dne uvedeného v písemné výzvě představenstva učiněné bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání akcionářům společnosti na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku za emisní kurs 50 000,- Kč jedné akcie. Místem pro upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku je sídlo společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68. Lhůta pro upsání akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku činí 14 dní ode dne následujícího po dni, v němž uplyne lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé v obou zmíněných případech upisování povinni splatit peněžitými vklady nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet č. 552190287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Hradec Králové. do 11. 12. 1998 od 4. 11. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 550 000 Kč

od 23. 7. 2020

Základní kapitál

vklad 81 000 000 Kč

do 23. 7. 2020 od 25. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

do 25. 6. 2007 od 1. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 1. 12. 2003 od 24. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 45 000 000 Kč

do 24. 9. 2003 od 9. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 35 000 000 Kč

do 9. 11. 2002 od 11. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 11. 12. 1998 od 1. 7. 1998

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 1. 7. 1998 od 11. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 3. 1996 od 6. 6. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 52 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 67 od 23. 7. 2020
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 od 25. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 310 do 23. 7. 2020 od 25. 6. 2007
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 240 od 1. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 130 do 25. 6. 2007 od 1. 12. 2003
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 25. 6. 2007 od 1. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 360 do 23. 7. 2020 od 1. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 120 do 1. 12. 2003 od 24. 9. 2003
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 1. 12. 2003 od 24. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 360 do 1. 12. 2003 od 24. 9. 2003
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 240 do 1. 12. 2003 od 24. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 120 do 24. 9. 2003 od 9. 11. 2002
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 24. 9. 2003 od 9. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 300 do 24. 9. 2003 od 9. 11. 2002
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 200 do 24. 9. 2003 od 9. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 300 do 9. 11. 2002 od 11. 12. 1998
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 200 do 9. 11. 2002 od 11. 12. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 9. 11. 2002 od 4. 11. 1998
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 9. 11. 2002 od 4. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 4. 11. 1998 od 1. 7. 1998
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 40 do 4. 11. 1998 od 1. 7. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 1. 7. 1998 od 11. 3. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 11. 3. 1996 od 23. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 6. 6. 1994 od 6. 6. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 23. 3. 1995 od 6. 6. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Vendula Dejnožková

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 29. 7. 2019

Hybernská 1012/30, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  CFF s.r.o.

  Helénská 1799/4, Praha, 120 00

Milan Nejedlý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 7. 8. 2017

Čs. Armády 62, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Josef Missberger

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2017

Malá Ulička 58, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jiří Kozák

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 31. 7. 2017

zánik členství: 29. 7. 2019

Býšť 110, 533 22, Česká republika

JUDr. Martin Valdauf MBA

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 31. 7. 2017

zánik členství: 29. 7. 2019

Ke Karlovu 461/8, Praha, 120 00, Česká republika

Milan Nejedlý

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 14. 9. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2017

Čs. Armády 62, Beroun, 266 01, Česká republika

Milan Nejedlý

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 14. 9. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2017

Čs. Armády 62, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Josef Missberger

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Malá Ulička 58, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Ing. Miloš Pochobradský

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Bačetín 141, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Babka

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Benešov 1, 256 01, Česká republika

Ing. Vladimír Babka

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Benešov 1, 256 01, Česká republika

Mgr. Jiří Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Býšť 110, 533 22, Česká republika

Ing. Miloš Pochobradský

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Bačetín 141, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Býšť 110, 533 22, Česká republika

JUDr. Martin Valdauf MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Ke Karlovu 461/8, Praha, 120 00, Česká republika

Milan Nejedlý

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 14. 9. 2015

Čs. Armády 62, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Josef Missberger

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Malá Ulička 58, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Milan Nejedlý

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 14. 9. 2015

Čs. Armády 62, Beroun, 266 01, Česká republika

JUDr. Martin Valdauf MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Ke Karlovu 461/8, Praha, 120 00, Česká republika

JUDr. Martin Valdauf MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

Ke Karlovu 461/8, Praha, 120 00, Česká republika

JUDr. Martin Valdauf MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2015

Ke Karlovu 461/8, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Miroslav Matějka

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

vznik funkce: 2. 2. 2015

Býšť 107, 534 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Matějka

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 2. 2. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2015

Býšť 107, 534 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2015

Býšť 110, 533 22, Česká republika

Ing. Petr Pradáč

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

Pod Černým vrchem 249, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Mgr. Jiří Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

Býšť 110, 533 22, Česká republika

Ing. Petr Pradáč

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2015

Pod Černým vrchem 249, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Ing. Zdeněk Šanda

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

Mládežnická 698, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Šanda

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2015

Mládežnická 698, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Pochobradský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2015

Bačetín 141, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Pochobradský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 12. 2015

vznik členství: 15. 12. 2014

Bačetín 141, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Šanda

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Mládežnická 698, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Pradáč

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Pod Černým vrchem 249, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Mgr. Jiří Kozák

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Býšť 110, 533 22, Česká republika

Ing. Miloš Pochobradský

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Bačetín 141, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Martin Valdauf

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Ke Karlovu 461/8, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Miroslav Matějka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 15. 12. 2014

Býšť 107, 534 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Miroslav Matějka

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 9. 1. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 9. 1. 2012

zánik funkce: 2. 6. 2014

Býšť 107, 534 01, Česká republika

Zdeněk Šanda

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 9. 1. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Mládežnická 698, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Aleš Stluka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Bechyňská 640, Praha, 199 00, Česká republika

Martin Valdauf

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Ke Karlovu 461/8, Praha, 120 00, Česká republika

Petr Pradáč

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Pod Černým vrchem 249, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  ENERGOWOOD CZ, a.s.

  Kalusova 968/12, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Jiří Kozák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Býšť 110, 533 22, Česká republika

Ing. Vlastimil Bažant

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Průběžná 574/26, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Pradáč

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Pod Černým vrchem 188, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Mgr. Aleš Stluka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Bechyňská 640, Praha 9, 199 00, Česká republika

JUDr. Martin Valdauf

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Šafaříkova 14, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Pradáč

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Pod Černým vrchem 188, Horní Maršov, 542 26, Česká republika

Ing. Marek Gala

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Tyršova 260, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Miroslav Matějka

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 9. 1. 2012

vznik funkce: 25. 8. 2008

zánik funkce: 9. 1. 2012

Býšť 107, 534 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Marek Gala

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

vznik funkce: 14. 4. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2008

Tyršova 260, Židlochovice, 667 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Schweidler Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

Elišky Krásnohorské 2358, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Šanda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 11. 2. 2008

zánik členství: 9. 1. 2012

Mládežnická 698/IV, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Ing. Miroslav Matějka

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 28. 6. 2007

Býšť, Hoděšovice 107, 534 01 Holice, Česká republika

Ing. Marek Gala

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2007

zánik členství: 24. 1. 2008

vznik funkce: 16. 4. 2007

zánik funkce: 24. 1. 2008

Tyršova 260, Židlochovice, 667 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Schweidler Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2007

zánik členství: 24. 1. 2008

Elišky Krásnohorské 2358, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miluše Kadeřávková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 12. 3. 2007

vznik funkce: 3. 8. 2005

zánik funkce: 12. 3. 2007

Jindřišská 714, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Helena Peterková

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 12. 3. 2007

Benátská 296, Litomyšl, 570 01, Česká republika

JUDr. Liboslav Jánský

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2005

tř. E. Beneše 1411, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Zbyněk Ježek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2005

vznik funkce: 27. 6. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2005

Očelice 39, České Meziříčí, PSČ 517 71, Česká republika

Ing. Miroslav Matějka

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 31. 7. 2007

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2007

Libčany 221, 503 22, Česká republika

JUDr. Liboslav Jánský

Člen

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 7. 9. 1998

tř.E.Beneše 1411, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Miroslav Matějka

Člen

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 7. 9. 1998

Libčany 221, PSČ 503 22, Česká republika

Ing. Zbyněk Ježek

Předseda

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 7. 9. 1998

Očelice 39, České Meziříčí, PSČ 517 71, Česká republika

Anna Víšková

Člen

První vztah: 6. 6. 1994 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Ambrožova 1057, Třebechovice p.O., 503 46, Česká republika

Zdena Jandová

Člen

První vztah: 6. 6. 1994 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Přemyslova 1283, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ilona Kulhánková

Předseda

První vztah: 6. 6. 1994 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Vysoká nad Labem 180, 503 31, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Gabriela Vysoká

Předsedkyně představenstva

První vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 7. 8. 2017

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Jan Vysoký

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2017

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Dejnožka

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 31. 7. 2017

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Peštuka

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 31. 7. 2017

zánik členství: 29. 7. 2019

Zvoníčkova 321, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  H.F.C. a.s.

  Dřevařská 904, Hradec Králové, 500 03

Mgr. Alena Langová

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 31. 7. 2017

zánik členství: 18. 3. 2019

Do Struh 397, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Zdeňka Jandová

členka představentsva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Přemyslova 1283/34, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Jan Vysoký

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Jan Vysoký

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Mgr. Gabriela Vysoká

předsedkyně představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 2. 2. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2017

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Mgr. Gabriela Vysoká

předsedkyně představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 2. 2. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2017

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Zdeňka Jandová

členka představentsva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Přemyslova 1283/34, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Ludvík Řičář

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Mimoňská 46, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ludvík Řičář

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Mimoňská 46, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Peštuka

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Zvoníčkova 321, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  H.F.C. a.s.

  Dřevařská 904, Hradec Králové, 500 03

Ing. Jaroslav Peštuka

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Zvoníčkova 321, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  H.F.C. a.s.

  Dřevařská 904, Hradec Králové, 500 03

František Dejnožka

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

František Dejnožka

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Mgr. Alena Langová

členka představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Do Struh 397, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Mgr. Alena Langová

členka představenstva

První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

Do Struh 397, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Ludvík Řičář

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Mimoňská 46, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Katarína Šafránková

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Ladova 841, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Zdeňka Jandová

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Přemyslova 1283/34, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Jan Vysoký

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

František Dejnožka

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Mgr. Gabriela Vysoká

Předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2014

zánik funkce: 15. 12. 2014

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Peštuka

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 12. 2015

vznik členství: 2. 6. 2014

zánik členství: 15. 12. 2014

Zvoníčkova 321, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  H.F.C. a.s.

  Dřevařská 904, Hradec Králové, 500 03

Gabriela Vysoká

předsedkyně představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 2. 6. 2014

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Jaroslav Peštuka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Zvoníčkova 321, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Zdeňka Jandová

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Přemyslova 1283/34, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ludvík Řičář

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Mimoňská 46, Liberec, 460 01, Česká republika

Katarína Šafránková

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Ladova 841, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

František Dejnožka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 20. 8. 2012

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Babka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 25. 6. 2012

Benešov 1, 256 01, Česká republika

Václav Mottl

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 25. 6. 2012

Rybova 1900/12, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Jan Vysoký

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 2. 6. 2014

Svatojánská 685/8, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ludvík Řičář

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 14. 12. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Mimoňská 46, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Appel

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Býšť 248, 533 22, Česká republika

Ing. Václav Mottl

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Rybova 1900/12, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Peštuka

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Zvoníčkova 321, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  H.F.C. a.s.

  Dřevařská 904, Hradec Králové, 500 03

Ing. Vladimír Babka

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

Benešov 1, 256 01, Česká republika

JUDr. Pavel Krpata

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 14. 12. 2009

Ortenova 334, Pardubice, 533 53, Česká republika

Ing. František Dejnožka

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 10. 4. 2012

vznik funkce: 13. 7. 2009

zánik funkce: 10. 4. 2012

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Ing. Barbora Klempířová

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 19. 3. 2012

Boží Dar 215, 362 62, Česká republika

Ing. Bedřich Foukal

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Vohnoutova 14, Brno, 625 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Vácha

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Joštova 3, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vladimír Babka

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Benešov 1, 256 01, Česká republika

Michal Sedláček

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Vodní 982/5, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. František Dejnožka

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 25. 8. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2009

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Ing. Roman Appel

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Býšť 248, 533 22, Česká republika

Ing. Václav Mottl

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2008 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 18. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Rybova 1900/12, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Miloš Šedivý

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

26. dubna 35, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Vladimír Babka

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

Benešov 1, 256 01, Česká republika

Ing. František Dejnožka

předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

vznik funkce: 25. 2. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2008

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Ing. Roman Appel

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

Býšť 248, 533 22, Česká republika

Ing. Vladimír Řihák

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

Martinovská 261/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Václav Mottl

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

Rybova 1900/12, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Michal Sedláček

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2008

vznik členství: 24. 1. 2008

zánik členství: 18. 8. 2008

Vodní 982/5, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Miloš Šedivý

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2007

zánik členství: 24. 1. 2008

26. dubna 35, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Václav Mottl

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2007

zánik členství: 24. 1. 2008

Kpt. Fechtnera 460/24, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Vladimír Babka

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2007

zánik členství: 24. 1. 2008

Benešov 1, 256 01, Česká republika

PhDr. Jiří Pospíšil

Člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2007

zánik členství: 24. 1. 2008

Kosmákova 40, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. František Dejnožka

Předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 12. 3. 2007

zánik členství: 24. 1. 2008

vznik funkce: 12. 3. 2007

zánik funkce: 24. 1. 2008

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Tomáš Víšek

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 12. 3. 2007

Ambrožova 1057, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Vladimír Babka

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 12. 3. 2007

Václavice, Vatěkov 19, Benešov, PSČ 256 01, Česká republika

PhDr. Jiří Pospíšil

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 12. 3. 2007

Kosmákova 40, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Jiří Vykoukal

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 12. 3. 2007

Dunajevského 38, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Cába

Člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 9. 2005

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 4. 4. 2005

Brloh 206, 382 06, Česká republika

Ing. Vladimír Blahuta

Člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 9. 2005

vznik členství: 8. 10. 2003

zánik členství: 12. 4. 2005

8. pěšího pluku 80, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 7. 10. 2003

Hradec Králové 155, 500 11, Česká republika

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 7. 10. 2003

Hradec Králové 157, 500 11, Česká republika

Ing. Vladimír Babka

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2005

Václavice, Vatěkov 19, Benešov, PSČ 256 01, Česká republika

Tomáš Víšek

Člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2005

Ambrožova 1057, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. František Dejnožka

Předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 26. 6. 2002

zánik členství: 12. 3. 2007

vznik funkce: 22. 7. 2002

zánik funkce: 12. 3. 2007

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Ing. Vladimír Krchov Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 27. 6. 2001

Hradec Králové 157, 500 11, Česká republika

Ing. Vladimír Babka

Člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2000 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 24. 7. 2000

Václavice, Vatěkov 19, Benešov, PSČ 256 01, Česká republika

Ing. František Morávek

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2001

Bezručova 1070, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

RNDr. Vladimír Veselý

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 7. 9. 1998

Roudnička 155, Hradec Králové, PSČ 500 11, Česká republika

Josef Samek

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

U myslivny 1111, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Josef Pader

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1996 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

U myslivny 1398, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. František Dejnožka

Předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 29. 5. 1998

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Tomáš Víšek

Člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1994 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

zánik členství: 26. 6. 2002

vznik funkce: 29. 5. 1998

Ambrožova 1057, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

ing. Zdeněk Pecha

Člen představenstva

První vztah: 6. 6. 1994 - Poslední vztah: 6. 11. 2000

Štefánikova 307, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek i dovnitř společnosti představenstvo. Za představenstvo jedná navenek i dovnitř jménem společnosti předseda představenstva. Oprávnění jednat jménem společnosti v sobě zahrnuje i oprávnění podepisovat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.

od 28. 1. 2002

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná navenek i dovnitř společnosti představenstvo. Za představenstvo jedná navenek i dovnitř jménem společnosti předseda představenstva. Oprávnění jednat jménem společnosti v sobě zahrnuje i oprávnění podepisovat za společnost, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.

do 28. 1. 2002 od 1. 7. 1998

Jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek i uvnitř společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva. Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat i prokurista, je-li udělena prokura. Rozhodnutím valné hromady nebo představenstva může být právo jednat a podepisovat jménem společnosti i jiným osobám.

do 1. 7. 1998 od 6. 6. 1994

Další vztahy firmy Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.

1 fyzická osoba

Ing. František Dejnožka

První vztah: 23. 7. 2020

Vysoká nad Labem 101, 503 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Akcionáři

Ing. FRANTIŠEK DEJNOŽKA

Česká republika, Vysoká nad Labem, 503 31

od 23. 7. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 3. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 3. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).