Hlavní navigace

HSK Invest, a.s.

Firma HSK Invest, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19711, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 800 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60727357

Sídlo:

Václavská 316/12, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 11. 1994

DIČ:

CZ60727357

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

1105 Výroba piva
11060 Výroba sladu
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19711, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HSK Invest, a.s. od 6. 6. 2011

Obchodní firma

HSK Invest, a.s. od 9. 1. 2015

Obchodní firma

HSK Invest, a.s. do 9. 1. 2015 od 30. 12. 2014

Obchodní firma

HSK Invest, a.s. do 30. 12. 2014 od 6. 11. 2014

Obchodní firma

HSK Invest, a.s. do 30. 12. 2014 od 30. 12. 2014

Obchodní firma

Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. do 6. 11. 2014 od 7. 11. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 7. 11. 1994

adresa

Václavská 316/12
Praha 12000 od 1. 4. 2014

adresa

Malý Val 1586
Kroměříž do 1. 4. 2014 od 18. 12. 2000

adresa

Štěchovice 1320
Kroměříž do 18. 12. 2000 od 7. 11. 1994

Předmět podnikání

Pivovarnictví a sladovnictví od 9. 6. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 6. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 6. 2009 od 7. 11. 1994

výroba sladu, sladovnických výrobků a piva do 9. 6. 2009 od 7. 11. 1994

Ostatní skutečnosti

Na společnost HSK Invest, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti Pivovar Litovel a.s., se sídlem Palackého 934, 784 01 Litovel, IČO 476 76 914, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 7. 2018. od 1. 9. 2018

Na společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČO 607 27 357, přešla část jmění rozdělované společnosti PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 3490/35, PSČ 750 02, IČO 146 17 099, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 9.11.2017, s účinností ke dni 1.2.2018. od 1. 2. 2018

Valná hromada obchodní společnosti HSK Invest, a.s. (dále též jen Společnost) rozhodla dne 20.10.2014 o zvýšení základního kapitálu tímto usnesením: i. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 565.000.000 Kč (pět set šedesát pět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. ii. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 288.150.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), b) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 113.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třináct milionů korun českých), c) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.200.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě tisíc korun českých) a d) 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) iii. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitými vklady akcionářů, a proto nemají akcionáři Společnosti přednostní práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů. iv. Všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu v rozsahu celé částky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou upsány dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních kor poracích) (dále též jen jako ,,ZOK"); upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami či jiným způsobem než výše uvedeným se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. v. Upisovací lhůta pro úpis Akcií na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti, tj. pro uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu, činí jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníh o kapitálu; dohoda všech akcionářů musí mít náležitosti dle ust. § 491 ZOK a musí mít formu veřejné listiny. vi. Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných Akcií činí: a) emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 288.150.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) činí 512.641.000,-Kč (slovy: pět set dvanáct milionů šest set čtyřicet je den tisíc korun českých), b) emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 113.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třináct milionů korun českých) činí 200.732.000,-Kč (slovy: dvě stě milionů sedm set třicet dva tisíce korun českých) a c) emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.200.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě tisíc korun českých) činí 80.426.000,-Kč (slovy: osmdesát milionů čtyři sta dvacet šest tisíc korun českých). Emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) činí 70.851.000,-Kč (slovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých). vii. Místem pro vnesení nepeněžitých vkladů se určuje sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů pak činí jeden měsíc ode dne uzavření dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. viii. Valná hromada schvaluje, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno výlučně vnesením nepeněžitých vkladů všech akcionářů Společnosti takto: a) pan Karel Kuropata, datum narození 14. června 1962, bytem Elišky Krásnohorské 3506, Kroměříž, PSČ 767 01 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) s číselným označením Série D, č. 01 až 29, - 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 138 až 145 a - 93 ks (slovy: devadesát tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0252 až 0344. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 330.051.000,- Kč (slovy: tři sta třicet milionů padesát jeden tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sí dlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 492 ks (slovy: čtyři sta devadesát dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s číselným označením Série 1, č. 0067 až 0558 a - 121 ks (slovy: jedno sto dvacet jeden kus) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 2, č. 001 až 121. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 182.590.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony pět set devadesát tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Karlu Kuropatovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 288.150.000,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát osm milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 512.641.0 00,-Kč (slovy: pět set dvanáct milionů šest set čtyřicet jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. b) pan Ing. Petr Fridrich, datum narození 10. července 1960, bytem Šeříková 3173, Frýdek-Místek, PSČ 738 01 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 3 ks (slovy: tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) s číselným označením Série D, č. 30 až 32, - 85 ks (slovy: osmdesát pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 022 až 023, 028, 038 až 086, 146 až 178, - 184 ks (slovy: jedno sto osmdesát čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0038 až 0162, 0836 až 0894 a - 388 ks (slovy: tři sta osmdesát osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 14253 až 14640. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 129.432.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet devět milionů čtyři sta třicet dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulti ng, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 442 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s číselným označením Série 1, č. 0559 až 1000 a - 47 ks (slovy: čtyřicet sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 126 až 172. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 71.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát jeden milion tři sta tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Pt ašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Ing. Petru Fridrichovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 113.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třináct milionů korun českých) za emisní kurs ve výši 200.732.000,-Kč (slovy: dvě st ě milionů sedm set třicet dva tisíce korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. c) pan Jaroslav Tichý, datum narození 26. dubna 1945, bytem Legionářů 4568/11, Kroměříž PSČ 767 01 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 46 ks (slovy: čtyřicet šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 001 až 021, 024 až 027, 029 až 037, 087 až 098 a - 89 ks (slovy: osmdesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0163 až 0251. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 51.772.000,- Kč (slovy: padesát jeden milion sedm set sedmdesát dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o . se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 66 ks (slovy: šedesát šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s číselným označením Série 1, č. 0001 až 0066, - 5 ks (slovy: pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 2, č. 122 až 126 a -14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 018, 113 až 125. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 28.654.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů šest set padesát čtyři tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Jaroslavu Tichému vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.200.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět milionů dvě stě tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 80.426.000,-Kč (slovy: osm desát milionů čtyři sta dvacet šest tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. d) pan PhDr. Zdeněk Konečný, datum narození 13. červenec 1950, bytem Pivovarská 263, Hanušovice, PSČ 788 33 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 34 ks (slovy: třicet čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 179 až 212, - 674 ks (slovy: šest set sedmdesát čtyři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0895 až 1568 a - 290 ks (slovy: dvě stě devadesát kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 13529 až 13818. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 45.302.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 17 ks (slovy: sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 001 až 017. tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 25.549.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. s e sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu PhDr. Zdeňku Konečnému vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 70.851.000,-Kč (slovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. e) pan Miroslav Koutek, datum narození 22. září 1956, bytem Sudova 33/41, Olomouc-Nový Svět, PSČ 779 00 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 39 ks (slovy: třicet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 099 až 137, - 169 ks (slovy: jedno sto šedesát devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0345 až 0447, 1569 až 1634 a - 340 ks (slovy: tři sta čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 11847 až 12186. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 45.302.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 17 ks (slovy: sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 096 až 112. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 25.549.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. s e sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Miroslavu Koutkovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 70.851.000,-Kč (sl ovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. f) pan Ing. Vilém Nohel, datum narození 9. června 1951, bytem Hranická 13, Přerov-Předmostí, PSČ 751 24 vnese nepeněžité vklady, kterými jsou: I.) akcie obchodní společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 146 17 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151, a to: - 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s číselným označením Série A, č. 274 až 300, - 1.372 ks (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.400,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta korun českých) s číselným označením Série B, č. 0448 až 0735, 1717 až 2800 a - 310 ks (slovy: tři sta deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 240,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých) s číselným označením Série C, č. 15678 až 15987. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 45.302.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta dva tisíce korun českých) znaleckým posudkem č. 2506-136/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. II.) akcie obchodní společnosti Pivovar Litovel a.s. se sídlem Litovel, Palackého 934, identifikační číslo: 476 76 914, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 816, a to: - 17 ks (slovy: sedmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s číselným označením Série 3, č. 173 až 189. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku ve výši 25.549.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) znaleckým posudkem č. 2510-140/14 ze dne 16.10.2014, který byl vyhotoven znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o. s e sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 441 19 097. Za tyto nepeněžité vklady bude panu Ing. Vilému Nohelovi vydán jeden kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 39.550.000,-Kč (slovy: třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) za emisní kurs ve výši 70.851.000,-Kč ( slovy: sedmdesát milionů osm set padesát jeden tisíc korun českých) s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a nominální hodnotou této akcie tvoří emisní ážio. do 30. 12. 2014 od 24. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 10. 2014 od 16. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 24. 10. 2014 od 16. 9. 2014

Společnost HSK Invest, a.s. se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností CAPE HORN Finance a.s., IČ: 24720658, se sídlem Praha 2 Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00. Na společnost HSK Invest, a.s. přešlo podle projektu fúze formou sloučení schváleného dne 5. června 2014 k rozhodnému dni 1. ledna 2014 veškeré jmění zaniklé společnosti CAPE HORN Finance a.s., IČ: 24720658, se sídlem Praha 2 Nové Město, Václavská 316/12 , PSČ 120 00. Nástupnická společnost HSK Invest, a.s. vstoupila do právního postavení zaniklé společnosti CAPE HORN Finance a.s. od 8. 7. 2014

Dne 03.04.2009 přijala valná hromada společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Společnost zvyšuje svůj základní kapitál z důvodu posílení vnitřních zdrojů společnosti následovně: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 1.070.000,-Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní výši základního kapitálu 233.930.000,-Kč na novou výši základního kapitálu 235.000.000, -Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 107 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každé z nich o jmenovité hodno tě 10.000,-Kč, jejichž emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Nové akcie nebudou kótovány k obchodování na oficiálních trzích. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bude činit 10.000,-Kč. Všechny nově emitované akcie společnosti budou zcela upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody ve smyslu ust. § 205 ObchZ. Upsání všech nových akcií tedy nebude provedeno upsáním s využitím přednostního práva, nebude nabídnuto předem urče nému zájemci a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky. Upsání nových akcií společnosti bude provedeno v dohodě dle ust.§ 205 ObchZ, která nahrazuje listinu upisovatelů a která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti v místě konání valné hromady, která schválila toto usnesení o zvýšení základního kapitálu, tj . na adrese: Přerov, Komenského 35, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku zveřejněn zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této l hůty budou akcionáři informováni právě zveřejněním zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního věstníku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 90 (devadesát) dnů ode dne úpisu akcií, resp. uzavření dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku. Peněžité vklady budou spláceny na účet společnosti č. 43-4497510257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Poukázky na akcie nebudou vydány. do 1. 7. 2009 od 8. 4. 2009

Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 25.6.1997. do 16. 9. 2014 od 25. 8. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 800 000 000 Kč

od 24. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 800 000 000 Kč

do 24. 10. 2014 od 24. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 235 000 000 Kč

do 24. 10. 2014 od 1. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 233 930 000 Kč

do 1. 7. 2009 od 25. 8. 1997

Základní kapitál

vklad 233 930 000 Kč

do 25. 8. 1997 od 3. 5. 1995

Základní kapitál

vklad 122 880 000 Kč

do 3. 5. 1995 od 16. 3. 1995

Základní kapitál

vklad 1 880 000 Kč

do 16. 3. 1995 od 7. 11. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 000 Kč, počet: 13 od 9. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 000 Kč, počet: 4 od 9. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 od 9. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 000 Kč, počet: 15 do 9. 6. 2020 od 9. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 9. 6. 2020 od 9. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 80 000 do 9. 1. 2015 od 30. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 39 550 000 Kč, počet: 3 do 30. 12. 2014 od 24. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 45 200 000 Kč, počet: 1 do 30. 12. 2014 od 24. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 113 000 000 Kč, počet: 1 do 30. 12. 2014 od 24. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 288 150 000 Kč, počet: 1 do 30. 12. 2014 od 24. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 30. 12. 2014 od 16. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 232 do 30. 12. 2014 od 16. 9. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 16. 9. 2014 od 14. 12. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 232 do 16. 9. 2014 od 14. 12. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 14. 12. 2012 od 1. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 193 do 1. 7. 2009 od 25. 8. 1997
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 232 do 14. 12. 2012 od 25. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 930 do 25. 8. 1997 od 3. 5. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 232 do 25. 8. 1997 od 3. 5. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 880 do 3. 5. 1995 od 16. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 121 do 3. 5. 1995 od 16. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 880 do 16. 3. 1995 od 7. 11. 1994

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Karel Kuropata

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petr Fridrich

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 8. 6. 2020

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Antonín Polák

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Antonín Polák

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2018 - Poslední vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 14. 12. 2015

zánik funkce: 5. 6. 2020

Novodvorská 3062, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2015

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SLEZAN HOLDING a.s.

  Václavská 316/12, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  MSK Kroměříž a.s.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • člen správní rady

  Bourke Trust a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva

  PMS Reality a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

 • člen správní rady

  SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • jednatel

  HCY 12 s.r.o.

  Petrská 1426/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Karel Kuropata

Člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2020

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

Předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 14. 12. 2015

zánik funkce: 5. 6. 2020

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 6. 10. 2018

vznik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2015

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SLEZAN HOLDING a.s.

  Václavská 316/12, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  MSK Kroměříž a.s.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • člen správní rady

  Bourke Trust a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva

  PMS Reality a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

 • člen správní rady

  SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • jednatel

  HCY 12 s.r.o.

  Petrská 1426/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Petr Fridrich

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2010

zánik funkce: 14. 12. 2015

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Karel Kuropata

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 14. 12. 2015

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2010

zánik funkce: 14. 12. 2015

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SLEZAN HOLDING a.s.

  Václavská 316/12, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  MSK Kroměříž a.s.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • člen správní rady

  Bourke Trust a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva

  PMS Reality a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

 • člen správní rady

  SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • jednatel

  HCY 12 s.r.o.

  Petrská 1426/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Antonín Polák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

Lančíkových 1871/28, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SLEZAN HOLDING a.s.

  Václavská 316/12, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

 • člen představenstva

  MSK Kroměříž a.s.

  Malý val 1586/29, Kroměříž, 767 01

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • člen správní rady

  Bourke Trust a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva

  PMS Reality a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

 • člen správní rady

  SKLÁDKA LOVĚŠICE a.s.

  Václavská 316/12, Praha, 120 00

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • jednatel

  HCY 12 s.r.o.

  Petrská 1426/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Petr Fridrich

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Karel Kuropata

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 22. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 23. 12. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2010

Kozlovská 2850/43, Přerov, 750 02, Česká republika

Karel Kuropata

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik funkce: 22. 12. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2010

Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 22. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 23. 12. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2010

Šeříková 3173, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Mgr. Antonín Polák

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 4. 2006

zánik členství: 22. 12. 2005

zánik funkce: 22. 12. 2005

Trávník 2, Přerov, Česká republika

Karel Kuropata

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 4. 2006

zánik členství: 22. 12. 2005

ČSA 4000, Kroměříž, Česká republika

Karel Kuropata

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 1997 - Poslední vztah: 18. 12. 2000

ČSA 4000, Kroměříž, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1997 - Poslední vztah: 18. 12. 2000

Hranická 13, Přerov, Předmostí, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 1997 - Poslední vztah: 11. 4. 2006

zánik členství: 22. 12. 2005

zánik funkce: 22. 12. 2005

Šeříkova 3173, Frýdek - Místek, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 8. 1997

Hranická 13, Přerov, Předmostí, Česká republika

Ing. Petr Fridrich

předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 8. 1997

Šeříkova 3173, Frýdek - Místek, Česká republika

Karel Kuropata

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 8. 1997

ČSA 4000, Kroměříž, Česká republika

Jednání za společnost náleží představenstvu společnosti. Za společnost jedná samostatně předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva.

od 9. 6. 2020

Jednání za společnost náleží představenstvu společnosti. Za společnost jedná společně předseda představenstva a spolu s ním kterýkoliv člen představenstva anebo společně místopředseda představenstva a spolu s ním kterýkoliv člen představenstva.

do 9. 6. 2020 od 16. 9. 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda a místopředseda představenstva. Za společnost podepisují předseda a místopředseda představenstva, a to tak, že k napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 16. 9. 2014 od 7. 11. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jaroslav Tichý

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 5. 6. 2020

Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

PhDr. Zdeněk Konečný

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Pivovary CZ Group a. s.

  Komenského 3622/33a, Přerov, 750 02

 • člen představenstva, Člen představenstva

  Pivovar Litovel a.s.

  Palackého 934, Litovel, 784 01

 • člen dozorčí rady

  PMS Reality a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

 • místopředseda představenstva, Místopředseda představenstva

  Pivovar ZUBR a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov, 750 02

 • předseda představenstva, Předseda představenstva

  Pivovar HOLBA, a.s.

  Pivovarská 261, Hanušovice, 788 33

Ing. Vilém Nohel

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 5. 6. 2020

Hranická 49/13, Přerov, 751 24, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Tichý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2020

vznik funkce: 14. 12. 2015

zánik funkce: 5. 6. 2020

Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

PhDr. Zdeněk Konečný

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2020

Pivovarská 263, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Ing. Vilém Nohel

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 6. 2020

vznik členství: 14. 12. 2015

zánik členství: 5. 6. 2020

Hranická 49/13, Přerov, 751 24, Česká republika

Ing. Ladislav Koutný

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 14. 12. 2015

Gen. Píky 4532/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 14. 12. 2015

Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Jaroslav Tichý

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 14. 12. 2015

vznik funkce: 15. 12. 2010

zánik funkce: 14. 12. 2015

Legionářů 4568/11, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Ladislav Koutný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 15. 12. 2010

Gen. Píky 4532/5, Kroměříž, 767 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 2. 4. 2014

vznik členství: 15. 12. 2010

Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Jaroslav Tichý

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

Na Nohyláku 1370, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jaroslav Tichý

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 22. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 23. 12. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2010

Na Nohyláku 1370, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. Ladislav Koutný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 22. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2010

Osvoboditelů 103, Kroměříž, 767 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 22. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2010

Seifertova 2976/21, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady, člen dozorčí rady

  PMS Přerov a.s.

  Komenského 3490/35, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Jaroslav Tichý

člen

První vztah: 18. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 4. 2006

zánik členství: 22. 12. 2005

Kotojedská 545/17, Kroměříž, Česká republika

Ing. Ladislav Koutný

člen

První vztah: 18. 12. 2000 - Poslední vztah: 11. 4. 2006

zánik členství: 22. 12. 2005

Osvoboditelů 103, Kroměříž, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

člen

První vztah: 25. 8. 1997 - Poslední vztah: 18. 12. 2000

Dolnohradecká 1718, Kroměříž, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

člen

První vztah: 25. 8. 1997 - Poslední vztah: 11. 4. 2006

zánik členství: 22. 12. 2005

Budovatelů 1, Přerov, Česká republika

Miroslav Koutek

člen

První vztah: 25. 8. 1997 - Poslední vztah: 18. 12. 2000

U cukrovaru 26, Olomouc, Česká republika

Ing. Ladislav Mazák

člen

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 8. 1997

Dolnohradecká 1718, Kroměříž, Česká republika

JUDr. Vladimír Hep

člen

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 8. 1997

Budovatelů 1, Přerov, Česká republika

Miroslav Koutek

člen

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 25. 8. 1997

U cukrovaru 26, Olomouc, Česká republika

Další vztahy firmy HSK Invest, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 11. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /obchodní činnost /
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 11. 1994
Pivovarnictví a sladovnictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).