Hlavní navigace

IES MORAVIA REAL a.s.

Firma IES MORAVIA REAL a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2816, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 216 200 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26839881

Sídlo:

Ostružnická 325/6, Olomouc, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 8. 2004

DIČ:

CZ26839881

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2816, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

IES MORAVIA REAL a.s. od 4. 8. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 4. 8. 2004

adresa

Ostružnická 325/6
Olomouc 77900 od 28. 11. 2016

adresa

Ostružnická 325/6
Olomouc 77200 do 28. 11. 2016 od 4. 8. 2004

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 3. 2011

realitní činnost do 15. 3. 2011 od 4. 8. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 15. 3. 2011 od 4. 8. 2004

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 5. 2014

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávající výše 176.200.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých, o částku 40.000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českýc h, na základní kapitál ve výši 216.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad ani pod navrženou částku, o kterou má být zvýšen základní kapitál, se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 kusů kmenových akcií znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč. Akcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je MUDr. Mgr. Ivan Langer, nar. 1. 1. 1967, bytem Olomouc, 8. května 504/25. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Upisovací lhůta činí třicet dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou. Emisní kurz akcií je splatný na účet č. 264619552/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií činí třicet dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou. do 9. 6. 2014 od 13. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 19. 2. 2019 od 13. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 19. 2. 2019 od 13. 5. 2014

Obchodní společnost IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 96.200.000,-- Kč, slovy : devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých, o částku 80.000.000,-- Kč, slovy : osmdesát milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 176.200.000,-- Kč, slovy : jedno sto sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 80 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy : jeden milion korun českých, znějících na majitele v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč, slovy : jeden milion korun českých. Emisní kurz akcií bude splacen peněžitým vkladem. Akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Ing. Ivan Kyselý, nar. 17.9.1958, bytem Olomouc, Horní náměstí 285/8, kterému bude nabídnuto k upsání 80 kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určeného zájemce a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí kon cem lhůty pro upisování akcií nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti IES MORAVIA REAL a.s., tedy Olomouc, Ostruž nická 325/6, PSČ 772 00. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30, slovy : třiceti, dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, č. účtu 242981251/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 25. 3. 2011 od 15. 3. 2011

Obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 54.200.000,--Kč, slovy pa desát čtyři milionů dvě stě tisíc korun českých, o částku 42.000.000,--Kč, slovy : čtyřicet dva milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 96.200.000,--Kč, slovy : devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 42 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč, slovy : je den milion korun českých, znějících na majitele v listinné podobě. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 1.000.000,--Kč, slovy : jeden milion korun Obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o schválení upsání akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. se sídlem v Olomouci - Hodolanech, Sladkovského 609/5, PSČ 772 00, IČ 60704080, jehož předm ětem jsou nemovitosti : dům čp. 326 stojící na pozemku parcela č. St. 275 a zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 275, zapsané na listu vlastnictví č. 4134 pro okres a obec Olomouc a katastrální území Olomouc-město, vedeném u Katastrálního úřadu pro O lomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Hodnota nepeněžitého vkaldu byla stanovena znaleckým posudkem Josefa Skuhravého, se sídlem v Olomouci, Žerotínovo nám. 6, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ustanoveného k jeho ocenění usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomo uci, č.j. 30 Nc 6051/2009-5 ze dne 22.04.2009, částkou ve výši 42.000.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 42 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč, znějících na majitele v listinné podobě. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti a zašle jej akcionáři nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí dvacet dnů ode dne doručení návrhu na její uzavření jedinému akcionáři. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je tři týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcion ářem. Místem pro upisování akcií a po splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, tj. Olomouc, Ostružnická 325/6. do 23. 9. 2009 od 1. 9. 2009

Obchodní společnost IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč, slovy: dva milionykorunčeských, o částku 52.200.000,- Kč, slovy: padesátdvamilionůdvěstětisíckorunčeských, na základní kapitál ve výši 54.200.000,- Kč, slovy: padesátčtyřimilionůdvěstětisíckorunčeských. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 522 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, znějících na majitele v listinné podobě. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Emisní kurz akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Obchodní společnost IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. jednající jednatelem Ing. Ivanem Kyselým jako jediný akcionář obchodní společnosti IES MORAVIA REAL a.s. rozhodla o schválení upsání akcií nepeněžitým vkladem jediného akcionáře obchodní společnosti IES REAL & CONSULTING spol. s r.o. se sídlem v Olomouci - Hodolanech, Sladkovského 609/5, PSČ 772 00, IČ 60704080, jehož předmětem jsou nemovitosti : občanská vybavenost čp. 184 na pozemku parcela č. St. 605, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 605, dům čp. 325 na pozemku parcela č. St. 274, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 274, občanská vybavenost čp. 457 na pozemku parcela č. St. 345, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 345, j iná stavba čp. 1141 na pozemku parcela č. St. 636/3, část obce Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 636/3 a zastavěné plochy a nádvoří parcely č. St. 634/4 a St. 636/4, vše zapsáno na listě vlastnictví č. 627 pro okres a obec Olomouc a katas trální území Olomouc - město. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckými posudky Josefa Skuhravého, se sídlem v Olomouci, Žerotínovo nám. 6, znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ustanoveného usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. Nc 5179/2004-4 ze 19.8.200 4, následovně: - hodnota občanské vybavenosti čp. 184 na pozemku parcela č. St. 605, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 605 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2775-243/2004 částkou 12.000.000,- Kč, - hodnota domu čp. 325 na pozemku parcela č. St. 274, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 274 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2778-246/2004 částkou 10.200.000,- Kč, - hodnota občanské vybavenosti čp. 457 na pozemku parcela č. St. 345, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 345 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2776-244/2004 částkou 22.100.000,- Kč, - hodnota jiné stavby čp. 1141 na pozemku parcela č. St. 636/3, část obce Olomouc, a zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 636/3 a zastavěných ploch a nádvoří parcely č. St. 634/4 a 634/4 v katastrálním území Olomouc - město byla stanovena znaleckým posudkem č. 2777-245/2004 částkou 7.900.000,- Kč. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Za nepeněžitý vklad bude vydáno 522 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, znějících na majitele v listinné podobě. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti a zašle jej akcionáři nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí dvacet dnů ode dne doručení návrhu na její uzavření jedinému akcionáři. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je tři týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Olomouc, Ostružnická 325/6. do 6. 12. 2004 od 16. 11. 2004

Kapitál

Základní kapitál

vklad 216 200 000 Kč

od 9. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 216 Kč

do 9. 6. 2014 od 13. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 176 200 000 Kč

do 13. 5. 2014 od 25. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 96 200 000 Kč

do 25. 3. 2011 od 23. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 54 200 000 Kč

do 23. 9. 2009 od 6. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 12. 2004 od 4. 8. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 od 13. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 216 od 13. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 176 do 13. 5. 2014 od 25. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 96 do 25. 3. 2011 od 23. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 54 do 23. 9. 2009 od 11. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 do 13. 5. 2014 od 11. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 522 do 11. 2. 2005 od 6. 12. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 11. 2. 2005 od 4. 8. 2004

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Ivan Kyselý

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 4. 8. 2004

vznik funkce: 4. 8. 2004

Horní náměstí 285/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Lukáš Kyselý

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 2. 3. 2011

U Kříže 302/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Alena Nevimová

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 2. 3. 2011

Ostružnická 326/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Alena Nevimová

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 2. 3. 2011

Ostružnická 326/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ivan Kyselý

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 4. 8. 2004

vznik funkce: 4. 8. 2004

Horní náměstí 285/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ivan Kyselý

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 4. 8. 2004

vznik funkce: 4. 8. 2004

Horní náměstí 285/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Alena Nevimová

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 2. 3. 2011

Berkova 19a, Horka nad Moravou, 783 35, Česká republika

Lukáš Kyselý

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 2. 3. 2011

U Kříže 302/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ivan Kyselý

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 15. 3. 2011

vznik členství: 4. 8. 2004

vznik funkce: 4. 8. 2004

U Kříže 302/4, Olomouc, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo jím pověřený člen představenstva.

od 13. 5. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo pověřený člen představenstva.

do 13. 5. 2014 od 15. 3. 2011

Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 15. 3. 2011 od 4. 8. 2004

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Petra Nevimová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 28. 4. 2006

vznik funkce: 28. 4. 2006

Horní náměstí 285/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen správní rady

  HARMLESS, a.s.

  Dolní náměstí 201/1, Olomouc, 779 00

 • předseda správní rady

  IES RECYCLING, a.s.

  Dolní náměstí 201/1, Olomouc, 779 00

Jaroslava Novotníková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 28. 4. 2006

U Stavu 75/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Veronika Uvízlová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

Emila Králíka 4362/4, Prostějov, 796 04, Česká republika

Historické vztahy

Petra Nevimová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 28. 4. 2006

vznik funkce: 28. 4. 2006

Horní náměstí 285/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Veronika Uvízlová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 2. 3. 2011

J. V. Myslbeka 19, Prostějov, 796 04, Česká republika

Jana Vitásková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 3. 2011

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 2. 3. 2011

Příkazy 143, Česká republika

Petra Nevimová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 28. 4. 2006

vznik funkce: 28. 4. 2006

Peškova 487/2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jaroslava Novotníková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2006 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 28. 4. 2006

U Stavu 9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Milan Karásek

předseda

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2004

zánik členství: 28. 4. 2006

vznik funkce: 4. 8. 2004

zánik funkce: 28. 4. 2006

Lazecká 20B, Olomouc, Česká republika

Jaroslava Novotníková

člen

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2004

zánik členství: 28. 4. 2006

U Stavu 9, Olomouc, Česká republika

Jana Vitásková

člen

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 8. 2006

vznik členství: 4. 8. 2004

zánik členství: 28. 4. 2006

Příkazy 143, Česká republika

Další vztahy firmy IES MORAVIA REAL a.s.

IES REAL & CONSULTING spol. s r.o.

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

8. května 504/25, Olomouc, 779 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Michal Slavík

  Jednatel

  Lomená 4574/9, Prostějov, 796 04, Česká republika

Akcionáři

IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., IČ: 60704080

Sladkovského, Česká republika, Olomouc, 772 00

do 25. 3. 2011 od 4. 8. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 8. 2004

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 8. 2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 2. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 8. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 8. 2004

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).