Hlavní navigace

IFRE a.s.

Firma IFRE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2582, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25523520

Sídlo:

Blahoslavova 91/15, Třebíč, 674 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 1998

DIČ:

CZ25523520

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2582, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

IFRE a.s. od 1. 1. 2009

Obchodní firma

IFRE a.s. od 13. 4. 2015

Obchodní firma

WADE a.s. do 13. 4. 2015 od 1. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 1998

adresa

Blahoslavova 91/15
Třebíč 67401 od 25. 6. 2013

adresa

K Verneráku 507/27
Praha 4 14800 do 25. 6. 2013 od 1. 1. 2009

adresa

Bráfova třída 531
Třebíč 67401 do 1. 1. 2009 od 1. 4. 1998

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 1. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 1. 2009

činnost technických poradců v oblasti energetiky, chemie, vodního hospodářství, ekologie do 1. 1. 2009 od 29. 11. 2004

testování, měření a analýzy do 1. 1. 2009 od 29. 11. 2004

úřední měření do 1. 1. 2009 od 29. 11. 2004

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 1. 1. 2009 od 29. 11. 2004

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 1. 1. 2009 od 29. 11. 2004

výroba elektrických strojů a přístrojů do 7. 11. 2001 od 9. 8. 2000

instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 7. 11. 2001 od 9. 8. 2000

podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona do 29. 11. 2004 od 9. 8. 2000

čištění textilu do 7. 11. 2001 od 1. 4. 1998

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

výroba zařízení určených k čištění, odmaštování a dekontaminaci materiálů, strojů, zařízení a stavebních objektů do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

výroba a aplikace chemických výrobků, pracích, bělících, čistících, leštících, odmašťovacích a dekontaminačních přípravků do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

automatizované zpracování dat do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

povrchová úprava materiálů, vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

zkoušení materiálů bez porušení prozařováním, ultrazvukem, magnetickými a kapilárními metodami, vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

zámečnictví do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

galvanizérství do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie do 1. 1. 2009 od 1. 4. 1998

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 1. 1. 2009 od 1. 4. 1998

školení, expertní a poradenská činnost v oblasti životního prostředí, jaderné energetiky, dekontaminace, likvidace radioaktivních odpadů do 1. 1. 2009 od 1. 4. 1998

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona do 1. 1. 2009 od 1. 4. 1998

Předmět činnosti

čištění textilu a oděvů do 29. 11. 2004 od 7. 11. 2001

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 02.12 2019 o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) o částku 48.000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů korun českých) na novou výši zákla dního kapitálu 2.000.000,-Kč (dva milióny korun českých); Důvodem snížení základního kapitálu je změna strategického zaměření firmy a omezení rozsahu podnikání společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti a to poměrně u všech listinných akcií na jméno a to tak, že všech pět set kusů akcií společnosti sníží každá svou jmenovitou hodnotu z částky 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) o částku 96.000,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc čes kých) na jmenovitou hodnotu výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno vydáním nových akcií. Statutární ředitel společnosti vyzve způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře společnosti, aby je předložili společnosti ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního r ejstříku za účelem jejich výměny. Výměna akcií společnosti IFRE a.s. proběhne v sídle společností na adrese Blahoslavova 91/15, Zámostí, 674 01 Třebíč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 48.000.000,- Kč (čtyřicet osm milionů koru n českých), bude celá vyplacena stávajícímu jedinému akcionáři společnosti, a to ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 17. 4. 2020 od 4. 12. 2019

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23.3.2015 bylo formou notářského zápisu NZ 164/2015, N 185/2015, rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30 000 000,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu 50 000 000,- Kč. Zvýšení základního k apitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu 300 ks, ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, v listinné podobě. Veřejná nabídka k upisování akcií se nepřipouští. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenému zájemc i, kterým je stávající jediný akcionář. Emisní kurz 1 ks nové akcie činí 100 000,- Kč a všech nových akcií 30 000 000,- Kč. do 13. 4. 2015 od 13. 4. 2015

Počet členů správní rady: 1 od 21. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 21. 5. 2014

Společnost IFRE a.s., rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 5.6.2013, rozhodla o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 15,000.000,- Kč z částky 5,000.000,- Kč na částku 20,000.000,- Kč, upsáním 150 kusů nových kmenový ch akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se podílí jediný akcionář, a to v plné výši, který upíše veškeré akcie, tj. 150 kusů akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti, lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a končí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, emisní kurs bude splacen na zvláštní účet, č.ú. 107-0160320257/0100 vedený u Kome rční banky, a.s., zřízený pro tento účel na jméno společnosti. do 8. 8. 2013 od 25. 6. 2013

Společnost IFRE a.s., rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23. 11. 2011, rozhodla o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem úpisem nových akcií o částku 2,000.000,- Kč z částky 3,000.000,- Kč na částku 5,000.000,- Kč, upsáním 20 kusů nových kmenov ých akcií společnosti, a to akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se podílí jediný akcionář, a  to v plné výši, který upíše veškeré akcie, tj. 20 kusů akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti, lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku a končí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, emisní kurs bude splacen na zvláštní účet, č.ú. 107-1212960227/0100 vedený u Komerční banky, a.s., zřízený pro tento účel na jméno společnosti. do 25. 6. 2013 od 3. 1. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 17. 4. 2020

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 17. 4. 2020 od 13. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 13. 4. 2015 od 8. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 8. 8. 2013 od 22. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 22. 2. 2012 od 24. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 24. 5. 2002 od 1. 4. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 000 Kč, počet: 500 od 17. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 17. 4. 2020 od 13. 4. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 13. 4. 2015 od 8. 8. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 8. 8. 2013 od 25. 6. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 25. 6. 2013 od 22. 2. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 22. 2. 2012 od 24. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 24. 5. 2002 od 20. 10. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 82 do 20. 10. 1999 od 17. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 18 do 20. 10. 1999 od 17. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 17. 6. 1998 od 1. 4. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. František Vágner

statutární ředitel

První vztah: 21. 5. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2014

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Vágner

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 26. 9. 2012

zánik členství: 15. 5. 2014

zánik funkce: 15. 5. 2014

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. František Vágner

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2012 - Poslední vztah: 3. 1. 2012

vznik členství: 13. 10. 2009

zánik členství: 23. 11. 2011

vznik funkce: 14. 10. 2009

zánik funkce: 23. 11. 2011

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. František Vágner

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2012 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 23. 11. 2011

zánik členství: 26. 9. 2012

vznik funkce: 23. 11. 2011

zánik funkce: 26. 9. 2012

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Martin Benáček

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2010 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 26. 9. 2012

vznik funkce: 1. 4. 2010

zánik funkce: 26. 9. 2012

Rudíkov 136, 675 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Skálová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 1. 4. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 3. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 31. 3. 2010

Kmochova 720/8, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ivana Korcová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 26. 9. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 26. 9. 2012

Palatova 291/8, Třebíč, 674 01, Česká republika

Václav Holeček

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2008 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 1. 1. 2009

Okrajová 1351, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Larisa Dubská

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 1. 1. 2009

vznik funkce: 20. 11. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2009

Sušilova 1036/4, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindra Votava

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 1. 2008

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 20. 11. 2007

Přímětice 355, Znojmo, 669 04, Česká republika

Ing. František Vágner

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2004 - Poslední vztah: 3. 1. 2012

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 13. 10. 2009

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Vladimír Doležal

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2004 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 20. 11. 2007

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 20. 11. 2007

Revoluční 851/12, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Václav Lobovský

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2004 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 20. 11. 2007

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 20. 11. 2007

Alej Svobody 728/39, Plzeň, 300 00, Česká republika

Ing. Vladimír Doležal

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 29. 11. 2004

vznik funkce: 18. 11. 1998

zánik funkce: 12. 10. 2004

Revoluční 851/12, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Václav Lobovský

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2004

vznik funkce: 9. 8. 2001

zánik funkce: 12. 10. 2004

Alej Svobody 728/39, Plzeň, 300 00, Česká republika

Ing. František Vágner

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2004

vznik funkce: 20. 9. 1999

zánik funkce: 12. 10. 2004

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

RNDr. Pavel Poláček

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 9. 8. 2001

Okružní 898, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. František Vágner

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 1999 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Vladimír Doležal

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

Okružní 905, Třebíč, Česká republika

Ing. Milena Pražská

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 1998 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

Jana Nerudy 680, Valašské Klobouky, Česká republika

RNDr. Pavel Poláček

předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Okružní 898, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. František Vágner

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 21. 5. 1999

Zahraničního odboje 924, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Milena Pražská

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 11. 1998

Jana Nerudy 680, Valašské Klobouky, 766 01, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel společnosti nebo samostatně prokurista.

od 21. 5. 2014

Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to jeho člen nebo samostatně prokurista. Další osoby mohou společnost zastupovat jen na základě písemného pověření podepsaného představenstvem, jeho členem či prokuristou. Za společnost podepisují samostatně člen představenstva nebo prokurista.

do 21. 5. 2014 od 3. 12. 2012

Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva. Další osoby mohou společnost zastupovat jen na základě písemného pověření podepsaného dvěma členy představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Další osoby mohou za společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného dvěma členy představenst va. Za společnost jedná a podepisuje prokurista, o udělení prokury rozhoduje představenstvo. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 3. 12. 2012 od 29. 11. 2004

Zastupování a podepisování za společnost: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva. Další osoby mohou společnost zastupovat jen na základě písemného pověření podepsaného všemi členy představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Další osoby mohou společnost podepisovat jen na základě písemného pověření podepsaného všemi členy představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 29. 11. 2004 od 1. 4. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Bc. Jan Pokorný

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 26. 9. 2012

zánik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 5. 10. 2012

zánik funkce: 15. 5. 2014

Nová 802/22, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ivana Skálová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2010 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 15. 5. 2014

Kmochova 720/8, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Lukáš Skála

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 15. 5. 2014

Kmochova 720/8, Třebíč, 674 01, Česká republika

Martin Benáček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2009 - Poslední vztah: 1. 4. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 3. 2010

Rudíkov 136, 675 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindra Votava

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2008 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 1. 1. 2009

Znojmo 355, 669 04, Česká republika

Bc. Jan Pokorný

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2008 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 26. 9. 2012

vznik funkce: 23. 11. 2007

zánik funkce: 26. 9. 2012

Nová 802/22, Třebíč, 674 01, Česká republika

Simona Kovaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 1. 2009

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 1. 1. 2009

Cyrila Boudy 606/8, Třebíč, 674 01, Česká republika

Bc. Jan Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 1. 2008

vznik členství: 20. 11. 2007

Nová 802/22, Třebíč, 674 01, Česká republika

Václav Holeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 1. 2008

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 20. 11. 2007

vznik funkce: 20. 11. 2007

zánik funkce: 20. 11. 2007

Okrajová 1351, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Josef Podlaha

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 20. 11. 2007

vznik funkce: 28. 2. 2006

zánik funkce: 20. 11. 2007

Bohúňova 1338/9, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jindra Votava

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 20. 11. 2007

Přímětice 355, Znojmo, 669 04, Česká republika

Václav Holeček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 28. 2. 2006

Okrajová 1351, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jiří Vild

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 28. 2. 2006

Okružní 908, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jiří Deliš

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 28. 2. 2006

Mladoboleslavská 3288, Mělník, 276 01, Česká republika

RNDr. Pavel Poláček

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2004 - Poslední vztah: 15. 5. 2006

zánik členství: 28. 2. 2006

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 28. 2. 2006

Okružní 898, Třebíč, Česká republika

Ing. Jiří Vild

člen

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 29. 11. 2004

vznik funkce: 12. 3. 2003

zánik funkce: 12. 10. 2004

Okružní 908, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Jiří Deliš

člen

První vztah: 24. 9. 2003 - Poslední vztah: 29. 11. 2004

vznik funkce: 12. 3. 2003

zánik funkce: 12. 10. 2004

Mladoboleslavská 3288, Mělník, 276 01, Česká republika

RNDr. Pavel Poláček

předseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 29. 11. 2004

vznik funkce: 9. 8. 2001

zánik funkce: 12. 10. 2004

Okružní 898, Třebíč, Česká republika

RNDr. Jiří Slovák

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

vznik funkce: 9. 8. 2001

zánik funkce: 12. 3. 2003

Šeříková 2848, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Milan Března

předseda

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 9. 8. 2001

Jelínkova 21, Třebíč, 674 01, Česká republika

Milan Března

předseda

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 27. 10. 1999

Jelínkova 21912/10, Třebíč, 674 01, Česká republika

RNDr.Ing. Jiří Maule

člen

První vztah: 20. 10. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

zánik funkce: 9. 8. 2001

Částkova 52, Plzeň, Česká republika

Simona Kovaříková

člen

První vztah: 21. 5. 1999 - Poslední vztah: 24. 9. 2003

zánik funkce: 12. 3. 2003

Zahraničního odboje 956, Třebíč, 674 01, Česká republika

RNDr. Jána Rezbárik

člen

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 10. 1999

Tichá 22, Trnava, 917 00, Slovenská republika

Ing. Jan John CSc.

předseda

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 10. 1999

Politických vězňů 912/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Simona Halfarová

člen

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 21. 5. 1999

Zahraničního odboje 956, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztahy firmy IFRE a.s.

4 fyzické osoby

Ing. Pavel Korec

První vztah: 4. 12. 2019

Palatova 284/1, Třebíč, 674 01, Česká republika

Pavel Novák

První vztah: 4. 12. 2019

Kmochova 1129, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. František Vágner

předseda správní rady

První vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2014

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. František Vágner

První vztah: 17. 8. 2013

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ivana Korcová

První vztah: 21. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 12. 2019

Palatova 284/1, Třebíč, 674 01, Česká republika

Martin Benáček

První vztah: 21. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 12. 2019

Rudíkov 136, 675 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Korcová

První vztah: 3. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

Palatova 284/1, Třebíč, 674 01, Česká republika

Martin Benáček

První vztah: 3. 12. 2012 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

Rudíkov 136, 675 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Vágner

První vztah: 1. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2013

Javorová 1018, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Vladimír Doležal

První vztah: 29. 11. 2004 - Poslední vztah: 28. 3. 2008

Podepisování za společnost: Prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 28. 3. 2008 od 29. 11. 2004

Revoluční 851/12, Třebíč, 674 01, Česká republika

NUVIA a.s.

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 1. 4. 2010

Modřínová 1094, Třebíč, 674 01

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Larisa Dubská

  Člen dozorčí rady

  Sušilova 1036/4, Třebíč, 674 01, Česká republika

 • Emilie Chamla

  Předseda dozorčí rady

  12 Avenue de la Jonchere, Rueil Malmaison, 925 00, Francouzská republika

 • Martin Pazúr

  Předseda představenstva

  Koněšín 86, 675 02, Česká republika

 • Bruno Lancia

  místopředseda představenstva

  1 bis avenue Toussaint, Marseille, 130 09, Francouzská republika

 • Hervé Contamin

  člen představenstva

  21 rue Michel Ange, Paris, 750 16, Francouzská republika

Akcionáři

Ing. FRANTIŠEK VÁGNER

Javorová 1018, Česká republika, Třebíč, 674 01

od 17. 8. 2013

Ing. František Vágner

Javorová 1018, Česká republika, Třebíč, 674 01

do 17. 8. 2013 od 1. 4. 2010

ENVINET a.s., IČ: 25506331

Modřínová, Česká republika, Třebíč, 674 01

do 1. 4. 2010 od 6. 12. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 3. 1998

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 9. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 12. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 3. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).