Hlavní navigace

IMOB a.s.

Firma IMOB a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2651, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 200 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60197901

Sídlo:

Thámova 181/20, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 7. 1994

DIČ:

CZ60197901

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2651, Městský soud v Praze

Obchodní firma

IMOB a.s. od 17. 7. 2015

Obchodní firma

IMOB a.s. do 17. 7. 2015 od 23. 6. 2015

Obchodní firma

IMOB a.s. do 23. 6. 2015 od 21. 7. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 21. 7. 1994

adresa

Thámova 181/20
Praha 18600 od 18. 12. 2015

adresa

Thámova 181/20
Praha 8 18600 do 18. 12. 2015 od 1. 12. 2011

adresa

Janovského 438/2
Praha 7 17006 do 1. 12. 2011 od 7. 2. 2006

adresa

Rybná 14
Praha 1 11005 do 7. 2. 2006 od 15. 6. 2000

adresa

Opletalova 33
Praha 1 do 15. 6. 2000 od 21. 7. 1994

Předmět podnikání

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob od 13. 5. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 13. 5. 2002

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování doplňkových služeb s pronájmem spojených od 15. 11. 2000

provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla od 15. 11. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 15. 11. 2000

činnost realitní kanceláře od 21. 7. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 23. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 23. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 7. 2014

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti IMOB a.s. z částky 220.000.000,- Kč na částku 2.200.000,- Kč, tedy v rozsahu částky 217.800.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všec h akcií společnosti z částky 1.000,- Kč na částku 10,- Kč, tedy o částku 990,- Kč u jedné každé akcie společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je nadměrná kapitalizace (přebytek vlastních zdrojů) společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům společnosti, přičemž její splatnost se stanovuje k 30. kalendářnímu dni následujícímu po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 21. 8. 2003

Základní jmění společnosti se zvyšuje o 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionůkorunčeských) s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku až do výše 3 mld. Kč (slovy: třimiliardykorunčeských). Základní jmění bude zvýšeno vydáním nových veřejně obchodovatelných akcií v počtu 80.000 ks až 3.000.000ks o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na jednu akcii. Bude se jednat o kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurz dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akcie musí být splaceny peněžitými vklady. Upisovatel se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování plnou mocí zmocnitele s úředně ověřenými podpisy, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku v originále nebo ověřené kopii ne starším 2 měsíců. Při úpisu upisovatel dále upisovacímu místu sdělí číslo majetkového účtu upisovatele u Střediska cenných papírů, na který mají být upsané akcie připsány, identifikační údaje upisovatele a identifikační údaje bankovního účtu upisovatele při placení převodem z účtu. I. kolo: Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Přednostní právo bude možno vykonat v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet 16. den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.300 hod. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.00,-Kč může akcionář upsat jednu novou akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostího práva je první den uvedené lhůty, tedy 16.den následující po zveřejnění usnesení mimořádné vlané hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním Věstníku. Úpisu se zúčastní osoby, jež budou k tomuto dni vlastníky akcií společnosti nebo prokážou, že řádně nabyly samostatně převoditelné přednostní právo na úpis akcií. II. kolo: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání na základě výzvy k upisování akcií. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, v lhůtě 15 dnů, která počne běžet 31. den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 15.30 hodin. Emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě (tedy 1.000,- Kč). Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit na účet emitenta u IPB a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, č.účtu 108998642/5100. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu do 10 dnů ode dne upsání akcií a zbývajících 70% emisního kurzu do 3 měsíců ode dne upsání akcií. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne valná hromada společnosti. Prospekt emitenta bude k nahlédnutí veřejnosti k dispozici v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, počínaje dnem následujícím po zveřejnění usnesení mimořádné vlané hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.30 hod. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získání peněžních prostředků za účelem nákupu nemovitostí do majetku společnosti s cílem vytvořit fond nemovitostí, dále rozšíření počtu akcionářů, a to včetně právnických osob, které mohou nabývat pouze veřejně obchodovatelné akcie a zvýšení likvidity na veřejných trzích. do 7. 1. 2002 od 15. 6. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 200 000 Kč

od 26. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 220 000 000 Kč

do 26. 11. 2003 od 28. 4. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 28. 4. 1995 od 21. 7. 1994
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 Kč, počet: 220 000 od 26. 11. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 220 000 do 26. 11. 2003 od 6. 3. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 176 000 do 6. 3. 1997 od 28. 4. 1995
Prioritní akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 44 000 do 6. 3. 1997 od 28. 4. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 800 do 28. 4. 1995 od 21. 7. 1994
Prioritní akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 do 28. 4. 1995 od 21. 7. 1994

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr.Bc. David Rais

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 1. 12. 2015

Thámova 116/30, Praha, 186 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. František Hamáček

Člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 12. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 30. 11. 2015

Vzdálená 329/15, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 14. 9. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Počernická 3226/2F, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. František Hamáček

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 2. 2. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 2. 2. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2014

Vzdálená 329, Praha 8, 182 00, Česká republika

JUDr. Pavla Urbánková

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2011 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

Mansfeldova 790/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2008 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 28. 8. 2008

zánik členství: 28. 8. 2011

Počernická 3226/2F, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. František Hamáček

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2011

vznik členství: 29. 1. 2008

zánik členství: 2. 2. 2011

vznik funkce: 16. 4. 2008

zánik funkce: 2. 2. 2011

Trojmezní 2364/54, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Pavla Urbánková

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2011

vznik členství: 26. 3. 2008

zánik členství: 27. 4. 2011

Mansfeldova 790/7, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. František Hamáček

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 29. 1. 2008

Trojmezní 2364/54, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Milan Houžvička

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 9. 2008

vznik členství: 8. 2. 2007

zánik členství: 28. 8. 2008

Vysočanská 570/45, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Bogdan Kaszper MBA

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 26. 3. 2008

Lidická 793, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Jan Attl PhD.

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 8. 6. 2006

zánik členství: 28. 1. 2008

vznik funkce: 20. 7. 2006

zánik funkce: 28. 1. 2008

Hoření Vinice 106, Kly, 277 41, Česká republika

Ing. Jan Attl PhD.

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 8. 6. 2006

Hoření Vinice 106, Kly, 277 41, Česká republika

Ing. Jan Šik

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2005 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik členství: 12. 10. 2005

zánik členství: 2. 5. 2006

Chrlické náměstí 65/1, Brno, 643 00, Česká republika

Ing. Bogdan Kaszper MBA

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 5. 5. 2005

zánik členství: 20. 7. 2006

vznik funkce: 12. 5. 2005

zánik funkce: 20. 7. 2006

Lidická 793, Třinec, 739 61, Česká republika

JUDr. Antonín Hájek

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 14. 11. 2003

zánik členství: 8. 2. 2007

Nevanova 1078/25, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Jan Šik

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 21. 12. 2005

vznik členství: 10. 12. 2003

zánik členství: 6. 9. 2005

Chrlické nám. 1, Brno, 643 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hořejší

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2005

vznik členství: 14. 11. 2003

zánik členství: 5. 5. 2005

vznik funkce: 17. 12. 2003

zánik funkce: 5. 5. 2005

Slavňovice 12, Stádlec, 391 61, Česká republika

Mgr. Jan Matějíček

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik funkce: 27. 7. 2001

zánik funkce: 13. 11. 2003

Býchory 176, Býchory, 280 02, Česká republika

Ing. Igor Mandík

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik funkce: 27. 7. 2001

zánik funkce: 6. 11. 2003

Bánov 420, 687 54, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jan Matějíček

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 13. 5. 2002

vznik funkce: 27. 7. 2001

Býchory 176, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Otto Bureš

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik funkce: 27. 7. 2001

zánik funkce: 13. 11. 2003

Antonína Barcala 3, České Budějovice, Česká republika

Igor Mandík

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

vznik funkce: 19. 12. 2000

zánik funkce: 27. 7. 2001

Bánov 420, Bánov, 687 54, Česká republika

Igor Mandík

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

vznik funkce: 4. 12. 2000

zánik funkce: 27. 7. 2001

Bánov 420, Bánov, 687 54, Česká republika

Ing. Josef Hrycyszyn

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

vznik funkce: 4. 12. 2000

zánik funkce: 27. 7. 2001

Chudenická 7, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Hrycyszyn

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

vznik funkce: 19. 12. 2000

zánik funkce: 27. 7. 2001

Chudenická 7, Praha 10, Česká republika

ing. Lubomír Štamposký

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

vznik funkce: 4. 12. 2000

zánik funkce: 27. 7. 2001

Ve svahu 1066/31, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Trneček CSc.

člen

První vztah: 15. 11. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 4. 12. 2000

Frágnerova 25, Praha 6, Česká republika

Mgr. Gabriela Schönová

člen

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 4. 12. 2000

Mánesova 1653/85, Praha 2, Česká republika

ing. Jiří Orlický

člen

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 15. 11. 2000

V aleji 989, Rudná, Česká republika

ing. Lubomír Štamposký

předseda

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 19. 12. 2000

Ve svahu 1066/31, Praha 4, Česká republika

MUDr. Arnošt Novák

člen

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2000

pplk. Sochora 981/17, Praha 7, Česká republika

ing. Pavel Neduchal

člen

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2000

Hekrova 809, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Alexa

předseda

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2000

Příbram IV 302, 261 01, Česká republika

Ing. Jan Chalupa

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

U havlíčkových sadů 422/1, Praha 2, Česká republika

Ing. Michal Kuděj

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Přemyslovská 2, Praha 3, Česká republika

Ing. Pavel Alexa

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Příbram IV 302, 261 01, Česká republika

Judr Josef Rambousek

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1994 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Blahoslavova 6, Praha 3, Česká republika

Ing Michal Kuděj

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1994 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Přemyslovská 2, Praha 3, Česká republika

Doc.Ing. Richard Drechsler CSc.

Člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1994 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Sázavská 22, Praha 2, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat navenek vždy jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména jediný člen předsta venstva.

od 23. 7. 2014

Za společnost jednají navenek jménem společnosti 2 členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka, připojí své podpisy s uvedením jména a funkce dva členové představenstva.

do 23. 7. 2014 od 15. 6. 2000

Způsob jednání za společnost Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představen- stva nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti při- pojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 15. 6. 2000 od 21. 7. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Lukáš Trsek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 6. 5. 2015

Všehrdova 561/4, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lukáš Trsek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 6. 5. 2015

Všehrdova 561/4, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Jaromír Hejda

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2015

vznik členství: 27. 6. 2014

zánik členství: 6. 5. 2015

Sídlištní 245/18c, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  MERO ČR, a.s.

  Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, 278 01

 • místopředseda dozorčí rady

  KORADO, a.s.

Doc. Ing. Dušan Vaněk Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 20. 12. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

Novosadský dvůr 773/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Hejda

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2014

Sídlištní 245/18C, Praha 6, 165 00, Česká republika

Doc. Ing. Dušan Vaněk Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 20. 12. 2010

zánik členství: 27. 6. 2014

A. Kašpara 90/1, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Jaromír Hejda

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2011 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2011

zánik funkce: 27. 6. 2014

Sídlištní 245/18C, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Robert Šrejma

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2011

vznik členství: 21. 3. 2008

zánik členství: 4. 8. 2010

Farní 48/4, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Jaromír Hejda

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2011

vznik členství: 21. 3. 2008

zánik členství: 31. 5. 2011

vznik funkce: 26. 3. 2008

zánik funkce: 31. 5. 2011

Sídlištní 245/18C, Praha 6, 165 00, Česká republika

Zdeněk Čáp Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 21. 3. 2008

vznik funkce: 7. 1. 2008

zánik funkce: 21. 3. 2008

Vlasákova 2763/5, Mělník, 276 01, Česká republika

Doc. Ing. Dušan Vaněk Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2008 - Poslední vztah: 28. 6. 2011

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 20. 12. 2010

Karla Kamenického 827, Průhonice, 252 43, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2007 - Poslední vztah: 7. 7. 2008

vznik členství: 6. 2. 2007

zánik členství: 21. 3. 2008

Umělecká 588/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Emil Fischer

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 18. 5. 2006

zánik členství: 20. 12. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2007

V podhájí 625/7, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jiří Václavek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 26. 2. 2008

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 20. 12. 2007

Odlehlá 11, Brno, 621 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Kroupa

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 26. 3. 2007

vznik členství: 18. 5. 2006

zánik členství: 11. 1. 2007

Lipecká 370/2, Praha 10, 108 00, Česká republika

Ing. Mojmír Hampl MSc.,Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 24. 2. 2005

zánik členství: 11. 5. 2006

Hvězdova 1568/25, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Pešek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 2. 10. 2003

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 16. 10. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2006

Kostelní 165, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Jurán MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 2. 10. 2003

zánik členství: 11. 5. 2006

Hybešova 4, Bruntál, 792 01, Česká republika

Ing. Libor Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 31. 3. 2005

vznik členství: 2. 10. 2003

zánik členství: 24. 2. 2005

Malešická 1861/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Marek Rehberger

místopřdseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik funkce: 22. 10. 2001

zánik funkce: 2. 10. 2003

Smetanova 2357/24, Znojmo, Česká republika

Mgr. Pavel Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2001

zánik funkce: 2. 10. 2003

Čistá 79, 569 56, Česká republika

Ján Lučan

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik funkce: 24. 12. 2000

zánik funkce: 2. 10. 2003

Čistá 79, Česká republika

Karel Muchna

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 13. 5. 2002

vznik funkce: 24. 11. 2000

zánik funkce: 22. 10. 2001

K Pyramidce 278, Praha 9, Česká republika

Ing. František Drvoštěp

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2001 - Poslední vztah: 7. 1. 2002

vznik funkce: 24. 11. 2000

zánik funkce: 1. 5. 2001

Benešova 966, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Jaroslava Pohlová

Člen

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2000

Xaveriova 11/2735, Praha 5, Česká republika

Martina Svobodová

člen

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2000

Máchova 1057, Hořice, Česká republika

Ing. Alexandr Chyba

předseda

První vztah: 19. 5. 2000 - Poslední vztah: 3. 10. 2001

zánik funkce: 24. 11. 2000

U Pergamenky 9, Praha 7, Česká republika

ing. Miloš Fiala CSc.

Člen

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 5. 2000

Vaňkova 342/12, Praha 9, Česká republika

ing. Jitka Sedloňová

Člen

První vztah: 4. 5. 1998 - Poslední vztah: 18. 1. 1999

Jažlovická 1320, Praha 4, Česká republika

Helena Marková

Člen

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 2000

Glowackého 545, Praha 8, Česká republika

Ing. Jana Dlouhá

Člen

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Františkova 909, Praha 9, Česká republika

Lucie Tenzerová

Člen

První vztah: 6. 3. 1997 - Poslední vztah: 4. 5. 1998

Choceradská 3038, Praha 4, Česká republika

ing. František Och

Člen

První vztah: 21. 7. 1994 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Kubišova 19, Praha 8, Česká republika

Ing. Jan Chalupa

Člen

První vztah: 21. 7. 1994 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

U havlíčkových sadů 422/1, Praha 2, Česká republika

Ing Michal Procházka

Člen

První vztah: 21. 7. 1994 - Poslední vztah: 6. 3. 1997

Tusarova 56, Praha 7, Česká republika

Další vztahy firmy IMOB a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Ľubica Podolská

První vztah: 20. 9. 2018

Nemocniční 662/7, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  Nadace OKD

  Karola Śliwky 149/17, Karviná, 733 01

Akcionáři

Ministerstvo financí, IČ: 00006947

Letenská 525/15, Česká republika, Praha, 118 00

od 23. 5. 2015

Česká republika - Ministerstvo financí, IČ: 00006947

Letenská, Česká republika, Praha 1, 118 10

do 23. 5. 2015 od 29. 1. 2008

Česká konsolidační agentura, IČ: 70109966

Janovského, Česká republika, Praha 7, 170 06

do 29. 1. 2008 od 7. 2. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 7. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 7. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).