Hlavní navigace

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Firma J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5850, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47672684

Sídlo:

Sokolovská 700/113a, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 2. 1993

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66300 Správa fondů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5850, Městský soud v Praze

Obchodní firma

REGION, investiční akciová společnost od 8. 2. 1993

Obchodní firma

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. od 27. 12. 2011

Obchodní firma

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. do 27. 12. 2011 od 6. 5. 2003

Obchodní firma

J&T Asset Management, investiční společnost a.s. do 6. 5. 2003 od 19. 8. 1998

Obchodní firma

Investiční společnost REGION, akciová společnost do 19. 8. 1998 od 1. 3. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 8. 2. 1993

adresa

Sokolovská 700/113a
Praha 18600 od 30. 9. 2020

adresa

Pobřežní 14/297
Praha 8 18600 do 30. 9. 2020 od 6. 5. 2003

adresa

Pobřežní 3
Praha 8 do 6. 5. 2003 od 15. 11. 1999

adresa

Žitná 6
Praha 2 do 15. 11. 1999 od 19. 8. 1998

adresa

Stodolní 2
Ostrava 1 do 19. 8. 1998 od 17. 1. 1997

adresa

Purkyňova 6
Ostrava 1 do 17. 1. 1997 od 8. 2. 1993

Předmět podnikání

Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF), kdy je oprávněna: a) přesáhnout rozhodný limit, b) obhospodařovat - standardní fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle čl ánku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravující ho evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b). od 9. 8. 2016

Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a to: - obhospodařování standardních fondů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, speciálních fondů a zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem a fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních fondů srovnatelných s fondem kval ifikovaných investorů, - provádění administrace výše uvedených investičních fondů, - obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), - provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, - poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů do 9. 8. 2016 od 1. 8. 2014

Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající: - ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, - v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, - v obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, - v činnostech, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, poskytovaných jako služba pro jinou investiční společnost nebo pro investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obchospodařování. do 1. 8. 2014 od 27. 12. 2011

Předmětem podnikání investiční společnosti je dále: - obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), - úschova a správa cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování včetně souvisejících služeb, - poskytování investičního poradenství týkajícího se investičního nástroje. do 1. 8. 2014 od 27. 12. 2011

Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, činnosti související s kolektivním investováním podk ytované jako služba pro jiné investiční společnosti ve vztahu k podílovému fondu nebo pro investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování, obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního f ondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. do 27. 12. 2011 od 27. 10. 2005

1. správa majetku investičních fondů na smluvním základě, v souladu s ustanovením zákona 248/1992 Sb., včetně maximální výše poplatků, a ustanovením zákona 513/1991 Sb. do 27. 10. 2005 od 8. 2. 1993

2. příprava a založení podílových fondů, soustředění peněžních prostředků a jejich další investování; majetek soustředěný v podílových fondech zůstává majetkem investorů - majitelů podílových listů (tzv. podílníků), kteří ho svěřují investniční společnosti do správy; do 27. 10. 2005 od 8. 2. 1993

3. vykonávání činnosti bezprostředně s těmito činnostmi souvisejícími; do 27. 10. 2005 od 8. 2. 1993

4. hospodaření s vlastním majetkem investiční společnosti, jehož zdrojem jsou vklady zakladatelů do základního jmění společnosti a dále příjmy z podnikatelské činnosti (např. úplaty za správu); o vlastním majetku společnost povede samostatně účetnictví v soustavě podvojného účetnictví a bude sestavovat samostatnou účetní závěrku do 27. 10. 2005 od 8. 2. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 1. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE VIEW a.s., IČO 275 85 701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11001 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchod ních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. od 1. 1. 2014

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE CENTRUM a.s., IČO 276 21 189, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11260 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přem ěnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. od 1. 1. 2014

Na společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 476 72 684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti OSTRAVICE DEVELOPMENT a.s., IČO 275 85 735, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobř ežní 297/14, PSČ 186 00, spisová značka B 11002 vedená u Městského soudu v Praze, a to do majetku tvořícího J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a 354 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převodu jmění vyhotoveného dne 28. 5. 2013 s rozhodným dnem převodu jmění 1. 1. 2014. od 1. 1. 2014

Na nástupnickou společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti, a to společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, identifikační číslo: 6 3470411. od 27. 12. 2011

Obchodní společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s. se sídlem Praha 2, Žitná 6, IČ 47672684 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B vložky 5850. od 22. 3. 1999

Jediný akcionář: Stredoeurópska akciová spoločnosť, a.s. se sídlem Moyzesova 2, Pezinok, Slovenská republika, 902 01, IČO 34 150 382 do 15. 11. 1999 od 19. 8. 1998

1. Valná hromada společnosti ze dne 13.8.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění o 19,000.000,-Kč, slovy: devatenáct miliónů korun českých, tedy z částky 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milión korun českých, na částku 20,000.000,-Kč, slovy: dvacet miliónů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedeno upsáním 19 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milión korun českých. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

3. Emisní kurs upisované akcie činí 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milión korun českých, hodnota celé emise upisovaných akcií činí 19,000.000,-Kč, slovy: devatenáct miliónů korun českých. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

4. Vylučuje se přednostní právo akcionáře upsat nové akcie na zvýšení základního jmění ve prospěch upisovatele, a to obchodní společnosti Středoevropská akciová společnost, a.s. se sídlem Moyzesova 2, Pezinok, 902 01 Bratislava, IČO: 34 15 03 82, a to z důvodu nutnosti zajistit další finanční prostředky potřebné pro zlepšení postavení společnosti na trhu a získání tak potřebných zdrojů pro další rozvoj společnosti s tím, že tyto prostředky je upisovatel schopen pro společnost zajistit. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

5. Akcie na zvýšení základního jmění budou upsány bez využití přednostního práva a jsou zcela nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti Středoevropská akciová společnost, a.s. výše uvedené. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

6. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 30 (třicet) dnů. Lhůta pro upisování akcií se stanoví tak, že lhůta 30-ti dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku, tedy ode dne právní moci tohoto usnesení. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

7. Upisovatel je povinen zaplatit 30% jmenovité hodnoty akcií na účet číslo 4001-0800252943/0300 u Československé obchodní banky a.s. Praha 1 ve výše stanovené lhůtě pro upisování akcií, nejdříve v den úpisu. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií na výše uvedený účet do 90-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na výše uvedený účet. do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

Den vzniku: 08.02.1993 od 8. 2. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 19. 8. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 8. 1998 od 8. 2. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 20 od 19. 8. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 19. 8. 1998 od 19. 11. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 19. 11. 1997 od 8. 2. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Ivo Enenkl

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Sadová 3324/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Igor Kováč

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Štěpán Ašer MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 30. 4. 2015

Pod lipami 2558/39, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Ivo Enenkl

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2019

Sadová 3324/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Mgr. Ivo Enenkl

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 12. 2014

vznik členství: 23. 6. 2009

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2009

zánik funkce: 23. 6. 2014

Sadová 3324/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Igor Kováč

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

Ing. Igor Kováč

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

Mgr. Ivo Enenkl

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2009

vznik funkce: 23. 6. 2009

Čeladná 814, 739 12, Česká republika

Ing. Vratislav Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2011 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 6. 1. 2012

Ořešínská 6/30, Brno, 621 00, Česká republika

Štěpán Ašer MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2010 - Poslední vztah: 1. 6. 2015

vznik členství: 30. 4. 2010

zánik členství: 30. 4. 2015

Pod Lipami 2558/39, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ivo Enenkl

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 23. 6. 2009

vznik funkce: 23. 6. 2009

Bělehradská 1116/31, Praha 2, 120 00, Česká republika

Gabriela Jakubovská

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 1. 2011

vznik členství: 26. 9. 2005

zánik členství: 8. 12. 2010

vznik funkce: 26. 9. 2005

zánik funkce: 8. 12. 2010

Studentská 3279, Mělník, 276 01, Česká republika

Gabriela Hrejzková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2005 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 26. 9. 2005

vznik funkce: 26. 9. 2005

Studentská 3279, Mělník, 276 01, Česká republika

Mgr. Ivo Enenkl

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2004 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2009

vznik funkce: 11. 8. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2009

Dukelská 1818, Vsetín, Česká republika

Dr. Oldřich Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2004 - Poslední vztah: 21. 6. 2010

vznik členství: 31. 1. 2000

Ohradní 1357, Praha 4, Česká republika

Mgr. Jan Zuska

člen

První vztah: 6. 5. 2003 - Poslední vztah: 10. 11. 2005

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 23. 1. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2005

Únětická 11, Praha 6, Česká republika

Dr. Oldřich Krejčí

První vztah: 5. 5. 2000 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

Ohradní 1357, Praha 4, Česká republika

Ing. Bohumil Nováček

První vztah: 5. 5. 2000 - Poslední vztah: 6. 5. 2003

zánik funkce: 30. 6. 2002

Urbánkova 3357/41, Praha 4, Česká republika

Ing. Patrik Tkáč

člen

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 11. 1999

Lachova 1602/11, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Bc. Ivan Jakabovič

člen

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 11. 1999

Donnerova 717/15, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Kamil Kocurek

člen

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

vznik funkce: 13. 8. 1997

zánik funkce: 22. 6. 2004

Slavíčkova 2492/12, Moravská Ostrava, Česká republika

Martin Obrtlík

člen

První vztah: 8. 6. 1994 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Příborská 26, Ostrava - Hrabová, Česká republika

Jana Havlíčková

člen

První vztah: 8. 6. 1994 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Sokolská tř. 67, Ostrava - Přívoz, Česká republika

Jiřina Zdražilová

předseda

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Vrbická 31, Ostrava 2, Česká republika

Ing. Lumír Urbánek

člen

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 8. 6. 1994

Bystřinova 17, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

Jiří Schlinger

člen

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Zámecké náměstí 2, Krnov, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing Petra Tomisová MBA

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

Akátová 261, Čestlice, 251 01, Česká republika

Ing. Daniel Drahotský MBA

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2019

Točitá 1909/24, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Roman Hajda

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 7. 1. 2017

Zděchov 171, 756 07, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Miloslav Zábojník

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 9. 1. 2017

zánik funkce: 30. 9. 2019

Kovanecká 2390/3, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Eva Bryndová

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2017 - Poslední vztah: 6. 1. 2020

vznik členství: 7. 1. 2017

zánik členství: 30. 9. 2019

Lidická 272, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Mgr. Miloslav Zábojník

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

vznik funkce: 10. 6. 2014

zánik funkce: 6. 1. 2017

Kovanecká 2390/3, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Miloslav Zábojník

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

vznik funkce: 10. 6. 2014

zánik funkce: 6. 1. 2017

Kovanecká 2390/3, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Hajda

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Zděchov 171, 756 07, Česká republika

Ing. Roman Hajda

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Zděchov 171, 756 07, Česká republika

Mgr. Eva Bryndová

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Lidická 272, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Mgr. Eva Bryndová

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2017

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 6. 1. 2017

Lidická 272, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Mgr. Eva Bryndová

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Lidická 272, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Mgr. Miloslav Zábojník

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Kovanecká 2390/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Roman Hajda

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Zděchov 171, 756 07, Česká republika

Ing. Roman Hajda

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 7. 3. 2012

zánik funkce: 10. 6. 2014

Zděchov 171, 756 07, Česká republika

Michaela Šály

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Pry Mlyne 1447/20, Michlovice, 071 01, Slovenská republika

Mgr. Eva Bryndová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 7. 3. 2012

zánik funkce: 10. 6. 2014

Lidická 272, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Martin Kodeš

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 10. 6. 2014

V Zátiší 358, Třebotov, 252 26, Česká republika

Mgr. Miloslav Zábojník

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 6. 1. 2012

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 6. 1. 2012

zánik funkce: 10. 6. 2014

Kovanecká 2390/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Roman Hajda

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 18. 4. 2012

vznik členství: 6. 1. 2012

Zděchov 171, 756 07, Česká republika

Mgr. Eva Bryndová

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2012 - Poslední vztah: 18. 4. 2012

vznik členství: 6. 1. 2012

Lidická 272, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Mgr. Miloslav Zábojník

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 2. 2012

vznik členství: 23. 6. 2009

zánik členství: 6. 1. 2012

Kovanecká 2390/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Miloslav Zábojník

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 28. 7. 2009

vznik členství: 22. 6. 2004

zánik členství: 23. 6. 2009

Kovanecká 2390/3, Praha 9, 190 00, Česká republika

Mgr. Miloslav Zábojník

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2004 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik členství: 22. 6. 2004

Bořetická 5, Brno, Česká republika

Mgr. Ivo Enenkl

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2002 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

vznik funkce: 27. 7. 1999

zánik funkce: 22. 6. 2004

Družstevní 25, Dolní Lhota, Česká republika

Ing.L'Ubomír Makúch, R.Č. 580614/6918

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

vznik funkce: 13. 8. 1997

zánik funkce: 22. 6. 2004

Lessnerova 269, Praha 10, Česká republika

Mgr. Miloslav Zábojník

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

zánik členství: 22. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2004

Bořetická 5, Brno, Česká republika

Mgr. Ivo Enenkl

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 1999 - Poslední vztah: 6. 12. 2002

U parku 2867/1, Moravská Ostrava, Česká republika

Ing. Zdeněk Hanzlík

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 6. 1999

Brichtova 812, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Lubomír Makúch

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 11. 1999

Lessnerova 269, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Igor Rattaj

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 15. 11. 1999

Koberovice-Lísky 6, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Petr Varecha

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Mojmírovců 26, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Marie Kolářová

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1994 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Jurečkova 14, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Petr Varecha

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1994 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Mojmírovců 26, Ostrava 1, Česká republika

Ing. František Křižák

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1994 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Hlučínská 40, Ludgeřovice, Česká republika

Ing. Martin Kutáč

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1994 - Poslední vztah: 17. 1. 1997

Obchodní 10, Ostrava - Hrabová, Česká republika

Ing. Pavel Kolář

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Zámecká 4, Ostrava 1, Česká republika

Ing. Milan Hodeček

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 8. 6. 1994

Dlouhá třída 115, Havířov-Bludovice, Česká republika

Ing. Pavla Čmuchová

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Bohumínská 73, Ostrava 2, Česká republika

Ing. Pavel Oršulík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 8. 6. 1994

E.F.Buriana 3, Krnov, Česká republika

Ing. Josef Míka

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 8. 6. 1994

Zolova 26, Ostrava 3, Česká republika

Ing. Michal Buchníček

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 6. 12. 1993

Varenská 34, Ostrava 1, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně.

od 10. 10. 2019

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

do 10. 10. 2019 od 1. 8. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, ostatní členové představenstva jsou oprávnění jednat jménem společnosti pouze společně s jiným členem představenstva.

do 1. 8. 2014 od 18. 4. 2012

Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

do 18. 4. 2012 od 14. 2. 2012

Představenstvo má jednoho člena. Člen představesntva je oprávněn jdenat jménem společnosti samostatně.

do 5. 11. 2004 od 5. 11. 2004

Představenstvo má jednoho člena. Člen představesntva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

do 14. 2. 2012 od 5. 11. 2004

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, jinak dva členové představenstva současně.

do 5. 11. 2004 od 15. 11. 1999

Jednání: Jednat jménem společnosti je oprávněn samostatně předseda představenstva, nebo současně místopředseda a člen představenstva.

do 15. 11. 1999 od 19. 11. 1997

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva a jeden z volených členů předsta- venstva nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden z volených členů představenstva.

do 19. 11. 1997 od 8. 2. 1993

Další vztahy firmy J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

J&T BANKA, a.s.

První vztah: 16. 9. 2020

Sokolovská 700/113a, Praha, 186 00

Dalších 15 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Igor Kováč

  člen představenstva

  Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

 • Mgr. Miloslav Mastný

  Sázavská 914/8, Praha, 120 00, Česká republika

 • Ing. Mária Kešnerová

  Josefa Hory 4092/29, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

 • Ing. Ivan Jakabovič

  místopředseda dozorčí rady

  32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

 • Ing. Tomáš Janík

  člen dozorčí rady

  Poľná 12, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

 • Jitka Šustová

  člen dozorčí rady

  Kladenská 542/38, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Dušan Palcr

  člen dozorčí rady

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Jozef Šepetka

  člen dozorčí rady

  Zikova 708/5, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Jozef Tkáč

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Ing. Patrik Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Ing. Anna Macaláková

  člen představenstva

  Tramínová 12756/3, Bratislava - Nové Mesto, 831 52, Slovenská republika

 • Ing. Tomáš Klimíček

  člen

  Křižíkova 53/52, Praha, 186 00, Česká republika

 • Štěpán Ašer MBA

  člen představenstva

  Pod lipami 2558/39, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Alena Tkáčová

  Svobodova 1308, Otrokovice, 765 02, Česká republika

J&T BANKA, a.s.

První vztah: 11. 9. 2020 - Poslední vztah: 16. 9. 2020

Sokolovská 700/113a, Praha, 186 00

J&T BANKA, a.s.

První vztah: 23. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2020

Sokolovská 700/113a, Praha, 186 00

J&T BANKA, a.s.

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2013

Sokolovská 700/113a, Praha, 186 00

J&T FINANCE GROUP SE

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

Sokolovská 700/113a, Praha, 186 00

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Štěpán Ašer MBA

  člen představenstva

  Pod lipami 2558/39, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Igor Kováč

  člen představenstva

  Školská 63/30, Nižný Žipov, 076 17, Slovenská republika

 • Ivan Jakabovič

  místopředseda představenstva

  32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

 • Ivan Jakabovič

  člen dozorčí rady

  Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Patrik Tkáč

  místopředseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Jana Šuterová

  člen dozorčí rady

  Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

 • Dušan Palcr

  místopředseda představenstva

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Marta Tkáčová

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Jozef Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

J&T BANKA, a.s.

První vztah: 15. 11. 1999 - Poslední vztah: 5. 11. 2004

Sokolovská 700/113a, Praha, 186 00

Akcionáři

J&T BANKA, a.s., IČ: 47115378

Sokolovská 700/113a, Česká republika, Praha, 186 00

od 16. 9. 2020

J&T BANKA, a.s., IČ: 47115378

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 16. 9. 2020 od 11. 9. 2020

J & T BANKA, a.s., IČ: 47115378

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 11. 9. 2020 od 23. 11. 2013

J&T BANKA, a.s., IČ: 47115378

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 23. 11. 2013 od 7. 11. 2011

J&T FINANCE, a.s., IČ: 27592502

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

do 7. 11. 2011 od 26. 2. 2007

J & T FINANCE GROUP, a.s.

Lamačská cesta, Slovenská republika, Bratislava, 841 04

do 26. 2. 2007 od 5. 11. 2004

J & T Banka, a.s., IČ: 47115378

Pobřežní, Česká republika, Praha 8

do 5. 11. 2004 od 15. 11. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).