Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

J&T SERVICES ČR, a.s.

Firma J&T SERVICES ČR, a.s., akciová společnost, vznikla dne 05. 10. 2007. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12445, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 141 134 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28168305

Sídlo:

Pobřežní 297/14, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 10. 2007

E-mail:

bobkova@jtfg.com

Telefon:

221 710 111

Telefon:

221 710 111

Popis

Daňové poradenství Investiční služby

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
781 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12445, Městský soud v Praze

Obchodní firma

J & T Finance Management, a.s. od 5. 10. 2007

Obchodní firma

J&T SERVICES ČR, a.s. od 4. 6. 2013

Obchodní firma

J&T Management, a.s. do 4. 6. 2013 od 7. 8. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 5. 10. 2007

adresa

Pobřežní
Praha 8 18600 od 5. 10. 2007

adresa

Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 od 8. 1. 2015

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 8 18600 od 5. 10. 2007

adresa

Pobřežní 297/14
Praha 8 18600 do 8. 1. 2015 od 5. 10. 2007

Předmět podnikání

zprostředkování zaměstnání od 8. 1. 2015

daňové poradenství od 20. 4. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 8. 2009

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 10. 8. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 10. 8. 2009 od 5. 10. 2007

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 10. 8. 2009

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 24. 5. 2017 došlo ke sloučení, při němž na společnost J&T SERVICES ČR, a.s., se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 281 68 305, jakožto společnost nástupnickou, přešlo jměn í zanikající společnosti J&T Concierge, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 281 89 825. od 1. 7. 2017

Dne 30.6.2014 byla podle ustanovení § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společností J&T SERVICES ČR, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO: 281 68 305, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze v oddílu B, vložce 12445 (J&T SERVICES ČR, a.s.), jako prodávajícím, a společností Global Solutions Services ČR, s.r.o., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 227311 (Global Solutions Services ČR, s.r.o.) jako kupujícím, uzavřena smlouva o prodeji části závodu, na jejímž základě byla převedena část závodu z J&T SERVICES ČR, a.s. na Global Solutions Services ČR, s.r.o. od 8. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 8. 9. 2015 od 19. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 8. 9. 2015 od 19. 3. 2014

Společnost J&T FINANCE GROUP, a.s. se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, jako jediný akcionář společnosti J &T Management, a.s., rozhodl při působnosti valné hromady dne 14.1.2013 o zvýšení základního kapitálu. Před přijetím rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady prohlásil Mgr. Libor Marek, jako zástupce na základě plné moci jediného akcionáře, a to společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., že se tento akcionář vzdává svého přednostního práva na ups ání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti J&T Management, a.s. Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti J&T Management, a.s. (dále jen Společnost) z částky 2.000.000,--Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 139.134.000,-- Kč (slovy: jednostotřicet devět milionů jednosto třicet čtyř i tisíc korun českých) na částku 141.134.000,-- Kč (slovy: jednostočtyřicet jeden milion jednostotřicet čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem: Společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., J&T Management, a.s., J&T GLOBAL MANAGEMENT, a.s., J&T Global Services Limited a J&T Finance, LLC jsou součástí finanční skupiny J&T a tvoří koncern. Skupina J&T se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním bankovnictvím, správou majetku, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České republiky, Slovenska a Ruské federace. Důvodem navýšení základního kapitálu Společnosti a upsání akcií navrhovan ým nepeněžitým vkladem je zejména sjednocení podpůrných služeb v rámci celé Skupiny J&T a zvýšení efektivity a kvality i při poskytování služeb popsaných výše. Dalším důležitým důvodem je také optimalizace nákladů Skupiny J&T, která tímto bude dosažena. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 139.134 (slovy: jednostotřicet devět tisíc jednosto třicet čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, znějících na majitele, v listinné pod obě. Všech 139.134 (slovy: jednostotřicet devět tisíc jednosto třicet čtyři) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO : 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, jako předem určeným zájemcem, na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo společnosti J&T Management, a.s. jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány v sídle společnosti J&T Management, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisovatel, jediný akcionář Společnosti, společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, splatí emisní kurs upsaných akcií nepeněžitým vkladem, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a zároveň nejpozději ve lhůtě do 30ti dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Zpráva představenstva společnosti dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu byla vypracována dne 08.01.2013 a tvoří přílohu notářského zápisu N 18/ 2013, NZ 16/2013 ze dne 14.1.2013. Jediný akcionář Společnosti souhlasí s tím, aby emisní kurs všech upsaných akcií byl splacen níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: a) obchodní podíl společnosti J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 46 293 329, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka:75888/B, který pře dstavuje 100,00% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o. Předmět nepeněžitého vkladu a) byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 27. prosince 2012, číslo A 163/2012, vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ 250 94 921, se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C, vložce 46569, jmenovaným pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2012, pod č.j. 2 Nc 5928/2012-18. Hodnota nepeněžitého vkladu a) podle výše uvedeného posudku činí 0,-- Kč (slovy: nula korun českých). Za výše uvedený nepeněžitý vklad a) Společnost vydá jedinému akcionáři společnosti, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okres ným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, 0 (slovy: nula ) kusů akcií v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). b) obchodní podíl společnosti J&T Finance, LLC, reg. č. 1067746577326, se sídlem Kadashevskaya nab. 26, Moskva, Ruská federace který představuje 99,9 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti J&T Finance, LLC. Předmět nepeněžitého vkladu b) byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 27. prosince 2012, číslo A 163/2012, vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ 250 94 921, se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C, vložce 46569, jmenovaným pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2012, pod č.j. 2 Nc 5929/2012-14. Hodnota nepeněžitého vkladu b) podle výše uvedeného posudku činí 10.883.000,-- Kč (slovy: deset milionů osmset osmdesát tři tisíc korun českých). Za výše uvedený nepeněžitý vklad b) Společnost vydá jedinému akcionáři společnosti, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okres ným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, 10.883 (slovy: deset tisíc osmset osmdesát tři ) kusů akcií v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). c) obchodní podíl společnosti J&T Global Services Limited, reg. č. HE131634, se sídlem Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Nicosia, P.C.1061, Kyperská republika, který představuje 100,00 % podíl na základním kapitálu a hlasovac ích právech společnosti J&T Global Services Limited. Předmět nepeněžitého vkladu c) byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 27. prosince 2012, číslo A 163/2012, vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ 250 94 921, se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, zapsanou v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl C, vložce 46569, jmenovaným pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2012, pod č.j. 2 Nc 5927/2012-15. Hodnota nepeněžitého vkladu c) podle výše uvedeného posudku činí 128.251.000,-- Kč (slovy: jednostodvacet osm milionů dvěstěpadesát jeden tisíc korun českých). Za výše uvedený nepeněžitý vklad c) Společnost vydá jedinému akcionáři společnosti, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., se sídlem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, PSČ 811 02, Slovenská republika, IČO: 31391087 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okres ným súdom Bratislava I, oddíel: Sa, vložka: 802/B, 128.251 (slovy: jednostodvacet osm tisíc dvěstěpadesát jedna ) kusů akcií v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). do 28. 2. 2013 od 23. 1. 2013

Na společnost přešlo jmění obchodní společnosti J&T SERVICES, s.r.o., IČ: 27193527, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00. od 7. 8. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 141 134 000 Kč

od 28. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 2. 2013 od 5. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 19. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 139 134 od 19. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 139 134 do 19. 3. 2014 od 28. 2. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 19. 3. 2014 od 5. 10. 2007

Dozorčí rada

14 fyzických osob

Ing. Vlastimil Nešetřil Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 22. 2. 2017

Rooseveltova 1008/33, Znojmo, 669 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Nešetřil Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 22. 2. 2017

Rooseveltova 1008/33, Znojmo, 669 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

vznik funkce: 27. 10. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

vznik funkce: 27. 10. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

vznik funkce: 27. 10. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Aneta Štědrá

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aneta Štědrá

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aneta Štědrá

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 26. 10. 2010

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 26. 10. 2010

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Igor Kováč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

Na hřebenech I 1149/1, Praha, 147 00, Česká republika

Igor Kováč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

Na hřebenech I 1149/1, Praha, 147 00, Česká republika

Igor Kováč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

Na hřebenech I 1149/1, Praha, 147 00, Česká republika

Igor Kováč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 4. 3. 2013

Na hřebenech I 1149/1, Praha, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Aneta Štědrá

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 24. 4. 2013

zánik členství: 30. 11. 2016

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aneta Štědrá

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 24. 4. 2013

zánik členství: 30. 11. 2016

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 26. 10. 2010

zánik členství: 26. 10. 2015

vznik funkce: 26. 10. 2010

zánik funkce: 26. 10. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 26. 10. 2010

zánik členství: 26. 10. 2015

vznik funkce: 26. 10. 2010

zánik funkce: 26. 10. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 26. 10. 2010

zánik členství: 26. 10. 2015

vznik funkce: 26. 10. 2010

zánik funkce: 26. 10. 2015

Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Aneta Bachurová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aneta Bachurová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aneta Bachurová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aneta Bachurová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Aneta Bachurová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 24. 4. 2013

Sázavská 546, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Jiří Bozděch

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2013

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 28. 2. 2013

Na Kališti 562, Chýně, 253 01, Česká republika

Jiří Bozděch

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2013

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 28. 2. 2013

Na Kališti 562, Chýně, 253 01, Česká republika

Jiří Bozděch

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2013

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 28. 2. 2013

Na Kališti 562, Chýně, 253 01, Česká republika

Jiří Bozděch

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2013

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 28. 2. 2013

Na Kališti 562, Chýně, 253 01, Česká republika

Jiří Bozděch

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2013

vznik členství: 13. 12. 2012

zánik členství: 28. 2. 2013

Na Kališti 562, Chýně, 253 01, Česká republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 26. 10. 2010

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 26. 10. 2010

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 26. 10. 2010

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 26. 10. 2010

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jozef Tkáč

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2014

vznik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 26. 10. 2010

Na Revíně 13, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Taťána Turziková

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 22. 4. 2009

zánik funkce: 26. 10. 2010

Jiráskova 2222, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

JUDr. Jarmila Jánošová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 12. 12. 2012

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

JUDr. Jarmila Jánošová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 12. 12. 2012

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

JUDr. Jarmila Jánošová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 12. 12. 2012

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

JUDr. Jarmila Jánošová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 12. 12. 2012

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

JUDr. Jarmila Jánošová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 12. 12. 2012

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

Ing. Taťána Turziková

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 22. 4. 2009

zánik funkce: 26. 10. 2010

Jiráskova 2222, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

Ing. Taťána Turziková

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 22. 4. 2009

zánik funkce: 26. 10. 2010

Jiráskova 2222, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

Ing. Taťána Turziková

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 22. 4. 2009

zánik funkce: 26. 10. 2010

Jiráskova 2222, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

Ing. Taťána Turziková

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 26. 10. 2010

vznik funkce: 22. 4. 2009

zánik funkce: 26. 10. 2010

Jiráskova 2222, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

 • Nadace J&T

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

Ing. Miroslav Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 29. 10. 2008

zánik členství: 4. 3. 2013

Zátopkova 543, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Miroslav Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 29. 10. 2008

zánik členství: 4. 3. 2013

Zátopkova 543, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Miroslav Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 29. 10. 2008

zánik členství: 4. 3. 2013

Zátopkova 543, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Miroslav Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 29. 10. 2008

zánik členství: 4. 3. 2013

Zátopkova 543, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Miroslav Minařík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2008 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 29. 10. 2008

zánik členství: 4. 3. 2013

Zátopkova 543, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

vznik funkce: 5. 10. 2008

zánik funkce: 22. 4. 2009

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

vznik funkce: 5. 10. 2008

zánik funkce: 22. 4. 2009

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

vznik funkce: 5. 10. 2008

zánik funkce: 22. 4. 2009

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

vznik funkce: 5. 10. 2008

zánik funkce: 22. 4. 2009

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

vznik funkce: 5. 10. 2008

zánik funkce: 22. 4. 2009

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2008

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 29. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2008

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 29. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2008

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 29. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2008

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 29. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2008

vznik členství: 5. 10. 2008

zánik členství: 29. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

vznik funkce: 5. 10. 2007

zánik funkce: 5. 10. 2008

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

vznik funkce: 5. 10. 2007

zánik funkce: 5. 10. 2008

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

vznik funkce: 5. 10. 2007

zánik funkce: 5. 10. 2008

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

vznik funkce: 5. 10. 2007

zánik funkce: 5. 10. 2008

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Gabriela Lachoutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

vznik funkce: 5. 10. 2007

zánik funkce: 5. 10. 2008

Malostranské nábřeží 3, Praha 1, 118 00, Česká republika

Gabriela Koksová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 5. 10. 2007

Přístavní 33, Praha 7, 170 00, Česká republika

Gabriela Koksová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 5. 10. 2007

Přístavní 33, Praha 7, 170 00, Česká republika

Gabriela Koksová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 5. 10. 2007

Přístavní 33, Praha 7, 170 00, Česká republika

Gabriela Koksová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 5. 10. 2007

Přístavní 33, Praha 7, 170 00, Česká republika

Gabriela Koksová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 5. 10. 2007

Přístavní 33, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Boris Čarakčiev

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Ĺudovíta Fullu 3090/58, Bratislava, 841 05, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Ing. Andrej Zaťko

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 5. 10. 2008

Klenová 12385/13, Bratislava, 841 00, Slovenská republika

Statutární orgán

15 fyzických osob

Ing. Michal Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 1. 3. 2016

Točitá 1414/54, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 1. 3. 2016

Točitá 1414/54, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 1. 3. 2016

Točitá 1414/54, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 1. 3. 2016

Točitá 1414/54, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Miloslav Martinek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 17. 8. 2015

Lublaňská 398/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Markéta Bobková

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 17. 8. 2015

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ABS Jets, a.s.

  K letišti 549, Praha Ruzyně, 161 00

Ing. Markéta Bobková

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 17. 8. 2015

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ABS Jets, a.s.

  K letišti 549, Praha Ruzyně, 161 00

Ing. Markéta Bobková

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 17. 8. 2015

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ABS Jets, a.s.

  K letišti 549, Praha Ruzyně, 161 00

Ing. Markéta Bobková

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 17. 8. 2015

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ABS Jets, a.s.

  K letišti 549, Praha Ruzyně, 161 00

Ing. Markéta Bobková

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 17. 8. 2015

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ABS Jets, a.s.

  K letišti 549, Praha Ruzyně, 161 00

Ing. Miloslav Martinek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 17. 8. 2015

Lublaňská 398/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Martinek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 17. 8. 2015

Lublaňská 398/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Martinek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 17. 8. 2015

Lublaňská 398/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Martinek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 17. 8. 2015

Lublaňská 398/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Kolář

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 30. 12. 2013

K Zámecké Oboře 729, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Historické vztahy

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 16. 8. 2015

vznik funkce: 4. 3. 2013

zánik funkce: 16. 8. 2015

Kališnická 2889/16, Praha, 130 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 16. 8. 2015

vznik funkce: 4. 3. 2013

zánik funkce: 16. 8. 2015

Kališnická 2889/16, Praha, 130 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 16. 8. 2015

vznik funkce: 4. 3. 2013

zánik funkce: 16. 8. 2015

Kališnická 2889/16, Praha, 130 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 16. 8. 2015

vznik funkce: 4. 3. 2013

zánik funkce: 16. 8. 2015

Kališnická 2889/16, Praha, 130 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2013

Kališnická 2889/16, Praha, 130 00, Česká republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

Velehradská 1735/28, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Kolář

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 28. 1. 2016

K Zámecké Oboře 729, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Jan Kolář

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 28. 1. 2016

K Zámecké Oboře 729, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Jan Kolář

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 28. 1. 2016

K Zámecké Oboře 729, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Ing. Jan Kolář

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 30. 12. 2013

zánik členství: 28. 1. 2016

K Zámecké Oboře 729, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Jarmila Jánošová

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 30. 12. 2013

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

Jarmila Jánošová

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 30. 12. 2013

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

Jarmila Jánošová

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 30. 12. 2013

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

Jarmila Jánošová

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 30. 12. 2013

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

Jeseniova 1725/125, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jarmila Jánošová

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 2. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

zánik členství: 30. 12. 2013

Klimentos Street 41-43, Nicosia, 1 061, Kyperská republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

Jeseniova 1725/125, Praha 3, 130 00, Česká republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

Jeseniova 1725/125, Praha 3, 130 00, Česká republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

Jeseniova 1725/125, Praha 3, 130 00, Česká republika

Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 4. 3. 2013

Jeseniova 1725/125, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2013

Kloboučnická 1443/2, Praha, 140 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2013

Kloboučnická 1443/2, Praha, 140 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2013

Kloboučnická 1443/2, Praha, 140 00, Česká republika

Zita Václavíková

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 4. 3. 2013

vznik funkce: 4. 3. 2013

Kloboučnická 1443/2, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Brunátová

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 4. 3. 2013

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Brunátová

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 4. 3. 2013

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Brunátová

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 4. 3. 2013

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Brunátová

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 4. 3. 2013

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Brunátová

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2010 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 22. 4. 2009

zánik členství: 4. 3. 2013

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Bašistová

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Bašistová

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Bašistová

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Bašistová

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Kristína Bašistová

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 11. 2010

vznik členství: 22. 4. 2009

Konstantinova 1490/32, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Monika Ciprová

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Mierová 23, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

Mgr. Monika Ciprová

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Mierová 23, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

Mgr. Monika Ciprová

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Mierová 23, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

Mgr. Monika Ciprová

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Mierová 23, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

Mgr. Monika Ciprová

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 22. 4. 2009

Mierová 23, Bernolákovo, 900 27, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 5. 10. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně.

od 8. 1. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně.

do 8. 1. 2015 od 9. 4. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva.

do 9. 4. 2013 od 5. 10. 2007

Další vztahy firmy J&T SERVICES ČR, a.s.

Historické vztahy

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 12. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 12. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 12. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 12. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

Ing. Patrik Tkáč

První vztah: 12. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

Rumančekova 859/36, Bratislava, 821 01, Slovenská republika

J&T FINANCE GROUP SE

První vztah: 5. 2. 2014

Pobřežní 297/14, Praha Karlín, 186 00

Dalších 47 vztahů k tomuto subjektu

 • Ivan Jakabovič

  místopředseda představenstva

  41 avenue HECTOR OTTO, MONACO, 980 00, Monacké knížectví

 • Gabriela Lachoutová

  člen představenstva

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

 • Gabriela Lachoutová

  člen představenstva

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

 • Gabriela Lachoutová

  člen představenstva

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ivan Jakabovič

  místopředseda představenstva

  32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

 • Ivan Jakabovič

  místopředseda představenstva

  32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

 • Ivan Jakabovič

  místopředseda představenstva

  32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

 • Ivan Jakabovič

  místopředseda představenstva

  32 rue COMTE FELIX GASTALDI, MONACO-VILLE, 980 00, Monacké knížectví

 • Marta Tkáčová

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Marta Tkáčová

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Marta Tkáčová

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Marta Tkáčová

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Jozef Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Marta Tkáčová

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Marta Tkáčová

  předseda dozorčí rady

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Jozef Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Jozef Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Jozef Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Jozef Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Jozef Tkáč

  předseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

 • Ivan Jakabovič

  místopředseda představenstva

  Donnerova 717/15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Gabriela Lachoutová

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

 • Gabriela Lachoutová

  Malostranské nábřeží 563/3, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ivan Jakabovič

  člen dozorčí rady

  Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Ivan Jakabovič

  člen dozorčí rady

  Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Patrik Tkáč

  místopředseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Ivan Jakabovič

  člen dozorčí rady

  Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Ivan Jakabovič

  člen dozorčí rady

  Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Ivan Jakabovič

  člen dozorčí rady

  Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Ivan Jakabovič

  člen dozorčí rady

  Donnerova 15, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

 • Patrik Tkáč

  místopředseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Patrik Tkáč

  místopředseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Patrik Tkáč

  místopředseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Patrik Tkáč

  místopředseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Patrik Tkáč

  místopředseda představenstva

  Júlová 10941/32, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

 • Jana Šuterová

  člen dozorčí rady

  Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

 • Dušan Palcr

  místopředseda představenstva

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Jana Šuterová

  člen dozorčí rady

  Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

 • Jana Šuterová

  člen dozorčí rady

  Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

 • Jana Šuterová

  člen dozorčí rady

  Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

 • Jana Šuterová

  člen dozorčí rady

  Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

 • Jana Šuterová

  člen dozorčí rady

  Janka Alexyho 9, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

 • Dušan Palcr

  místopředseda představenstva

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Dušan Palcr

  místopředseda představenstva

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Dušan Palcr

  místopředseda představenstva

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Dušan Palcr

  místopředseda představenstva

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

 • Dušan Palcr

  místopředseda představenstva

  Chopinova 304/3, Brno, 623 00, Česká republika

Akcionáři

J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 27592502

Pobřežní, Česká republika, Praha 8, 186 00

od 5. 2. 2014

J&T FINANCE GROUP, a.s.

Slovenská republika

do 5. 2. 2014 od 8. 10. 2009

Ing. Patrik Tkáč

Júlová, Slovenská republika, Bratislava, 831 01

do 8. 10. 2009 od 2. 10. 2008

Ing. Patrik Tkáč

Rumančekova, Slovenská republika, Bratislava, 821 01

do 2. 10. 2008 od 12. 10. 2007

PRIORA, a.s.

Lamačská cesta, Slovenská republika, Bratislava, 841 04

do 12. 10. 2007 od 5. 10. 2007

Agentura práce

Platnost

5. 12. 2014 - Neomezeně

Rozsah činnosti

Na území ČR

Předmět povolení
 • Občanům ČR
 • Občanům EU/EHP
Forma zprostředkování

Druhy prací (profesí)

všechny druhy prací ve všech oborech

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 10. 2007

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 7. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 10. 2007

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.