Hlavní navigace

Jetřichovice Property, a.s.

Firma Jetřichovice Property, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12755, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 600 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28191480

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 11. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12755, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Jetřichovice Property, a.s. od 4. 6. 2012

Obchodní firma

CPI - Residential, a.s. do 4. 6. 2012 od 28. 7. 2008

Obchodní firma

Stearns, a.s. do 28. 7. 2008 od 19. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 19. 11. 2007

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 1 11000 od 10. 7. 2014

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 10. 7. 2014

adresa

Pohořelec 112/24
Praha 1 11800 do 10. 7. 2014 od 4. 6. 2012

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 4. 6. 2012 od 19. 11. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 17. 12. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 24. 10. 2013 od 17. 12. 2009

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 17. 12. 2009 od 19. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 6. 1. 2017 od 10. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 6. 1. 2017 od 10. 7. 2014

Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.600.000,-- Kč (desetmilionůšestsettisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 106 (jednostošest) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótov ané. Upsání všech 106 (jednostošesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - obchodní společnosti Včela, a.s., se sídlem Praha 1, Vác lavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 000 32 468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 11932, dále též jen "určitý zájemce". Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 8,00 do 12,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dvacet jeden den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlou vy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odsta vci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Stearns, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvaceti jednoho dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs 106 (jednostošesti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno činí 10.603.970,-- Kč (desetmilionůšestsettřitisícedevětsetsedmdesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní kurs 106 (jednostošesti) kusů kmenových listinných akcií spol ečnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nejpozději do dvaceti jednoho dne ode dne upsání akcií splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. č. 303 - zastavě ná plocha a nádvoří v katastrálním území Košíře. Tato nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1825 pro obec Praha a katastrální území Košíře. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, což je osvědčeno i písemnou zprávou představenstva společnosti dle § 204, odstavce 3) obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 28/3088-2008 ze dne 26. června 2008 soudního znalce Ing. Františka Cigánka ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2008 po d č.j. 2 Nc 4689/2008-10, které nabylo právní moci dne 18. června 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 10.603.970,-- Kč (desetmilionůšestsettřitisícedevětsetsedmdesát korun českých). Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 106 (jednostošest) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60, odst. 1 obchodního zákoníku v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9,00 do 12,00 hodin a faktickým př edáním nepeněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 21. 8. 2008 od 28. 7. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 600 000 Kč

od 21. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 21. 8. 2008 od 19. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 126 od 10. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 126 do 10. 7. 2014 od 18. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 126 do 18. 5. 2012 od 21. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 21. 8. 2008 od 19. 11. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 130 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 51 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 90 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 24. 6. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Zbyněk Michal

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

Na Slovance 1963/42, Praha 8, 182 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 19. 11. 2007

zánik členství: 28. 5. 2012

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 19. 11. 2007

zánik členství: 28. 5. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 19. 11. 2007

zánik členství: 28. 5. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 10. 7. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 10. 7. 2014 od 19. 11. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 146 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jana Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

Hanzlíčkova 3381/7, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Vladimír Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

Hanzlíčkova 3381/7, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petra Kalafútová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 28. 5. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

Na Vyhlídce 1953/15, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 28. 5. 2012

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 28. 5. 2012

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 28. 5. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 7. 4. 2009

vznik členství: 19. 11. 2007

zánik členství: 19. 2. 2009

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 7. 4. 2009

vznik členství: 19. 11. 2007

zánik členství: 19. 2. 2009

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 7. 4. 2009

vznik členství: 19. 11. 2007

zánik členství: 19. 2. 2009

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztahy firmy Jetřichovice Property, a.s.

Historické vztahy

Mgr. Zbyněk Michal

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

Na Slovance 1963/42, Praha 8, 182 00, Česká republika

Milada Malá

První vztah: 4. 12. 2007 - Poslední vztah: 21. 8. 2008

Zemědělská 285/40, Brno, 613 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • Tandis, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Felisa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Benjina, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Konkola, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Saleya, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Ogwell, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Rosenfeld, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

BAYTON Gama, a.s.

První vztah: 6. 1. 2017

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Martin Němeček

  člen představenstva

  Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Zdeněk Havelka

  člen představenstva, předseda představenstva

  Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

 • Milan Trněný

  člen dozorčí rady

  Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Novegro, a.s.

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Novegro, a.s.

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Novegro, a.s.

První vztah: 20. 1. 2011 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 7. 4. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2011

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Wanchai, a.s.

První vztah: 19. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 12. 2007

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

BAYTON Gama, a.s., IČ: 24199044

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 6. 1. 2017

Novegro, a.s., IČ: 28445988

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

do 6. 1. 2017 od 14. 10. 2015

Novegro, a.s., IČ: 28445988

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 14. 10. 2015 od 10. 7. 2014

Mgr. Zbyněk Michal

Na Slovance 1963/42, Česká republika, Praha 8, 182 00

do 10. 7. 2014 od 4. 6. 2012

Novegro, a.s., IČ: 28445988

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 4. 6. 2012 od 20. 1. 2011

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 20. 1. 2011 od 7. 4. 2009

Milada Malá

Zemědělská, Česká republika, Brno, 613 00

do 21. 8. 2008 od 4. 12. 2007

Wanchai, a.s., IČ: 27920232

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 4. 12. 2007 od 19. 11. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).