Hlavní navigace

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

Firma Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., obecně prospěšná společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou O 320, Krajský soud v Českých Budějovicích.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26594463

Sídlo:

SNP 559, Prachatice Prachatice II, 383 01

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Datum vzniku:

30. 5. 2002

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
94996 Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin

Obchodní rejstřík

Spisová značka

O 320, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. od 11. 9. 2013

Právní forma

Obecně prospěšná společnost od 11. 9. 2013

adresa

SNP 559
Prachatice 38301 od 11. 9. 2013

Předmět podnikání

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby, jejichž cílem je zlepšení adaptability a komunikačních schopností klientů, získání vzdělání či doplnění kvalifikace, zlepšení sebeobsluhy a celkové samostatnosti, nácvik prostorové orientace a chování v běžných situacích. Dalším cílem je udržení aktivní a smysluplné náplně života. Cílovými skupinami této služby jsou: osoby se zdravotním postižením zejména se sluchovým postižením a senioři. od 20. 10. 2015

Osobní asistence, jejímž cílem je v maximálně možné míře posílená soběstačnost klienta, rozvinutí jeho psychických a fyzických schopností a jeho zapojení do běžného života. Plnohodnotný život klienta v jeho domově nebo ve školském zařízení či v jiném vho dném prostředí, které umožňuje naplnit jeho potřeby. Cílovou skupinou této služby jsou: děti předškolního věku od 1 roku až po starší seniory nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nemoci nebo věku. od 11. 9. 2013

Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností. Vyřešení nepříznivé situace a posílení samostatnosti klientů či jejich blí zkých. Cílovými skupinami této služby jsou: osoby se zdravotním postižením bez omezení věku v nepříznivé sociální situaci, senioři a jejich blízcí. od 11. 9. 2013

Doplňková činnost

Společnost může být dle potřeby zakladatelem ústavů a sociálních podniků. od 16. 2. 2018

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: velkoobchod a maloobchod pronájem a půjčování věcí movitých od 22. 1. 2014

Zajišťování provozu půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory v rámci Jihočeského kraje. od 11. 9. 2013

Podpora a realizace osvětových, informačních, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí a kampaní, které napomáhají ke zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením, seniorů, jejich rodinných příslušníků a dalších cílových skupin. od 11. 9. 2013

Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů do společnosti. Podpora rovných příležitostí a podpora jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkovatelských služ eb za účelem získání pracovního uplatnění. od 11. 9. 2013

Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením či jinak znevýhodněné osoby na trhu práce ve spolupráci s Úřadem práce Jihočeského kraje. od 11. 9. 2013

Příprava a realizace komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat či udržení na trhu práce pro cílové skupiny jednotlivých projektů a služeb. od 11. 9. 2013

Vytváření zázemí a administrativního servisu pro obecně prospěšné aktivity občanů se zdravotním postižením, jejich zástupců či organizací, zejména pak organizací a jejich zástupců sdružených v regionálních strukturách Národní rady osob se zdravotním posti žením České republiky působících na území Jihočeského kraje. od 11. 9. 2013

Příprava a realizace propagačních, edukačních, poradenských a informačních projektů a kampaní, které přispívají k rozvoji lidských zdrojů v neziskovém sektoru. od 11. 9. 2013

Příprava realizace činností směřujících k propagaci, podpoře a rozvoji nestátního neziskového sektoru jako takového. od 11. 9. 2013

Spolupráce s dalšími subjekty v občanském i ve státním sektoru ve smyslu cílů společnosti včetně příhraniční spolupráce. od 11. 9. 2013

Realizace doplňkových činností a služeb pro uživatele registrovaných sociálních služeb - nácvik speciálních dovedností, rehabilitační a zdravotní aktivity atd. od 11. 9. 2013

Přijímání dobrovolníků pro realizaci doplňkových aktivit pro cílové skupiny projektů. od 11. 9. 2013

Další doplňkové služby - kopírování, tisk, vazba a laminování dokumentů, prodej drobných kompenzačních pomůcek, prodej publikací, atd. od 11. 9. 2013

Další služby, u kterých se předpokládá živnostenský list. od 11. 9. 2013

Ostatní skutečnosti

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. je právním nástupcem CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Jihočeského kraje, o.s. K přeměně právní formy došlo na základě zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně pros pěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Rozhodným dnem přeměny právní formy je 11. září 2013., který je současně dnem zápisu do veřejného rejstříku. od 20. 10. 2015

Ke změně právní formy dochází ve smyslu zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Ve smyslu zmíněného zákona bude mít nová společnost dosavadní IČ 26594463. do 20. 10. 2015 od 11. 9. 2013

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Jana Horvátová DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 23. 11. 2017

Osek 40, 386 01, Česká republika

Jaroslava Pupíková

člen

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

J. Boreckého 1002/21, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Helena Mádlová

člen

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

Krakovská 2799, Tábor, 390 05, Česká republika

Pavel Hříbek

předseda

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2013

Olštýnská 607/1, Praha 8, 181 00, Česká republika

Pavel Hříbek

předseda

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2013

Olštýnská 607/1, Praha, 181 00, Česká republika

Historické vztahy

Helena Mádlová

člen

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 11. 9. 2013

zánik členství: 22. 11. 2017

Krakovská 2799, Tábor, 390 05, Česká republika

Jaroslava Pupíková

člen

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

J. Boreckého 1002/21, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Helena Mádlová

člen

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

Krakovská 2799, Tábor, 390 05, Česká republika

Pavel Hříbek

předseda

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2013

Olštýnská 607/1, Praha 8, 181 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Hana Vlasáková

První vztah: 3. 7. 2017

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím jménem, resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a povinností statutárního orgánu společnosti. Způsob jednání se provede tak, že k právnímu úko nu připojí svůj vlastnoruční podpis a oficiální razítko společnosti s pořadovým číslem. od 3. 7. 2017

SNP 557, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Vlasáková

První vztah: 1. 10. 2013

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím jménem, resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a povinností statutárního orgánu společnosti. Způsob jednání se provede tak, že k právnímu úko nu připojí svůj vlastnoruční podpis a oficiální razítko společnosti s pořadovým číslem. od 1. 10. 2013

Nádražní 283, Prachatice, 383 01, Česká republika

Historické vztahy

Hana Vlasáková

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím jménem, resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a povinností statutárního orgánu společnosti. Způsob jednání se provede tak, že k právnímu úko nu připojí svůj vlastnoruční podpis a oficiální razítko společnosti s pořadovým číslem. do 3. 7. 2017 od 1. 10. 2013

Nádražní 283, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Vlasáková

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím jménem, resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a povinností statutárního orgánu společnosti. Způsob jednání se provede tak, že k právnímu úko nu připojí svůj vlastnoruční podpis a oficiální razítko společnosti s pořadovým číslem. do 1. 10. 2013 od 11. 9. 2013

Nádražní 283, Prachatice, 383 01, Česká republika

Další vztahy firmy Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

5 fyzických osob

Michal Dvořák

člen

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

Athénská 1528/7, Praha 10, 102 00, Česká republika

Jiří Vencl

předseda

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2013

Křižíkova 35/46, Praha 8, 186 00, Česká republika

Hana Rabenhauptová

člen

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

Ševčíkova 535, Prachatice, 383 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Vencl

předseda

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2013

Křižíkova 35/46, Praha, 186 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Michal Dvořák

člen

První vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

Athénská 1528/7, Praha, 102 00, Česká republika

Historické vztahy

Michal Dvořák

člen

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

Athénská 1528/7, Praha 10, 102 00, Česká republika

Jiří Vencl

předseda

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

vznik funkce: 11. 9. 2013

Křižíkova 35/46, Praha 8, 186 00, Česká republika

Hana Rabenhauptová

člen

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

vznik členství: 11. 9. 2013

Ševčíkova 535, Prachatice, 383 01, Česká republika

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

První vztah: 22. 11. 2015

Partyzánská 1/7, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Další vztah k tomuto subjektu

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

První vztah: 1. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 11. 2015

Partyzánská 1/7, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

První vztah: 17. 9. 2013 - Poslední vztah: 1. 10. 2013

Partyzánská 1/7, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

První vztah: 11. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2013

Partyzánská 1/7, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 12. 2013

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 6. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 12. 2013

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).