Hlavní navigace

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Firma Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú., ústav. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou U 19, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 3 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03482952

Sídlo:

SNP 559, Prachatice, 383 01

Právní forma:

Ústav

Datum vzniku:

12. 11. 2014

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

U 19, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. od 12. 11. 2014

Právní forma

Ústav do 12. 11. 2014 od 12. 11. 2014

adresa

SNP 559
Prachatice 38301 od 12. 11. 2014

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti Ústavu je zajišťování sociálních a odborných služeb pro širokou veřejnost. Jedná se především o poskytování těchto služeb: Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností, vedoucí k posílení samostatnosti klientů či jejich blízkých. Cílovou skupi nou této služby jsou především osoby se zdravotním postižením bez omezení věku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, jejich blízcí, senioři a jejich rodinní příslušníci, oběti trestných činů a oběti domácího násilí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby, jejichž cílem je zlepšení adaptability a komunikačních schopností klientů, získání vzdělání či doplnění kvalifikace, zlepšení sebeobsluhy a celkové samostatnosti, nácvik prostorové orientace a chování v běžných situacích. Dalším cílem je udržení aktivní a smysluplné náplně života. Cílovými skupinami této služby jsou: osoby se zdravotním postižením a senioři. Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporu rovných příležitostí a podporu jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění. Podpora tvorby komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat či udržení na trhu práce se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením. Realizace osvětových a informačních akcí a kampaní spojených s využíváním opatření, která napomáhají zlepšení kvality života lidí ohrožených sociálním vyloučením. Organizace osvětových a odborných vzdělávacích programů (akreditovaných i neakreditovaných) pro občany se zdravotním postižením, seniory, zaměstnance zainteresovaných institucí a veřejnost. Zakládá a provozuje sociální podniky. Zajišťování dalších specifických služeb pro zdravotně postižené a seniory v oblasti sociální rehabilitace a sociálních a zdravotních služeb a aktivit - včetně zajišťování provozu půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na území Jihočeského kra je. od 13. 3. 2018

Doplňkové aktivity, činnosti a služby: Realizace činností propagačních, výukových, poradenských, mediačních, informačních, styk s veřejností, setkávání a spolupráce subjektů ve smyslu cílů ústavu i spolupráce se zahraničními subjekty, nácvik speciálních dovedností, sociální depistáž, sociálně rehabilitační aktivity atd. Podpora metod práce s komunitou, strategie a komplexního řešení sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a ostatní složky prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují integraci znevýhodněných skupin občanů. Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci s dotčenými institucemi veřejné správy, zejména pak s Úřadem práce ČR. Partnerství při realizaci dalších projektů, které napomáhají při rozvoji a rozšiřování nabízených služeb pro cílové skupiny. Poskytování doplňkových služeb na základě příslušných živnostenských oprávnění. Přijímání dobrovolníků pro realizaci doplňkových aktivit pro cílové skupiny projektů. od 30. 9. 2015

Doplňkové aktivity, činnosti a služby: Realizace činností propagačních, výukových, poradenských, mediačních, informačních, styk s veřejností, setkávání a spolupráce subjektů ve smyslu cílů ústavu i spolupráce se zahraničními subjekty, nácvik speciálních dovedností, sociální depistáž, sociálně rehabilitační aktivity atd. Podpora metod práce s komunitou, strategie a komplexního řešení sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a ostatní složky prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují integraci znevýhodněných skupin občanů. Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci s dotčenými institucemi veřejné správy, zejména pak s Úřadem práce ČR. Partnerství při realizaci dalších projektů, které napomáhají při rozvoji a rozšiřování nabízených služeb pro cílové skupiny. Poskytování doplňkových služeb pro nestátní neziskové organizace - na základě příslušných živnostenských oprávnění. Přijímání dobrovolníků pro realizaci doplňkových aktivit pro cílové skupiny projektů. do 30. 9. 2015 od 12. 11. 2014

Hlavním předmětem činnosti Ústavu je zajišťování sociálních a odborných služeb pro širokou veřejnost. Jedná se především o poskytování těchto služeb: Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností, vedoucí k posílení samostatnosti klientů či jejich blízkých. Cílovou skupi nou této služby jsou především osoby se zdravotním postižením bez omezení věku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, jejich blízcí, senioři a jejich rodinní příslušníci, oběti trestných činů a oběti domácího násilí. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby, jejichž cílem je zlepšení adaptability a komunikačních schopností klientů, získání vzdělání či doplnění kvalifikace, zlepšení sebeobsluhy a celkové samostatnosti, nácvik prostorové orientace a chování v běžných situacích. Dalším cílem je udržení aktivní a smysluplné náplně života. Cílovými skupinami této služby jsou: osoby se zdravotním postižením a senioři. Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporu rovných příležitostí a podporu jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění. Podpora tvorby komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat či udržení na trhu práce se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením. Realizace osvětových a informačních akcí a kampaní spojených s využíváním opatření, která napomáhají zlepšení kvality života lidí ohrožených sociálním vyloučením. Organizace osvětových a odborných vzdělávacích programů (akreditovaných i neakreditovaných) pro občany se zdravotním postižením, seniory, zaměstnance zainteresovaných institucí a veřejnost. Zajišťování odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci jejich celoživotního vzdělávání formou pořádání odborných vzdělávacích programů. Zajišťování dalších specifických služeb pro zdravotně postižené a seniory v oblasti sociální rehabilitace a sociálních a zdravotních služeb a aktivit - včetně zajišťování provozu půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na území Jihočeského kra je do 13. 3. 2018 od 12. 11. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 Kč

od 12. 11. 2014

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jana Horvátová DiS.

člen

První vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 12. 11. 2017

Osek 40, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslava Pupíková DiS.

člen

První vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 12. 11. 2014

J. Boreckého 1002/21, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Mgr. Pavel Hříbek

předseda

První vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 12. 11. 2014

vznik funkce: 12. 11. 2014

Olštýnská 607/1, Praha, 181 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Helena Mádlová

člen

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 11. 11. 2017

Krakovská 2799, Tábor, 390 05, Česká republika

Ing. Helena Mádlová

člen

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 13. 3. 2018

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik členství: 11. 11. 2017

Krakovská 2799, Tábor, 390 05, Česká republika

Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Pro ustanovení, členství, funkčním období a jednání v dozorčí radě se použije analogicky ustanovení osprávní radě.

od 12. 11. 2014

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Hana Vlasáková DiS.

ředitel

První vztah: 3. 7. 2017

vznik funkce: 12. 11. 2014

SNP 557, Prachatice, 383 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Hana Vlasáková DiS.

ředitel

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik funkce: 12. 11. 2014

Nádražní 283, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Hana Vlasáková DiS.

ředitel

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2017

vznik funkce: 12. 11. 2014

Nádražní 283, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ředitel je statutárním orgánem Ústavu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem, resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a povinností statutárního orgánu Ústavu. Způsob jednání se provede tak, že k právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a oficiální razítko Ústavu s pořadovým číslem.

od 12. 11. 2014

Další vztahy firmy Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

3 fyzické osoby

Ing. et Mgr. Petr Běhunek

člen správní rady

První vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 16. 11. 2020

vznik funkce: 16. 11. 2020

Šimanov 69, 588 42, Česká republika

Jiří Vencl

předseda

První vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 12. 11. 2014

vznik funkce: 12. 11. 2014

Křižíkova 35/46, Praha, 186 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Hana Rabenhauptová

člen

První vztah: 12. 11. 2014

vznik členství: 12. 11. 2014

Ševčíkova 535, Prachatice, 383 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Michal Dvořák

člen

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 12. 11. 2014

zánik funkce: 16. 11. 2020

Athénská 1528/7, Praha, 102 00, Česká republika

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

První vztah: 22. 11. 2015

Partyzánská 1/7, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Další vztah k tomuto subjektu

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.

První vztah: 12. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 11. 2015

Partyzánská 1/7, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 11. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 11. 2014

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).