Hlavní navigace

Junák - český skaut, z. s.

Firma Junák - český skaut, z. s., spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 659, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00409430

Sídlo:

Senovážné náměstí 977/24, Praha, 110 00

Právní forma:

Spolek

Datum vzniku:

28. 12. 1990

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

94991 Činnosti organizací dětí a mládeže

Obchodní rejstřík

Spisová značka

L 659, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. od 30. 7. 2015

Obchodní firma

Junák - svaz skautů a skautek ČR od 9. 12. 2014

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. od 14. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 30. 7. 2015 od 8. 7. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 8. 7. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 17. 6. 2015 od 10. 6. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 10. 6. 2015 od 9. 6. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 9. 6. 2015 od 7. 6. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 7. 6. 2015 od 2. 6. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 7. 6. 2015 od 7. 6. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 2. 6. 2015 od 26. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 26. 5. 2015 od 26. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 26. 5. 2015 od 26. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 26. 5. 2015 od 26. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 14. 5. 2015 od 14. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 14. 5. 2015 od 14. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 14. 5. 2015 od 5. 5. 2015

Obchodní firma

Junák - svaz skautů a skautek ČR do 14. 5. 2015 od 1. 1. 2014

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 5. 5. 2015 od 30. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 30. 4. 2015 od 30. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 30. 4. 2015 od 24. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 24. 4. 2015 od 22. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 22. 4. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 22. 4. 2015 od 22. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 22. 4. 2015 od 22. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 22. 4. 2015 od 22. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 22. 4. 2015 od 22. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - svaz skautů a skautek ČR do 16. 4. 2015 od 9. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 16. 4. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - svaz skautů a skautek ČR do 9. 4. 2015 od 9. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - český skaut, z. s. do 20. 3. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Junák - svaz skautů a skautek ČR do 9. 12. 2014 od 11. 11. 2014

adresa

Senovážné náměstí 24
Praha 11000 od 1. 1. 2014

adresa

Senovážné náměstí 977/24
Praha 11000 od 1. 1. 2014

Ostatní skutečnosti

První místostarosta: Mgr. PETR VANĚK, dat. nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustaven s účinností ode dne 7.3.2019. Druhá místostarostka: BARBORA TICHAVOVÁ, DiS., dat. nar. 21.10.1978, bydlištěm Příbraz 169, do funkce ustanovena s účinností ode dne 11.7.2019. od 13. 8. 2019

První místostarosta: Mgr. PETR VANĚK, dat. nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustaven s účinností ode dne 7.3.2019. Druhý místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 7.3.2019. do 13. 8. 2019 od 16. 4. 2019

Místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 21.10.2014. do 16. 4. 2019 od 25. 4. 2017

Místostarosta vykonává v nepřítomnosti starosty vše, co přísluší statutárnímu orgánu Junáka. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal starosta či místostarosta. (čl. 73 stanov spolku) od 9. 12. 2014

Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady. (čl. 46 stanov spolku) od 9. 12. 2014

Za dluhy vzniklé z činnosti organizační jednotky ručí organizační jednotka jí přímo nadřízená, není-li taková, pak ručí Junák jako hlavní spolek. Ručení podle předchozí věty je omezeno částkou sto tisíc korun souhrnně za všechny dluhy organizační jednotky . Ručení jiných osob než dle tohoto článku či nad rámec sto tisíc korun lze sjednat smluvně, jinak se neručí. (čl. 47 stanov spolku) od 9. 12. 2014

Předmětem činnosti Junáka je aktivní naplňování shora uvedeného poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočaso vé aktivity; vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické angažovanosti; sociální aktivity a po dporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích center; podporu členů Junáka a p éči o ně; činnost při správě organizace. (čl. 5 stanov spolku) od 9. 12. 2014

První místostarosta: JUDr. JIŘÍ NAVRÁTIL, dat. nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005. do 25. 4. 2017 od 9. 12. 2014

Druhý místostarosta: BOŘEK SLUNÉČKO, dat. nar. 1.5.1975, bydlištěm Potěminova 1997/6, Teplice, do funkce ustanoven s účinností ode dne 21.10.2014. do 25. 4. 2017 od 9. 12. 2014

První místostarosta Junáka: JUDr. Jiří Navrátil, dat.nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005. Druhý místostarosta Junáka: Mgr.. Petr Vaněk, dat.nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustanoven s účinností ode dne 18.4.2011. Místostarosta Junáka vykonává v nepřítomnosti starosty práva a povinnosti statutárního orgánu Junáka, pro platnost právních aktů není rozhodující, zda vykonal starosta či místostarosta. ( čl. 58 stanov spolku) Jakákoliv dispozice ( například prodej,darování,zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizačních jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka. ( čl. 143 stanov spolku) do 9. 12. 2014 od 11. 11. 2014

Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z spolkového rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. do 27. 5. 2014 od 20. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu : 1 do 11. 11. 2014 od 6. 5. 2014

První místostarosta Junáka: JUDr. Jiří Navrátil, dat.nar. 10.9.1923, bydlištěm Na Dionysce 1717/2, Praha, do funkce ustanoven s účinností ode dne 10.9.2005. Druhý místostarosta Junáka: Mgr.. Petr Vaněk, dat.nar. 9.4.1978, bydlištěm Jetelová 1451/16, Plzeň, do funkce ustanoven s účinností ode dne 18.4.2011. Místostarosta Junáka vykonává v nepřítomnosti starosty práva a povinnosti statutárního orgánu Junáka, pro platnost právních aktů není rozhodující, zda vykonal starosta či místostarosta. ( čl. 58 stanov spolku) Jakákoliv dispozice ( například prodej,darování,zřízení zástavního práva) s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho organizačních jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka. ( čl. 143 stanov spolku) do 11. 11. 2014 od 6. 5. 2014

Systém orgánů společnosti - individuální. do 9. 12. 2014 od 6. 5. 2014

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Josef Výprachtický

Starosta

První vztah: 16. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2019

Na rozcestí 1328/8, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Josef Výprachtický

starosta

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 16. 4. 2019

zánik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 2. 6. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2019

Na rozcestí 1328/8, Praha, 190 00, Česká republika

Statutárním orgánem Junáka - českého skauta je starosta. (čl. 71 stanov spolku) Působnost a pravomoc Výkonné rady vykonává starosta nebo ten, koho tím starosta pověří. (čl. 127 stanov spolku) Výkonná rada je výkonným orgánem Junáka - českého skauta. Výkonné radě náleží působnost ve všech záležitostech, nejde-li o působnost svěřenou S tanovami či zákonem výlučně Valnému sněmu, Náčelnictvu, Ústřední revizní komisi či Rozhodčí a smírčí radě. (čl. 124 stanov spolku)

od 16. 4. 2019

Další vztahy firmy Junák - český skaut, z. s.

7 fyzických osob

Mgr. Jiří Benda

Člen ÚRKJ

První vztah: 29. 7. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

Dolákova 528/34, Praha, 181 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jakub Procházka Ph.D.

Místopředseda ÚRKJ

První vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

vznik funkce: 13. 10. 2020

Žižkova 3044/58, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jakub Šimurda

Člen ÚRKJ

První vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

Nám. Míru 223, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

prof. Ing. Jan Stejskal Ph.D.

Předseda ÚRKJ

První vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

vznik funkce: 13. 10. 2020

Čechovo nábřeží 518, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Musilová

Člen ÚRKJ

První vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

Šmeralova 272/22, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Václav Dobrozemský

Člen ÚRKJ

První vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

Máchova 432/61, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Jan Fischer Ph.D.

Člen ÚRKJ

První vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

Říčanova 876/14, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jiří Benda

Člen ÚRKJ

První vztah: 23. 1. 2021 - Poslední vztah: 29. 7. 2021

vznik členství: 5. 10. 2020

Dr. Marodyho 912/6, Praha, 196 00, Česká republika

Mgr. Anna Petreková

člen ÚRKJ

První vztah: 13. 8. 2019 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 1. 6. 2019

zánik členství: 5. 10. 2020

Polská 389, Zlaté Hory, 793 76, Česká republika

Lenka Tymočová

člen ÚRKJ

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 26. 3. 2017

zánik členství: 5. 10. 2020

Krakovská 1090/25, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Ing. Jakub Procházka Ph.D.

člen ÚRKJ

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 26. 3. 2017

zánik členství: 5. 10. 2020

Žižkova 3044/58, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jakub Šimurda

člen ÚRKJ

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 26. 3. 2017

zánik členství: 5. 10. 2020

Nám. Míru 223, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Radim Brož

člen ÚRKJ

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 26. 3. 2017

zánik členství: 5. 10. 2020

Aviatiků 1498/14, Ostrava, 700 30, Česká republika

Mgr. Ondřej Bartoš

předseda ÚRKJ

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 26. 3. 2017

zánik členství: 5. 10. 2020

vznik funkce: 26. 3. 2017

zánik funkce: 5. 10. 2020

Škroupova 715, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Ing. Jiří Velinský

místopředseda ÚRKJ

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2021

vznik členství: 26. 3. 2017

zánik členství: 5. 10. 2020

vznik funkce: 26. 3. 2017

zánik funkce: 5. 10. 2020

Axmanova 531/13, Brno, 623 00, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).