Hlavní navigace

JVCD, a.s.

Firma JVCD, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2321, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193204

Sídlo:

Americká 415/36, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 12. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

11070 Výroba nealkoholických nápojů&#59^ stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
2562 Obrábění
2572 Výroba zámků a kování
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
46900 Nespecializovaný velkoobchod

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2321, Městský soud v Praze

Obchodní firma

JVCD, a.s. od 27. 6. 2000

Obchodní firma

COGETERM PRAHA a. s. do 27. 6. 2000 od 30. 12. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 30. 12. 1993

adresa

Americká 36/415
Praha 2 12000 od 25. 11. 2002

adresa

Americká 36
Praha 2 12000 do 25. 11. 2002 od 14. 3. 2001

adresa

Ostrovského 3/253
Praha 5 do 14. 3. 2001 od 18. 12. 1998

adresa

Opletalova 45
Praha 1 do 18. 12. 1998 od 30. 12. 1993

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 4. 2016

Vodoinstalatérství, topenářství od 13. 4. 2016

Obráběčství od 13. 4. 2016

Zámečnictví, nástrojářství od 13. 4. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 13. 4. 2016 od 13. 4. 2016

Vodoinstalatérství, topenářství do 13. 4. 2016 od 13. 4. 2016

Obráběčství do 13. 4. 2016 od 13. 4. 2016

Zámečnictví, nástrojářství do 13. 4. 2016 od 13. 4. 2016

zámečnictví do 13. 4. 2016 od 12. 4. 1995

kovoobrábění do 13. 4. 2016 od 12. 4. 1995

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 13. 4. 2016 od 31. 3. 1994

Výroba demineralizované vody do 13. 4. 2016 od 31. 3. 1994

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie a tepla do 13. 4. 2016 od 31. 3. 1994

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného. do 13. 4. 2016 od 30. 12. 1993

Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení. do 13. 4. 2016 od 30. 12. 1993

Modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání). do 13. 4. 2016 od 30. 12. 1993

Obstaravatelská činnost ve správě kotelen. do 13. 4. 2016 od 30. 12. 1993

Kontrola, revize a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání. do 13. 4. 2016 od 30. 12. 1993

Správa a údržba technických zařízení a budov. do 13. 4. 2016 od 30. 12. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky Kč 10.000.000,-(slovy: deset milionů korun českých) na částku Kč 100.000.000,- (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upsáním nových akcií společnosti akcionáři společnosti, kteří se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, s připuštěním možnosti započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korun českých); b) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: c) nepřipouští se; d) počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 1) 5.500 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 10.000,- každá; 2) 175 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 102.000,- každá; 3) 80 kusů prioritních zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 214.375,- každá; všichni akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií vzdali; f) způsob upsání akcií bez využití přednostního práva: k upsání dojde uzavřením dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to po podání návrhu na zápis usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; účinnost dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku je vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; g) místo upsání akcií bez využití přednostního práva: akcie společnosti budou upsány v sídle společnosti; h) lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva: akcionáři uzavřou smlouvu o upsání akcií nejpozději 14 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti písemně oznámí akcionářům společnosti, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; i) připuštění možnosti započtení: připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs má být splacen započtením; j) pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: akcionář předloží návrh dohody o započtení v podobě v podstatném shodné s tím, co je připojeno k zápisu o mimořádné valné hromadě jako příloha č.2, a to nejpozději do 40 dnů od uzavření dohody akcionářů podle bodu (f); společnost je povinna předložený návrh akceptovat do 30 dnů od jeho obdržení; akcionář a společnost se mohou dohodnout, že započíst lze i pohledávky,které nejsou splatné; k) způsob a lhůta splacení emisního kursu akcií: emisní kurs bude splacen započtením pohledávek akcionáře společnosti, společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 29/35, PSČ 111 48 ve výši Kč 45.529.963,- ( slovy: čtyřicet pět milionů pět set dvacet devět tisíc devět set šedesát tři korun českých) a pohledávek druhého akcionáře společnosti, společnosti DALKIA FRANCE, société comandite par actions, se sídlem 37 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350, Saint André lez Lille, Francie ve výši Kč 92.110.606,- ( slovy: devadesát dva milionů sto deset tisíc šestset šest korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši Kč 90.000.000,- ( slovy: devadesát milionů korun českých ), a to ve lhůtě 40 dnů od uzavření dohody akcionářů podle bodu (f) do 25. 11. 2002 od 21. 8. 2002

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.3.1999 o snížení základ- ního jmění z výše 17 000 000,- Kč (slovy sedmnáct milionů korun českých) na částku 10 000 000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) za těchto podmínek: 1. důvodem snížení základního jmění je pokrytí (úhrada) ztráty společnosti vykázané za účetní období roků 1994 a 1995. 2. rozsah snížení základního jmění je ve výši 7 000 000,- Kč (slovy sedm milionů korun českých). 3. snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím z oběhu takového počtu akcií odpovídajícího jmenovité hodnotě 7 000 000,- Kč, tj. 700 ks akcií, a to akcií patřících jedinému akcionáři společnosti vzhledem k tomu, že aktuální stanovy spo- lečnosti umožňují vzetí akcií z oběhu. 4. v zákonných lhůtách bude podána žádost Středisku cenných papí- rů ke zrušení cenných papírů v celkovém počtu 700 ks akcií v sou- ladu s rozhodnutím jediného akcionáře. do 18. 2. 2000 od 29. 6. 1999

Datum uzavření zakladatelské smlouvy: 3. 8. 1993 do 13. 4. 2016 od 30. 12. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 23. 8. 2002

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 23. 8. 2002 od 18. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 17 000 000 Kč

do 18. 2. 2000 od 12. 4. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 4. 1995 od 30. 12. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 500 od 19. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 500 do 19. 4. 2005 od 25. 11. 2002
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 102 000 Kč, počet: 175 od 23. 8. 2002
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 214 375 Kč, počet: 80 od 23. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 500 do 25. 11. 2002 od 23. 8. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 23. 8. 2002 od 18. 2. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 700 do 18. 2. 2000 od 12. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 12. 4. 1995 od 30. 12. 1993

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Jakub Vyroubal

statutární ředitel

První vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 24. 3. 2020

vznik funkce: 24. 3. 2020

Ahepjukova 2799/33, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jakub Vyroubal

statutární ředitel

První vztah: 16. 2. 2018 - Poslední vztah: 20. 5. 2020

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 24. 3. 2020

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 24. 3. 2020

Ahepjukova 2799/33, Ostrava, 702 00, Česká republika

Mgr. Jakub Vyroubal

statutární ředitel

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jakub Vyroubal

statutární ředitel

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Laurent Barrieux

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 4. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 24. 3. 2016

Tyršova 1250/6, Ostrava, 702 00, Česká republika

Francois Habégre

člen

První vztah: 19. 4. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2013

vznik členství: 29. 6. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

Tyršova 1250/6, Moravská Ostrava, 702 00, Česká republika

Renaud Capris

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 2. 2. 2005

Chladná 11/1949, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Jiří Šinágl

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 2. 2. 2005

Jabloňová 607, Proboštov, 417 12, Česká republika

Denis Givois

člen

První vztah: 17. 2. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik členství: 29. 6. 2002

zánik členství: 2. 2. 2005

Školská 20/689, Praha 1, 110 00, Česká republika

Francois Habégre

člen

První vztah: 9. 4. 2003 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik členství: 29. 6. 2002

Šaljapinova 5513, Ostrava, Česká republika

Denis Givois

člen

První vztah: 9. 4. 2003 - Poslední vztah: 17. 2. 2004

vznik členství: 29. 6. 2002

U Družstva práce 92, Praha 4, Česká republika

Gérard Levet

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik funkce: 14. 12. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2004

Vinohradská 22, Praha 2, 120 00, Česká republika

Dr.Ing. Ondřej Holman

člen

První vztah: 26. 8. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 27. 6. 2000

zánik funkce: 10. 8. 2000

U Botiče 1390, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Pleskač

člen

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 10. 8. 2000

zánik členství: 28. 6. 2004

Švecova 6, Třebíč, Česká republika

ing. Jiří Příhoda

člen

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik členství: 10. 8. 2000

zánik členství: 2. 2. 2005

Kpt. Jaroše 331, Trutnov, Česká republika

Ing. Theodor Dvořák

místopředseda

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

zánik členství: 10. 8. 2000

zánik funkce: 10. 8. 2000

Coufalova 21, Znojmo, Česká republika

Ing. Stanislav Svoboda

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2000

Pláničkova 443/5, Praha 6, Česká republika

Brice Alleman

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 9. 4. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2002

Pod Srázem 7/1755, Praha 4, Česká republika

Gérard Levet

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Vinohradská 22, Praha 2, 120 00, Česká republika

René Jamin

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Krkonošská 1520/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Denis Givois

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Pod Srázem 1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Laurent Bermejo

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 29. 6. 1999

Pod Hybšmankou 16, Praha 5, Česká republika

Alain Claude Francois, Nar. 21.6.1961

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 29. 6. 1999

Rubličova 7, Praha 6, Česká republika

Jean Luc Demanesse, Nar. 28.6.1947

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 9. 2. 2000

Čermákova 7, Praha 2, Česká republika

Bruno Masson

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Pod Hybšmankou 16, Praha 5, Česká republika

Laurent Bermejo

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 18. 12. 1998

Frágnerova 2383, Praha 6, Česká republika

Hubert Michel Lhoir

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 1996 - Poslední vztah: 18. 12. 1998

V zahrádách 311/633, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Pierra Yvesse Desbouvrie

Generální ředitel

První vztah: 31. 3. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Pierra Yvess Desbouvrie

Předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 1994 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Úpadem 199, Praha 4, Česká republika

Roger Sinquin

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Nad úpadem 199, Praha 4, Česká republika

Pierre-Yves Desbouvrie

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 31. 3. 1994

Generální ředitel: Pierre-Yves Desbouvrie do 31. 3. 1994 od 30. 12. 1993

Nad úpadem 199, Praha 4, Česká republika

Levi Hanson

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 4. 1995

U Ladronky 24, Praha 6, Česká republika

Robert Chelberg

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 12. 4. 1995

Šalounova 1933, Praha 4, Česká republika

Claude Caus

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Nad úpadem 199, Praha 4, Česká republika

Miloš Charypar

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Madridská 637, Praha 8, Česká republika

Jaroslav Rybář

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Krynická 498, Praha 8, Česká republika

Marc Dutoit

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 13. 6. 1996

Na pískách 93, Praha 6, Česká republika

Luc Zeller

Člen představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 12. 1998

Na pískách 93, Praha 6, Česká republika

René Ehlen

Předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 31. 3. 1994

Na Černé hoře 16, Praha 6, Česká republika

Společnost samostatně zastupuje statutární ředitel.

od 13. 4. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to jediný člen představenstva samostatně.

do 13. 4. 2016 od 19. 4. 2005

Za společnost jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně předseda a jeden člen představenstva. Podepisování činí způsobem, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 19. 4. 2005 od 27. 6. 2000

Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k vytiště- nému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruč- ní podpis: - celé představenstvo, nebo - předseda představenstva sám, nebo - společně předseda představenstva s jedním z členů představenstva, nebo - společně dva členové představenstva

do 27. 6. 2000 od 18. 12. 1998

K jednání a podepisování jménem společnosti a za společnost jsou oprávněny následující osoby: - předseda představenstva samostatně, - nebo dva členové představenstva společně.

do 18. 12. 1998 od 13. 6. 1996

Způsob a podepisování za společnost K jednání a podepisování jménem společnosti a za společnost jsou oprávněny následující osoby: generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele, předseda představenstva společně s jedním členem představenstva zvoleného podle návrhu CGC.

do 13. 6. 1996 od 30. 12. 1993

Dozorčí rada

Historické vztahy

Christophe Lanneluc

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 4. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 24. 3. 2016

Blahoslavova 3301/11, Ostrava, 702 00, Česká republika

François Leimgruber

První vztah: 21. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 4. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 24. 3. 2016

Blahoslavova 3301/11, Ostrava, 702 00, Česká republika

Josef Novák

První vztah: 21. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 4. 2016

vznik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2012

Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Ing. Lumír Jendryščík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 2. 2. 2005

Dětmarovice 365, Dětmarovice, 735 71, Česká republika

Christophe Lanneluc

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 21. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 28. 6. 2009

Střední 1831/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Radek Sandri

člen

První vztah: 17. 2. 2004 - Poslední vztah: 21. 1. 2013

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2003

Rossenbergových 14, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Radka Tomandlová

člen

První vztah: 17. 2. 2004 - Poslední vztah: 21. 1. 2013

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2003

Litvínovská 589/6, Praha 9, 190 00, Česká republika

Gilles Humbert

člen

První vztah: 9. 4. 2003 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 29. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2004

Matějská 22, Praha 6, Česká republika

Slavomír M. Čauder

člen

První vztah: 9. 4. 2003 - Poslední vztah: 17. 2. 2004

vznik členství: 29. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2003

Korunní 61, Praha 2, Česká republika

Ing. Vladimír Laštůvka

předseda

První vztah: 26. 8. 2002 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 27. 6. 2000

zánik funkce: 10. 8. 2000

Sněžnická 17, Děčín 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Linhart

člen

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik členství: 10. 8. 2000

zánik členství: 2. 2. 2005

Okružní 900, Třebíč, Česká republika

Ing. Milan Pinter

člen

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 19. 4. 2005

vznik členství: 10. 8. 2002

zánik členství: 2. 2. 2005

Kolínská 341/1, Chvaletice, Česká republika

Ing. Jiří Šinágl

člen

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 10. 8. 2000

zánik členství: 28. 6. 2004

Jabloňova 607, Proboštov, Česká republika

Dr.Ing. Ondřej Holman

předseda

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2000

U Botiče 1390, Praha 4, Česká republika

Pascal Guillaume

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 17. 3. 2003

zánik funkce: 15. 6. 2001

Šaljapinova 5513, Třebovice, Česká republika

Bruno Masson

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 17. 2. 2004

zánik funkce: 19. 4. 2000

Pod Hybšmankou 16, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Příhoda

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

zánik členství: 10. 8. 2000

Kpt. Jaroše 331, Trutnov, Česká republika

Denis Givois

místopředseda

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 9. 4. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2002

Pod Srázem 7/1755, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Mikulka

člen

První vztah: 27. 6. 2000 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

zánik členství: 10. 8. 2000

Aloise Blachy 1785, Petřvald, Česká republika

Alain Cochepin

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

9 rue des Murs, 57 000 Metz, Francouzská republika

Patrick Houssin

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

Spálená 13, Praha 1, 110 00, Česká republika

Guy Martin

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 1999 - Poslední vztah: 9. 2. 2000

13. Rue de la Tremisiniere, 44000 Nantes, Francouzská republika

Jean Yves Thierry, Nar. 12.5.1948

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 9. 2. 2000

71 avenue Pierre Assaily, 93150 Leblanc Mesnil, Francouzská republika

Marc Boudier

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 1998 - Poslední vztah: 27. 6. 2000

52 rue d'Anjou, 75008 Paříž, Francouzská republika

Josef Pavlata

První vztah: 31. 3. 1994 - Poslední vztah: 18. 12. 1998

Českolipská 390, Praha 9, Česká republika

Marc Boudier

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 31. 3. 1994

bytem 52, rue d Anjou 75384, Paříž, Česká republika

Jacques Sicotte

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 12. 1998

bytem U Ladronky 24, Praha 6, Česká republika

Jacques Chaigneau

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 12. 1998

bytem 65, rue de Bercy, 75012, Paříž, Česká republika

Miroslav Froněk

První vztah: 30. 12. 1993 - Poslední vztah: 31. 3. 1994

bytem Kolbenova 22, Praha 9, Česká republika

Další vztahy firmy JVCD, a.s.

1 fyzická osoba

Mgr. Jakub Vyroubal

člen správní rady

První vztah: 4. 6. 2020

vznik členství: 24. 3. 2020

vznik funkce: 24. 3. 2020

Ahepjukova 2799/33, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jakub Vyroubal

člen správní rady

První vztah: 16. 2. 2018 - Poslední vztah: 4. 6. 2020

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Ahepjukova 2799/33, Ostrava, 702 00, Česká republika

Mgr. Jakub Vyroubal

člen správní rady

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jakub Vyroubal

člen správní rady

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 24. 3. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

Bohuslava Martinů 718/23, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Akcionáři

VEOLIA ENERGIE INTERMATIONAL, S.A.

36-38 avenue Kléber, Francouzská republika, 75116 Paris

od 13. 4. 2016

DALKIA INTERNATIONAL S.A.

Francouzská republika

do 13. 4. 2016 od 19. 4. 2005

DALKIA S.C.A.

Francouzská republika

do 27. 6. 2000 od 29. 6. 1999

COMPAGNIE GENERAL DE CHAUFFE S.A.

Francouzská republika

do 29. 6. 1999 od 18. 12. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 12. 1993

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 1. 1995
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 1. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Správa a údržba technických zařízení budov
  • Výroba demineralizované vody
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zá
  • Obstaravatelská činnost ve správě kotelen
  • Poradenská činnost v provozu tepelných zařízení
  • Modernizace kotelen - klimatizace a tepelných zařízení /vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání/
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 12. 1993
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 12. 1993

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).