Hlavní navigace

Klatovská nemocnice, a.s.

Firma Klatovská nemocnice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1070, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 570 880 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26360527

Sídlo:

Plzeňská 929, Klatovy, 339 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 8. 2003

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel
J Informační a komunikační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1070, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Klatovská nemocnice, a.s. od 14. 8. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 14. 8. 2003

adresa

Plzeňská 929
Klatovy 33901 od 20. 11. 2014

adresa

Plzeňská 569
Klatovy 33901 do 20. 11. 2014 od 20. 8. 2014

adresa

Plzeňská 569
Klatovy 2 33938 do 20. 8. 2014 od 14. 8. 2003

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 20. 8. 2014

masérské, rekondiční a regenerační služby od 12. 3. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 3. 2010

hostinská činnost od 6. 4. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 12. 3. 2010 od 6. 4. 2004

realitní činnost do 12. 3. 2010 od 6. 4. 2004

ubytovací služby do 12. 3. 2010 od 6. 4. 2004

masérské, rekondiční a regenerační služby do 12. 3. 2010 od 6. 4. 2004

provozování nestátního zdravotnického zařízení do 20. 8. 2014 od 14. 8. 2003

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.6.2015 o zvýšení základního kapitálu: 1. základní kapitál společnosti Klatovská nemocnice, a.s., ve výši 564.060.000 Kč se zvyšuje o částku 6.820.000 Kč na částku 570.880.000 Kč, 2. upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 3. základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 682 kusy nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč, 4. všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 5. akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, 6. předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností, a splatí je nepeněžitým vkladem mo vitých věcí určených k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, jimiž je nemocnice pověřena, 7. nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Plzeňského kraje, jako jediného akcionáře společnosti, jsou movité věci tvořící vybavení nemocniční kuchyně, které byly popsány znaleckým ústavem A-Consult plus, spol. s r. o., se sídlem Palladium, Na Poříčí 3a,110 00 Praha 1, IČO: 41186907, ve znaleckém posudku č. 22/2015 ze dne 27. 4. 2015, jenž tvoří přílohu č. 1 usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 29.6.2015, a jsou oceněny na částku 6.827.000 Kč, 8. za výše uvedený nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány všechny akcie, emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, tj. 682 kusy nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné a kcie 10.000 Kč, 9. jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií, 10. emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 31. 7. 2015 v sídle společnosti Klatovská nemocnice, a .s., na adrese Plzeňská 929, 339 01 Klatovy, 11. rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou všech akcií, které mají být vydány jedinému akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 7.000 Kč, bude v souladu s ust. § 249 zákona o obchodních korporacích použita na tvorbu rezervního f ondu společnosti. od 31. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 20. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 28. 9. 2016 od 20. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 28. 9. 2016 od 20. 8. 2014

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 1. října 2012 ve formě notářského zápisu NZ 71/2012 N 383/2012 dochází ke zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. se zvyšuje o částku 407 950 000,-- Kč (čtyři sta sedm milionů devět set padesát tisíc korun českých), tj. z částky 156 110 000,-- Kč (sto padesát šest milionů sto deset tisíc korun českých ) na částku 564 060 000,-- Kč (pět set šedesát čtyři milionů šedesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií, tj. 40 795 (čtyřiceti tisíci sedmi sty devadesáti pěti) kusy kmenových akcií společnosti vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-- Kč (deset t isíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci ? jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, IČ: 70890366, se sídlem Plzeň, Škroupova 18. 4. Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, tj. Plzeňský kraj, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společnosti Klatovská nemocnice, a.s. 5. Místo úpisu akcií bude v sídle jediného akcionáře v Plzni, Škroupova 18, v kanceláři hejtmana. Návrh smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli doručen nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zá pis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni. Jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií a délka této lhůty bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámena písemným sdělením, zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresu jeho sídla. 6. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis takto přijatého usnesení o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. 7. Emisní kurz emitovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 8. Nebudou vydány žádné akcie nového druhu. 9. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce -jediného akcionáře společnosti, kterým jsou movité věci - zdravotnické přístroje a zařízení pro jednotlivá oddělení nemocnice, nábytek, informačních technologií a ostatní vybaven í sloužící ke kompletnímu vybavení prostor nemocnice, který se nachází v sídle společnosti v Klatovech, Plzeňská 569, PSČ 339 38, který byl popsán znalcem Josefem Švarcem, Sirkařská 973, 342 01 Sušice, IČ 13861000, ustanoveným k ocenění nepeněžitého vklad u usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46 Nc 728/2012-9, ze dne 19.7.2012, které nabylo právní moci dne 11.8.2012, ve znaleckém posudku č. 261/08/2012 a oceněn na částku 407 953 343,-- Kč (čtyři sta sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta čty řicet tři korun českých). Movité věci, které tvoří nepeněžitý vklad, jsou určené k provozování služeb obecného hospodářského zájmu, kterými byla nemocnice pověřena. 10. Popsaný nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, v sídle obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s v Klatovech , Plzeňská 569, PSČ 339 38. 11. Za tento nepeněžitý vklad budou vydány všechny akcie, emitované v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti, tj. 40 795 (čtyřicet tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií společnosti vedených na jméno, v zaknihované podobě , o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). 12. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou všech akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 3 343,-- Kč (tři tisíce tři sta čtyřicet tři korun českých) bude v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 ob chodního zákoníku použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. do 31. 7. 2015 od 8. 10. 2012

Rohodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.8.2009: Základní kapitál obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. ve výši 135.110.000,- Kč se zvyšuje o částku 21.000.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionů korun českých) na částku 156.110.000,- Kč, když upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2.100 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Veškeré nově vydané akcie budou upsány peněžitým vkladem jediného akcionáře ve smlouvě o upsání akcií, kdy emisní kurs nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Lhůta pro upsání nových akcií - návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností Klatovská nemocnice, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místo pro upisování akcií - sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň, kancelář hejtmana. Emisní kurs bude splacen do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. č.ú. 78-2797570287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. do 28. 3. 2011 od 12. 1. 2010

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10.2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z původní částky 108.530.000,- Kč, slovy: jedno sto osm milionů pět set třicet tisíc korun českých, o částku ve výši 26.580.0 00,- Kč, slovy: dvacet šest milionů pět set osmdesát tisíc korun českých, na částku celkem 135.110.000,- Kč slovy: jedno sto třicet pět milionů jedno sto deset tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plze ň, Šroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366 ve výši 26.580.000- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z přísp ěvkové organizace Nemocnice Klatovy a týkají se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ved eného Krajským soudem v Plzni a skončí uplynutím třicet kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, ne děli či svátek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vklade m v rozsahu 26.580.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 26.580.000,- Kč na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 78-2797570287/0100. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, fo rma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 2.658 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč. do 24. 11. 2008 od 23. 10. 2008

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1.11.2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 73.530.000,- Kč o částku 35.000.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 108.530.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 70890366, ve výši 8.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost spo lečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 8.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžního ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy, č.ú.: 78-2797570287/0100. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 800 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 70890366, ve výši 27.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č. 148/12/2003 soudního znalce Josefa Švarce ze dne 8.12.2003, výše ocenění 27.009.745,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedené ve smlouvě o úpisu akcií. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 2.700 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře - Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí označený jako krátkodobý majetek a dlouhodobý majetek, když oba soubory jsou popsané ve znaleckém posudku č. 148/12/2003 soudního znalce Josefa Švarce, ze dne 8.12.2003, a znalecký posudek tvoří přílo hu notářského zápisu. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 27.009.745,- Kč, a to znaleckým posudkem číslo 148/12/2003 soudního znalce Josefa Švarce, ze dne 8.12.2003, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni. Zbývající částka 9.745,- Kč, tj. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio a bude použito na tvorbu rezervního fondu. do 28. 6. 2005 od 21. 3. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 570 880 000 Kč

od 31. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 564 060 000 Kč

do 31. 7. 2015 od 5. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 156 110 000 Kč

do 5. 3. 2013 od 28. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 135 110 000 Kč

do 28. 3. 2011 od 24. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 108 530 000 Kč

do 24. 11. 2008 od 28. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 73 530 000 Kč

do 28. 6. 2005 od 14. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 57 088 od 31. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 56 406 do 31. 7. 2015 od 5. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 611 do 5. 3. 2013 od 28. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 511 do 28. 3. 2011 od 24. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 853 do 24. 11. 2008 od 28. 6. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 353 do 28. 6. 2005 od 23. 7. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 353 do 23. 7. 2004 od 14. 8. 2003

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Mgr. Dana Jurásková Ph.D., MBA

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2021

vznik členství: 6. 3. 2021

Hadovitá 1580/3, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Ondřej Provalil MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2018

Skvrňanská 849/40, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jaroslav Šíma

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 20. 6. 2017

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

MUDr. Jiří Zeithaml

předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

28. ŘÍJNA 1069, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ondřej Provalil MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 1. 11. 2017

vznik funkce: 23. 1. 2018

Potoční 227, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Ondřej Provalil MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 5. 2018

vznik členství: 1. 11. 2017

Potoční 227, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Ondřej Provalil MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2017 - Poslední vztah: 29. 5. 2018

vznik členství: 1. 11. 2017

Potoční 227, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Marek Kýhos MBA

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 16. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

Brněnská 949/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

MUDr. Alan Sutnar Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2017 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 16. 5. 2017

zánik členství: 31. 3. 2019

Lábkova 838/79, Plzeň, 318 00, Česká republika

Ing. František Lešundák

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Holubova 2507/24, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. František Lešundák

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2016

Holubova 2507/24, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Naděžda Chládková

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 24. 7. 2014

zánik funkce: 15. 5. 2017

Palackého 834, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Mgr. Naděžda Chládková

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 24. 7. 2014

zánik funkce: 15. 5. 2017

Palackého 834, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Lešundák

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2016

vznik členství: 28. 1. 2011

zánik členství: 28. 1. 2016

vznik funkce: 1. 2. 2011

zánik funkce: 28. 1. 2016

Holubova 2507/24, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Naděžda Chládková

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 5. 2016

vznik členství: 16. 6. 2014

Palackého 834, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 17. 2. 2014

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Lešundák

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 28. 1. 2011

vznik funkce: 1. 2. 2011

Holubova 24, Praha 5, 150 00, Česká republika

Igor Jakubčík

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 28. 1. 2011

zánik členství: 16. 6. 2014

Za Beránkem 763, Klatovy, 339 01, Česká republika

Pavel Fojtík

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 3. 6. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 1. 2. 2011

zánik funkce: 17. 2. 2014

Masarykovo náměstí 98, Kralovice, 331 41, Česká republika

Pavel Fojtík

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 1. 9. 2009

vznik funkce: 19. 1. 2010

zánik funkce: 1. 2. 2011

Masarykovo náměstí 98, Kralovice, 331 41, Česká republika

Bc. Jiří Vlček

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 27. 1. 2011

Kamenický Šenov 31, 471 14, Česká republika

Ing. Jiří Rašek

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 27. 1. 2011

vznik funkce: 19. 1. 2010

zánik funkce: 27. 1. 2011

Tichá 881, Sušice, 342 01, Česká republika

Pavel Fojtík

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

Masarykovo náměstí 98, Kralovice, 331 41, Česká republika

Bc. Jiří Vlček

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

vznik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 8. 9. 2009

zánik funkce: 19. 1. 2010

Kamenický Šenov 31, 471 14, Česká republika

Ing. Jiří Rašek

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

Tichá 881, Sušice, 342 01, Česká republika

Bc. Jiří Vlček

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

vznik členství: 1. 7. 2008

Na Rokytce 1032/24, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Martin Grolmus

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 26. 3. 2008

zánik členství: 30. 6. 2008

Psohlavců 1211/40, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Irina Riegelová

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2005 - Poslední vztah: 28. 4. 2008

vznik členství: 1. 9. 2003

zánik členství: 25. 3. 2008

Čejkovy 81, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Irína Pinkasová

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2004 - Poslední vztah: 26. 2. 2005

vznik členství: 1. 9. 2003

Čejkovy 81, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Stahl

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 2. 2004

zánik členství: 31. 8. 2003

vznik funkce: 14. 8. 2003

Zahradní 749, Klatovy, 339 01, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

od 22. 8. 2017

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.

do 22. 8. 2017 od 20. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.

do 20. 8. 2014 od 6. 1. 2010

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 6. 1. 2010 od 6. 4. 2004

Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat.

do 6. 4. 2004 od 14. 8. 2003

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Radek Vojta

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 18. 1. 2021

Čechova 398, Klatovy, 339 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Vyskočil

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Alešova 818, Klatovy, 339 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martina Šebestová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Velhartice 69, 341 42, Česká republika

MUDr. Miriam Gredová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 1. 5. 2019

Plánická 125, Klatovy, 339 01, Česká republika

Mgr. Rudolf Salvetr

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 16. 5. 2017

vznik funkce: 9. 6. 2017

Tyršova 351, Klatovy, 339 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jiří Uhlík MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 20. 6. 2017

Komenského 721/7, Plzeň, 323 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Jindřich Sojka

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 20. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

Bezděkov 233, 339 01, Česká republika

Mgr. Naděžda Chládková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 16. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

Palackého 834, Horažďovice, 341 01, Česká republika

Ing. Jan Metlický

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 15. 5. 2017

Svatopluka Čecha 82, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Jan Metlický

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 28. 1. 2016

zánik členství: 15. 5. 2017

Svatopluka Čecha 82, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Jan Metlický

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2016 - Poslední vztah: 27. 5. 2016

vznik členství: 28. 1. 2011

zánik členství: 28. 1. 2016

Svatopluka Čecha 82, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Jan Metlický

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2016

vznik členství: 28. 1. 2011

U Sedlce 844, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ivana Čadková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 5. 2019

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 30. 4. 2019

Žižkova 381, Nýrsko, 340 22, Česká republika

Ing. Karel Šidlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 20. 3. 2017

vznik funkce: 17. 3. 2014

zánik funkce: 20. 3. 2017

Bezděkov 139, 339 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  POVED s. r. o.

  Nerudova 982/25, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Ing. Karel Šidlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 20. 3. 2017

vznik funkce: 17. 3. 2014

zánik funkce: 20. 3. 2017

Bezděkov 139, 339 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  POVED s. r. o.

  Nerudova 982/25, Plzeň Jižní Předměstí, 301 00

Ing. Václav Veselý

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 6. 2014

vznik členství: 23. 4. 2012

zánik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 16. 5. 2012

zánik funkce: 17. 2. 2014

Pod Hůrkou 485, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Jan Metlický

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 28. 1. 2011

U Sedlce 844, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Vladimír Čada

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2011

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 27. 1. 2011

Klostermannova 818, Stod, 333 01, Česká republika

Zdeněk Pešek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 3. 6. 2014

vznik členství: 14. 1. 2010

zánik členství: 31. 12. 2013

Pod Hůrkou 497, Klatovy III, 339 01, Česká republika

JUDr. Jiřina Rippelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 23. 4. 2012

vznik funkce: 26. 10. 2009

zánik funkce: 23. 4. 2012

Tylova 1123, Sušice, 342 01, Česká republika

Ing. Václav Votava

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 9. 2009

Na vinici 1142, Stříbro, 349 01, Česká republika

JUDr. Jiřina Rippelová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 1. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

Tylova 1123, Sušice, 342 01, Česká republika

MUDr. František Koc

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Horažďovice 319, 341 01, Česká republika

Zdeněk Pešek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

zánik členství: 25. 11. 2009

vznik funkce: 25. 8. 2004

Pod Hůrkou 497, Klatovy III, 339 01, Česká republika

Ing. Jan Vrána

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 18. 1. 2005

Tyršova 351, Klatovy IV, 339 01, Česká republika

MUDr. František Koc

člen

První vztah: 14. 8. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik funkce: 14. 8. 2003

zánik funkce: 14. 11. 2004

Horažďovice 319, 341 01, Česká republika

Ing. Karel Pokorný

člen

První vztah: 14. 8. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik funkce: 14. 8. 2003

zánik funkce: 14. 11. 2004

Nepomucká 11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Helena Zvoníčková

člen

První vztah: 14. 8. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik funkce: 14. 8. 2003

zánik funkce: 25. 8. 2004

U Retexu 623, Klatovy 3, 339 01, Česká republika

Další vztahy firmy Klatovská nemocnice, a.s.

Akcionáři

Plzeňský kraj, IČ: 70890366

Škroupova 1760/18, Česká republika, Plzeň, 301 00

od 20. 8. 2014

Plzeňský kraj, IČ: 70890366

Škroupova, Česká republika, Plzeň, 306 13

do 20. 8. 2014 od 14. 8. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 3. 2004

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 3. 2004
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 3. 2004
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 8. 3. 2004

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).