Hlavní navigace

Klépierre Plzeň, s.r.o.

Firma Klépierre Plzeň, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 278627, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 37 060 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28369823

Sídlo:

Plzeňská 233/8, Praha, 150 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

20. 3. 2008

DIČ:

CZ28369823

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 278627, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Klépierre Plzeň, a.s. od 23. 2. 2015

Obchodní firma

Klépierre Plzeň, a.s. do 23. 2. 2015 od 20. 3. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 20. 3. 2008

adresa

Plzeňská 233/8
Praha 15000 od 1. 7. 2017

adresa

Plzeňská 233/8
Praha 5 15000 do 1. 7. 2017 od 20. 3. 2008

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 7. 2017

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 7. 2017

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 1. 7. 2017 od 23. 2. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 7. 2017 od 23. 2. 2012

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 23. 2. 2012 od 20. 3. 2008

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu změny právní formy vyhotoveného ke dni 31.12.2016 a schváleného dne 28.6.2017 změnila společnost svoji právní formu z akciové společnosti s obchodní firmou Klépierre Plzeň, a.s. na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Klépie rre Plzeň, s.r.o. od 1. 7. 2017

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 2.5.2012: zvyšuje se základní kapitál o částku 20.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 1 kusu nové km enové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč; emisní kurs nově upsané akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, budou s ní spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi a nebudou s ní spojena žádná zvláštní práva; akcie bu de nabídnuta k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři; lhůta pro upsání akcie bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie; jediný akcionář bude oprávněn upsat novou akcii ve smlouvě o upsání akcie, a to v sídle emitenta; upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcie 100% emisního kursu upsané akcie, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č. 064450-6003110018/6300 IBAN CZ3563000644506003110018, BIC: GEBACZPP veden ý u Fortis Bank SA/NV, pobočka Česká republika. do 26. 6. 2012 od 16. 5. 2012

Na společnost Klépierre Plzeň, a.s. coby společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením se zanikající společností Pilsen Plaza s.r.o., IČ: 26494191, se sídlem Praha 5, Plzeňská 233/8, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 85761, jmění zanikající společnosti. od 31. 12. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 22.9.2011: zvyšuje se základní kapitál o částku 35.000.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 1 750 kus ů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč každá; emisní kurs nově upsaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi a nebudou s nimi spojena žá dná zvláštní práva; akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři; lhůta pro upsání akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; jediný akcionář bude oprávněn upsat nové akcie ve sml ouvě o upsání akcií, a to v sídle emitenta; upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií 100% emisního kursu upsaných akcií, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č. IBAN CZ3950000000000100799737, vedený u Cré dit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., organizační složka. do 5. 3. 2012 od 3. 10. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 27.5.2011: zvyšuje se základní kapitál o částku 20 000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 1 kusu nové k menové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč; emisní kurs nově upsané akcie bude shodný s její jmenovitou hodnotou, budou s ní spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi a nebudou s ní spojena žádná zvláštní práva; akcie bude nabídnuta k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři; lhůta pro upsání akcie bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie; jediný akcionář bude oprávněn upsat novou akcii ve smlouvě o upsání akcie, a to v sídle emitenta; upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcie 100% emisního kursu upsané akcie, a to na zvláštní bankovní účet společnosti č. IBAN CZ6150000000000100799129, vedený u Crédit Agricole Corporate and I nvestment Bank S.A., organizační složka. do 3. 10. 2011 od 6. 6. 2011

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.12.2009 - NZ 109/2009 bylo rozhodnuto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) z původní částky 2.000.000 Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na konečnou částku 2.020.000 Kč (slovy: dva miliony dvacet tisíc korun českých) s tím, že upis ování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti Klépierre Plzeň, a.s. bude zvýšen upsáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (slovy: dvacettisíc korun českých). Nově upsaná akcie nebude kótovaná. Emi sní kurs nově upisované akcie bude shodný s její jmenovitou hodnotou. S nově upisovanou akcií nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři-obchodní společnosti Capucine B.V. se sídlem Reguliersdwarsstraat 90, 1017BN Amsterdam, Nizozemí. Lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen jedinému akcionáři společnosti Klépierre Plzeň, a.s. - společnosti Capucine B.V. do 60 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Klépierre Plzeň, a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář bude oprávněn upsat nové akcie sp olečnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti Klépierre Plzeň, a.s. na adrese Praha 5, Plzeňská 233/8, PSČ 150 00 v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií ve vý ši 100 % emisního kursu upsaných akcií, a to na zvláštní bankovní účet společnosti číslo účtu: 100799710/5000, IBAN: CZ8950000000000799710 SWIFT: CRLYCZPP vedený u CALYON S.A., organizační složka, sídlo: Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19. do 24. 2. 2010 od 7. 1. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 37 060 000 Kč

od 1. 7. 2017

Základní kapitál

vklad 37 060 000 Kč

do 1. 7. 2017 od 26. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 37 040 000 Kč

do 26. 6. 2012 od 2. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 2 040 000 Kč

do 2. 11. 2011 od 27. 6. 2011

Základní kapitál

vklad 2 020 000 Kč

do 27. 6. 2011 od 24. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 24. 2. 2010 od 20. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 853 do 1. 7. 2017 od 26. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 852 do 26. 6. 2012 od 2. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 102 do 2. 11. 2011 od 27. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 101 do 27. 6. 2011 od 24. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 24. 2. 2010 od 20. 3. 2008

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Pavel Kopřiva

jednatel

První vztah: 15. 5. 2019

vznik funkce: 2. 5. 2019

Ke Smíchovu 1076/8, Praha, 154 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Kamil Janusz Michael

jednatel

První vztah: 15. 5. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2017

Chełmska 9/181, Varšava, Polská republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

David Pažitka

jednatel

První vztah: 1. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

zánik členství: 1. 5. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2017

zánik funkce: 1. 5. 2019

Zámecká 46, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kamil Janusz Michael

jednatel

První vztah: 1. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2017

Chełmska 9/181, Varšava, Polská republika

Kamil Janusz Michael

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 4. 2. 2016

zánik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 1. 7. 2017

Chełmska 9/181, Varšava, Polská republika

Kamil Janusz Michael

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 4. 2. 2016

zánik členství: 1. 7. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2016

zánik funkce: 1. 7. 2017

Chełmska 9/181, Varšava, Polská republika

Kamil Janusz Michael

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2016

vznik členství: 4. 2. 2016

Chełmska 9/181, Varšava, Polská republika

David Pažitka

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 4. 2. 2016

zánik členství: 1. 7. 2017

Zámecká 46, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Pažitka

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 4. 2. 2016

zánik členství: 1. 7. 2017

Zámecká 46, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Laurent Jean Jacques

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 24. 2. 2009

Versailles, Rue de Provence 12, 78000, Francouzská republika

Laurent Jean Jacques Morel

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 4. 2. 2016

Versailles, Rue de Provence 12, 78000, Francouzská republika

Michel Joseph Pierre Clair

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 23. 2. 2009

Paříž, Rue de Grenelle 84, 75007, Francouzská republika

Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně.

od 15. 5. 2019

Jménem společnosti jednají vždy dva jednatelé společně.

do 15. 5. 2019 od 1. 7. 2017

Jménem společnosti jednají vždy oba členové představenstva společně.

do 1. 7. 2017 od 24. 2. 2016

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.

do 24. 2. 2016 od 20. 3. 2008

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Laurent Jean Jacques Morel

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 24. 2. 2009

Versailles, Rue de Provence 12, 78000, Francouzská republika

Historické vztahy

Laurent Jean Jacques

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 24. 2. 2009

Versailles, Rue de Provence 12, 78000, Francouzská republika

Michel Joseph Pierre Clair

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 23. 2. 2009

Paříž, Rue de Grenelle 84, 75007, Francouzská republika

Dozorčí rada

Historické vztahy

Bernard Deslandes

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 1. 7. 2017

Rueil Malmaison, Chemin de Paradis 1, 92500, Francouzská republika

Bernard Deslandes

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 1. 7. 2017

Rueil Malmaison, Chemin de Paradis 1, 92500, Francouzská republika

Frédéric René Johan Maria De Klopstein

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 1. 7. 2017

Clamart, Rue de la Gaité 43, 92140, Francouzská republika

Frédéric René Johan Maria De Klopstein

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 1. 7. 2017

Clamart, Rue de la Gaité 43, 92140, Francouzská republika

Jean-Michel René Gault

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 1. 7. 2017

Paříž, Rue de Rivoli 146, 75001, Francouzská republika

Jean-Michel René Gault

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 1. 7. 2017

Paříž, Rue de Rivoli 146, 75001, Francouzská republika

Laurent Jean Jacques Morel

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 3. 2009

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 23. 2. 2009

Versailles, Rue de Provence 12, 78000, Francouzská republika

Další vztahy firmy Klépierre Plzeň, s.r.o.

Historické vztahy

Kamil Janusz Michael

První vztah: 26. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

Chełmska 9/181, Varšava, Polská republika

David Pažitka

První vztah: 26. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

Zámecká 46, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Emmanuel Gluntz

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 26. 1. 2015

Na zájezdu 2554/18a, Praha 10, 101 00, Česká republika

Frédéric Feuillais

První vztah: 18. 4. 2013 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

rue Bordes 2, Carsac Aillac, 242 00, Francouzská republika

David Pažitka

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 18. 4. 2013

Zámecká 46, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Olivier Chabbert

První vztah: 22. 5. 2008 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

Suresnes, rue du Val d´Or 58bis, 92150, Francouzská republika

Akcionáři

Capucine B.V.

Stationsplein 97, Nizozemské království, Utrecht

do 1. 7. 2017 od 26. 4. 2017

Capucine B.V.

Nizozemské království

do 26. 4. 2017 od 5. 3. 2012

Capucine B.V.

Nizozemské království

do 5. 3. 2012 od 4. 12. 2009

Capucine B.V.

Nizozemské království

do 4. 12. 2009 od 20. 3. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 2. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 2. 2012

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).