Hlavní navigace

KOH-I-NOOR a.s.

Firma KOH-I-NOOR a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2296, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 55 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60193034

Sídlo:

Vršovická 478/51, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60193034

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

181 Tisk a činnosti související s tiskem
222 Výroba plastových výrobků
245 Slévárenství
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25730 Výroba nástrojů a nářadí
25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2296, Městský soud v Praze

Obchodní firma

KOH-I-NOOR a.s. od 14. 5. 2015

Obchodní firma

KOH-I-NOOR a.s. do 14. 5. 2015 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Vršovická 478/51
Praha 10100 od 2. 2. 2017

adresa

Vršovická 478/51
Praha 10000 do 2. 2. 2017 od 29. 9. 2016

adresa

Vršovická 478/51
Praha 10 10101 do 29. 9. 2016 od 5. 11. 2003

adresa

Vršovická 478/51
Praha 10 10115 do 5. 11. 2003 od 1. 12. 2001

adresa

Vršovická 51
Praha 10 10115 do 1. 12. 2001 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 9. 2014

zámečnictví, nástrojářství od 2. 9. 2014

obráběčství od 2. 9. 2014

galvanizérství, smaltéřství od 2. 9. 2014

kovářství, podkovářství od 2. 9. 2014

slévárenství, modelářství od 2. 9. 2014

polygrafická výroba do 2. 9. 2014 od 1. 12. 2001

pronájem nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nebytových prostor do 2. 9. 2014 od 1. 12. 2001

výroba, nákup a prodej drobných kovových a plastových výrobků, včetně povrchových úprav do 2. 9. 2014 od 23. 6. 1999

konstrukční činnost, stavby strojů, nástrojů a forem do 2. 9. 2014 od 23. 6. 1999

tepelné zpracování drobných kovových výrobků do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

povrchové úpravy kovů mimo galvanizaci do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

výroba nástrojů do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

stavba strojů s mechanickým pohonem do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

výroba a adjustace výrobků z plastických hmot do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

kovoobrábění do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

veřejná nákladní vnitrostátní, silniční motorová doprava do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

galvanizace kovů do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

slévání železných a neželezných obecných kovů do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

konstrukční činnost ve strojírenství do 23. 6. 1999 od 1. 1. 1994

ofsetový tisk do 1. 12. 2001 od 1. 1. 1994

hostinská činnost do 2. 9. 2014 od 1. 1. 1994

ubytovací služby do 2. 9. 2014 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Na základě Projektu přeměny (projekt rozdělení - odštěpení sloučením) společnosti KOH-I-NOOR a.s., schváleného valnou hromadou společnosti KOH-I-NOOR a.s. a valnou hromadou společnosti Vršovická 51, a.s. dne 30.6.2016, přešla část majetku společnosti KOH- I-NOOR a.s. na společnost Vršovická 51, a.s., IČ: 25097806. Projekt přeměny je uložen ve sbírce listin obou společností. od 1. 1. 2017

Valná hromada dne 24.4.2015 schválila přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to KOH-I-NOOR WALDES, a.s., se sídlem Vršovická 478/51, 101 01 Praha 10, IČ: 25040014, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, oddíl B, vložka 6424. Válná hromada dále schválila protiplnění za přechod účastnických cenných papírů ve výši 247 Kč za každý jeden účastnický cenný papír. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů poskytnuto bez zbyteč ného odkladu, nejpozději však 5 pracovních dnů ode dne předložení účastnických cenných papírů společnosti podle §387 ZOK, a to bezhotovostním převodem na účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru, uvedený v seznamu akcionářů společnosti. od 14. 5. 2015

Počet členů dozorčí rady: 3 od 2. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 2. 9. 2014

Představenstvo KOH-I-NOOR, a.s. podává v souladu s § 203, odst. 4 Obchodního zákoníku návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti takto. Mimořádná valná hromada KOH-I-NOOR, a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 51, IČ: 60 193034, konaná dne 16.11.1998 přijala toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění upisováním nových akcií: a) Základní jmění bude zvýšeno o 46.950.000,-Kč ( slovy: čtyřicetšestmilionůdevětsetpadesáttisíckorunčeských). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Bude upsáno 93 900 ks kmenových akcií znějících na majitele v dematerializované podobě o nominální hodnotě 500,-Kč za jednu akcii s emisním kursem 500,- Kč za jednu akcii. c) Akcie budou upsány nepeněžitými vklady, a to nemovitostmi - včetně příslušenství a součástí - zapsanými na listu vlastnictví č.3358 pro k.ú. Slaný u Katastrálního úřadu v Kladně. Jde o tyto nemovitosti: - průmyslový objekt č.p. 875 na stav.parc. č. 1128 s touto zastavěnou plochou č. 1128, - ostatní stavební objekt bez č.p. na stav. parc. č. 2238 s touto zastavěnou plochou č. 2238, - technickou vybavenost bez č.p. na stav. parc. č. 2239 s touto zastavěnou plochou č. 2239, - občanská vybavenost bez č.p. na stav. parc. 2241 s touto zastavěnou plochou č. 2241, - průmyslový objekt bez č.p. na stav. parc. č. 3081 s touto zastavěnou plochou č. 3081, - průmyslový objekt bez č.p. na stav. parc. č. 3082 s touto zastavěnou plochou č.3082, - průmyslový objekt bez č.p. na stav. parc. č. 3093 s touto zastavěnou plochou č. 3093, - ostatní plochu - staveniště č. 389/5 - ostatní plochu - manipul. plochu č. 389/9 - ostatní plochu - manipul. plochu č. 389/13 Ve dvou znaleckých posudcích, které veškeré vkládané nemovitosti ocenily nejméně na částku 46,950.000,-Kč, jsou stavby na výše uvedených parcelách - zapsané i nezapsané v katastru nemovitostí označeny takto: - stav. parc. č. 1128 - administrativní budova, skladový objekt výrobní a skladový objekt M4. budova M5, údržba - zámečnická dílna a truhlárna, zámečnické dílny, režijní sklad, sklad za garážemi, ocelový přístřešek II, - stav. parc. č. 2238 - sklad U5 - bývalá drtička, - stav. parc. č. 2239 - čerpací stanice a požární zbrojnice, - stav. parc. č. 2241 - vrátnice, - stav. parc. č. 3081 a č. 3082 - dvě gumotextilní haly U10 a U11, - stav. parc. č. 3093 - plechový sklad, - ostatní plocha - staveniště č. 389/5 - prodejna, garáže, sklad hořlavých látek a ocelový přístřešek I, - veškeré venkovní úpravy, d) Akcie budou upsány jediným určitým zájemcem - upisovatelem, a to obchodní společností Palaba, a.s. Netovická 875, Slaný, IČO: 45147515. e) Upisování akcií proběhne ve lhůtě 5 dní následujících po dni zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění představenstvem v Obchodním věstníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti KOH - I - NOOR, a.s. - Vršovická 51, Praha 1 0. f) Upsané nepeněžité vklady budou splaceny do 30 dnů po jejich upsání. Místem pro splacení vkladů je sídlo společnosti KOH - I - NOOR, a.s., se sídlem Vršovická 51, Praha 10, IČ: 60193034. do 12. 4. 2001 od 18. 6. 1999

Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 18.3.1996 se z a p i s u j e úmysl snížit základní jmění společnosti na 94 322 000,-Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 1 000,-Kč na 500,-Kč. do 17. 2. 1997 od 28. 5. 1996

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku KOH-I-NOOR , s.p. Praha. od 1. 1. 1994

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

od 1. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 94 322 000 Kč

do 1. 1. 2017 od 17. 2. 1997

Základní kapitál

vklad 188 644 000 Kč

do 17. 2. 1997 od 1. 1. 1994
Akcie kusové na jméno, hodnota: 0 Kč, počet: 100 od 1. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 188 644 do 1. 1. 2017 od 17. 10. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 188 644 do 17. 10. 2014 od 12. 7. 2012
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 188 644 do 12. 7. 2012 od 17. 2. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 188 644 do 17. 2. 1997 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

6 fyzických osob

JUDr. Vladimír Vlčko

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 25. 6. 2010

Na širokém III 537, Ohrobec, 252 45, Česká republika

RNDr. Marek Šoltés

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Za Pohořelcem 936/17, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

JUDr. Vladimír Vlčko

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2017

vznik členství: 25. 6. 2010

Rytířova 776/1, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 30. 6. 2014

Elišky Junkové 1343/6, Praha, 102 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Aleš Donner

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 23. 5. 2013

vznik funkce: 27. 5. 2013

Jahodová 120, Hořín, 276 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Vlčko

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

Rytířova 776/1, Praha 4, 143 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Vladimír Vlčko

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 25. 6. 2010

Rytířova 776/1, Praha, 143 00, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Okružní 2211/14, Praha 4, 143 00, Česká republika

Aleš Donner

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2018

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 27. 5. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2018

Jahodová 120, Hořín, 276 01, Česká republika

Ing. Aleš Donner

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 25. 6. 2010

Jahodová 120, Hořín, 276 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Vlčko

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2017

vznik členství: 25. 6. 2010

Rytířova 776/1, Praha 4, 143 00, Česká republika

Petr Bohumínský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

zánik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 6. 6. 2006

U Mlýna 2982/8, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Aleš Donner

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2010

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 23. 6. 2006

Hořín, Jahodová 120, PSČ 276 01

Ing. Aleš Donner

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2003 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 27. 6. 2003

Hořín - Vrbno 48, PSČ 276 01 pošta Mělník

Ing. Michal Kopecký

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2001 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 6. 6. 2006

Zvoncovitá 1967, Praha 5, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 23. 6. 2006

Radlická 24, Praha 5, Česká republika

JUDr. Zlata Kohoutová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

Lysolajská 12, Praha 6, 165 00, Česká republika

ing. Jana Janderová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 5. 11. 2003

zánik členství: 27. 6. 2003

V Horkách 16, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Michálek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 1994 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

Rooseveltova 612/40, Praha 6, Česká republika

ing. Jan Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 1994 - Poslední vztah: 28. 5. 1996

N.Frýda 4, České Budějovice, Česká republika

Ing. Jarmila Havlová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 10. 1994

Hořanská 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Fiala

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Rejskova 12, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Nenička

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 10. 1994

U Kněžské louky 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Aleš Donner

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Jahodová 120, Hořín, 276 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Petr Bohumínský

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

U Mlýna 2982/8, Praha 4, 141 00, Česká republika

RNDr. Marek Šoltés

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 24. 6. 2011

Za Pohořelcem 936/17, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Bohumínský

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 24. 6. 2011

Vestavěná 1008/16, Praha 4, 141 00, Česká republika

RNDr. Marek Šoltés

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 24. 6. 2011

Za Pohořelcem 936/17, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Bohumínský

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 24. 6. 2011

Vestavěná 1008/16, Praha, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Bohumínský

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

U mlýna 2982/8, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

RNDr. Marek Šoltés

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2018

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2011

zánik funkce: 31. 1. 2018

Za Pohořelcem 936/17, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Bohumínský

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 8. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Vestavěná 1008/16, Praha 4, 141 00, Česká republika

RNDr. Marek Šoltés

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 8. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Za Pohořelcem 936/17, Praha 6, 169 00, Česká republika

Petr Bohumínský

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

U Mlýna 2982/8, Praha 4, 141 00, Česká republika

RNDr. Marek Šoltés

Předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

zánik členství: 8. 6. 2001

vznik funkce: 28. 8. 1998

zánik funkce: 8. 6. 2001

Za Pohořelcem 936/17, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Aleš Donner

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2010 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 31. 3. 2013

Jahodová 120, Hořín, 276 01, Česká republika

Ing. František Varmuža

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2010

vznik členství: 28. 8. 1998

zánik členství: 8. 6. 2001

Rudé armády 425, Sezimovo Ústí, Česká republika

RNDr. Marek Šoltés

Předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

zánik členství: 8. 6. 2001

vznik funkce: 28. 8. 1998

zánik funkce: 8. 6. 2001

Za Pohořelcem 17, Praha 6, 169 00, Česká republika

RNDr. Marek Šoltés

Předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2001 - Poslední vztah: 24. 4. 2004

vznik funkce: 28. 8. 1998

Za Hládkovem 14, Praha 6, Česká republika

Ing. Tomáš Hrabánek

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1998 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

V Malém háji 354, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Varmuža

Člen představenstva

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 8. 2010

tř.Rudé armády 425, Sezimovo Ústí, Česká republika

Marek Šoltés

Předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

Za Hládkovem 14, Praha 6, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

Radlická 24, Praha 5, Česká republika

ing. Aleš Donner

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Vrbno 48, Mělník, Česká republika

Marek Šoltés

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Za Hládkovem 14, Praha 6, Česká republika

ing. Pavel Bohumínský

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

zánik členství: 14. 6. 1995

zánik funkce: 14. 6. 1995

Vestavěná 16, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Vostrý

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 16. 4. 1998

Přeštická 6, Praha 10, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

Předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Radlická 24, Praha 5, Česká republika

ing. Petr Hejl

Člen představenstva

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 28. 5. 1996

Suchdolská 4, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Vostrý

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Přeštická 1095, Praha 10, 102 00, Česká republika

Petr Brožek

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Italská 4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Pavel Bohumínský

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Vestavěná, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Kuchár

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Květinková 16, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 2. 9. 2014

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představe nstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 2. 9. 2014 od 1. 1. 1994

Další vztahy firmy KOH-I-NOOR a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Pavel Bohumínský

První vztah: 2. 9. 2014

Prokurista podepisuje za společnost tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. od 2. 9. 2014

Vestavěná 1008/16, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Pavel Bohumínský

První vztah: 2. 9. 2014

Prokurista podepisuje za společnost tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. od 2. 9. 2014

Vestavěná 1008/16, Praha, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

ing. Pavel Bohumínský

První vztah: 13. 11. 1997 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

Prokurista podepisuje za společnost tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. do 2. 9. 2014 od 13. 11. 1997

Vestavěná 16, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Kuchár

První vztah: 17. 5. 1994 - Poslední vztah: 13. 11. 1997

Květinková 16, Praha 3, Česká republika

Petr Brožek

První vztah: 17. 5. 1994 - Poslední vztah: 13. 11. 1997

Italská 4, Praha 2, Česká republika

KOH-I-NOOR WALDES, a.s.

První vztah: 3. 2. 2017

Vršovická 478/51, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

KOH-I-NOOR WALDES, a.s.

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 2. 2017

Vršovická 478/51, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Akcionáři

KOH-I-NOOR WALDES, a.s., IČ: 25040014

Vršovická 478/51, Česká republika, Praha, 101 00

od 3. 2. 2017

KOH-I-NOOR WALDES, a.s., IČ: 25040014

Vršovická, Česká republika, Praha 10, 101 01

do 3. 2. 2017 od 23. 7. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1994

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).