Hlavní navigace

KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

Firma KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 629, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 85 898 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60827441

Sídlo:

Mladá Vožice 620, 391 43

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60827441

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

22 Výroba pryžových a plastových výrobků
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25730 Výroba nástrojů a nářadí
28290 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
4520 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
561 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 629, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

620
Mladá Vožice 39143 od 16. 11. 2016

Předmět podnikání

opravy silničních vozidel od 25. 2. 2009

obráběčství od 25. 2. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 25. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2009

výroba plastových výrobků a pryžových výrobků do 25. 2. 2009 od 13. 11. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 25. 2. 2009 od 13. 11. 2001

velkoobchod do 25. 2. 2009 od 13. 11. 2001

specializovaný maloobchod do 25. 2. 2009 od 13. 11. 2001

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 25. 2. 2009 od 13. 11. 2001

výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu do 25. 2. 2009 od 13. 11. 2001

výroba parafinových svíček do 13. 11. 2001 od 6. 9. 2000

hostinská činnost od 18. 4. 1994

opravy motorových vozidel do 25. 2. 2009 od 18. 4. 1994

výroba a adjustace výrobků z plastických hmot do 13. 11. 2001 od 1. 1. 1994

pronájem autojeřábu do 13. 11. 2001 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 11. 2001 od 1. 1. 1994

výroba nástrojů do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

stavba strojů s mechanickým pohonem do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

kovoobrábění do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

veřejná nákladní vnitrostátní, silniční motorová doprava do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

ubytovací služby do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 24. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 24. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 24. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 6. 2014 od 14. 3. 2014

Dne 27. června 2006 přijala valná hromada toto usnesení: 2.727 kmenových akcií, vydaných společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., se sídlem Mladá Vožice 620, 391 43 Mladá Vožice, IČ 608 27 441, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, pořadové číslo 1 až 24, p ořadové číslo 31 až 1.174, pořadové číslo 1.182 až 1.296, pořadové číslo 1.327 až 1.450, pořadové číslo 3.501 až 4.231, pořadové číslo 10.535 až 10.561 a pořadové číslo 85.337 až 85.898 (nahrazené hromadnou listinou č. 2) přechází v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, na obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ: 263 40 101, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, která je hlavním akcionářem společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., přiče mž další náležitosti jsou stanoveny takto: 1. Určení hlavního akcionáře: Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. v souladu s § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, aby rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to del žádosti spo lečnosti GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ 263 40 101, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081, PSČ 110 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10853 (dále i jako hlavní akcionář). Konstatuje se, že hlavní akcionář je řádně určen v souladu s § 183 odst. 3 Obchodního zákoníku. 2. Údaje osvědčující, že hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti: GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ: 263 40 101, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ: 110 00, je ke dni konání této mimořádné valné hromady majitelem 83.171 kmenových akcií, vydaných společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., se sídlem Mladá Vožice 620 , 391 43 Mladá Vožice, IČ: 608 27 441, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, (a) pořadové číslo 10.562 až 85.336, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B001 až B038, (b) pořadové číslo 1.451 až 1.500, pořadové číslo 4.232 až 6.181, vydaných ve formě hromadné listiny, nahrazující tyto akcie, č. B039, (c) pořadové číslo 6.182 až 10.534, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B040 až B042, (d) pořadové číslo 25 až 30, (e) pořadové číslo 1.175 až 1.181, (f) pořadové číslo 1.297 až 1.326, (g) pořadové číslo 1.501 až 3.500 a s nimiž je spojen podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. ve výši 96,83 % základního kapitálu i hlasovacích práv, což doložila: (a) notářským zápisem NZ 86/2006, N 101/2006 ze dne 20. dubna 2006, sepsaným JUDr. Lenkou Leszay, PhD., LL.M, notářkou v Praze, a dále i (b) 83.171 kmenovými akciemi společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., vydanými v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, - pořadové číslo 10.562 až 85.336, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B001 až B038, - pořadové číslo 1.451 až 1.500, pořadové číslo 4.232 až 6.181, vydaných ve formě hromadné listiny, nahrazující tyto akcie, č. B039, - pořadové číslo 6.182 až 10.534, vydaných ve formě hromadných listin, nahrazujících tyto akcie, č. B040 až B042, - pořadové číslo 25 až 30, - pořadové číslo 1.175 až 1.181, - pořadové číslo 1.297 až 1.326, - pořadové číslo 1.501 až 3.500 Konstatuje se, že na základě uvedených dokumentů a prohlášení je nesporné, že společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. je hlavním akcionářem společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. dle § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář, obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s., poskytne ostatním akcionářům společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám "Oprávněné osoby"), jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozho dnutím na společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. protiplnění ve výši 945,- Kč (devět set čtyřicet pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii, vydanou společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hod notě každé jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých). Výše protiplnění a jeho přiměřenost je doložena znaleckým posudkem č. 060518, ze dne 18. května 2006 a jeho doplňkem ze dne 22. května 2006, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění (příloha č. 2) a vyjádřilo se tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ust. § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spraved livá ve smyslu ust. § 183j odst. 2 Obchodního zákoníku. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. poskytne ostatním akcionářům společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., jejichž akcie přechází v souladu s tímto rozhodnutím na společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. protiplnění nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne předání akcií společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. Dosavadní majitelé akcií, tj. 2.727 kmenových akcií, vydaných společností KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., se sídlem Mladá Vožice 620, 391 43 Mladá Vožice, IČ 608 27 441, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, které přecházejí v souladu s tímto rozhodnutím na obchodní společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. předloží tyto akcie společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s. do 30 (třiceti) dnů ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akciím na obchodní společnos t GES ASSET MANAGEMENT, a.s. podle § 183l odst. 3 Obchodního zákoníku. Výplatu protiplnění zajišťuje pro společnost GES ASSET MANAGEMENT, a.s. obchodník s cennými papíry, a to společnost GES INVEST, a.s., IČ 250 51 008, se sídlem Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, u které byla hlavním akcionářem dle § 183 odst. 6 Obc hodního zákoníku složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění (příloha č. 3). Tato skutečnost byla doložena na valné hromadě. Konstatuje se, že výše, přiměřenost a lhůta pro poskytnutí protiplnění je řádně určena. do 20. 9. 2006 od 18. 7. 2006

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zák. Jedinným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 85 898 000 Kč

od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 85 898 od 24. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 85 898 do 24. 6. 2014 od 2. 9. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 85 898 do 2. 9. 2004 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Štěpán Nevyjel

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2021

Soběchleby 16, 753 54, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Emil Buřič

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2018

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Hrabovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 29. 1. 2021

U Golfu 742, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

Vysočanská 238/103, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  MEDIA GAMES, a.s.

  Na poříčí 1079/3a, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Hrabovský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2020 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

U Golfu 742, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Štěpán Nevyjel

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2020 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

zánik členství: 1. 2. 2021

Soběchleby 16, 753 54, Česká republika

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2019 - Poslední vztah: 2. 6. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 30. 4. 2020

Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Emil Buřič

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2018 - Poslední vztah: 18. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 29. 1. 2021

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Ing. Miloslav Mácha

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 4. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2018

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

Ing. Miloslav Mácha

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 4. 2018

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2018

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 6. 2020

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 30. 4. 2020

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Mácha

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 13. 10. 2010

zánik funkce: 1. 10. 2015

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Mácha

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 13. 10. 2010

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 3. 2010

Vysočanská 238/103, Praha 9, 190 00, Česká republika

Zdeněk Sobíšek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 26. 10. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

Pod Chmelnicí 151, Chotoviny, 391 37, Česká republika

Ing. Emil Buřič

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2009

Na líše 1231/11, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Petr David

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 1. 3. 2010

Za kovárnou 422/21, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Emil Buřič

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 12. 7. 2006

zánik funkce: 25. 6. 2009

Na líše 1231/11, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 19. 6. 1998

zánik členství: 19. 9. 2003

vznik funkce: 19. 6. 1998

zánik funkce: 19. 9. 2003

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Josef Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 10. 12. 2009

vznik členství: 21. 9. 2004

zánik členství: 26. 10. 2009

Majora Boháče 32, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Ing. Emil Buřič

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 25. 6. 2004

Na líše 1231/11, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Vladimír Knespl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2003 - Poslední vztah: 18. 8. 2004

vznik členství: 17. 12. 2002

zánik členství: 24. 6. 2004

Praha 9 - Letňany, Letovská 545, 199 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

Wilsonova 579, Slaný, Česká republika

Ing. Radovan Putna

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2003

zánik členství: 16. 12. 2002

Milady Horákové 513/17, Praha 7, Česká republika

Anna Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

zánik členství: 20. 9. 2004

Táborská 464, Mladá Vožice, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 1998 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

Švermova 579, Slaný, Česká republika

Mgr. Šárka Šilerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 1998 - Poslední vztah: 6. 9. 2000

Příhon 972, Bučovice, Česká republika

Bohdana Macháčková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 8. 1998

Duškova 5, Praha 5, Česká republika

Ing. Vasil Hrinda

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Litoměřická 579, Praha 9, Česká republika

Jaroslav Sedloň

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Souhradí 455, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

ing. Josef Janovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 8. 1998

Budějovická 2268, Tábor, Česká republika

JUDr. Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Heranova 1543, Praha 5, Česká republika

Ing. Jarmila Havlová

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Hořanská 1, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jaroslav Sedloň

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Souhradí 455, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Ing. Stanislav Větrovský

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Mladá Vožice 464, 391 43, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Milan Procházka

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2021

vznik členství: 1. 12. 2021

Radičova 2479/5, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Kozel MBA

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2021

vznik členství: 1. 8. 2021

Ve Višničkách 326, Psáry, 252 44, Česká republika

José Ruiz

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 18. 8. 2020

vznik funkce: 1. 2. 2021

rue de la Mertzelle 15, Saint-Avold, 575 00, Francouzská republika

Jakub Malota

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 19. 8. 2020

Žlutá 468, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Štěpán Nevyjel

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2021 - Poslední vztah: 22. 12. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

zánik členství: 30. 11. 2021

Soběchleby 16, 753 54, Česká republika

José Ruiz

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2020 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 18. 8. 2020

rue de la Mertzelle 15, Saint-Avold, 575 00, Francouzská republika

Ing. Ladislav Musil

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2020 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 18. 8. 2020

zánik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 19. 8. 2020

zánik funkce: 1. 2. 2021

Platanová 198, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Igor Tichý

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2020 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

zánik členství: 18. 8. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

zánik funkce: 18. 8. 2020

Dělnická 1012/44, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Jakub Malota

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2020 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

Žlutá 468, Zlín, 760 01, Česká republika

Rostislav Balík

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 8. 2021

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 31. 7. 2021

28. října 536, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Čuřík

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2018 - Poslední vztah: 2. 6. 2020

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 30. 4. 2020

M. Švabinského 898, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Martin Smejkal

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 11. 2. 2014

zánik členství: 1. 1. 2018

Miloše Havla 1246/3, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Martin Smejkal

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 11. 2. 2014

zánik členství: 1. 1. 2018

Miloše Havla 1246/3, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Magda Jelínková

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2017 - Poslední vztah: 15. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2017

zánik členství: 18. 8. 2020

vznik funkce: 1. 8. 2017

zánik funkce: 18. 8. 2020

Majora Boháče 27, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Ing. Magda Jelínková

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2017

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2017

Majora Boháče 27, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Ing. Magda Jelínková

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2017

vznik členství: 1. 8. 2012

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2017

Majora Boháče 27, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Ing. Igor Tichý

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2020

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2020

Dělnická 1012/44, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ing. Martin Smejkal

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2017

vznik členství: 11. 2. 2014

Najdrova 2184, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Martin Smejkal

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2017

vznik členství: 11. 2. 2014

Najdrova 2184, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Igor Tichý

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 1. 6. 2015

vznik funkce: 1. 8. 2012

zánik funkce: 1. 6. 2015

Dělnická 1012/44, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ing. Magda Jelínková

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2012

Majora Boháče 27, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Ing. Magda Jelínková

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 11. 2016

vznik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2012

Majora Boháče 27, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Ing. Lukáš Vlašaný

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2012

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 1. 8. 2012

vznik funkce: 15. 3. 2010

zánik funkce: 1. 8. 2012

Dobříš 1902, 263 01, Česká republika

Ing. Igor Tichý

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2012

vznik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2010

zánik funkce: 1. 8. 2012

Dělnická 1012/44, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Bc. Igor Tichý

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2010 - Poslední vztah: 24. 2. 2012

vznik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 1. 6. 2010

Dělnická 1012/44, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Bc. Alžběta Smítková

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 31. 1. 2014

Dukelská 630, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Bc. Lukáš Vlašaný

předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 2. 2012

vznik členství: 3. 10. 2007

vznik funkce: 15. 3. 2010

Dobříš 1902, 263 01, Česká republika

JUDr. Hvězdoslav Stefan

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2010 - Poslední vztah: 11. 6. 2010

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 15. 3. 2010

zánik funkce: 1. 6. 2010

Hrusická 2516/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Babulík

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 15. 3. 2010

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 15. 3. 2010

Nad Spáleným mlýnem 634/8, Praha 6, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Kuliha

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik členství: 12. 3. 2009

zánik členství: 15. 3. 2010

Roudnice nad Labem 78, 413 01, Česká republika

Ing. Petr Babulík

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2009

vznik členství: 1. 9. 2009

Nad Spáleným mlýnem 634/8, Praha 6, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Lukáš Vlašaný

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 12. 4. 2010

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 15. 3. 2010

vznik funkce: 27. 3. 2009

Dobříš 1902, 263 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kuliha

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2009

vznik členství: 12. 3. 2009

vznik funkce: 27. 3. 2009

zánik funkce: 2. 10. 2009

Nové Dvory 78, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Bc. Lukáš Vlašaný

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

vznik členství: 3. 10. 2007

vznik funkce: 27. 3. 2009

Borotice 60, 262 15, Česká republika

Lukáš Vlašaný

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2007 - Poslední vztah: 14. 4. 2009

vznik členství: 3. 10. 2007

vznik funkce: 18. 10. 2007

zánik funkce: 27. 3. 2009

Borotice 60, 262 15, Česká republika

Lukáš Vlašaný

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 8. 11. 2007

vznik členství: 25. 10. 2002

zánik členství: 3. 10. 2007

vznik funkce: 24. 6. 2005

zánik funkce: 3. 10. 2007

Borotice 60, PSČ 262 15, okres Příbram

Ing. Jaroslav Krejča

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2005 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 19. 12. 2008

vznik funkce: 24. 6. 2005

zánik funkce: 19. 12. 2008

Stulíková 1385, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Vladimír Knespl

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 1. 9. 2009

Letovská 545, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká republika

Lukáš Vlasatý

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2004 - Poslední vztah: 18. 8. 2004

vznik členství: 25. 10. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Olbramovická 704/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Lukáš Vlašaný

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2004 - Poslední vztah: 8. 8. 2005

vznik členství: 25. 10. 2002

vznik funkce: 28. 5. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2005

Olbramovická 704/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Mgr. Martin Tomko

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 18. 8. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

Pod Lipou 1647, Hořice v Podkrkonoší, 508 01, Česká republika

Ing. Magda Jelínková

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 1. 2. 2003

zánik členství: 5. 6. 2007

Majora Boháče 27, Mladá Vožice, 391 43, Česká republika

Lukáš Vlašaný

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2003 - Poslední vztah: 18. 8. 2004

vznik členství: 25. 10. 2002

Olbramovická 704/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Eva Holubová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 26. 2. 2003

zánik členství: 25. 10. 2002

Havířovská 422, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Vratislav Blaha

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2002 - Poslední vztah: 6. 1. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 26. 11. 2004

Kamínky 283/7, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Jaromír Nečesaný

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

vznik členství: 25. 1. 2002

vznik funkce: 25. 1. 2002

Soudná 28, Jičín, Česká republika

Ing. Eva Davidová

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2000 - Poslední vztah: 30. 10. 2002

Havířovská 422, Praha 9, 190 00, Česká republika

RNDr. Jiří Koudelka

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2000 - Poslední vztah: 18. 8. 2004

vznik členství: 25. 6. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Rezlerova 279, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Šimák

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2002

Švehlova 806, Sezimovo Ústí, Česká republika

Ing. Vlastimil Mareš

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 1998 - Poslední vztah: 6. 1. 2000

Dr. Beneše 309, Poděbrady, Česká republika

Ing. Stanislav Větrovský

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2003

zánik členství: 31. 1. 2003

Janovská 375, Mladá Vožice, Česká republika

Ing. Jan Gerner

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

Jana Palacha 4, Karlovy Vary, Česká republika

JUDr. Vladimír Koubek

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 7. 4. 2000

28.října 19, České Budějovice, Česká republika

Ing. Ivan Zach

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 8. 1998

Švermova 579, Slaný, Česká republika

Ing. Josef Šimák

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 6. 1. 2000

Švehlova 806, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

ing. Josef Kotoun

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Ostružinová 11, Praha 10, Česká republika

ing. Petr Hájek

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Drtinova 378, Praha 5, Česká republika

ing. Pavel Kanta

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 14. 8. 1998

Kobylákova 812/14, Praha 10, Česká republika

ing. Václav Vojík

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1998

Jablonského 386, Písek, Česká republika

ing. Josef Kotoun

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Ostružinová 11, Praha 10, Česká republika

Vladimír Bubník

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Farského 12, Praha 7, Česká republika

ing. Petr Barnat

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Muchova 2889/1, Ústí nad Labem, Česká republika

ing. Petr Hájek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Drtinova 378, Praha 5, Česká republika

Ing. Josef Šimák

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Švehlova 806, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Jaroslav Kučera

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Mladá Vožice 464, 391 43, Česká republika

Jaroslav Svatek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Mladá Vožice 356, 391 43, Česká republika

Ing. Josef Šimák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Švehlova 806, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Za společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo. Za společnost podepisují dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.

od 13. 11. 2001

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmocnit k zastupování jednotlivé své členy, ředitele spo- lečnosti, jiné pracovníky společnosti a další osoby a určit rozsah jejich oprávnění. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva a samostatně ředitel v rozsahu zmocnění uděleného představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému ob- chodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

do 13. 11. 2001 od 11. 9. 1995

Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který ktomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 11. 9. 1995 od 1. 1. 1994

Další vztahy firmy KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.

GES ASSET MANAGEMENT, a.s.

První vztah: 9. 11. 2009 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

Na poříčí 1079/3a, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Petra Marschallová

  člen dozorčí rady

  Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

 • Ing. Pavel Smrček

  předseda dozorčí rady

  Petýrkova 1996/36, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Radka Zachová

  člen dozorčí rady

  Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Ivan Zach

  člen představenstva

  Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Emil Buřič

  předseda představenstva

  Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

GES ASSET MANAGEMENT, a.s.

První vztah: 20. 9. 2006 - Poslední vztah: 9. 11. 2009

Na poříčí 1079/3a, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Petra Marschallová

  člen dozorčí rady

  Myslivecká 749, Libochovice, 411 17, Česká republika

 • Ing. Pavel Smrček

  předseda dozorčí rady

  Petýrkova 1996/36, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Radka Zachová

  člen dozorčí rady

  Pod kaštany 1107/19, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Ivan Zach

  člen představenstva

  Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Emil Buřič

  předseda představenstva

  Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Akcionáři

GES INDUSTRY EUROPE LIMITED

Arch. Makariou III, 229, Kyperská republika, Limassol

od 26. 9. 2014

GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ: 26340101

Na Poříčí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 26. 9. 2014 od 9. 11. 2009

GES ASSET MANAGEMENT, a.s., IČ: 26340101

Králodvorská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 9. 11. 2009 od 20. 9. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 2. 1994

Živnosti

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 4. 2020
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 1994
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 12. 1994
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 3. 1994
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 2. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).