Hlavní navigace

Kovoprojekta Brno a.s.

Firma Kovoprojekta Brno a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 759, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 36 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46347011

Sídlo:

Šumavská 416/15, Brno Ponava, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46347011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

33 Opravy a instalace strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71121 Geologický průzkum
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
71129 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
7120 Technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 759, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Kovoprojekta Brno a.s. od 30. 4. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1992

adresa

Šumavská 416/15
Brno 60200 od 18. 12. 2013

adresa

Příkop 25
Brno do 7. 12. 2000 od 30. 4. 1992

Předmět podnikání

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 1. 12. 2014

projektová činnost ve výstavbě od 15. 10. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení od 15. 10. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 15. 10. 2009

výkon zeměměřických činností od 15. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 10. 2009

geologické práce do 26. 1. 2018 od 15. 10. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny do 26. 1. 2018 od 15. 10. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny do 26. 1. 2018 od 15. 10. 2009

přípravné práce pro stavby do 15. 10. 2009 od 6. 4. 2007

geologické práce v oblasti inženýrské geologie do 15. 10. 2009 od 6. 4. 2007

kopírovací práce do 15. 10. 2009 od 6. 4. 2007

výkon zeměměřičských činností do 15. 10. 2009 od 6. 4. 2007

činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, chemie a metalurgie do 15. 10. 2009 od 22. 10. 2005

posuzování vlivů na životní prostředí do 15. 10. 2009 od 24. 12. 2004

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 15. 10. 2009 od 7. 12. 2000

obstarávání záležitostí k zabezpečení staveb - inženýrská činnost do 7. 12. 2000 od 19. 8. 1999

projektování objektů a zařízení na povrchu při hornické činnosti od 26. 2. 1998

projektování objektů a zařízení na povrchu při činnosti prováděné hornickým způsobem od 26. 2. 1998

revize vyhrazených plynových zařízení do 15. 10. 2009 od 26. 2. 1998

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 15. 10. 2009 od 3. 4. 1997

provádění inženýrských staveb do 3. 4. 1997 od 21. 6. 1996

revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob do 15. 10. 2009 od 21. 6. 1996

revize a zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení do 15. 10. 2009 od 21. 6. 1996

pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb do 15. 10. 2009 od 25. 8. 1994

provádění průmyslových staveb do 3. 4. 1997 od 8. 6. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

projektování elektrických zařízení do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti stavebnictví do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti ekologie do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

automatizované zpracování dat do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

poskytování software do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

zprostředkovatelská činnost do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

obchodní živnost - obchodní zastoupení do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 10. 2009 od 8. 6. 1993

- projektová činnost, inženýrské a konzultační služby pro investiční výstavbu a modernizaci závodů, zejména strojírenského charakteru, vč. strojírenské metalurgie, a to pro tuzemsko i zahraničí, - inženýrsko dodavatelská činnost, vč. výkony vyšších dodavatelských funkcí - obchodní činnost včetně zahraničně obchodní činnosti - obchodní zastupování, zprostředkovatelství a obstaravatelská činnost - geodetické a kartografické práce - projektování a služby v oblasti ekologie, vč. měření - služby v oblasti reprografie, reklamy, propagace, výstavnictví, programo- do 8. 6. 1993 od 30. 4. 1992

vání a výpočetní práce - technickoporadenská a znalecká činnost v oblasti investic. do 8. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Ostatní skutečnosti

Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) se společnost ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu ja ko celku. od 8. 1. 2014

Dne 3.12.2009 přjala valná hromada společnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých, z hodnoty 30.000.000,- Kč, slovy: třicet mili onů korun českých, na výslednou hodnotu 36.000.000,- Kč, slovy: třicet šest milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 6000ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Všechny akcie vydávané na zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem, a to společností Ironside limited, se sídlem Office 21, Regent House, Bisazza Street, Sliema SLM 15, Malta. Emisní kurs upsaných akcií bude v plné výši splacen započtením části pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti z titulu nevyplacených dividend za rok 2007, schválených k vyplacení akcionáři rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 26.6.2008. Celková výše této pohledávky činí 6.063.567,- Kč, slovy: šest milionů šedesát tři tisíce pět set šedesát sedm korun českých, a započtena bude ve výši 6.000.000,- Kč, slovy: šest milionů korun českých. Lhůta pro upsání nových akcií činí jeden měsíc a upisovateli bude počátek běhu této lhůty oznámen zasláním písemného návrhu Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.000,- Kč, slovy: jeden t isíc korun českých za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Emisní kurs je tedy roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Společně s návrhem Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli zaslán návrh Dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena v písemné podobě, a to tak, že upisovateli bude zaslán návrh Dohody o započtení ve dvou vyhotoveních. Upisovatel tato vyhotove ní po podpisu zašle zpět společnosti a společnost po podpisu Dohody o započtení zašle jedno vyhotovení zpět upisovateli. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 18. 12. 2009 od 7. 12. 2009

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 30.04.2003 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o částku 50 428 000,- Kč, slovy: padesát milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých, z hodnoty 80 428 000,- Kč, slovy: osmdesát milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých, na výslednou hodnotu 30 000 000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu 50 428, slovy: padesáti tisíc čtyři sta dvaceti osmi, kusů akci í společnosti. do 30. 4. 2004 od 19. 9. 2003

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 6.5.2002 o záměru snížit základní kapitál společnosti, a to o hodnotu vlastních akcií v majetku společnosti, tj. z hodnoty 80 428 000,-Kč na hodnotu 30 000 000,-Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím z oběhu 50 428 ks akcií společnosti. do 28. 8. 2002 od 24. 6. 2002

Společnost se sloučila s obchodní společností TECHNOPETROL ENGINEERING spol. s r.o. se sídlem v Brně, nám. Svobody lO, IČO 60 70 38 49, Rg C 14931 Krajského obchodního soudu v Brně, která se dobrovolně zrušila, a to ke dni 21.6.1996. od 21. 6. 1996

Ke dni 26.4.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl. 4,15,23. od 21. 6. 1994

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Kovoprojekta Brno. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 30. 4. 1992

Dozorčí rada: a) Ing. Jan Š t ě p á n e k , Čelákovice, Smetanova 1489 b) JUDr. Karel C h y l í k , Brno, Axmanova 13 c) Ing. Jiří C i b u l k a , Tišnov, Dřínová 1645 do 8. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Právní forma společnosti: akciová společnost do 8. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 8. 6. 1993 od 30. 4. 1992

Základní jmění společnosti činí 65,428.000,-- Kčs (slovy: šedesátpětmilionůčtyřistadvacetosmtisíc korun). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválením privatizačním projektu státního podniku Kovoprojekta Brno. do 21. 6. 1996 od 30. 4. 1992

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 65 428 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. do 21. 6. 1996 od 30. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 36 000 000 Kč

od 18. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 18. 12. 2009 od 30. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 80 428 000 Kč

do 30. 4. 2004 od 26. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 80 428 000 Kč

do 26. 2. 1998 od 21. 6. 1996

Základní kapitál

vklad 65 428 000 Kč

do 21. 6. 1996 od 30. 4. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 36 000 od 11. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 36 000 do 11. 1. 2017 od 18. 12. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 do 18. 12. 2009 od 16. 4. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 do 16. 4. 2007 od 24. 12. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 do 24. 12. 2004 od 30. 4. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 428 do 30. 4. 2004 od 19. 8. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 428 do 19. 8. 1999 od 21. 6. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 65 428 do 21. 6. 1996 od 30. 4. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Radoslav Moravec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2020

vznik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2020

Úvoz 1398/70, Krnov, 794 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radoslav Moravec CSc.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2018

Jesenická 2022/25, Krnov, 794 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Martin Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Za valem 1497/4, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Pavel Filla BA (Hons)

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2019 - Poslední vztah: 15. 7. 2020

vznik členství: 1. 12. 2018

zánik členství: 24. 6. 2020

zánik funkce: 24. 6. 2020

Eimova 1543/11, Brno, 615 00, Česká republika

Miroslav Jetelina

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2018 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 17. 1. 2018

zánik členství: 30. 11. 2018

Vranov 84, 664 32, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 25. 4. 2016

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 25. 4. 2016

zánik funkce: 30. 11. 2018

Úvoz 1398/70, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Miroslav Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 25. 4. 2016

zánik členství: 21. 11. 2017

Mokrá-Horákov 595, 664 04, Česká republika

Ing. Miroslav Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2018

vznik členství: 25. 4. 2016

zánik členství: 21. 11. 2017

Mokrá-Horákov 595, 664 04, Česká republika

Ing. Miroslav Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2016 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 5. 4. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Mokrá-Horákov 595, 664 04, Česká republika

Ing. Miroslav Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2016 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 5. 4. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Mokrá-Horákov 595, 664 04, Česká republika

Ing. Ivan Garaja

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 12. 2015 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 25. 10. 2014

zánik členství: 30. 11. 2018

Luční čtvrť 2065, Staré Město, 686 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Garaja

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2014 - Poslední vztah: 25. 12. 2015

vznik členství: 25. 10. 2014

Luční čtvrť 2066, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2010

zánik funkce: 25. 4. 2016

Úvoz 1398/70, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Ivan Garaja

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 1. 12. 2014

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 24. 10. 2014

Luční čtvrť 2066, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Miroslav Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 8. 4. 2016

vznik členství: 5. 4. 2011

Prušánecká 4202/4, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 25. 4. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2010

zánik funkce: 25. 4. 2016

Úvoz 1398/70, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 4. 6. 2010

Úvoz 1398/70, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Miroslav Franz

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 5. 4. 2011

Prušánecká 4202/4, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 7. 2012

vznik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 4. 6. 2010

Jesenická 2022/25, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Ivan Garaja

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 2. 10. 2009

Luční čtvrť 2066/9, Staré Město, 686 03, Česká republika

Ing. Tomáš Moravec

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2010

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 4. 6. 2010

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 4. 6. 2010

Česká 1971/15, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 10. 10. 2007

zánik členství: 2. 10. 2009

vznik funkce: 16. 10. 2007

zánik funkce: 2. 10. 2009

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Tomáš Moravec

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 10. 10. 2007

vznik funkce: 10. 10. 2007

Česká 1971/15, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Jan Schmidt

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 10. 2007

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

Dukelských hrdinů 27, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Milan Růžička

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 10. 2007

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 10. 10. 2007

vznik funkce: 7. 3. 2007

zánik funkce: 10. 10. 2007

Dobrovského 70, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Jan Schmidt

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik členství: 2. 1. 2007

zánik členství: 28. 2. 2007

Dukelských hrdinů 27, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Robert Charvát

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2005 - Poslední vztah: 19. 2. 2007

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 2. 2. 2007

Rozhledova 3, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Richard Vertich

člen

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 22. 10. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2005

Hovorčovická 26, Praha, Česká republika

Ladislav Keprt

předseda

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik funkce: 23. 11. 1995

zánik funkce: 28. 2. 2007

Trávníky 34a, Brno, Česká republika

Ing. Rostislav Havlík

člen

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 22. 4. 2011

vznik funkce: 10. 7. 1996

zánik funkce: 5. 4. 2011

Staňkova 13, Brno, Česká republika

Ladislav Keprt

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Trávníky 34a, Brno, Česká republika

Ing. Richard Vertich

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Hovorčovická 26, Praha, Česká republika

ing. Zdeněk Hába

člen

První vztah: 18. 9. 1995 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

U staré školy 2, Praha 1, Česká republika

Ing.arch. Libor Žák

člen

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 18. 9. 1995

Suzova 8, Brno, Česká republika

Ing. Ivo Veselý

člen

První vztah: 16. 6. 1993 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Benešova 12, Brno, Česká republika

Ing. Tomáš Trnka

člen

První vztah: 16. 6. 1993 - Poslední vztah: 21. 6. 1994

B. Martinů 11, Brno, Česká republika

Ing. Jenovéva Pantůčková

členka

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Pozořice 272, Česká republika

Lubomír Stoklásek

člen

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 18. 9. 1995

Zemědělská 60, Brno, Česká republika

JUDr. Karel Chylík

člen

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 18. 9. 1995

Axmannova 13, Brno, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Miloslav Pavlík

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Mandľová 13, Dunajská Lužná, 900 42, Slovenská republika

Miroslav Jetelina

Předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

vznik funkce: 1. 12. 2018

Vranov 84, 664 32, Česká republika

Ing. Miroslav Veverka

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Kupařovice 104, 664 64, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Miloslav Pavlík

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2019 - Poslední vztah: 15. 2. 2019

vznik členství: 1. 12. 2018

Mandľová 103, Dunajská Lužná, Slovenská republika

Ing. Petr Kraváček

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2018 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 1. 8. 2017

zánik členství: 30. 11. 2018

Příční 1809, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Ing. Petr Kraváček

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2017 - Poslední vztah: 12. 12. 2018

vznik členství: 1. 8. 2017

Slavomírova 2914/4, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Eva Pohlová

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2016 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 25. 4. 2016

zánik členství: 11. 11. 2018

Chudčická 1352/10, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Roman Šlapák

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 8. 2017

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 20. 4. 2017

V Dědině 15, Říčany, 664 82, Česká republika

Ing. Roman Šlapák

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2014 - Poslední vztah: 3. 8. 2017

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 20. 4. 2017

V Dědině 15, Říčany, 664 82, Česká republika

Ing. Leo Duspiva

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 6. 6. 2014

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Nohavicova 1466/5, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec CSc.

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 5. 9. 2012

zánik členství: 30. 11. 2018

vznik funkce: 5. 9. 2012

zánik funkce: 30. 11. 2018

Jesenická 2022/25, Krnov, 794 01, Česká republika

Bc. Eva Pohlová

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 31. 3. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Chudčická 1352/10, Brno, 635 00, Česká republika

Bc. Eva Pohlová

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 6. 2016

vznik členství: 31. 3. 2011

zánik členství: 25. 4. 2016

Chudčická 1352/10, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 5. 9. 2012

vznik funkce: 5. 9. 2012

Jesenická 2022/25, Krnov, 794 01, Česká republika

Bc. Eva Pohlová

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 31. 3. 2011

Chudčická 1352/10, Brno, 635 00, Česká republika

Bc. Eva Pohlová

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2012

vznik členství: 31. 3. 2011

Provazníkova 40, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Miroslav Franz

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2010 - Poslední vztah: 22. 4. 2011

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 31. 3. 2011

Prušánecká 4202/4, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Leo Duspiva

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 18. 12. 2013

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Nohavicova 5, Brno, 616 00, Česká republika

Mgr. Ing. Ladislav Huryta

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2008 - Poslední vztah: 13. 8. 2010

vznik členství: 25. 9. 2008

zánik členství: 5. 8. 2010

Mozolky 2569/54, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec CSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2012

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 5. 9. 2012

vznik funkce: 25. 9. 2008

zánik funkce: 5. 9. 2012

Jesenická 25, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 7. 10. 2008

vznik členství: 28. 2. 2007

vznik funkce: 28. 2. 2007

zánik funkce: 25. 9. 2008

Jesenická 25, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Vít Kudela

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 2. 10. 2009

Terasová 2935/26, Brno, 616 00, Česká republika

JUDr. Jiří Peloušek

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 7. 10. 2008

vznik členství: 28. 2. 2007

zánik členství: 25. 9. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2007

zánik funkce: 25. 9. 2008

náměstí Svobody 18, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Radoslav Moravec CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik členství: 2. 1. 2007

vznik funkce: 2. 1. 2007

Jesenická 25, Krnov, 794 01, Česká republika

Ing. Jiří Cibulka

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2003 - Poslední vztah: 19. 2. 2007

vznik funkce: 30. 3. 1996

zánik funkce: 2. 1. 2007

Šafránice 1283, Předklášteří, Česká republika

Ing. Vít Kudela

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1999 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik funkce: 17. 5. 1999

zánik funkce: 28. 2. 2007

Terasová 2935/26, Brno, Česká republika

JUDr. Jiří Peloušek

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 1998 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik funkce: 23. 11. 1995

zánik funkce: 28. 2. 2007

nám. Svobody 18, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Cibulka

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 5. 2003

Dřínová 1645, Tišnov, Česká republika

JUDr. Jiří Peloušek

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 1998

nám. Svobody 18, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Bruzl

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1999

Bayerova 24, Brno, Česká republika

Ing. Milan Růžička

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik funkce: 24. 10. 1995

zánik funkce: 28. 2. 2007

Dobrovského 70, Brno, Česká republika

Ing. Tomáš Spohr

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 6. 4. 2007

vznik funkce: 24. 10. 1995

zánik funkce: 28. 2. 2007

Hoppova 24, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Cibulka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1996 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Dřínová 1645, Tišnov, Česká republika

Ing. Milan Růžička

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Dobrovského 70, Brno, Česká republika

Prof. ing. Vladimír Kyzlink DrSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 21. 6. 1996

Biskupcova 18, Praha, Česká republika

JUDr. Jiří Peloušek

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

nám. Svobody 18, Brno, Česká republika

Ing. Tomáš Spohr

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Hoppova 24, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Bruzl

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Bayerova 24, Brno, Česká republika

ing. Michael Chrzanowski CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 1995 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Harusova 1316, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Chromý

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Zatloukalova 85, Brno, Česká republika

Ing. Tomáš Trnka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1994 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Bohuslava Martinů 11, Brno, Česká republika

Ing. Milan Přibil

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1993 - Poslední vztah: 18. 9. 1995

Pražská 64, Znojmo, Česká republika

Ing. Mojmír Ille

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 18. 9. 1995

Dillingerova 22, Brno, Česká republika

Ing. Milan Přibyl

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 16. 6. 1993

Pražská 64, Znojmo, Česká republika

Ing. Lubomír Dědic

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 21. 6. 1994

nám. SNP19, Brno, Česká republika

Ing. Štefan Bažant

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 8. 3. 1995

Ondříčkova 10, Praha, Česká republika

Prof.Ing. Vladimír Kyzlink DrSc.

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Biskupcova 18, Praha, Česká republika

Ing. Vladimír Klos CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1995

Slancova 1261, Praha, Česká republika

Ing. Jaroslav Kubík

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 8. 6. 1993

Milénova 3, Brno, Česká republika

Ing. Ladislav Chromý

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 21. 6. 1994

Zatloukalova 85, Brno, Česká republika

Ing. Lubomír Dědic

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 8. 6. 1993

náměstí SNP 19, Brno, Česká republika

Při zastupování společnosti jednají členové představenstva takto: a) předseda představenstva jedná samostatně; b) dva členové představenstva jednají společně; c) člen představenstva jedná samostatně, byl-li k takovému jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověřen. Společnost zřídila funkci generálního ředitele, který je zaměstnancem společnosti. Generální ředitel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření uděleného představenstvem.

od 3. 6. 2016

Člen představenstva může zastupovat společnost ve všech záležitostech. Členové představenstva zastupují společnost způsobem stanoveným stanovami. Vyžadují-li stanovy, aby členové představenstva jednali společně, může člen představenstva zastoupit společnost jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. Předseda představenstva jedná za společnost samostatně. Další dva čl enové představenstva jednají za společnost společně. Má-li společnost jediného akcionáře, pak má představenstvo jediného člena, který má postavení a vykonává působnost předsedy představenstva. Společnost zřídila funkci generálního ředitele, který je zaměstnancem společnosti. Generální ředitel jedná za společnost v rozsahu písemného pověření uděleného představenstvem.

do 3. 6. 2016 od 8. 1. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně buď předseda představenstva nebo společně ostatní dva členové představenstva.

do 8. 1. 2014 od 7. 10. 2008

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo společně předseda a místopředseda anebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda, nebo samostatně předseda a místopředseda představenstva. Činí tak tím způsobem, že ke znění obchodního jména či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

do 7. 10. 2008 od 7. 12. 1995

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, anebo samostatně kterýkoliv prokurista společnosti. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, anebo kterýkoliv prokurista společnosti.

do 7. 12. 1995 od 8. 6. 1993

Další vztahy firmy Kovoprojekta Brno a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 9. 1992

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 6. 2019
Přerušeno od 9. 11. 2020
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 7. 2014
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 9. 2006
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 7. 1996
Přerušeno od 9. 11. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Projektování elektrických zařízení
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 9. 1992
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 9. 1992
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).