Hlavní navigace

KRUMLOVAN, stavební bytové družstvo

Firma KRUMLOVAN, stavební bytové družstvo, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXV 265, Krajský soud v Brně.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00050431

Sídlo:

Sídliště 338, Moravský Krumlov, 672 01

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1976

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXV 265, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

KRUMLOVAN, stavební bytové družstvo od 15. 4. 1964

Právní forma

Družstvo od 15. 4. 1964

adresa

Sídliště 338
Moravský Krumlov 67201 od 30. 9. 2015

adresa

Sídliště 338
Moravský Krumlov do 30. 9. 2015 od 23. 12. 1993

adresa

Moravský Krumlov do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

Předmět podnikání

údržba, opravy a rekonstrukce bytového fondu, domu a nebytových prostor, doplňkové služby od 23. 12. 1993

1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

2/ Ke splnění svých úkolů družstvo: a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení /např. garáží/ b/ přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení c/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

d/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek e/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno f/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie g/ za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů /místností nesloužících k bydlení/, bez nichž by se nemohlo do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

začít s výstavbou družstevních bytů /místností nesloužících k bydlení/ nebo by nebylo možné je využívat do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

3/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to: a/ přípravnou a projektovou činnost b/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

4/ Výstavby včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

5/ Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

6/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

7/ Činnosti a služby, které zajištují výstavbu a údržbu /např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství/ do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

8/ Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva /jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod./ do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

Ostatní skutečnosti

Právní poměry upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů dne 28.11.2013. od 29. 3. 2017

Právní poměry upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů dne 15.11.2001. od 12. 3. 2002

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů dne 3.prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1/ obch. zákoníku a § 22 zák.č. 42/1992 Sb. od 23. 12. 1993

Způsob zřízení: Družstvo bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze ze dne 5.března 1964 a schváleno ONV ve Znojmě dne 18.března 1964. od 15. 4. 1964

Právní postavení družstva určují stanovy typu B dle usnesení shromáždění delegátů ze dne 9.prosince 1975 ve znění, které odpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSR č. 47/1975. Předsednictvo Jihomoravského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Brně na svém zasedání dne 18.prosince 1975 vyslovilo s usnesením družstva souhlas a určilo platnost přijatých stanov pro družstvo ode dne 31.prosince 1975. do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

Představenstvo má pět až patnáct členů. do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 87 a 91 stanov. do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

Oprávnění k jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva. do 23. 12. 1993 od 15. 4. 1964

Statutární orgán

5 fyzických osob

ing. Zdeněk Vafek

Člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2020

vznik funkce: 17. 9. 2020

Růžová 152, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Petr Novotný

Předseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2020

vznik funkce: 17. 9. 2020

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jitka Hájková

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

Sídliště 340, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ludvik Sláma

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jarmila Storačová

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

vznik funkce: 7. 12. 2016

Sídliště 322, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

ing. Zdeněk Vafek

Předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 28. 10. 2020

vznik členství: 7. 12. 2016

vznik funkce: 7. 12. 2016

zánik funkce: 17. 9. 2020

Růžová 152, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Petr Novotný

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 28. 10. 2020

vznik členství: 7. 12. 2016

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jarmila Storačová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 322, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ludvik Sláma

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Ivan Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 22. 11. 2011

zánik funkce: 22. 11. 2016

Husova 310, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 22. 11. 2011

zánik funkce: 22. 11. 2016

Husova 310, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Zdeněk Vafek

Předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 22. 11. 2011

zánik funkce: 22. 11. 2016

Růžová 152, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

ing. Zdeněk Vafek

Předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 22. 11. 2011

zánik funkce: 22. 11. 2016

Růžová 152, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jitka Hájková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 340, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Petr Novotný

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Petr Novotný

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Václav Kočí

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Bří. Čapků 840, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Kočí

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Bří. Čapků 840, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jarmila Storačová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 322, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ludvik Sláma

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jitka Hájková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 340, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

ing. Zdeněk Vafek

předseda

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

vznik funkce: 22. 11. 2011

Růžová 152, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Ivan Kratochvíl

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

vznik funkce: 22. 11. 2011

Husova 310, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Kočí

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Bří. Čapků 839, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ludvik Sláma

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 350, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jitka Hájková

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 340, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jan Schovanec

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2002 - Poslední vztah: 13. 1. 2012

vznik funkce: 15. 11. 2001

zánik funkce: 22. 11. 2011

Sídliště 324, Moravský Krumlov, Česká republika

Pavel Jiřikovský

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 13. 1. 2012

zánik členství: 22. 11. 2011

Václavská 748, Moravský Krumlov, Česká republika

Jan Pokorný

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 3. 2002

zánik funkce: 15. 11. 2001

Sídliště 322, Moravský Krumlov, Česká republika

Jarmila Storačová

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 322, Moravský Krumlov, Česká republika

Petr Novotný

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 350, Moravský Krumlov, Česká republika

Ing. Ivan Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

Husova 310, Moravský Krumlov, Česká republika

Václav Kočí

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2012

Bří Čapků 839, Moravský Krumlov, Česká republika

Anna Řeřuchová

místopředseda

První vztah: 23. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

Komenského 150, Moravský Krumlov, Česká republika

Jarmila Štoračová

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

Moravský Krumlov 322, Česká republika

Václav K O Č Í

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

Moravský Krumlov 839, Česká republika

Jan Pokorný

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

Moravský Krumlov 322, Česká republika

Pavel Jiříkovský

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

Moravský Krumlov 748, Česká republika

ing. Ivan Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 1993 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

Moravský Krumlov 310, Česká republika

ing. Zdeněk Vafek

předseda

První vztah: 23. 12. 1993 - Poslední vztah: 30. 3. 2012

Růžová 152, Moravský Krumlov, Česká republika

Václav K O Č Í

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1988 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Hybešova 839, Moravský Krumlov, Česká republika

Jan Pokorný

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Sídliště 322, Moravský Krumlov, Česká republika

Josef Maštalíř

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Hybešova 839, Moravský Krumlov, Česká republika

Pavel Jiříkovský

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Sídliště 332, Moravský Krumlov, Česká republika

Jarmila Storačová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Moravský Krumlov 322, Česká republika

ing. Zdeněk Vafek

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Růžová 152, Moravský Krumlov, Česká republika

Alžběta Čeperová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Sídliště 331, Moravský Krumlov, Česká republika

ing. Josef Vorel

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 9. 6. 1988

Horní Kounice 98, Česká republika

Anna Řeřuchová

místopředsedkyně

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Komenského 150, Moravský Krumlov, Česká republika

Ivan Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 23. 12. 1993

Moravský Krumlov 334/III, Česká republika

Bořivoj Ruibar

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1964 - Poslední vztah: 9. 6. 1988

Pionýrská 471, Moravský Krumlov, Česká republika

Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.

od 29. 3. 2017

Způsob zastupování: Za družstvo navenek jedná předseda, nebo místopředseda, nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Podepisování za družstvo se děje tak, že k obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.

do 29. 3. 2017 od 23. 12. 1993

Další vztahy firmy KRUMLOVAN, stavební bytové družstvo

6 fyzických osob

Jan Bašta

Předseda kontrolní komise

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

vznik funkce: 7. 12. 2016

Sídliště 338, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Andrea Stejskalová

Člen kontrolní komise

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

Sídliště 346, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Eva Vaníčková

Člen kontrolní komise

První vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 7. 12. 2016

Sídliště 347, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jan Bašta

předseda kontrolní komise

První vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

vznik funkce: 22. 11. 2011

Sídliště 338, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Andrea Stejskalová

člen kontrolní komise

První vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 346, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Eva Vaníčková

člen kontrolní komise

První vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 347, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Bašta

předseda kontrolní komise

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

vznik funkce: 22. 11. 2011

zánik funkce: 22. 11. 2016

Sídliště 338, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Andrea Stejskalová

člen kontrolní komise

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 346, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Eva Vaníčková

člen kontrolní komise

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2017

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 22. 11. 2016

Sídliště 347, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jan Bašta

předseda kontrolní komise

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

vznik funkce: 22. 11. 2011

Sídliště 338, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Andrea Stejskalová

člen kontrolní komise

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 346, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Ing. Andrea Stejskalová

člen kontrolní komise

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 346, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Jan Bašta

předseda kontrolní komise

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

vznik funkce: 22. 11. 2011

Sídliště 338, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Eva Vaníčková

člen kontrolní komise

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 347, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Eva Vaníčková

člen kontrolní komise

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 22. 11. 2011

Sídliště 347, Moravský Krumlov, 672 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 9. 2019

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 9. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 9. 2019

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).