Hlavní navigace

Kultura.cz MEDIA, a.s.

Firma Kultura.cz MEDIA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20305, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 860 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03652947

Sídlo:

Rybná 716/24, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 12. 2014

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20305, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Kultura.cz MEDIA, a.s. od 9. 1. 2015

Obchodní firma

Kultura.cz MEDIA, a.s. do 9. 1. 2015 od 8. 1. 2015

Obchodní firma

Kultura.cz MEDIA, a.s. do 8. 1. 2015 od 17. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 17. 12. 2014

adresa

Rybná 716/24
Praha 11000 od 26. 9. 2016

adresa

Podbělohorská 1341/23
Praha 15000 do 26. 9. 2016 od 10. 3. 2016

adresa

Na příkopě 859/22
Praha 11000 do 10. 3. 2016 od 17. 12. 2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 12. 2014

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti dne 29. 12. 2015 rozhodla, že: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 860.000,-- Kč (slovy osm set šedesát tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých) na částku 2.860.000,-- Kč (slovy dva miliony osm set šedesát t isíc korun českých). b) Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti o 860.000,-- Kč (slovy osm set šedesát tisíc korun českých). c) Upisuje se 860 (slovy osm set šedesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). d) Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. e) Všechny upisované akcie budou nabídnuty společnosti Timeless production, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo 043 16 193. f) Upisovací lhůta k upsání upisovaných akcií je do 20. 2. 2016 (slovy dvacátého února roku dva tisíce šestnáct). g) Upisované akcie budou upsány za celkovou cenu 2.250.000,-- Kč (slovy dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) (emisní kurs). h) Část emisního kursu ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) bude splacena na bankovní účet společnosti, číslo účtu 333777686/5500, a to nejpozději do 28. 2. 2016 (slovy dvacátého osmého února roku dva tisíce šestnáct). ch) Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti Timeless production, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo 043 16 193, za společností z titulu smlouvy o úvěru ze dne 24. 9. 2015 ohledně částky 1.000.000, -- Kč (slovy jeden milion korun českých), uzavřenou mezi obchodní společností Timeless production, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo 043 16 193, jako úvěrujícím a obchodní společností Kultura.cz MEDIA, a.s., s e sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 036 52 947, jako úvěrovaným, a z titulu smlouvy o úvěru ze dne 4. 12. 2015 ohledně částky 500.000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), uzavřenou mezi obchodní společností T imeless production, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo 043 16 193, jako úvěrujícím a obchodní společností Kultura.cz MEDIA, a.s., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 03 6 52 947, jako úvěrovaným, proti pohledávce společnosti Kultura.cz MEDIA, a.s., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 036 52 947, za společností Timeless production, s.r.o., se sídlem Korytná 47/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo 043 16 193, z titulu splacení části emisního kurzu ve výši 1.250.000,-- Kč (slovy jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých). Pohledávka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 24. 9. 2015, tj. pohledávka ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) (jistina) a jednorázový úrok ve výši 7 % (slovy sedm procent) (tj. částka ve výši 70.000,-- Kč (slovy sedmdesát tisíc koru n českých)), bude započtena tak, že bude započtena v plném rozsahu jistina (tj. částka ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých)), z pohledávky ze smlouvy o úvěru zůstane tak neuhrazená částka ve výši 70.000,-- Kč (slovy sedmdesát tisíc k orun českých), představující 7 % (slovy sedmi procentní) úrok. Pohledávka z titulu smlouvy o úvěru ze dne 4. 12. 2015, tj. pohledávka ve výši 500.000,-- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) (jistina) a jednorázový úrok ve výši 7 % (slovy sedm procent) (tj. částka ve výši 35.000,-- Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých)), bude započtena tak, že bude započtena jistina do výše 250.000,-- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých), z pohledávky ze smlouvy o úvěru zůstane tak neuhrazená část jistiny ve výši 250.000,-- Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun český ch) a částka ve výši 35.000,-- Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých), představující 7 % (slovy sedmi procentní) úrok. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena nejpozději do 28. 2. 2016 (slovy dvacátého osmého února roku dva tisíce šestnáct). do 10. 3. 2016 od 9. 1. 2016

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 860 000 Kč

od 9. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 1. 2016 od 17. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 860 od 9. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 9. 1. 2016 od 17. 12. 2014

Statutární orgán

Historické vztahy

Petr Ladman

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 1. 6. 2016

Francouzská třída 1874/34, Plzeň, 326 00, Česká republika

Tomáš Slifka

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 18. 12. 2014

Mladotická 237/3, Praha 6, 161 00, Česká republika

Petr Ladman

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 1. 6. 2016

Francouzská třída 1874/34, Plzeň, 326 00, Česká republika

Tomáš Slifka

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2020

vznik členství: 18. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2017

vznik funkce: 18. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2017

Mladotická 237/3, Praha, 161 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Slifka

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2014

Mladotická 237/3, Praha 6, 161 00, Česká republika

Mgr. Jiří Buchvaldek

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2014

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 18. 12. 2014

Ostrovní 146/16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Tomáš Čech

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 1. 2016

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 29. 12. 2015

zánik funkce: 29. 12. 2015

U Děkanky 1641/2, Praha, 140 00, Česká republika

Lukáš Rambousek

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2020

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 17. 12. 2017

Vodičkova 681/18, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to předseda představenstva samostatně a ostatní členové představenstva vždy společně s předsedou představenstva.

od 17. 12. 2014

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jaroslav Kuklovský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2020

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 17. 12. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 17. 12. 2017

Malé Leváre 444, Malé Leváre, 908 74, Slovenská republika

Mgr. Ondřej Bahník

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 8. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 17. 12. 2014

zánik funkce: 17. 12. 2014

Kovařovicova 1135/10, Praha 4, 140 00, Česká republika

Rastislav Závodný

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2020

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 17. 12. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 17. 12. 2017

Severná 254/24, Námestovo, 029 01, Slovenská republika

MgA. Tereza Roušalová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2020

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 17. 12. 2017

Krumlovská 1858/22, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Další vztahy firmy Kultura.cz MEDIA, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 12. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 12. 2014
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).