Hlavní navigace

Květiny Novák Praha a.s.

Firma Květiny Novák Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9020, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27103391

Sídlo:

Zaříčanská 652, Praha Újezd nad Lesy, 190 16

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 11. 2003

DIČ:

CZ27103391

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47760 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9020, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Květiny Novák Praha a.s. od 27. 11. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 27. 11. 2003

adresa

Zaříčanská 652
Praha 19016 od 20. 2. 2019

adresa

Litvínovská 290/48
Praha 9 19000 do 20. 2. 2019 od 27. 11. 2003

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 8. 2014

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 7. 8. 2014 od 27. 11. 2003

velkoobchod do 7. 8. 2014 od 27. 11. 2003

specializovaný maloobchod do 7. 8. 2014 od 27. 11. 2003

maloobchod se smíšeným zbožím do 7. 8. 2014 od 27. 11. 2003

Ostatní skutečnosti

Dne 21.7.2020 učinil jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Květiny Novák Praha a.s.: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: Jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. (dále také jen Společnost) snižuje základní kapitál společnosti Květiny Novák Praha a.s. o pevnou částku 20.000.000,- Kč, ze současné výše 40.000.000,- Kč na novou výši 20.000.000,- Kč po snížení základ ního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 20.000.000,- Kč je návrh jediného akcionáře Společnosti na snížení finanční angažovanosti tohoto akcionáře na kapitálové struktuře Společnosti, a to za účelem budoucího posílení finanční angažovanosti akcionáře a dalšího ekonomického růstu Společnosti. Snížení základního kapitálu o pevnou částku 20.000.000,- Kč bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu. Protože Společnost má pouze jediného akcionáře, bude se procesu vzetí akcií z oběhu účastnit pouze jediný akcionář, a to Vojtěch Novák. Z důvodu, že zamýšlený odkup akcií jediného akcionáře nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 322 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, při jejichž splnění by bylo nutné přistoupit k odkupu akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, bude se v případě návrh u smlouvy na koupi akcií jediného akcionáře jednat o návrh neveřejný. K uzavření smlouvy o koupi akcií mezi Společností a jediným akcionářem, tj. Vojtěchem Novákem, dojde ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídl e Společnosti, na základě návrhu předloženého Společností ve znění, které je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy na koupi akcií bude ve smyslu ust. § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích úplatné. Výše úplaty, tj. kupní ceny, pro všechny akcie vzaté z oběhu bude ve výši 20.000.000,- Kč. Kupní cena bude splatná do 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to převodem na bankovní účet jediného akcionáře Společnosti, tj. Vojtěch Novák, který akcionář na vyžádání sdělí. Pohledávka jediného akcionáře na zaplace ní kupní ceny za akcie může být započtena proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu za účelem snížení základního kapitálu výše uvedeným způsobem bude činit 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi Společností a jediným akcionářem, kterým je Vojtěch Novák, nar. 22.06.1960, bytem Šrobárova 1960/4, Vinohrady, 101 00 Praha 10. do 6. 1. 2021 od 24. 7. 2020

Dne 3.5.2017 učinil jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Květiny Novák Praha a.s.: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: Jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. (dále také jen Společnost) snižuje základní kapitál společnosti Květiny Novák Praha a.s. o pevnou částku 30.000.000,- Kč, ze současné výše 70.000.000,- Kč na novou výši 40.000.000,- Kč po snížení základ ního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 30.000.000,- Kč je návrh jediného akcionáře Společnosti na snížení finanční angažovanosti tohoto akcionáře na kapitálové struktuře Společnosti, a to za účelem budoucího posílení finanční angažovanosti akcionáře a dalšího ekonomického růstu Společnosti. Snížení základního kapitálu o pevnou částku 30.000.000,- Kč bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu. Protože Společnost má pouze jediného akcionáře, bude se procesu vzetí akcií z oběhu účastnit pouze jediný akcionář, a to společnost RAVIX INVESTMENTS , LLC. Z důvodu, že zamýšlený odkup akcií jediného akcionáře nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 322 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, při jejichž splnění by bylo nutné přistoupit k odkupu akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, bude se v případě návrh u smlouvy na koupi akcií jediného akcionáře jednat o návrh neveřejný. K uzavření smlouvy o koupi akcií mezi Společností a jediným akcionářem, tj. společností RAVIX INVESTMENTS, LLC, dojde ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejst říku, a to v sídle Společnosti, na základě návrhu předloženého Společností ve znění, které je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy na koupi akcií bude ve smyslu ust. § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích úplatné. Výše úplaty, tj. kupní ceny, pro všechny akcie vzaté z oběhu bude ve výši 30.000.000,- Kč. Kupní cena bude splatná do 30 (třiceti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to převodem na bankovní účet jediného akcionáře Společnosti, tj. společnosti RAVIX INVESTMENTS, LLC., který akcionář na vyžádání sdělí. Pohledáv ka jediného akcionáře na zaplacení kupní ceny za akcie může být započtena proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu za účelem snížení základního kapitálu výše uvedeným způsobem bude činit 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi Společností a jediným akcionářem, kterým je společnost RAVIX INVESTMENTS, LLC, se sídlem Ge orge T. Jurecky, Esq., 140 Sylvan Avenue F1 2. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, Spojené státy americké, identifikační číslo 0600200447, zapsaná v registru Ministerstva financí státu New Jersey, Spojených států amerických. do 16. 9. 2017 od 19. 5. 2017

Dne 19.09.2016 učinil jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Květiny Novák Praha a.s.: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: Jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. (dále také jen Společnost) snižuje základní kapitál společnosti Květiny Novák Praha a.s. o pevnou částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), ze současné výše 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) na novou výši 70.000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) je návrh jediného akcionáře Společnosti na snížení finanční angažovanosti tohoto akcionáře na kapitálové struktuře Společnosti, a to za účelem budoucího posílení fi nanční angažovanosti akcionáře a dalšího ekonomického růstu Společnosti. Snížení základního kapitálu o pevnou částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu. Protože Společnost má pouze jediného akcionáře, bude se procesu vzetí akcií z oběhu účastnit pouze jediný akcionář, a t o společnost RAVIX INVESTMENTS, LLC. Z důvodu, že zamýšlený odkup akcií jediného akcionáře nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 322 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, při jejichž splnění by bylo nutné přistoupit k odkupu akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, bude se v případě návrh u smlouvy na koupi akcií jediného akcionáře jednat o návrh neveřejný. Návrh smlouvy na koupi akcií, na základě kterého dojde ke vzetí akcií z oběhu, tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. K uzavření smlouvy o koupi akcií mezi Společností a jediným akcionářem, tj. společností RAVIX INVESTMENTS, LLC, dojde ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchod ního rejstříku, a to v sídle Společnosti, na základě návrhu předloženého Společností ve znění, které je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy na koupi akcií bude ve smyslu ust. § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích úplatné. Výše úplaty, tj. kupní ceny, pro všechny akcie vzaté z oběhu bude ve výši 7.482.000,- Kč (sedm milionů čtyři sta osmde sát dva tisíce korun českých). Kupní cena bude splatná do 30 (třiceti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to převodem na bankovní účet jediného akcionáře Společnosti, tj. společnosti RAVIX INVESTMENTS, LLC., který akcionář na vyžádání sdělí. Pohledáv ka jediného akcionáře na zaplacení kupní ceny za akcie může být započtena proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu za účelem snížení základního kapitálu výše uvedeným způsobem bude činit 30 (třicet) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi Společností a jediným akcionářem, kterým je společnost RAVIX INVESTMENTS, LLC, se sídlem Ge orge T. Jurecky, Esq., 140 Sylvan Avenue F1 2. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, Spojené státy americké, identifikační číslo 0600200447, zapsaná v registru Ministerstva financí státu New Jersey, Spojených států amerických. do 21. 2. 2017 od 30. 9. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 8. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 6. 1. 2021 od 7. 8. 2014

a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -------- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 (slovy: jednoho tisíce) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé jedné akcie a emisní kurs upisovanýc h akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou (dále též Akcie). S nově vydanými Akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. -------------------- c) Akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. ------------------------ d) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím. ----------------------- e) Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RAVIX INVESTMENTS LLC (dále též Předem určený zájemce). -------------------------- f) Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Květiny Novák Praha a.s. (dále jen Smlouva o upsání akcií). Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo advokátní kanceláře JANÁK, ZEITHAML & spol., se sídlem Praha 5, Smíchov, Matoušova 515/12, PSČ 150 00, v pracovní dny v době od 10:00 (slovy: deseti) hodi n do 15:00 (slovy: patnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti. ---------------------------- g) V případě, že RAVIX INVESTMENTS LLC neupíše všechny nabídnuté akcie, je upisování akcií dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné. ------------------------ h) Upisování akcií před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 ObchZ. ----------------- RAVIX INVESTMENTS LLC, jako Předem určený zájemce, je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, na zvláštní účet č. 2849379389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. do 19. 4. 2013 od 19. 3. 2013

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 40,000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun českých) o částku 20,000.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 60,000.000,- Kč ( slovy: šedesát milionů korun českých) za následuj ících podmínek: a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. c) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a) obchodního zákoníku, vzhledem k tomu, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva před vydáním tohoto rozhodnutí. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 ( slovy. Jednoho tisíce) kusů nových kmenových akcií na majitele v listnné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč ( slovy.:dvacet tisíc korun českých). e) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností RAVIX INVESTMENTS, LLC, na adrese advokátní kanceláře Janák Zeithaml & spol., se sídlem Praha 5, Smíchov, matoušova 515/12, v pracovní dny v době od 10.00 ( slovy: deseti) hodin do 15.00 ( slovy: patnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 ( slovy: patnáct) dnů ode dne doručení na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti RAVIX INVESTMENTS, LLC. V případě, že nebu dou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, bude upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku, neúčinné. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz nově upsaných akcií do 30 dnů ode dne jejic h upsání peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u České spořitelny č.2510057399/0800. do 26. 1. 2012 od 22. 12. 2011

Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.1.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak: že: a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 38,000.000,- Kč (slovy: třicetosm milionů korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští. Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. b) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1.900 (slovy: jeden tisíc devětset kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenov ité hodnotě. c) všichni akcionáři se vzdávají svého přednostního práva na úpis akcií. d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci: společnosti RAVIX INVESTMENTS LLC, identifikační číslo 0600200447, se sídlem George T. Jurecky, Esq., C/O Jurecky Mak Law Group, Llc., New Jersey, USA. e) upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští f) akcie je zájemce oprávněn upsat v advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol., na adrese Praha 1, Haštalská 27, v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně s podáním návrhu do obchodního rejstříku bude zájemci, společnosti RAVIX INVESTMENTS LLC, identifikační číslo 0600200447, se sídlem George T. Jurecky, Esq., C/O Jurecky Mak Law Group, Llc., New Jersey, USA, doručen písemný návrh smlouvy o úpisu akcií s uvedením lhůty, do které má být předmětná smlouva uzavřena. Upisování před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu se v souladu s § 203 odst. 4 obch. zák. připouští. Smlouva o úpisu akcií bude obsahova t rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) upisovatel je povinen splatit 30 (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do 5 (slovy: pěti) dnů po jejich upsání na účet č. 104016349/0800 vedený u České spořitelny a.s. Zbývající část emisního kursu je upisovatel povinen splatit do 1 (sl ovy: jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) upisování akcií ve druhém kole. V případě, že vybraný zájemce neupíše stanovený počet akcií v určené lhůtě, jsou oprávněni upsat všechny akcie případně jejich část dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205 obch.zák. ch) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti Květiny Novák Praha a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. Pohledávka společnosti RAVIX INVESTMENTS LLC proti společnosti Květiny Novák Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 31.12. 2006 mezi panem Vojtěchem Novákem, r.č. 600622/0154, bytem Praha 10, Šrobárova 4, jako postupit elem a společností RAVIX INVESTMENTS LLC, jako postupníkem. Předmětem postoupení byla veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o zajištění finančních prostředků, uzavřené dne 27.11. 2003 mezi panem Vojtěchem Novákem, r.č. 600622/0154, bytem Prah a 10, Šrobárova 4 a společností Květiny Novák Praha a.s. tj včetně pohledávky na zaplacení peněžních prostředků v celkové výši 20,497.200,-Kč (slovy: dvacet milionů čtyřista devadesát sedm tisíc a dvěstě korun českých). Tato částka se sestává z jistiny ve výši 19,799.640,-Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetdevadesátdevět tisíc a šestsetčtyřicet korun českých) a z úroků ve výši 697.560,-Kč (slovy: šestsetdevadesátsedm tisíc pětsetšedesát korun českých), počítaných ode dne 27.11. 2003 (slovy: dvacátéhosed mého listopadu roku dvoutisícího šestého) ke dni 31.12. 2006 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícího šestého). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky: 1)Ve Smlouvě o upsání akcií se společnost Květiny Novák Praha a.s. zaváže k uzavření Smlouvy o započtení pohledávek se společností RAVIX INVESTMENTS LLC. 2)K uzavření smlouvy o započtení pohledávky společnosti Květiny Novák Praha a.s. na splacení emisního kursu akcií vůči pohledávce upisovatele tj RAVIX INVESTMENTS LLC proti společnosti Květiny Novák Praha a.s. dojde a) ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců od podpisu smlouvy o upsání akcií b) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti Květiny Novák Praha a.s. do obchodního rejstříku 3)Pro započtení bude použita jistina ve výši 19,799.640,-Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetdevadesátdevět tisíc a šestsetčtyřicet korun českých) a úroky ve výši 697.560,-Kč (slovy: šestsetdevadesátsedm tisíc pětsetšedesát korun českých), počítané ode d ne 27.11. 2003 (slovy: dvacátéhosedmého listopadu roku dvoutisícího šestého) do dne 31.12. 2006 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícího šestého), tj. celá postoupená pohledávka v celkové výši 20,497.200,-Kč (slovy: dvacet milionů čtyřista deva desát sedm tisíc a dvěstě korun českých) do 10. 4. 2007 od 2. 2. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 6. 1. 2021

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 6. 1. 2021 od 16. 9. 2017

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 16. 9. 2017 od 21. 2. 2017

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

do 21. 2. 2017 od 19. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 19. 4. 2013 od 26. 1. 2012

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 26. 1. 2012 od 10. 4. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 4. 2007 od 10. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 10. 1. 2005 od 27. 11. 2003
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 000 od 5. 2. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 000 do 5. 2. 2021 od 6. 1. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 000 do 6. 1. 2021 od 16. 9. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 3 500 do 16. 9. 2017 od 21. 2. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 4 000 do 21. 2. 2017 od 7. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 000 do 7. 8. 2014 od 19. 4. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 000 do 7. 8. 2014 od 26. 1. 2012
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 000 do 7. 8. 2014 od 10. 4. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 10. 4. 2007 od 27. 11. 2003

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Vojtěch Novák

předseda správní rady

První vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 2. 2. 2021

vznik funkce: 2. 2. 2021

Šrobárova 1960/4, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vojtěch Novák

předseda správní rady

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 2. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

zánik funkce: 2. 2. 2021

Šrobárova 1960/4, Praha, 101 00, Česká republika

Vojtěch Novák

statutární ředitel

První vztah: 8. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Šrobárova 1960/4, Praha, 101 00, Česká republika

Jan Hataš

statutární ředitel

První vztah: 31. 8. 2015 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 27. 4. 2016

Na Jaroši 191, Předboj, 250 72, Česká republika

Jan Hataš

statutární ředitel

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2014

Kukelská 903/1, Praha, 198 00, Česká republika

Lenka Baráková

Předseda správní rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 27. 4. 2016

Jitrocelová 980, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Hataš

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 11. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

Kukelská 903/1, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jan Hataš

člen představenstva

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

Kukelská 903, Praha, 198 00, Česká republika

Jan Hataš

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2007 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 27. 11. 2003

zánik členství: 27. 11. 2008

vznik funkce: 27. 11. 2003

zánik funkce: 27. 11. 2008

Kukelská 903/1, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jaroslava Krejčíková

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 22. 11. 2009

Záryby 148, p. Kostelec nad Labem, PSČ: 277 13, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 27. 11. 2003

zánik členství: 27. 11. 2008

Šrobárova 4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jan Hataš

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 1. 6. 2007

vznik členství: 27. 11. 2003

vznik funkce: 27. 11. 2003

Františkova 907, Praha 9, 198 00, Česká republika

Marie Nováková

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2005

vznik členství: 27. 11. 2003

zánik členství: 1. 4. 2004

Šrobárova 4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Předseda správní rady jedná za společnost vždy samostatně.

od 5. 2. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel

do 1. 1. 2021 od 7. 8. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 7. 8. 2014 od 27. 11. 2003

Dozorčí rada

Historické vztahy

Lenka Baráková

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 11. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2014

Jitrocelová 980, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lenka Baráková

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

vznik funkce: 24. 11. 2011

zánik funkce: 19. 6. 2014

Bohušovická 489, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jaroslava Lippertová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 11. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

Kostelec nad Labem 148, 277 13, Česká republika

Kateřina Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 24. 11. 2011

zánik členství: 19. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2014

Čekanovská 2319, Praha, 190 16, Česká republika

Josef Liška

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 22. 11. 2009

Staré Hamry 259, 739 15, Česká republika

Lenka Baráková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 22. 11. 2009

vznik funkce: 22. 11. 2004

zánik funkce: 22. 11. 2009

Bohušovická 489/16, Praha 9, 190 00, Česká republika

Kateřina Krejčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 22. 11. 2009

Záryby 148, 277 13, Česká republika

Lenka Baráková

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2005

vznik členství: 27. 11. 2003

zánik členství: 22. 11. 2004

vznik funkce: 27. 11. 2003

zánik funkce: 22. 11. 2004

Bohušovická 489/16, Praha 9, 190 00, Česká republika

Kateřina Krejčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2005

vznik členství: 27. 11. 2003

zánik členství: 22. 11. 2004

Záryby 148, 277 13, Česká republika

Josef Liška

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2005

vznik členství: 27. 11. 2003

zánik členství: 22. 11. 2004

Staré Hamry 259, 739 15, Česká republika

Další vztahy firmy Květiny Novák Praha a.s.

2 fyzické osoby

Vojtěch Novák

První vztah: 7. 1. 2020

Šrobárova 1960/4, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Vojtěch Novák

předseda správní rady

První vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 27. 4. 2016

Šrobárova 1960/4, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Lenka Baráková

Předseda správní rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2014

zánik členství: 27. 4. 2016

vznik funkce: 19. 6. 2014

zánik funkce: 27. 4. 2016

Jitrocelová 980, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Akcionáři

VOJTĚCH NOVÁK

Šrobárova 1960/4, Česká republika, Praha, 101 00

od 7. 1. 2020

RAVIX INVESTMENTS, LLC

Spojené státy americké

do 7. 1. 2020 od 22. 12. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 11. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 11. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).